Nya världen

Nya världen (ofta benämnt med bestämd artikel som "den nya världen") är en eurocentrisk benämning som används för att beskriva de världsdelar som koloniserades av europeiska sjöfarare från och med 1492, det vill säga framförallt Nord- och Sydamerika men ofta även Oceanien och ibland också Antarktis.[källa behövs] Gamla världen utgörs enligt denna världsbild av Europa och delar av Afrika och Asien.

I vinsammanhang betecknar termen alla odlingsregioner utanför de traditionella europeiska, vilket gör att även exempelvis sydafrikanska viner räknas till Nya världen. Viner från Nya världen anses vara fruktigare och ofta fylligare än vinerna från Gamla världen vilka är mindre fruktiga och med mera tannin och syrlighet.

Fredrika Bremer utgav sin reseberättelse om Hemmen i den nya världen (1853-54). En svenskspråkig tidning Nya Verlden utgavs 1870–1877 i Chicago, se Svenska Amerikanaren Tribunen. Den tjeckiske kompositören Antonín Dvořáks mest kända symfoni Från nya världen skrev han när han bodde i USA på 1890-talet.

Map Diego Ribero 1529
Världskarta av Diogo Ribeiro (1529) där Amerika kallas Mondus Novus. Kartan täcker de flesta delarna av Sydamerika, samt Nordamerikas östkust.
Brednäsor

Gruppen brednäsor (Platyrrhini) är en delordning av primater som lever i nya världen. Däremot förekommer delordningen smalnäsor, med undantag för de människor som koloniserat nya världen, bara i gamla världen.

Caymanöarna

Caymanöarna (stavas också Kajmanöarna, på engelska: Cayman Islands) är en ögrupp och ett brittiskt utomeuropeiskt territorium (tidigare kronkoloni) belägen i Karibiska havet, Västindien. FN anser området vara ett icke-självstyrande område. Huvudstad är George Town. Caymanöarna består av tre öar, den större Grand Cayman och de mindre Cayman Brac och Little Cayman. Ögruppen upptäcktes först av Christofer Columbus den 10 maj 1503 under hans ödesdigra fjärde resa till den Nya världen. Han kallade öarna ”Las Tortugas” på grund av den stora mängd sköldpaddor som fanns på öarna. Det kinesiska bilmärket Geely Automobile har nu sitt huvudkontor på Caymanöarna.

Connecticuts flagga

Connecticuts flagga antogs den 9 september 1897.

Statsvapnet på flaggan går tillbaka till ett sigill från kolonial tid, 1639. Sitt nuvarande utseende fick det 1711 då de ursprungligen femton vinstockarna reducerades till tre för att symbolisera de tre kolonier, New Haven, Saybrook och Connecticut (Hartford) som förenats och som 1788 kom att bilda delstaten Connecticut.

Devisen på latin "qui transtulit sustinet" betyder ungefär "den som flyttar frodas". Det syftar på kolonisterna, som frodades i den nya världen. Vinstockarna bär samma symbolik.

Den nya världen

Den nya världen (engelska: The New World) är en dramafilm från 2005, med manus och regi av Terrence Malick. Filmen är en historisk skildring av grundandet av Jamestown, Virginia-kolonierna 1607, inspirerad av de historiska figurerna kapten John Smith, Pocahontas av Powhatan-stamen och John Rolfe. Det är den fjärde filmen skriven och regisserad av Malick.

Flodtrollsländor

Flodtrollsländor (Gomphidae) är en familj i underordningen egentliga trollsländor som innehåller ungefär 90 släkten och 900 arter, utspridda över både Gamla och Nya världen. Kännetecknande för familjen är att de flesta arter är medelstora trollsländor, från omkring 40 till 70 millimeter i längd och ofta färgade i gult, svart och grönt. Deras ögon möter inte varandra på ovansidan av huvudet, utan där finns ett litet mellanrum. Detta brukar anses som ett primitivt drag, eftersom det är ovanligt för de egentliga trollsländorna, men vanligt hos flicksländor och jungfrusländor. De flesta arter av flodtrollsländor fortplantar sig i bäckar eller åar.

