Ingemar Skogö

Ingemar Skogö, född 4 januari 1949 i Tranås, död 28 maj 2019[1][2] i Brännkyrka distrikt i Stockholm, var en svensk ämbetsman. Han var mellan 2009 och 2014 landshövding i Västmanlands län.

Skogö hade en civilekonomexamen från Lunds universitet. Han tjänstgjorde därefter på Riksrevisionsverket 1972–1978, på Finansdepartementet 1978–1984 som departementssekreterare och på Industridepartementet 1984–1986 som departementsråd och chef för enheten för energitillförsel.

1986–1990 var han stadsdirektör i Södertälje kommun och 1990–1991 statssekreterare i Kommunikationsdepartementet, då bland annat avtalet om att bygga Öresundsförbindelsen beslutades. Han var därefter generaldirektör för Luftfartsverket 1992–2001 och för Vägverket 2001–2009. År 2009–2014 var Skogö landshövding i Västmanlands län.

Han har varit ordförande i bland annat styrelserna för Öresundsbrokonsortiet under åren som förbindelsen byggdes och togs i drift och för MAX-lab i Lund. Han var ordförande i styrelsen för Swedavia AB från bolagets grundande fram till 2016. Han var även ordförande i Socialstyrelsen, Teologiska Högskolan i Stockholm AB samt ledamot i SIDA och Sensys Gatso AB.[källa behövs]

Skogö genomförde ett antal statliga utredningar.[källa behövs]

Landshövding Ingemar Skogö
Ingemar Skogö 2013

Utmärkelser

Referenser

  1. ^ ”Förre landshövdingen har avlidit”. Västerås tidning. 28 maj 2019. https://www.vasterastidning.se/vastmanland/forre-landshovdingen-har-avlidit/repseB!AHmT71DnRwCuNZaOeDUuRg/. Läst 29 maj 2019.
  2. ^ SVT 190529
Företrädare:
Bengt A.W. Johansson
Generaldirektör för Luftfartsverket
1992–2001
Efterträdare:
Lars Rekke
Företrädare:
Jan Brandborn
Generaldirektör för Vägverket
2001–2009
Efterträdare:
Lena Erixon
Företrädare:
Mats Svegfors
Landshövding i Västmanlands län
2009–2015
Efterträdare:
Håkan Wåhlstedt
2019

2019 (MMXIX) är det nuvarande året och ett normalår som började en tisdag i den gregorianska kalendern.

Avlidna 2019

Detta är en lista över kända personer som har avlidit under 2019.

Håkan Wåhlstedt

Erik Håkan Wåhlstedt, född 16 november 1963 i Västerås, är en svensk politiker (miljöpartist). Han var partisekreterare för Miljöpartiet de Gröna från kongressen 1999 till och med kongressen 2007 då han efterträddes av Agneta Börjesson.

Ingemar

Mansnamnet Ingemar eller Ingmar är ett fornnordiskt namn som är bildat av namnet Ing och ett ord som betyder 'berömd'. Ing är möjligtvis namnet på en fornnordisk gud. Samma Ing förekommer också i mansnamn som Inge, Ingvar, Ingemund, Ingvald, Ingolf och Yngve, samt i kvinnonamn som Ingrid, Ingeborg och Inga.

Det äldsta belägget i Sverige är en runinskrift från 1000-talet på ett flyttblock vid Runby i Eds socken i Uppland: Ingrid lät göra ladbron (lastbryggan) och hugga stenen efter Ingemar, sin man och efter Dan och efter Banke, sina söner. De bodde i Runby och ägde där gård. Kristi hjälpe deras sjä.

Ingemar var ett vanligt namn bland pojkar på 1940- och 1950-talen och är fortfarande ett av de 30 vanligaste förnamnen i den manliga befolkningen. De senaste decennierna har namnet huvudsakligen använts som andranamn. Den 31 december 2014 fanns det totalt 67 024 personer i Sverige med namnet Ingemar/Ingmar, varav 9 717 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 181 pojkar namnet, varav 9 fick det som tilltalsnamn.

Namnsdag: 3 juni.

Jan Brandborn

Jan Erwin Brandborn, född 1938 i Lund, är en svensk ämbetsman och civilingenjör.

Brandborn var generaldirektör i Trafiksäkerhetsverket 1986-1988, Banverket 1988-1995 och i Vägverket 1995-2001. Brandborn var Banverkets första generaldirektör, dessförinnan var det en del av Statens Järnvägar.

Jan Brandborn är far till pokerteoretikern Ola Brandborn.

Karl-Lennart Uggla

Karl-Lennart Uggla, född 17 april 1928 i Hardemo, Närke, död 11 november 2011 i Sankt Görans församling i Stockholm, var en svensk ämbetsman.

