Nederbörd

Nederbörd är vatten i olika former som faller från jordens atmosfär. Formellt lyder definitionen att nederbörd är alla flytande eller fasta former av vattenpartiklar som har sitt ursprung i atmosfären och faller till jordens yta.[1] Nederbörd inkluderar formellt således inte exempelvis fallande sand från sandstormar eller fallstrimmor.

Nederbörd förekommer i form av regn, snö och hagel. Ofta anges mängden nederbörd i millimeter, vilket då syftar till hur högt vattnet (i flytande form) skulle nå ovan marken ifall det inte sjönk undan. 1 millimeter nederbörd är samma sak som 1 liter/. Vid snö anges snötäcket ofta i centimeter, men då är det liggande snö som avses och inte själva snöfallet; flera snöfall utan mellanliggande töväder leder till ett snötäcke som bara byggs på.

För att nederbörd ska bildas krävs luftfuktighet, kondensationskärnor och avkylning. Tre viktiga typer av nederbörd är orografisk nederbörd, frontnederbörd och konvektiv nederbörd.

Nederbördsmätning sker i särskilda mätkärl där öppningens area är 200 cm². Mätkärlet omges av ett koniskt vindskydd som minskar turbulensen runt mätaren. Nederbörden hälls ner i ett graderat mätglas där noggrannheten är 0,1 mm. I Sverige rapporteras nederbörden till SMHI 07.00 svensk normaltid. Vissa stationer rapporterar även 19.00.

Typisk nederbörd är i Sverige mellan 20 och 100 mm per månad, beroende på årstid och plats. Vid en kraftig åskskur kommer typiskt 1 mm/min, men extremvärden upp till 31 mm/min har uppmätts[2]. Rekordet för årsnederbörd i Sverige är 1866 mm, uppmätt 2008 i Mollsjönäs[3][4].

Moln som avger nederbörd benämns med det ytterligare kännetecknet praecipitatio.

Frontregen
Frontnederbörd
Regnbyge
Regnmoln i Danmark.

Referenser

Noter

  1. ^ American Meteorological Society: Glossary of Meteorology: precipitation Arkiverad 9 oktober 2008 hämtat från the Wayback Machine.
  2. ^ ”Regn”. SMHI. http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/regn-1.648.
  3. ^ ”Svenskt regnrekord i Mollsjönäs - DN.SE”. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenskt-regnrekord-i-mollsjonas.
  4. ^ ”Svenska nederbördsrekord”. SMHI. http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/svenska-nederbordsrekord-1.6660.

Se även

Externa länkar

Blinman

Blinman är en ort i Australien. Den ligger i delstaten South Australia, omkring 420 kilometer norr om delstatshuvudstaden Adelaide. Antalet invånare är 152.Trakten runt Blinman är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Omgivningarna runt Blinman är i huvudsak ett öppet busklandskap. Genomsnittlig årsnederbörd är 327 millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt 86 mm nederbörd, och den torraste är oktober, med 5 mm nederbörd.

Coonabarabran

Coonabarabran är en ort i Australien. Den ligger i kommunen Warrumbungle Shire och delstaten New South Wales, i den sydöstra delen av landet, omkring 340 kilometer nordväst om delstatshuvudstaden Sydney.

Trakten runt Coonabarabran är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten.

I omgivningarna runt Coonabarabran växer huvudsakligen savannskog. Genomsnittlig årsnederbörd är 725 millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt 143 mm nederbörd, och den torraste är oktober, med 9 mm nederbörd.

Cowell

Cowell är en ort i Australien. Den ligger i kommunen Franklin Harbour och delstaten South Australia, omkring 210 kilometer nordväst om delstatshuvudstaden Adelaide. Antalet invånare är 882.Trakten är glest befolkad. Cowell är det största samhället i trakten. Genomsnittlig årsnederbörd är 443 millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt 80 mm nederbörd, och den torraste är oktober, med 9 mm nederbörd.

Hagel

Hagel är nederbörd som består av runda ispartiklar.