Gomphus

Gomphus är ett släkte i insektsordningen trollsländor som tillhör familjen flodtrollsländor. Det finns omkring 52 arter i släktet, utspridda i både Gamla och Nya världen. I Sverige representeras släktet av en art, Gomphus vulgatissimus. Längre söderut i Europa finns även Gomphus flavipes, Gomphus simillimus och Gomphus pulchellus.

Gymnophthalmidae

Gymnophthalmidae är en familj av fjällbärande kräldjur som endast förekommer i nya världen. Utbredningsområdet sträcker sig från södra Mexiko till Argentina.

Hamsterartade gnagare

Hamsterartade gnagare (Cricetidae) är en familj i däggdjursordningen gnagare som hör till underordningen råttartade gnagare. Familjen innefattar bland annat sorkar, hamstrar och olika gnagare från Nya världen.

På grund av morfologiska likheter antogs redan tidigt att dessa djur är släkt med varandra, men helt klart blev släktskapet först efter genetiska undersökningar. Till familjen hör nästan 600 arter i Amerika och Eurasien.

Heliconius

Heliconius är ett släkte färggranna praktfjärilar som förekommer i de tropiska och subtropiska delarna av Nya världen. Då dessa fjärilar är relativt enkla att avla och undersöka i laboratorium har de varit föremål för många vetenskapliga studier. Bland annat har man velat studera den omfattande mimicry som uppstått inom denna grupp, samt studera hur nya arter bildas och varför de är så olika. Hos detta släkte har artbildning från hybrider konstaterats. Typart för släktet är Heliconius charithonia (Linné 1767).

Jungfrusländor

Jungfrusländor eller vattenjungfrur (Calopterygidae) är en familj i insektsordning trollsländor. Familjen innehåller omkring 160 arter i 16 släkten och finns både i Gamla och i Nya världen.

Liv och Livtrasir

Liv och Livtrasir är i nordisk mytologi de sista två människorna som kommer att överleva Ragnarök och befolka den nya världen. Livtrasir betyder "den som klamrar sig fast vid livet" (seglivad).

Före Ragnarök så levde Liv och Livtrasir vid Mimers brunn där deras ättlingar kallades Ásmegir vilket är fornnordiska för "gudarnas makt".

Efter Ragnarök så blev det deras öde att befolka den återskapade jorden. I Snorres Gylfaginning så står det att jordens alla släkter härstammar från Liv och Livtrasir.

De är stamföräldrar för den kommande världsålderns människor.

På den nyuppståndna jorden så står osådda åkrar och bär färdiga att skörda. (Jorden skjuter upp ur havet, grön och fager, åkrarna växer osådda.)

I Gimles hall samlades Balder, Nanna, Höner och alla Ásmegir för att råda över den nya tiden.

Mahogny

Mahogny består av ett eller flera ädelträslag av rödbrun, hård ved med tyngd och som främst nyttjats som virke inom möbelindustrin.Namnet mahogny användes först för två olika träd i nya världen, Swietienia mahagoni (västindisk mahogny, även kallad "Sockerkist") från Karibien och Swietienia macrophylla (hondurasmahogny) från Central- och Sydamerika och senare även för liknande träslag från flera träd från både Afrika och Asien. Många av dessa tillhör mahognyfamiljen Meliaceae. Khaya kallas ibland afrikansk-, gambia- eller madeiramahogny, träd av Eukalyptussläktet kallas australisk mahogny eller röd mahogny och Cederträ kallas Ostindisk mahogny.Mahogny används för tillverkning av möbler, eftersom det är lättbearbetat, motståndskraftigt mot termiter och vackert glänsande rödbrunt när det poleras. Träslaget är vattentåligt och användes därför förr till båtvirke.

