Sanherib

Sanherib (akkadiska: Sîn-ahhī-erība, latin: Sancharibus) var kung i Assyrien 704-681 f.Kr. Han gjorde Nineve till sitt imperiums huvudstad efter den förutvarande huvudstaden Assur. Han utkämpade flera stora fältslag, bland annat i Juda där han belägrade Jerusalem. Sanherib lät också uppföra stora och praktfulla byggnader. Tegel funna i flera assyriska landsortsstäders grus bär inskrifter som berättar om hans anläggningar på dessa ställen.

Sanherib är nämnd i Andra Krönikebokens 32:a kapitel i Bibeln som den assyriske kung som belägrade Jerusalem under kung Hiskias regering men som stoppades genom Guds ingripande. Samma händelser finns rapporterade ur Sanheribs perspektiv på Sanheribs prisma.

Sanherib förde även krig mot Elam. Han invaderade Elam och skövlade dess städer. Elamiterna gjorde motanfall och skövlade i sin tur assyriskt område. Sanherib mördades av sina båda söner Adrammelek och Sareser vid ett tempelbesök och efterträddes av sin yngste son Esarhaddon.

Sennacherib
Sanherib

Se även

Företrädare:
Sargon II
Kung av Assyrien
704 f.Kr.681 f.Kr.
Efterträdare:
Esarhaddon
Adrammelek

Adrammelek (också kallad Adramelech, Adrammelech, Adramelek eller Adar-malik) var en av de av assyriska kolonisterna i Samarien dyrkad gud (2 Kung. 17:31). Det var också namnet på en son till den assyriske konungen Sanherib. Omkring år 682 f.Kr. mördade han och hans broder Sareser enligt Gamla Testamentet sin fader i Nisroks tempel i Nineve (2 Kung. 19:37, Jes. 37:38).

Arhopala

Arhopala är ett släkte av fjärilar. Arhopala ingår i familjen juvelvingar.

Arhopala sanherib

Arhopala sanherib är en fjärilsart som beskrevs av Hans Fruhstorfer 1914. Arhopala sanherib ingår i släktet Arhopala och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Ashur

Ashur eller Assur (assyriska Aššur, nyöstsyriska Ātûr, hebreiska אַשּׁוּר, arabiska آشور) var Assyriens första huvudstad. Platsen kallas idag för Qal'at Sherqat. Ruinerna av staden är belägen vid floden Tigris norr om bifloden Nedre Zaps inflöde i Saladin i nuvarande Irak . Det är även namnet på en assyrisk gud.

Assyrien

Assyrien var ett forntida rike och ett imperium med centrum vid floden Tigris i Mesopotamien i det nuvarande norra Irak. Assyriska imperiet existerade från ca 2000 f.Kr. till sin undergång i början av 600-talet f.Kr..

Assyrien räknas som den första militära stormakten. Landet Assyrien blev upplöst 612 f.Kr.

Assyrierna var semiter som hade slagit sig ner vid den mellersta delen av floden Tigris och där upprättat det rike som senare kom att bli en av forntidens mäktigaste stater. Huvudstaden Ashur som var den första huvudstaden i riket placerades strategiskt på en bergsudde vid Tigris västbank.

Det assyriska väldets gränser växlade med dess maktställning och på höjden av sin makt nådde det till Armenien i norr, Mediens berg i öster, Persiska viken, Arabiens och Afrikas öknar i söder och Medelhavet i väster.

Språkligt och kulturellt stod assyrierna nära babylonierna. Assyriernas språk, assyriska, var en dialekt av akkadiska. Assyrierna utmärkte sig även i kulturellt hänseende, särskilt på konstens område. Deras huvudgud var Assur, som även var skyddsguden för den gamla huvudstaden med samma namn.

Babylons hängande trädgårdar

Babylons hängande trädgårdar, även kända som drottning Semiramis trädgårdar, var ett byggnadsverk i Babylon, i nuvarande Irak, som ingick i antika listor över världens sju underverk. Trädgårdarna påstås ha byggts av kung Nebukadnessar II omkring år 600 f.Kr, men de kan också vara mytiska eller ha ett annat ursprung som förvanskats med tiden.

Be'er Sheva

Be'er Sheva är en stad i södra Israel som ligger på gränsen till Negevöknen och räknas som administrativt och kommersiellt centrum för Negev. I staden finns textil-, kemisk- och keramisk industri samt Ben-Gurions universitet i Negev som är ett av de största universiteten i Israel. År 2009 uppskattades invånarantalet till cirka 190 300. Staden är omnämnd i Bibeln.

