Martyr

Martyr (av grekiska martys, genitiv martyros ’vittne’), blodsvittne eller blodsdop, det vill säga den som med sitt liv fått plikta för sin tro genom martyrdöden.[1]

I nutida språkbruk används ordet i en bredare betydelse, avseende personer som dödats, straffats, utsatts för våld eller andra övergrepp på grund av sin grupptillhörighet eller sitt ideologiska engagemang.

BoutsErasmus
Martyr. "Den helige Erasmus martyrium", målning av Dirk Bouts (1458).

Kristendomen

Den förste omtalade kristne martyren är Stefan (Apostlagärningarna 7). Under förföljelsernas århundraden blev martyrerna de kristna hjältarna framför andra, man bevarade deras kvarlevor (reliker), och deras dödsdagar firades med minneshögtider. När förföljelserna upphörde i början av 300-talet tilltog kulten av martyrerna, och över deras gravar, till exempel i Rom, byggdes basilikor för de stora skarorna av pilgrimer. Martyrernas liv och död framställdes i konsten, framför allt i ikonmåleriet. Vanliga attribut är martyrkrona, palmkvist och kors som symboler för döden och uppståndelsen i Kristi efterföljelse.

Islam

I islam är den som dör i det rättfärdiga kriget, jihad, en martyr, shahîd, och kan förvänta sig att komma direkt till paradiset. Den som blivit martyr utsätts inom islam inte för den traditionella tvagningen före begravningen, utan jordfästs i sina blodiga kläder. Föreställningen om martyrskapet är framträdande inom islam där bland annat profeten Mohammeds farbror Hamza, hans kusin Ali, hans dotterson Husayn ibn Ali samt övriga stupade vid Karbala äras som martyrer.

Bahá'í

Inom bahá'í-tron uppskattas antalet martyrer i Iran till över 20.000 åren 1844 – 1854 i samband med den väckelserörelse som Báb startade. Flera utländska ambassader i Irans huvudstad Teheran reagerade skarpt mot de bestialiska formerna av avrättningar i landet; det persiska prästerna och myndigheterna hetsade upp folkmassor så att lynchmobbar hackade människor i småbitar, begravde människor levande, sköt levande offer ur kanoner, kokade dem levande i olja, stenade dem till döds, och de kvinnor som följt Bábs uppmaning att ta av sig sina slöjor kvävdes genom att en vattenindränkt slöja eller sjal tvingades ned i halsen på dem. Báb, som själv blev martyr när han arkebuserades den 9 juli 1850, är begravd nära Elias grotta på Karmelbergets utlöpare mot Haifa. 19 trädgårdsliknande terrasser anlagda i trappstegsform leder upp till den stora gravkupol som rests över Bábs grav på berget. Förföljelserna av den bahá'í-troende minoriteten tilltog i Iran efter revolutionen; den 18 juni 1983 torterades och hängdes 16-åriga Mona Mahmudnizhad och nio andra mycket unga kvinnor i staden Shiraz. Deras brott var att de i sina hem undervisat bahá'í-samfundets barn eftersom bahá'í-troende inte har rätt till utbildning i Iran.[2]

Se även

Referenser

Noter

  1. ^ Frithiof Dahlby och Lars Åke Lundberg: Nya kyrkokalendern, Verbum Förlag AB, 1983, ISBN 9152602974
  2. ^ Nancy Matthis (2005) Monas message. Webbportalen för American Daughter. [1]

Externa länkar

  • Wiktionary small.svg Wiktionary har ett uppslag om martyr.
304

304 (CCCIV) var ett skottår som började en lördag i den julianska kalendern.

Anacletus I

Anacletus, även Cletus, var påve från cirka 79 till cirka 91, och martyr. Han vördas som helgon inom Romersk-katolska kyrkan med minnesdag den 26 april (tidigare 13 juli).

Barbara (helgon)

Barbara var enligt traditionen en jungfru och martyr som levde under 200-talet. Hon har åtminstone sedan 600-talet vördats som helgon inom Romersk-katolska kyrkan, Östortodoxa kyrkan och Orientalisk-ortodoxa kyrkan, men hennes historiska existens har ifrågasatts. Fram till Vatikanens kalenderreform 1969 var hennes festdag den 4 december, en dag hon fortfarande firas i övriga samfund. Hon räknas som en av de fjorton nödhjälparna och en av de fyra Virgines capitales.

Clemens I

Clemens I av Rom (Clemens Romanus; Clemens latin den milde), var påve från cirka 91 till cirka 101. Han räknas som en av de så kallade apostoliska fäderna, och vördas som martyr och helgon. Enligt Vatikanens officiella Annuario Pontificio var Clemens påve från 92 till 99. 23 november är hans minnesdag.

Hippolytus

Denna artikel handlar om den kristna martyren. För hjälten i den grekiska mytologin, se Hippolytos.

Hippolytus (grekiska Ἱππόλυτος, Hippolytos, även Hippolytus av Rom), född cirka 170, död 235 på Sardinien, var en kristen martyr. Helgon inom Romersk-katolska kyrkan med minnesdag 13 augusti och inom ortodoxa kyrkan med minnesdag 30 januari.

Ignatios av Antiochia

Ignatios (Ignatius) av Antiokia (grekiska Ἰγνάτιος), cirka 35 eller 50 – cirka 107 e.Kr., martyr, räknas som den tredje biskopen av Antiochia, men var den förste gemensamma för hednakristna och judekristna. Han kallades även Teoforos och var enligt traditionen en lärjunge till de båda apostlarna Petrus och Johannes. De flesta kyrkosamfund räknar honom som en av kyrkofäderna (de apostoliska fäderna) och han är helgonförklarad av både den katolska och den ortodoxa kyrkan. Festdag 17 oktober.