Montserrat

Montserrat är en frodig, bergig ö av vulkaniskt ursprung i östra Karibiska havet, tillhörande ögruppen Små Antillerna. Den är 16 km lång och 11 km bred, med omkring 40 kilometers kustlinje. Montserrat namngavs av Christofer Columbus vid hans andra resa till nya världen 1493, efter en bergskedja i Katalonien i Spanien. Montserrat kallas ofta för Karibiens smaragd på grund av sin likhet med Irlands kustland samt att många nybyggare som bosatte sig på ön kom från Irland.

Montserrat är ett brittiskt utomeuropeiskt territorium som av FN anses vara ett icke-självstyrande område. Huvudstaden Plymouth förstördes när vulkanen Chances Peak (Soufrière Hills) fick ett utbrott som började den 18 juli 1995. Utbrottet fortsätter än idag, fast på en reducerad skala. Förstörelsen är koncentrerad till den forna huvudstaden och den forna, numer förstörda flygplatsen W. H. Bramble Airport (förstörd 1997). En ny flygplats, Gerald's Airport, öppnades 2005 på den norra delen av ön.

Den nuvarande de facto-huvudstaden heter Brades och ligger på öns norra del, ganska skyddad från vulkaner.

Praktfåglar

Praktfåglar (Coraciiformes) är en grupp med mestadels färggranna fåglar. Vilka familjer ordningen omfattar har varir omdiskuterat men anses numera inkludera kungsfiskare, biätare, blåkråkor, motmoter och todier. Merparten har sammanväxta tår, syndaktyli, där tre tår pekar framåt men många kungsfiskare saknar en av dessa tår. Detta är till stor del en ordning vars fåglar lever i den gamla världen och endast omkring ett dussintal arter av todier, motmoter och kungsfiskare förekommer i nya världen.

Riesling

Riesling är Tysklands mest spridda vindruva vilken framförallt odlas i Mosel-Saar-Ruwer, Pfalz, Rheingau, Mittelrhein och i Hessische Bergstrasse. Den anses vara kungen av druvor i Alsace i Frankrike och förekommer också rikligt i Österrike, framförallt i Wachau. Den odlas också på många ställen i Nya världen, och lyckas framförallt i länder och regioner med lite svalare klimat, såsom Kanada, delstaten New York i USA, Nya Zeeland och svalare delar av Australien.

Riesling ställer stora fordringar på var den odlas, eftersom druvan mognar sent. Rieslingviner utmärks av att de kan lagras länge, med bibehållen smak och kvalitet. De utvecklas ofta 10 år på flaska.

I Tyskland finns rieslingdruvan säkert omnämnd redan år 1435 i Rüsselsheim i närheten av Rheingau. En alsacisk karta från 1348 anger zu dem Russelinge och kan vara det äldsta omnämnandet av druvsorten. Från 1500-talet har Riesling betraktats som den kvalitetsmässigt främsta druvsorten i Tyskland, vilket på den tiden inkluderade Alsace. Det var dock först på 1700-talet som det började bli vanligt med vingårdar planterade enbart med Riesling. Genom DNA-analys i slutet på 1990-talet kunde det fastställas att Riesling är en korsning av den numera ovanliga druvsorten Heunisch (för övrigt samma druvsort som Gouais Blanc) och Vitis silvestris (eventuellt Vitis silvestris x Traminer).Denna korsning har sannolikt uppstått spontant.

Färgen är blek, med grönstick till guldgul. Smaken växlar lika mycket som jordmånerna där den växer. Skifferjordar ger viner med rökighet. Andra jordmåner kan ge viner med smak av såväl stål, tjära och mineral som blommor, jord eller kryddor. Lagrade rieslingviner känns ofta igen på doften av petroleum.