Hagel kan variera i storlek från någon millimeter till flera centimeter, i vissa fall någon decimeter. Hagel bildas genom att regn fryser till is i luften, och växer när vattendropparna reser upp och ner i regnmolnet på grund av vindens strömmar. I de lägre delarna är det plusgrader, och i de övre delarna minusgrader. När hagelkornen blir för tunga eller hamnar utanför luftströmmen, faller de till marken. De riktigt stora hagelkornen är sammanklumpningar av många hagelkorn. Teorin om jättehagel bygger på att haglet åker upp och ner i molnet i omgångar och på detta sätt smälter samman med mindre hagel.

Hagel bildas vid kraftig termik (stigande luftströmmar) i cumulonimbus-moln. Vattnet blir underkylt då de färdas högre upp i atmosfären och fryser till vid kontakt av kondensationskärnor. Haglen börjar växa allt mer då det underkylda vattnet kolliderar med iskärnan, på detta sätt bildas det olika skikt runt kärnan. Vid en viss tyngd börjar haglen att falla ner mot marken, de kan förstöra stora odlingar, speciellt inom den tempererade zonen.

Det finns fyra typer av hagel.

Snöhagel eller trindsnö är snöliknande korn på 2–5 mm i diameter som när de studsar mot hårt underlag lätt kan gå sönder.

Ishagel är oregelbundna isklumpar med klara och vitaktiga skikt om vartannat, större än 5 mm i diameter.

Småhagel är glaserade, halvgenomskinliga korn som brukar vara mindre än 5 mm i diameter.

Iskorn är små genomskinliga ispartiklar som är mindre än 5 mm i diameter.Runda hagel med densiteten 0,9 g/cm³ kan inte bli större än ungefär 240 g, 8 cm i diameter, då luftströmmen runt haglen förändras vid detta gränsvärde, så att luftmotståndet minskar. Oregelbundet formade hagel med större luftmotstånd kan bli betydligt större vid rätta förhållanden.De största bekräftade haglen, med en vikt på 1,02 kg, föll i Gulganj i Bangladesh den 14 april 1986. I litteraturen förekommer uppgifter om större hagel, till exempel på upp till 4 kg i Kina 1902. Dessa senare uppgifter är inte internationellt accepterade.M Huc, vol 1, p 12, Travels in Tartary, National Illustrated Library, säger i boken att: "Hagel förekommer ofta i dessa olyckliga distrikt, och hagelstenarnas dimensioner är i allmänhet enorma. Vi har sett några som vägde 5 1/2 kg. Ett ögonblick är stundom nog för att göra slut på hela hjordar. År 1843, under det en av dessa stormar rasade, hörde man i luften ett ljud likasom av en orkan, och därvid nedföll på ett fält, i närheten av ett hus ett isblock, som var större än en vanlig kvarnsten. med bilor höggs den sönder i flera stycken; men fastän solhettan var mycket stark, tog det tre dagar för dessa stycken att smälta fullständigt."

Förekomst av hagel indikerar kraftiga nedåtvindar. Hagel uppstår eftersom isklumparna inte hunnit smälta på vägen ned mot marken, ett resultat av kraftiga nedsvep under Cb-molnet.

Jianglang

Jianglang (kinesiska: 江郎, 江郎乡) är en socken i Kina. Den ligger i provinsen Zhejiang, i den östra delen av landet, omkring 250 kilometer sydväst om provinshuvudstaden Hangzhou.

Genomsnittlig årsnederbörd är 2 537 millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt 512 mm nederbörd, och den torraste är oktober, med 46 mm nederbörd.

Mount Buller (ort)

Mount Buller är en ort i Australien. Den ligger i delstaten Victoria, omkring 150 kilometer nordost om delstatshuvudstaden Melbourne. Antalet invånare är 251.Runt Mount Buller är det mycket glesbefolkat, med 2 invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten.

I omgivningarna runt Mount Buller växer i huvudsak städsegrön lövskog. Genomsnittlig årsnederbörd är 1 627 millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt 193 mm nederbörd, och den torraste är januari, med 71 mm nederbörd.