Irenaeus

Irenæus av Lyon (grekiska Εἰρηναῖος), född cirka 130 i Smyrna, död 202 i Lugdunum, var en fransk biskop och martyr. Irenæus vördas som helgon inom Romersk-katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan. Han var den förste som valde ut Matteus, Markus, Lukas och Johannes respektive evangelier som tillförlitliga, det vill säga de fyra evangelier som kom att ingå i Bibeln sedan år 397. Hans minnesdag firas den 28 juni. Irenæus räknas till kyrkofäderna.

Johannes I

Denna artikel behandlar påven. För den bysantinske kejsaren, se Johannes I Tzimiskes.Johannes I, född i Toscana, död 18 maj 526 i Ravenna, var påve från den 13 augusti 523 till sin död den 18 maj 526. Helgon och martyr i Romersk-katolska kyrkan, med den 18 maj som minnesdag (tidigare den 27 maj), 19 maj i Stockholms katolska stift.

Justinus Martyren

Justinus Martyren (även kallad Justinus Filosofen, på italienska San Giustino), född cirka 100 i Flavia Neapolis (nuvarande Nablus) i Samarien, Palestina, död cirka 165 i Rom, var författare och martyr. Han vördas som helgon inom Romersk-katolska kyrkan med festdag den 1 juni, tidigare den 14 april.

Justinus, som ursprungligen var hedning, konverterade till kristendomen vid cirka trettio års ålder efter att ha läst Bibeln samt inspirerats av de kristna martyrernas hjältemod. Hans föräldrar var hedniska greker som kommit till Palestina som kolonister. Justinus fick en gedigen utbildning i retorik, poesi och historia. Hans största intresse var dock sanningsbegreppet och han vände sig till det filosofiska studiet. På olika skolor i Efesos och Alexandria satte han sig in i samtliga system – det stoiska, det peripatetiska, det platonska – men inget av dessa system övertygade honom riktigt.

Han bidrog i hög grad till att formulera kyrkans teologi kring Logosbegreppet. Därtill författade han flera apologetiska skrifter, vilka försvarar kristendomen mot bland annat judendomen.

Justinus led martyrdöden i Rom tillsammans med sex av sina trognaste elever.

Martyr (sång)

Martyr är en låt av den brittiska gruppen Depeche Mode. Det är gruppens fyrtiofemte singel och återfinns på samlingsalbumet The Best of Depeche Mode Volume 1. Singeln släpptes den 30 oktober 2006 och nådde som bäst 13:e plats på den brittiska singellistan.

Peter Vermigli

Peter Vermigli, även kallad Petrus Martyren, född den 8 september 1499 i Florens, död den 12 november 1562 i Zürich, var en av reformationens verksammaste förkämpar i Europa.

Poliuto

Poliuto är en italiensk opera i tre akter med musik av Gaetano Donizetti och libretto av Salvatore Cammarano efter tragedin Polyeucte av Pierre Corneille (1640). Sankt Polyeuctus var en tidig kristen martyr.

Pontianus

Pontianus, född troligen i Rom, död i november 235 på Sardinien, var påve från den 21 juli 230 till 28 september 235. Martyr, vars festdag en gång inföll den 19 november, vilket senare ändrades till 13 augusti. Denna dag delar han med motpåven Hippolytus.

Sankt Göran

Sankt Göran (Sankt Georg, San Giorgio, Sankt Jörgen, Riddar Örjan, Georg den Helige, grekiska: Άγιος Γεώργιος, latin: Sanctus Georgius, katalanska: Sant Jordi), född cirka 275/280, död 23 april 303, kristen martyr, och enligt traditionen, romersk soldat i Palestina under kejsar Diocletianus förföljelse, helgon inom Romersk-katolska kyrkan, Anglikanska kyrkan, Östortodoxa kyrkan, de orientaliskt ortodoxa kyrkorna och de Katolska östkyrkorna. Sankt Görans minnesdag firas den 23 april.

Sankt Lars

Sankt Lars eller Sankt Laurentius, född 26 december 225 i Valencia, död 10 augusti 258 i Rom, är ett helgon som var diakon och kristen martyr i Rom. Hans festdag firas den 10 augusti.

Stefanos

Stefanos, Stefanus, sankt Stefan eller sankt Staffan (grekiska (Stéphanos (Στέφανος), latin Stephanus), död cirka 35 e.Kr. i Jerusalem, var enligt Bibeln diakon och räknas som kristendomens, efter Jesus själv, första martyr. Han benämns därför St. Stefanos Protomartyr.

Berättelsen om hans martyrskap återfinns i kapitel 7 av Apostlagärningarna. Stefanos vördas som helgon inom Romersk-katolska kyrkan med festdag 26 december. Det är martyren Stefan som åsyftas i Staffan stalledräng.

The Best of Depeche Mode Volume 1

The Best of Depeche Mode Volume 1 är ett samlingsalbum av Depeche Mode. Det släpptes den 13 november 2006. Albumet innehåller 17 hitlåtar från bandets 25-åriga karriär samt en ny låt, "Martyr".

Ölkällarkuppen

Ölkällarkuppen, ölhallskuppen (tyska: Hitlerputsch), kallas det kuppförsök som Adolf Hitler och Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet genomförde i Bürgerbräukeller i München den 8–9 november 1923. Tillsammans med Hitler deltog Max Erwin von Scheubner-Richter, som dödades under kuppen och därefter blev hyllad som martyr.

Kristendom
Rosa Mystica

Språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.