I Nya världen kallas den ofta Johannisberg Riesling, Rhine Riesling eller White Riesling och i Italien Riesling Renano. Den bör ej förväxlas med den österrikiska druvsorten Welschriesling.

Savannah, Georgia

Savannah är en stad i den amerikanska delstaten Georgia med en yta av 202,3 km² och en befolkning, som uppgår till cirka 128 000 invånare (2003). Cirka 57 procent av befolkningen i staden är afroamerikaner. Av befolkningen lever cirka 22 procent under fattigdomsgränsen.

Staden, som grundades 1733 och var den första koloniseringen av Georgia är belägen i den östra delen av delstaten vid utloppet av floden Savannah River cirka 380 km sydost om huvudstaden Atlanta. Den är en betydande hamnstad och har så varit sedan grundandet då huvuddelen av produkter från den "Nya Världen" utskeppades över Savannah. Stadens historiska centrum är utformat som en rutnätsplan med en stor mängd boulevarder och lummiga torgplatser, och är känt som en av USA:s vackraste och mest välbevarade stadsmiljöer.

Savannah finns omnämnd i sången Sunday in Savannah skriven av Hugh MacKay, som kanske främst Nina Simone gjort känd. Sången skildrar Savannah som en djupt religiös stad - delstaten Georgia ligger i det amerikanska bibelbältet. Under sommaren år 2009 var Savannah inspelningsplatsen till filmen "The Last Song" med Miley Cyrus

Sophophora

Sophophora är ett parafyletiskt undersläkte inom släktet Drosophila. Sophophora beskrevs av Alfred Sturtevant år 1939. Detta skedde efter att släktet Drosophila blivit mer studerat, främst på grund av den ökande användningen av modellorganismen bananflugan, och någon form av inbördes indelning behövdes. I Sturtevants laboratorium undersöktes 27 olika karaktärer hos alla de 42 olika arter av Drosophila som de då hade. Dessa användes för att dela in Drosophila i olika undersläkten.Arterna inom undersläktet delas upp i två grupper, de från gamla världen (eurasien och afrika) och de från nya världen (nord- syd- och centralamerika). Undersläktet är parafyletiskt eftersom det innehåller släktet Lordiphosa och arten Hirtodrosophila duncani som inte tillhör släktet Drosophila. Den mest kända arten inom undersläktet är bananflugan.

Det vetenskapliga namnet Sophophora betyder på grekiska bärare (phora) av visdom (sophos).

Trupialer

Trupialer (Icteridae) är en grupp med små till medelstora, ofta färggranna tättingar som bara förekommer i Nya världen. Svart är den vanligaste färgen i deras fjäderdräkt, ofta tillsammans med gult, orange och rött. Deras vetenskapliga namn betyder ungefär "den blekgula" (på grund av de ofta förekommande gula fjädrarna i fjäderdräkten) och härstammar från gammalgrekiskans ikteros.

Världsdelar och kontinenter

En världsdel är en historiskt, kulturellt och fysiskt avgränsad del av jordytan. En kontinent är inom geografin en stor sammanhängande landmassa. Världsdelar är således mänskliga gränsdragningar medan kontinenter är geografiska/naturliga. Orden används ibland synonymt.

Skillnaden kan illustreras av att Asien och Europa är egna världsdelar, men att Eurasien är en kontinent. På vissa språk, exempelvis engelska, har man inte separata ord för detta, varför man då skiljer mellan begreppet i geografisk mening (sv. kontinent) och i kulturell mening (sv. världsdel).

Jorden delas normalt sett in i sju världsdelar och sex kontinenter. Dessa är:

Ibland används samlingsbegreppen Gamla världen och Nya världen, där Gamla världen avser Afrika, Asien och Europa medan Nya världen framförallt står för Nordamerika och Sydamerika men ibland även anses inbegripa Oceanien och Antarktis.

Ibland används beteckningen subkontinent bland annat om de arabiska- och indiska halvöarna.

Språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.