Nimbostratus

Nimbostratus, på svenska fackmässigt i inskränkt betydelse kallade regnmoln, är ett huvudmolnslag som förkortas Ns. Den kan enkelt beskrivas som ett stratocumulus som det kommer regn ur. Nimbostratusmoln är ofta mycket utbredda och upp till 3000 meter tjocka.

Under nimbostratus hittar man ofta stratustussar som syns på bilden (de mörkare molnet mitt i bilden).

Från Nimbostratus moln kommer det regn eller snöfall, nederbörd från bymoln heter istället regnskurar eller snöbyar. Den ihållande nederbörden, som i allmänhet faller från nimbostratus ger molnen ett mörkt, diffust utseende. Undersidan döljs ofta av låga, trasiga moln. I princip kan sägas att nederbörd vid varmfront kommer från nimbostratus, medan nederbörd vid kallfront kommer från cumulonimbus.

Nimbostratusmoln förekommer främst i fronter. Det är moln med stor vertikal och horisontell utsträckning som det ofta faller nederbörd ur.

Paraply

Paraply (franska parapluie, mot regn), paraflax eller regnskärm är en anordning som skall skydda från regn och består av en hopfällbar skärm med handtag. En liknande anordning som främst är tänkt att ge svalkande skugga mot solen kallas parasoll.

Vid regnväder kan ett paraply vara både ett alternativ och komplement till regnkläder. Särskilt vid utomhusaktiviteter kan regnkläder vara att föredra.

Paraplyer (liksom parasoller) var i bruk redan hos forntidens assyrier, egyptier, kineser och perser, men då förbehållna endast åt furstar och andra högt uppsatta personer. I Europa började paraplyer komma till användning på 1500-talet.

Rushworth

Rushworth är en ort i Australien. Den ligger i kommunen Campaspe och delstaten Victoria, omkring 140 kilometer norr om delstatshuvudstaden Melbourne. Antalet invånare är 2 066.Runt Rushworth är det mycket glesbefolkat, med 2 invånare per kvadratkilometer.. Rushworth är det största samhället i trakten.

I omgivningarna runt Rushworth växer huvudsakligen savannskog. Genomsnittlig årsnederbörd är 778 millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt 101 mm nederbörd, och den torraste är november, med 39 mm nederbörd.

Silkwood

Silkwood är en ort i Australien. Den ligger i kommunen Cassowary Coast och delstaten Queensland, omkring 1 300 kilometer nordväst om delstatshuvudstaden Brisbane.

Runt Silkwood är det glesbefolkat, med 14 invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är South Johnstone, omkring 17 kilometer norr om Silkwood.

Omgivningarna runt Silkwood är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Genomsnittlig årsnederbörd är 2 747 millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt 608 mm nederbörd, och den torraste är oktober, med 45 mm nederbörd.

Snö

Snö är nederbörd i form av iskristaller, enstaka eller sammanfogade, som faller från ett moln men kan även referera till snö som ligger på marken. Snöfall betecknar specifikt nederbörden och snötäcke betecknar snö på marken. Snö som virvlar upp från marken av tillräckligt kraftig och byig vind kallas snödrev. Snö är vanligast på vintern, men kan förekomma andra årstider om temperaturen medger detta, till exempel i subarktiska områden eller områden på hög höjd. De nedfallande iskristallerna kallas snöstjärnor och i de fall de klumpas ihop blir det snöflingor. Dessa är ett granulärt material och har därmed en mjuk struktur, men snömassor blir mer kompakta om de pressas samman.

När utomhustemperaturen är över 0 °C brukar snö som ligger på marken normalt smälta (se tö).

Surt regn

Surt regn har ett pH-värde under det normala, (omkring 5,6), och beror främst på utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider, eller NOx, till atmosfären. Dessa reagerar med vatten i molnen och bildar syror. Syrorna kan transporteras långa sträckor med molnen tills de faller som nederbörd.

