Korridorboende

Ett korridorboende är en boendeform där flera mindre lägenheter i en korridor samsas om vissa gemensamma utrymmen, såsom till exempel kök, toalett, dusch, vardagsrum med mera. Korridorboende är ett vanligt studentboende men förekommer också som boende för gymnasister som studerar på annan ort än hemorten och som arbetarbostäder.

Korridorboenden har ofta låg hyra, som inkluderar möblemang, vatten- och elförbrukning och i förekommande fall även internetanslutning och städning. Om städning av allmänna ytor inte ingår sköts denna gemensamt av de boende, ofta efter ett i samförstånd upprättat schema.

I korridorboenden av låg standard är lägenheterna mycket små (cirka 10 m²) och delar många eller samtliga bekvämligheter med övriga boende i korridoren. Det finns också korridorboenden där samtliga lägenheter har både riktigt kök och badrum och där det gemensamma utrymmet inskränker sig till till exempel ett samlingsrum. Mellan dessa två ytterligheter finns alla upptänkliga varianter av korridorboende.

I små korridorer eller korridorer där man tvingas dela olika bekvämlighetsinrättningar uppstår ofta en god gemenskap som till och med kan likna ett kollektivhus eller ett bostadskollektiv, medan stora korridorer där lägenheterna är välutrustade ofta blir anonyma och där de boende i stort sett bara lämnar sina rum för att gå ut.

En del korridorer blir rena genomgångsboenden i studentens bostadskarriär. Boende som vill bo i korridor för gemenskapens skull brukar inte tycka om genomgångsboenden, stora korridorer och korridorer där de flesta bor bara för att de "måste" utan föredrar mindre korridorer med låg boendeomsättning och sociala grannar.

Student kitchen in Flogsta
Korridorkök i Flogsta, Uppsala
TV room in Flogsta
TV-rum i Flogsta

Externa länkar

Bostadskollektiv

Med ett bostadskollektiv (boendekollektiv, storfamilj, kollektiv) menas att en grupp människor som inte i första hand är släkt delar bostad av praktiska, sociala, religiösa eller politiska skäl. De boende utvecklar ofta nära relationer till varandra som påminner om en utvidgad familj. Gemensam ekonomi och matlagning är vanliga inslag.

Kibbutz-rörelsen i Israel uppstod redan i början av 1900-talet. Den första europeiska storfamiljen var Kommune 1 i dåvarande Västtyskland. Under 1960-talet blev detta en populär och billig boendeform framför allt för ungdomar i städerna. 1973 började produktionskollektiv uppstå i samband med den s.k. gröna vågen. Några svenska kollektiv som fortfarande är verksamma är Skogsnäskollektivet i Ramsele, Moder Jord i Tollarp, Hos jöge i Malmö och Lindsbergs kursgård i Falun.

Kalmar nation, Lund

Kalmar nation är en av tretton studentnationer vid Lunds universitet.

Kollektivhus

Kollektivhus är en boendeform som bygger på privata lägenheter, men är profilerade med gemensamma ytor för olika serviceinrättningar som restaurang och barndaghem.

Begreppet kollektivhus förväxlas lätt med den boendeform som kallas för kollektiv där man oftast delar på ett mindre hushåll och sover i samma lägenhet eller hus.

Korridor

Korridor eller corridor kan avse:

Korridor (arkitektur) – lång och smal förbindelsegång i en byggnad

Korridor (sjöfart) – en farled på öppen sjö

Korridorboende – en boendeform med flera mindre lägenheter längs en korridor

Polska korridoren – det smala polska landområde som under mellankrigstiden sträckte sig upp till Östersjön och avskilde Ostpreussen i öster från det övriga Tyska riket i väster

Korridor Vc – en 710 km lång europaväg (E73)

Korridor (arkitektur)

En korridor är lång och smal förbindelsegång i en byggnad. Den kan finnas i både en officiell byggnad och en större lägenhet. Även i större fortskaffningsmedel kan korridorer finnas, inklusive i tåg och passagerarfartyg.

Kuragehime

Kuragehime (japanska: 海月姫, 'Manetprinsessan'; engelska: Princess Jellyfish?) är en joseimanga samt efterföljande animerad TV-serie. Mangan, skriven och tecknad av Akiko Higashimura, började publiceras 10 november 2008 i Kōdanshas tidning Kiss. Den 11 avsnitt långa animeserien sändes i Fuji TV:s programblock Noitamina mellan oktober och december 2010. Animen producerades på studion Brain's Base, i regi av Takahiro Omori.

Studentkasern

En studentkasern är benämningen på en under artonhundratalet vanlig boendeform för studenter i Lund.

Sydneys centralstation

Sydneys centralstation (officiellt Central Railway Station, tidigare även kallad Sydney Terminal) är en järnvägsstation belägen i Haymarket i New South Wales i Australien. Stationen invigdes den 4 augusti 1906 och är den tredje i ordningen att tjäna som Sydneys centralstation, belägen strax norr om de tidigare centralstationerna. De allra flesta av delstatens persontågslinjer utgår från eller passerar genom stationen, vilket gör den till ett nav i delstatens persontrafik. Buss- och spårvagnshållplatser i närheten förstärker dess betydelse för resande. Antalet passagerare per vardag uppgick 2012 till 182 100.

Stationen ritades av Gorrie McLeish Blair, som arbetade under Walter Vernon, och uppfördes i två etapper, 1901–1906 och 1915–1921. En omfattande utbyggnad skedde 1917–1929 (huvudsakligen 1922–1926), då åtta nya perronger byggdes för att sköta stadens växande pendeltågstrafik. 1926 sattes det första eltåget i drift vid stationen och så småningom kom alla spår att elektrifieras. Två nya perronger invigdes 1979 och sedan dess har stationen 25 perronger. Sedan 1960-talet har stationen varit föremål för upprustningar och restaureringar, med omfattande arbete utfört på 1980- och 1990-talen inför olympiska sommarspelen 2000. Den senaste restaureringen, som omfattade stationens tornur, slutfördes 2011.

Stationen är kulturskyddad sedan 1999, men har uppmärksammats av National Trust sedan 1980-talet. Utöver själva stationshuset är hela området runt bangården upptaget i kulturskyddsregistret, bland dessa det före detta posthuset Parcels Post Office, som varit av betydelse för stationens posttransporter. Tidigare kulturellt betydelsefulla byggnader och platser, såsom spårområdet Prince Alfred Sidings och vagnhallen West Carriage Shed, har dock rivits.

Språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.