Ryukyuöarna

Ryukyuöarna (japanska: 琉球列島?, Ryūkyū-rettō), på äldre kartor Riukiuöarna, i Japan kallade Nanseiöarna (japanska: 南西諸島?, Nansei-shotō (bokstavligen Sydvästöarna)), är en ögrupp i Östkinesiska havet i nordvästra Stilla havet som tillhör Japan.

Öarna är hem för de olika Ryukyuspråken.

Ryukyu map
Lägeskarta.
Location of the Ryukyu Islands
Översiktskarta.

Geografi

Ögruppen sträcker sig cirka 1.200 kilometer i sydvästlig riktning mellan Kyushu och Taiwan. Den största ön är Okinawa som ligger cirka 525 kilometer söder om Kyushu och cirka 600 nordöst om Taiwan.

Ögruppen består av cirka 100 öar där de större öarna är av vulkaniskt ursprung och de mindre korallöar med en sammanlagd areal om ca 4.700 km². Förvaltningsmässigt delas de mellan två prefekturer:

Kagoshima prefektur

omfattar de nordliga Satsunanöarna (Satsunan-shotō) med:

Okinawa prefektur

omfattar de sydliga Ryukyu-öarna (Ryukyu-shotō) med:

Befolkningen uppgår totalt till ca 1,7 miljoner invånare (2005). Klimatet är subtropiskt med varma vintrar och heta somrar, och mycket fuktigt året runt. Öarna drabbas ofta av tyfoner.

Historia

Ögruppen har länge varit ett viktigt handelscentrum i regionen. Här låg mellan 1300-talet och 1800-talet ett oberoende kungadöme, Kungariket Ryukyu. Riket hade kontakter med Japan, Kina, Borneo och Java. Sin självständighet behöll riket genom att betala tribut till ömsom Kina, ömsom Japan. 1879 införlivades riket i Japan, och blev länet Okinawa. Landets avsatte kung Shō Tai fick bosätta sig i Tokyo och erhöll en japansk markis-titel som en form av kompensation.

Under andra världskriget utspelade sig våren 1945 ett av de största och betydande slagen i Stilla havet (Slaget om Okinawa) här. Amerikanskt bombflygplan utgick från baser på Ryukyuöarna vid anfallet på själva Japan.[1] Området ockuperades sedan av USA som förvaltade öarna fram till 1972 då de återlämnades till Japan.

Källor

  1. ^ Ryukyuöarna. Nationalencyklopedin. Läst 2012-03-25.

Externa länkar

Amamiöarna

Amamiöarna (japanska 奄美諸島 Amami-shotō, även Amami-guntō) är en ögrupp bland Ryukyuöarna i nordvästra Stilla havet som tillhör Japan.

Daitoöarna

Daitoöarna (japanska Daitō-rettō eller Daitō-shotō, tidigare Borodino Islands) är en ögrupp bland Ryukyuöarna i nordvästra Stilla havet som tillhör Japan.

Gallirallus

Gallirallus är ett fågelsläkte i familjen rallar inom ordningen tran- och rallfåglar med utbredning från Indien och Ryukyuöarna till Nya Zeeland och Tahiti.

Gusuku

Gusuku (御城) (Okinawiska: gusiku) är ett slott eller en borg på Ryukyuöarna i Okinawa prefektur, Japan. Många gusuku och till dem relaterade kulturella lämningar har blivit listade som världsarv av Unesco under beteckningen Gusukuplatser och områden i kungadömet Ryukyu.

Kamferträd

Kamferträd (Cinnamomum camphora (L.)J.Presl; japanska: 樟, kusunoki) eller japankamferträd är ett städsegrönt träd som blir cirka 20–50 meter högt. Alla delar av trädet luktar kamfer och man utvinner även kamfer ur veden.

Kamferträdet kommer ursprungligen från Japan, Ryukyuöarna, Kina, Taiwan och Vietnam. På 1500-talet började kamfern att importeras till Europa. I Australien betraktas trädet som en skadeväxt.

Trädet är den kinesiska staden Hangzhous officiella "stadsträd".

Ett gigantiskt kamferträd tronar upp sig nära familjens hus i den animerade filmen Min granne Totoro.

Kungariket Ryukyu

Kungariket Ryūkyū (japanska: 琉球王国?, Ryūkyū Ōkoku; ryūkū:Rūchū-kuku) var ett oberoende kungarike som bestod av större delen av Ryukyuöarna i dagens Japan mellan 1400-talet och 1879. Ryukyu var en handelsnation som hade kontakt med bland annat Japan, Kina, Java och Sumatra.

Det är osäkert när öarna upptäcktes, de första dokumenterade kinesiska anteckningarna härrör från år 603 då Kina skickade en delegation till Okinawa med bud om att de skulle underkasta sig den kinesiske kejsaren. Okinawas befolkning vägrade och år 610 invaderades ön för att bli en kinesisk vasallstat de närmaste 500 åren.