Orsakerna till surt regn är såväl naturliga, till exempel vulkaner och skogsbränder, som orsakade av mänskliga aktiviteter, till exempel kraftproduktion, industrier och transporter.

Surt regn bidrar kraftigt till försurning av sjöar och skogar. Detta medför bland annat att fiskar dör, och att trädens blad torkar ut eller blir gulfärgade före hösten (kloros). I marken skadas växternas rothår, vilket försvårar upptagningen av växtnäring. Surt regn bidrar till urlakningen av olika näringsämnen som genom perkolation hamnar i grundvattnet dit växternas rötter inte når. Surt regn verkar även korroderande på flera material. Byggnader och statyer tar skada när syrorna reagerar med kalciumet i material som kalksten och marmor.

Victor Harbor (ort)

Victor Harbor är en ort i Australien. Den ligger i kommunen Victor Harbor och delstaten South Australia, omkring 69 kilometer söder om delstatshuvudstaden Adelaide.

Victor Harbor är det största samhället i trakten.

Genomsnittlig årsnederbörd är 766 millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt 142 mm nederbörd, och den torraste är december, med 22 mm nederbörd.

Wallaroo

Wallaroo är en ort i Australien. Den ligger i regionen Copper Coast och delstaten South Australia, omkring 140 kilometer nordväst om delstatshuvudstaden Adelaide. Antalet invånare är 2 779.Runt Wallaroo är det ganska tätbefolkat, med 104 invånare per kvadratkilometer.. Wallaroo är det största samhället i trakten.

Genomsnittlig årsnederbörd är 447 millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt 77 mm nederbörd, och den torraste är december, med 11 mm nederbörd.

Whyalla (regionhuvudort)

Whyalla är en regionhuvudort i Australien. Den ligger i regionen Whyalla och delstaten South Australia, omkring 230 kilometer nordväst om delstatshuvudstaden Adelaide.

Det finns inga andra samhällen i närheten.

Genomsnittlig årsnederbörd är 407 millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt 71 mm nederbörd, och den torraste är oktober, med 9 mm nederbörd.

Wodonga (region)

Wodonga är en region i Australien. Den ligger i delstaten Victoria, omkring 250 kilometer nordost om delstatshuvudstaden Melbourne. Antalet invånare är 37 345.Följande samhällen finns i Wodonga:

WodongaI övrigt finns följande i Wodonga:

Mount Lady Franklin (ett berg)Trakten runt Wodonga består till största delen av jordbruksmark. Runt Wodonga är det ganska tätbefolkat, med 80 invånare per kvadratkilometer. Genomsnittlig årsnederbörd är 1 200 millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt 153 mm nederbörd, och den torraste är november, med 53 mm nederbörd.

Yalboroo

Yalboroo är en ort i Australien. Den ligger i kommunen Mackay och delstaten Queensland, omkring 860 kilometer nordväst om delstatshuvudstaden Brisbane. Antalet invånare är 205.Runt Yalboroo är det mycket glesbefolkat, med 4 invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Omgivningarna runt Yalboroo är huvudsakligen savann. Genomsnittlig årsnederbörd är 1 479 millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt 387 mm nederbörd, och den torraste är september, med 16 mm nederbörd.

Yunta (ort)

Yunta är en ort i Australien. Den ligger i delstaten South Australia, omkring 280 kilometer norr om delstatshuvudstaden Adelaide. Antalet invånare är 102.Trakten runt Yunta är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer..

Omgivningarna runt Yunta är i huvudsak ett öppet busklandskap. Genomsnittlig årsnederbörd är 233 millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt 42 mm nederbörd, och den torraste är oktober, med 1 mm nederbörd.

Årsnederbörd

Årsnederbörd är när man kalkylerar ihop årets totala nederbörd i ett område (land, region, stad etc) ofta i millimeter.

Man brukar säga att mellan 700 och 1000 mm per år är vanligt i form av nederbörd. Under 200 kan räknas som ökenvarning. När det överstiger 2000 mm kan man säga att det är likt tropiska regnskogar eller den norska kusten (Bergen).

Språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.