Kommunikationsdepartementet

Kommunikationsdepartementet var ett departement i Sveriges regeringskansli som uppkom genom delningen av det arbetstyngda Civildepartementet den 1 juli 1920 och som handlade ärenden rörande post, trafik, radio och television (till 1967) och kommunikationer. Departementet lades ned den 31 december 1998, då ärendena i stället flyttades över till det nya Näringsdepartementet.

Kommunikationsministerns frågor handhas numera av infrastrukturministern.

Landshövdingar i Västmanlands län

Landshövdingen i Västmanlands län är chef för Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Lena Erixon

Lena Ann Margret Erixon, född 6 maj 1960 i Stockholm, är en svensk ämbetsman. Hon är sedan september 2015 generaldirektör vid Trafikverket.

Luftfartsverket (Sverige)

Luftfartsverket, eller LFV, är ett svenskt statligt affärsverk som sorterar under Infrastrukturdepartementet. Verkets huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart i Sverige. Drift och ägande av flygplatser för civil luftfart är sedan den 1 april 2010 överfört till Swedavia.

Från och med den 1 januari 2007 använder verket namnet LFV i förhållande till flygmarknaden och allmänheten. Luftfartsverket är fortfarande det officiella namnet och används därför till exempel i lagtexter.

Mats Svegfors

John Mats Arvid Svegfors, född 23 augusti 1948 i Bredestad i Jönköpings län, är en svensk publicist och ämbetsman.

Mats Svegfors studerade vid Lunds universitet. Han var ordförande i Lunds studentkår 1971 och ordförande i Fria Moderata Studentförbundet 1974–1975. Senare var han sakkunnig i ekonomidepartementet och under den andra Fälldin-regeringen utnämndes han till statssekreterare i bostadsdepartementet. Han var därefter chefredaktör för Svenska Dagbladet 1991–2000 och landshövding i Västmanlands län 2000–januari 2009.

Mats Svegfors var ordförande i den parlamentariska ansvarskommittén, vars uppgift var att se över ansvarsfördelningen för offentlig verksamhet mellan central, regional och lokal nivå samt den regionala indelningen i Sverige. Han var tidigare ordförande i föreningen Beridna högvakten.

Från februari 2009 till 1 oktober 2012 var Svegfors VD för Sveriges Radio AB. Han efterträddes av dåvarande vice VD Cilla Benkö.Svegfors var politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet och hade skrivit en kritisk ledare natten när Olof Palme mördades. Den var avsedd att publiceras tillsammans med en kritisk artikel av Svenska Arbetsgivareföreningens chef Olof Ljunggren på samma uppslag, men när Svegfors fick vetskap om mordet lyfte han ut artiklarna. De kom dock med i Norrlandsupplagan som redan hade tryckts.

Rymdstyrelsen

Rymdstyrelsen, före 1991 Statens delegation för rymdverksamhet, bildad 1972, är en svensk förvaltningsmyndighet som ligger under Utbildningsdepartementet. Rymdstyrelsen ansvarar för all statligt finansierad rymdverksamhet i Sverige, nationell som internationell. Rymdstyrelsens huvuduppgift är att tillse utvecklingen av svensk forskning och utveckling (FoU) inom rymd- och fjärranalysverksamhet. Övriga uppgifter är att vara kontaktorgan för internationellt samarbete, samt att utöva kontroll av rymdverksamheten i Sverige. Vidare har Rymdstyrelsen rådgivande kommittéer inom områdena forskning, fjärranalys och industriell rymdverksamhet.

Rymdstyrelsen finansieras med anslag från Utbildningsdepartementet. Rymdstyrelsens personal består av 21 personer och kansliet är beläget i Solna.

Sala kallbadhus

Sala kallbadhus är ett kallbadhus i Sala i Västmanland. Badet ligger vid badplatsen Måns-Ols. Det första kallbadhuset vid Måns-Ols återfinns på en karta från 1855. Detta hus ersattes av ett nytt badhus på samma plats år 1918. Badet började användas av Sala Simsällskap i mitten av 1920-talet, och simsällskapet har sedan dess även drivit verksamheten vid badet.

1938 byggdes ytterligare ett nytt badhus på samma plats i funktionalistisk klassiserande stil, och det gamla från 1918 revs. I anslutning till badet anlades även en simstadion med tillhörande hopptorn.

Denna anläggning revs 1960, och ersattes av byggnader på land, (till skillnad från föregångarna som alla anlagts på pålar ute i vattnet) samt en ny simstadion.

Under 00-talet påbörjades diskussionen om att återuppbygga 1938 års badhus, och med hjälp av ideella krafter och ekonomiska medel från kommun och insamlingar, kunde ett återuppbyggt kallbadhus invigas den 13 augusti 2011 av Västmanlands landshövding Ingemar Skogö.

