Ibrahim Pascha

Ibrahim Pascha, född 1789 i Osmanska Makedonien, död 10 november 1848 i Kairo, var en egyptisk fältherre, son eller adoptivson till Muhammed Ali.

Han fick 1816 av Muhammed Ali befälet i kriget mot saudiernaArabiska halvön och besegrade dem fullständigt, varefter han belönades med paschalikatet över de heliga orterna. Under det grekiska frihetskriget sändes han 1824 med en stark egyptisk här och flotta till turkarnas hjälp.

Återkommen till Egypten 1828, fortsatte han med mycket energi, understödd av franska officerare, det redan tidigare påbörjade arbetet på de egyptiska stridskrafternas ombildning efter europeiskt mönster. Då Muhammed Ali 1831 angrep Syrien, fick Ibrahim åter överbefälet, stormade S:t Jean d'Acre 1832 och slog samma år turkarna i flera drabbningar och tvang dem i freden (i Kutaia i maj 1833) Syrien och Adana. Som guvernör i Syrien regerade Ibrahim Pascha hårdhänt under ständig kamp med av turkarna underblåsta upprorsförsök. I det nya kriget med sultanen 1839 vann Ibrahim sin mest lysande seger, då han 24 juni vid Nisib fullständigt besegrade den fientliga armén.

Men stormakternas diplomatiska och militära ingripande ryckte segerns frukter ur hans händer, och sedan Muhammed Ali 1840 underkastat sig, måste han utrymma det av en engelsk-österrikisk eskader hårt ansatta Syrien. Ibrahim pascha drog sig nu från statsärendena och ägnade sig åt skötseln av sina gods; 1845-46 företog han en resa till Europa. Då Muhammed Alis själskrafter avtog, övertog Ibrahim regeringen och fick i juli 1848 i Konstantinopel bekräftelse på ståthållarskapet, men dog kort därefter. En av hans söner var Ismail Pascha.

IbrahimBaja
Ibrahim Pascha

Källor

Externa länkar

Abbas I av Egypten

Abbas I (عباس الأول) var kediv i Egypten 1848-54. Han var Muhammed Alis sonson och efterträdare. Han föddes i Jidda i Arabien 1816 och dog 1854.

Som ung man kämpade han i Syrien under Ibrahim Pascha. När Ibrahim dog i november 1848 blev Abbas regent i Egypten. Han beskrivs som reaktionär, vresig och fåordig och tillbringade nästan all sin tid i sitt palats. Han agerade, så gott han kunde, för att motverka sin farfars reformer, och lät bland annat stänga offentliga skolor och fabriker som öppnats på dennes tid. Han motsatte sig det franska förslaget att bygga Suezkanalen, men lät britterna bygga en järnväg mellan Alexandria och Kairo. Sparsamheten i offentliga utgifter ledde till vissa skattelättnader för de sämst ställda. Han minskade även kraven på tvångsarbete och militärtjänst för sina undersåter. I juli 1854 mördades han i av två av sina slavar och efterträddes av Said Pascha.

Akko

Akko (hebreiska עכו, arabiska عكّا, ʿAkkā, på andra språk även Acre) är en stad belägen vid Medelhavet i norra Israel med 46 300 invånare (januari 2009). Akko tros även vara minst 5000 år gammal. Staden är belägen på en udde vid Akkobuktens nordligaste ände. Staden betraktades länge som ”nyckeln till Palestina” på grund av sitt strategiska läge på slättlandet vid kusten. Gamla staden ligger på en landtunga i norra randen av Haifabukten och består till största delen av en kasern eller ett befästningsverk som tidvis även fungerat som fängelse, främst för Osmanska rikets politiska och religiösa fångar. Bahá'u'lláh, bahá'í-trons grundare, var en av dessa.Staden har även varit känd som Ptolemais, Akers, Akka, Accho, Acco, Hacco och St. Jean d’Acre.

Charles Cordier

Charles Henri Joseph Cordier, född 19 oktober 1827 i Cambrai, död 30 april 1905 i Alger, var en fransk skulptör.