Det första lokala kungadömet grundades redan på 1100-talet av Shunten från Urasoedynastin och varade till 1300-talet då riket splittrades i tre mindre riken Chūzan, Hokuzan och Nanzan men under en samlad ledning. Shō Hashi, härskaren av Chūzan annekterade grannen Hokuzan år 1416 och grannen Nanzan år 1429 och återförenade riket till Kungariket Ryūkyū. Okinawas fördelaktiga läge i Östkinesiska havet och dess relativa närhet till Kina, Korea, Japan, Taiwan och Filippinerna gjorde Ryūkyūriket till en rik handelsstat. Många av slottsruinerna på öarna, de s.k. Gusuku, byggdes under denna period.

1609 invaderades Ryūkyūriket av den japanska Satsumaklanen som kontrollerade området i södra Japan som idag är Kagoshima prefekturen. Kungariket förblev en oberoende stat men var i själva verket under direkt kontroll av Satsuma.

1854 besökte amerikanske Matthew C. Perry samtidigt som även andra västnationer som Storbritannien, Frankrike och Ryssland försökte inleda handelsförbindelser med Okinawa. Detta ledde till att Japan 1868 stationerade militärpersonal på ön.

1879 upplöste Japan Ryūkyūriket under den sk Meijirestaurationen och införlivade området som Okinawa prefektur i Japan. Landets avsatte kung Shō Tai fick bosätta sig i Tokyo och erhöll en japansk markis-titel som en form av kompensation.

Okinawa

Den här artikeln handlar om ön Okinawa hontō, Okinawas huvudö. För mer information om området, se Okinawa prefektur.

Okinawa (japanska: 沖縄本島, Okinawa-hontō, ”Okinawas huvudö”; okinawianska: Uchinaa) är, med en yta på 1 207,8 km², den största av Ryukyuöarna i Okinawa prefektur, Japan. 2004 hade ön 1,4 miljoner invånare. Här ligger residensstaden Naha.

Okinawa prefektur

Okinawa prefektur (沖縄県; Okinawa-ken; okinawianska: uchina-ken) är Japans sydligaste prefektur. Den består av den större delen av Ryukyuöarna, en över 1000 kilometer lång ökedja med ett 70-tal öar. Ögruppen sträcker sig från söder om Kyushu till Taiwan, men de allra nordligaste öarna är en del av Kagoshima prefektur. Residensstad är Naha, som är belägen på den södra delen av den största och mest välbefolkade ön, Okinawa (Okinawa Hontō). De omtvistade Senkakuöarna administreras också under Okinawas prefektur.

Okinawaplattan

Okinawaplattan är en liten, långsmal litosfärplatta belägen under den Sydjapanska öbågen Ryukyuöarna, av vilka Okinawa är den största.

Okinawaplattans nordostliga kortsida gränsar vid ön Kyushu mot Amurplattan, och dess västliga långsida ner mot sydvästspetsen vid Taiwan gränsar mot Yangtzeplattan. Båda dessa angränsande plattor i norr och väster kan ses som delar av den stora eurasiska kontinentalplattan.

Längs plattans sydostliga långsida löper Ryukyugraven, en djuphavsgrav där Filippinska plattan skjuter ner i en subduktionszon under Okinawaplattan. Då Okinawaplattan dras med ner i denna subduktionszon, rör den sig ifrån Yangtzeplattan med en hastighet av cirka 47 mm/år, vilket skapat en försänkning (back-arc basin) längs nordvästsidan. Det är en pågående process påbörjad åtminstone för 8 miljoner år sedan, i sen miocen.

Okinawaöarna

Okinawaöarna (japanska Okinawa-shotō) är en ögrupp bland Ryukyuöarna i nordvästra Stilla havet som tillhör Japan.

Osumiöarna

Ōsumiöarna (japanska: 大隅諸島?, Ōsumi-rettō) är en ögrupp bland Ryukyuöarna i nordvästra Stilla havet som tillhör Japan.

Rallina

Rallina är ett släkte i familjen rallar inom ordningen tran- och rallfåglar. Släktet omfattar åtta arter som förekommer från Pakistan i väst och Ryukyuöarna i norr till Australien i söder:

Papuarall (R. rubra)

Vitstrimmig rall (R. leucospila)

Forbesrall (R. forbesi)

Mayrs rall (R. mayri)

Trefärgad rall (R. tricolor)

Andamanrall (R. canningi)

Rödbent rall (R. fasciata)

Gråbent rall (R. eurizonoides)De fyra första arterna urskiljs ofta i det egna släktet Rallicula

Ryukyuanfolket

Ryukyuanfolket (琉球民族, Ryūkyū minzoku?, Okinawaspråket: Ruuchuu minzuku); även Lewchewan är ett ursprungsfolk på Ryukyuöarna från Okinawa och västerut mot Taiwan. Ryukyuan är det största minoritetsfolket i Japan och 60 procent bor i Okinawa-arkipelagen. Huvudstad är Naha, som en gång var administrativt centrum i Kungariket Ryukyu.