Ruinhögen av den förhistoriska bosättningen Beersheba upptogs 2005 på Unescos världsarvslista. Den vittnar om kulturutbyten längs stora forntida transportvägar. Dess invecklade vattensystem visar uppfinningsrikedom och samarbete mellan de forntida samhällena och utgör viktiga lämningar av stora, forntida civilisationer.

Esarhaddon

Esarhaddon (akkadiska: Aššur-ahhe-iddina) var kung i Assyrien 681 - 669 f.Kr. Han var Sanheribs yngsta son, och far till sin efterföljare Ashurbanipal.

Lachisch

Lachisch (äldre form Lachisj, bibelns Lakis) är en stad i Israel som ligger cirka 40 kilometer söder om Jerusalem.

Lakis var enligt bibeln gränsfästning innan den intogs av Josua. Staden befästes av Rehabeam, Amasja blev mördad där, och Sanherib använde den som replipunkt vid Jerusalems belägring.

Utgrävningar av Palestine exploration fund 1890-93 avslöjade 8 efter varandra byggda städer på platsen. Lachisch övergavs omkring 400 e. kr.

Lista över mytologiska gestalter i tematisk ordning

Detta är en lista över mytologiska gestalter i tematisk ordning.

Nineve

Nineve[uttal saknas], även Ninive, (arameiska Ninua, Nina) var en forntida stad i det gamla Mesopotamien, belägen på Tigris östra strand. Under en tid på 1000-talet f.Kr. var Nineve Assyriens huvudstad. Staden förstördes 612 f.Kr. av babylonier och meder och arkeologiska utgrävningar av ruinstaden har gjorts sedan mitten av 1800-talet. Platsen ligger idag som en enklav i storstaden Mosul i norra Irak. Nineve har även fått namnge en modern provins i norra Irak, Ninawa.

Sanheribs prisma

Sanheribs prisma är ett lerprisma med inskriptioner om den assyriske kungen Sanheribs tredje fälttåg. Texten är främst känd för att den innehåller en beskrivning av Sanheribs belägring av Jerusalem 701 f.Kr., under kung Hiskias regeringstid. Denna händelse finns nedtecknad även i flera böcker i Gamla Testamentet i Bibeln, inklusive Jesaja kapitel 33 och 36, Andra Kungaboken 18:17, samt Andra Krönikeboken 32:9. Händelsen är också nedtecknad av Herodotos.

Sargon II

Sargon II (på akkadiska Sharru-kinu, vilket betyder "kungen är legitim") var en härskare i Assyrien 721-705 f.Kr. Far till Sanherib.

Hans lät uppföra sitt palats i sin nybyggda stad Dur-Sharrukin (dagens Khorsabad). Under Sargon II:s regeringstid besegrades kungariket Israel. När dess huvudstad Samaria föll efter tre års belägring skingrades dess invånare. Många dödades, andra flydde och Israels härskande klasser fördes bort till en grym slavtillvaro. Därmed försvann 10 av Israels 12 stammar från den världshistoriska scenen.

Tobit

Tobit (grekiska Τωβιτ) är en av de apokryfiska böckerna i Tillägg till Gamla Testamentet. Boken handlar om en blind jude, Tobit, som bor i exil i Nineve i Assyrien. Han sänder sin son Tobias till Rages i Medien för att hämta tio talenter silver som Tobit har lämnat i förvar där. På vägen får han sällskap av en man, Asarja, som i själva verket är ärkeängeln Rafael. Asarja skaffar en fru åt Tobias, befriar henne från en demon vid namn Asmodeus och botar Tobit från blindheten.

Tukulti-Ninurta I

Tukulti-Ninurta I (1243 f.Kr.-1208 f.Kr.). Salmannasars den I:es efterträdare på tronen i Assur. han förde sina företrädares verk till dess hittillsvarande kulmen. Han var utomordentligt aktiv och hans regeringsperiod blev en blomstringstid. Fronten mot bergsfolken i nordväst och nordöst var hans främsta prioritet. Han har underkuvat stora områden och lagt dem under assyrisk kontroll. Hans liv och verk slutade i katastrof.

Under ett antal år från och med cirla 1225 f. Kr. kunde Tukulti-Ninurta som den förste assyriske härskaren någonsin foga beteckningen "kung över sumer och Akkad" - den urgamla, traditionella babyloniska kungatiteln - sina andra epitet och titlar.

Tukulti-Ninurta blev mördad 1208 f. Kr. av en eller flera av sina söner i sin nya stad. han gick samma öde till mötes som en annan mördad assyrisk kung, Sanherib, som flera hundra år senare valde den drastiska lösningen att förstöra Babylon och försöka överföra Marduk-kulten till Assyrien i en sammanställning med Assurs kult.

Språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.