Cordier gick 1845 in i École des beaux-arts och blev lärjunge till Rude. Då han efter en vacker debut 1848 kände sig dragen till studium av olika människoraser, fick han på statens bekostnad göra en resa till Afrika och östra Asien, där han studerade de olika typerna och framställde dem i statyer och grupper, ibland emaljerade eller utstyrda med olika bergarter, exempelvis onyx och porfyr. Hit hör en byst av Said Abdallah, Afrikansk Venus, neger- och mongoltyper, Grekisk palikar, Judinna från Algeriet, En mulattska, Arabkvinna, Fellah från Kairo, Arabisk schejk och så vidare. Därjämte utförde han porträttstatyer, som Columbus (1874, för Mexiko), ryttarstaty av Ibrahim pascha (för Kairo), stoder av aposteln Jakob, av Sainte Clotilde samt byster, som av kejsarinnan Eugénie, general Boulanger med flera, och även allegoriska och mytologiska bilder, som Harmonien och Poesien, karyatider för Stora operans i Paris foajé, Amfitrite samt Aurora och Skymningen (1889).

Charles Napier (amiral)

Sir Charles John Napier, född 6 mars 1786, död 6 november 1860, var en brittisk amiral med 54 års tjänst inom Royal Navy.

Napier anställdes i marinen 1799, deltog med utmärkelse i krigen mot Napoleon, lämnade tjänsten 1815 och trädde 1832 som viceamiral i portugisisk tjänst. 5 juli 1833 vann han en avgörande seger över tronpretendenten Dom Miguels flotta vid Kap Saint Vincent och förde 1834 befälet även till lands. Napier återinträde i brittisk tjänst samma år , blev konteramiral 1846, viceamiral 1853 och amiral 1858. Han deltog i expeditionen mot Muhammed Ali av Egypten och Ibrahim Pascha 1840-41, erövrade Beirut och utövade stort inflytande vid fredsuppgörelsen 1841. I kriget mot Ryssland 1853-56 erhöll Napier befälet över Östersjöflottan, blockerade de ryska kusthamnarna och landsatte den franska fördelningen som erövrade Bomarsunds fästning på Åland. Han utgav bland annat The war in Syria (2 band, 1842) och The history of the Baltic campaign of 1854 (1857).

Grekiska frihetskriget

Grekiska frihetskriget, också känt som Grekiska revolutionen (grekiska: Ελληνική Επανάσταση, Elliniki Epanastasi; osmanska: يونان عصياني Yunan İsyanı) var det krig som mellan 1821 och 1829 utkämpades mellan grekiska upprorsmän och Osmanska riket, vilket då behärskade nuvarande Grekland.

Ismail Pascha

Ismail Pascha, född 31 december 1830 i Kairo, död 2 mars 1895 nära Konstantinopel, khediv av Egypten, son till Ibrahim Pascha.

Ismail fick en europeisk uppfostran i Frankrike, varefter han återkom till Egypten 1849. Av sin farbror ståthållaren Said Pascha användes han vid beskickning till Frankrike och Italien och inkallades i statsrådet, skötte 1861 regeringen i hans frånvaro och kuvade därpå ett uppror i Sudan.

Efter Saids död 18 januari 1863 blev han ståthållare i Egypten. Om hans till full oavhängighet syftande yttre politik (direkt umgänge med främmande monarker, de turkiska fermanerna om successionsordningen 1866, khedivvärdigheten 1867, regleringen av Egyptens ställning 1873) och hans av stort anlagda och kostsamma företag (Suezkanalen, invigd 1869) samt lika lysande som ogenomtänkta reformer fyllda inre styrelse - en svindel, som ruinerade hans land och gjorde att den även i det privata livet slösaktiga "orientaliska despoten med parisisk fernissa" kom i händerna på europeiska ockrare. Efter att han avsatts 26 juni 1879 vistades han i Europa, särskilt i Italien; från 1888 till sin död till hälften som statsfånge, på det av sultanen upplåtna slottet Emirgian vid Bosporen.

Kara Mahmud Pascha Bushatlliu

Kara Mahmud Bushatlliu, född 1749, död 22 september 1796, var en albansk pascha från släkten Bushati, son till Mehmed Pascha Bushatlliu.

Kara Mahmud Pascha styrde stora delar av norra och mellersta Albanien i nästan 20 års tid och slogs mot både osmanska och montenegrinska styrkor. Han främjade handel och under hans tid upplevde området välstånd. Han efterträddes av sin bror Ibrahim Pascha Bushatlliu under åren 1796–1809 och av sin brorson Mustafa Pascha Bushatlliu under åren 1815–1831.

Kyparissia

Kyparissia (grekiska Κυπαρισσία) är en stad i den grekiska prefekturen Messenien. Den ligger i avsatser mellan berget Psychro och Kyparissiaviken på Peloponnesos västkust. Staden hade år 2001 ett invånarantal på 5 708.