Ryūkyū (språk)

Ryūkyū är en grupp om flera närbesläktade språk i den ryukyu-japanska språkfamiljen som talas på Ryukyuöarna i södra Japan. Exakt hur många som talar språken är osäkert eftersom det inte finns någon statistik. Ryukyuöarna har en folkmängd på närmare 1,5 miljoner, men få personer under 50 år kan tala de inhemska språken.Några av språken i språkfamiljen är amami, okinawianska, miyako, yaeyama och yonaguni. Okinawianska var officiellt språk i kungariket Ryūkyū, före införlivandet i Japan. Efter att under många år ha varit undertryckt av de japanska myndigheterna (vars ursprungliga hållning var att betrakta språken som japanska dialekter) är nu ryūkyūspråken, och då i synnerhet okinawianskan, på modet och går att studera på universitet.

Shuri-jo

Shuri-jo (okinawiska: sui ugusiku, japanska: 首里城; shuri-jō eller shurigusuku), en gusuku i Shuri i Naha, Okinawa prefektur. Slottet var Kungariket Ryūkyūs palats, men blev nästan totalförstört 1945 under Slaget om Okinawa. 1992 återuppfördes slottet med hjälp av fotografier, historiska anteckningar och minne. 2000 blev det ett världsarv tillsammans med andra gusuku under namnet Gusukuplatser och områden i kungadömet Ryukyu.

Slaget om Okinawa

Slaget om Okinawa, kodnamn Operation Iceberg, var ett stort slag under andra världskriget som utkämpades mellan allierade och japanska styrkor på och runt ön Okinawa mellan april och juni 1945. Ön, som tillhör den japanska ögruppen Ryukyuöarna, var det sista stora hindret för de amerikanska styrkorna innan en invasion av de fyra japanska huvudöarna kunde inledas. Slaget var Stillahavskrigets sista stora drabbning, vilket varken amerikaner eller japaner räknade med vid tidpunkten för dess inledande. Befälhavaren över de amerikanska styrkorna var Simon Bolivar Buckner, Jr., den japanska befälhavaren var Mitsuru Ushijima.

Japan var våren 1945 i praktiken besegrat, USA hade herraväldet såväl i luften som på havet men det fanns fortfarande inga tecken på att Japan tänkte kapitulera. Slaget om Okinawa anses vara det största kombinerade land-sjö-luft-slaget i krigshistorien. USA vann slaget efter stora förluster. Av de ursprungliga 150 000 soldater som invaderade ön den 1 april 1945 och som sedermera fördubblades, stupade 13 000, sårades 36 000 och ytterligare tusentals avled av skador och sjukdomar. Antalet stupade japanska soldater uppgick till åtminstone 100 000. I slagets inledning misslyckades Japan genom operation Ten-Go med det enorma slagskeppet Yamato att hejda den amerikanska landstigningen. Amerikanska flottan sänkte Yamato 7 april.

Till skillnad från de andra slagen under Stillahavskriget så möttes amerikanerna inte av ett japanskt frontalangrepp utan av öde sandstränder och låga men täta buskage. Den nya japanska taktiken – att hålla ön med gerillakrigföring – tog de amerikanska styrkorna på sängen. Initialt antogs ön vara obefäst.

Jämfört med många av de andra öarna som var krigsskådeplatser i Stillahavskriget hade Okinawa en stor civilbefolkning. Hur många civila som dog saknas tillförlitliga uppgifter om men sannolikt överstigande 100 000. Den japanska skräckpropagandan resulterade i att tusentals hellre begick självmord än att bli fångade av amerikanerna. Under slaget om Okinawa kapitulerade dock japanska soldater för första gången i större utsträckning.

Slaget om Vulkan- och Ryukyuöarna

Slaget om Vulkan- och Ryukyuöarna var en serie slag och sammandrabbningar mellan allierade styrkor och kejserliga japanska styrkor under stillahavskriget i andra världskriget mellan januari och juni 1945.

Fälttåget utspelade sig på Vulkan- och Ryukyuöarna. De två huvudsakliga fältslagen under fälttåget var slaget om Iwo Jima (16 februari-26 mars 1945) och slaget om Okinawa (1 april-21 juni 1945). Ett stort sjöslag inträffade vid namn Operation Ten-Go (7 april 1945) efter det japanska namnet på operationen.

Fälttåget var en del av de allierades fälttåg mot Japan som avsågs ha i syfte att tillhandahålla truppsamlingsplatser för en invasion av Japan och vara ett stöd för luftbombardemang och en sjöblockad av det japanska fastlandet. Fällandet av kärnvapen över två japanska städer fick dock den japanska regeringen att kapitulera utan att en väpnad invasion behövdes.

Tokaraöarna

Tokaraöarna (japanska トカラ列島 Tokara-rettō eller Tokara-shotō , även Toshima och Toshima-mura) är en ögrupp bland Ryukyuöarna i nordvästra Stilla havet som tillhör Japan.

Yaeyamaöarna

Yaeyamaöarna (japanska (八重山諸島; Yaeyama-shotō eller Yaeyama-rettō ) är en ögrupp bland Ryukyuöarna i nordvästra Stilla havet som tillhör Japan.

Språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.