Sala silvergruva

Sala silvergruva är en silverfyndighet sydväst i Sala, Västmanlands län i kontinuerlig drift från 1400-talet till 1908. Den sista gruvan, Bronäsgruvan, stängdes 1962. Silvergruvan utgjorde ett eget bergslag, Sala silverbergslag (sedermera Sala Bergslag), och ett eget bergmästardöme, Första bergmästardömet. Innan dess avgjordes brottmål i Gruvrätten.

Gruvan hade tre storhetstider: tidigt 1500-talet, mitten av 1600-talet och sent 1800-tal. Under de bästa åren på 1500-talet producerades 3–5 ton silver per år och totalt utvanns mer än 450 ton silver och omkring 40 000 ton bly. Gruvans djup blev mer än 300 meter, med en sammanlagd längd av orter och rum på över 20 km. Sala silvergruva är därmed den i särklass viktigaste silverfyndigheten i Sverige. Silvret var viktigt som myntmetall och gruvan var enligt Karl IX Riksens förnämsta Clenodium.

Sala stad anlades för gruvans skull av Gustav II Adolf 1624 och man anlade även två stora vattensystem med sjöar och dammar som försåg gruvan och hyttan med energi. Under vissa perioder på 1500- och 1600-talet användes krigs- och straffångar vilket kallades bergsfriden. Hantverkande tyska bergsmän inkallades ofta till högre tjänster vid gruvan.

Skogsbranden i Västmanland 2014

Skogsbranden i Västmanland 2014 var en skogsbrand som bröt ut 31 juli 2014 på ett kalhygge i nordöstra delen av Surahammars kommun, nära gränsen till Sala kommun. Det var den största skogsbranden i Sverige sedan åtminstone 1950-talet med 13 800 hektar drabbad skog och ungefär 25 nedbrunna eller brandskadade byggnader. Branden krävde ett dödsoffer.Räddningsinsatsen avslutades officiellt den 11 september 2014.

Södra länken

Södra länken eller riksväg 75, är en stadsmotorväg mellan Essingeleden (E4/E20), Stockholm, och Värmdöleden (länsväg 222), Nacka.

Södra länken är 6 kilometer lång varav 4,6 kilometer går i tunnel. Tunneln är Sveriges längsta vägtunnel, och var Europas längsta stadsmotorvägstunnel fram till 2007 när den ombyggda stadsmotorvägen M-30 i Madrid öppnade. Tunneln har i varje riktning två genomgående filer, men mellan vissa på- och avfarter finns additionskörfält vilket gör att tunneln som bredast är 4 filer per riktning. Vägen invigdes den 24 oktober 2004, med öppnandet av Årstatunneln. Inne i tunneln är det skyltat riksväg 75. Högsta tillåtna hastighet är 70 kilometer i timmen och högsta tillåtna fordonshöjd är 4,5 meter. Som en orienteringshjälp i tunneln har samtliga avfarter utformats på ett individuellt, konstnärligt sätt. Södra länken är en del av Stockholms framtida ringled.

Vägverket

Vägverket var en statlig myndighet i Sverige med anor från 1841. Myndigheten lades ned 31 mars 2010, och verksamheten togs över av Trafikverket. Vägverket ansvarade för att förverkliga riksdagens vägtransportpolitiska mål från 1998. Det övergripande målet för transportpolitiken var enligt riksdagens beslut 1998 att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Detta förtydligades i sex delmål:

Ett tillgängligt transportsystem

Hög transportkvalitet

Säker trafik

God miljö

Positiv regional utveckling

Ett jämställt vägtransportsystemUtöver det transportpolitiska målet styrde Sveriges riksdag och Sveriges regering Vägverkets inriktning via budgettilldelning och årliga regleringsbrev.

Vägverkets uppgift som statlig väghållare var att förvalta det statliga vägnätet i Sverige som omfattade 98 300 km väg. Väghållningen utfördes av sju regionala enheter som fungerade som självständiga väghållningsmyndigheter. Verksamheten har tidigare omfattat Trafikregistret samt körkortsutfärdning, men dessa har överförts till Transportstyrelsen. Från och med 1993 och fram till nedläggningen den 1 april 2010 ansvarade Vägverket även för trafiksäkerheten som genomfördes i enlighet med den av riksdagen 1997 beslutade Nollvisionen. Vägverkets styrelse följde upp Vägverkets arbete med Nollvisionen via Vägtrafikinspektionen.

Vägverket var också en av världens största färjeredare med ansvar för 37 statliga färjeleder. Verksamheten bedrevs i affärsenheten Vägverket Färja.

Vägverket hade Sveriges största system för meteorologiska observationer, vvis.

Språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.