Mahdistupproret

Mahdistupproret var namnet på en islamiskt religiös och politisk rörelse i Sudan under Muhammed Ahmed al-Mahdi, från omkring 1881 till 1899. Rörelsen strävade efter att bryta loss Sudan från Egypten, avskaffa det då växande västerländska inflytandet och upprätta en islamisk teokrati. Under ett och ett halvt decennium kontrollerade mahdistregimen, Mahdiyah, hela Sudan.

Masyaf

Masyaf (arabiska مصياف) är en stad i Syrien, känd för sin stora medeltida borg. Staden är belägen i provinsen Hamah och hade 22 508 invånare vid folkräkningen 2004.

Messolonghi

Messolonghi eller Missolonghi (gr. Μεσολόγγι) är en fästning och huvudstad i den grekiska prefekturen Aitolien och Akarnanien norr om inloppet till Patrasviken. Staden ligger i regionen Västra Grekland och har 16 859 invånare (2001).Staden ligger i en sumpig trakt. Från sjösidan försvarades det av två fort.

Muhammed Ali av Egypten

Muhammed Ali (arabiska: محمد على باشا Muhammad Ali), född 4 mars 1769 i Kavála i nuvarande Grekland, död 2 augusti 1849 i Alexandria, var en furste (pascha) i Egypten under det Osmanska riket och sedermera vicekonung av Egypten. Han anses ibland som grundaren av det moderna Egypten.

Mustafa Fazil Pascha

Mustafa Fazil Pascha, född 22 februari 1830 i Kairo, död 11 november 1875 var en egyptisk prins som tillhörde dynastin Muhammed Ali och son till Ibrahim Pascha.

Den 18 januari 1863 blev Mustafa tronföljare efter sin bror Ismail Pascha. Men 1866 ändrade den Osmanska myndigheten lagen så att efterträddaren blev från far till son och att inte passeras från broder till brodern. Mustafa blev ursinnig och lämnade Egypten i protest.

Nevşehir

Nevşehir, Nyssa (antikt namn) eller Muskara (osmanskt namn) är en stad i centrala Turkiet. Staden hade 88 170 invånare i slutet av 2011 och är centralort i provinsen Nevşehir.Staden var tidigare känd som Muşkara. År 1660 föddes i staden den osmanske sultanen Ahmet III:s storvesir Damat Ibrahim Pascha. Vesiren lade ner mycket uppmärksamhet på sin födelsestad och lät bygga ut byn, som tidigare haft endast 18 hus, med moskéer, medreser (teologiskolor), bad, karavanserajer, skolor och armékök. Han gav också staden det nya namnet Nevşehir, ett namn som härleds till persiskans nev sehir, vilket betyder "ny stad".

Nicolas-Joseph Maison

Nicolas-Joseph Maison, född den 19 december 1771 i Épinay, död den 13 februari 1840 i Paris, var en fransk markis och marskalk av Frankrike.

Maison inträdde 1792 i franska armén, var 1799 krigsministern Bernadottes generaladjutant och utmärkte sig vid Austerlitz (1805) och Jena (1806) samt på Pyreneiska halvön (1808). Under fälttåget mot Ryssland (1812) blev han divisionsgeneral och baron. Han kämpade därefter tappert vid Leipzig (1813), utnämndes till greve och förde 1814 befälet i Belgien.

Efter Napoleons tronavsägelse hyllade han Ludvig XVIII och blev pär samt guvernör i Paris. Vid Napoleons återkomst från Elba följde han efter kungen till Gent, ådagalade efter "de hundra dagarna" vid flera tillfällen rätt stor politisk frimodighet, men upphöjdes dock 1817 till markis och fick 1828 kommandot över de franska trupper, som sändes till Morea för att hjälpa grekerna.

Sedan han där tvungit Ibrahim pascha att lämna halvön, erhöll han 1829 marskalksstaven. Vid revolutionen 1830 förklarade han sig för den orleanska dynastin. Den 2 november samma år övertog han på några veckor utrikesministerportföljen, var därefter sändebud i Wien, flyttades 1833 till Sankt Petersburg och slutade sin bana som krigsminister (april 1835–september 1836).

Pargalı İbrahim Pascha

Pargali Ibrahim Pascha, född 1493 eller 1494 i Parga, Grekland, död 1536, även känd som Frenk Ibrahim Pascha ("Västerlänningen"), Makbul Ibrahim Pascha ("Favoriten"), och senare Maktul Ibrahim Pascha ("den avrättade"), var storvesir i det Osmanska riket.

Svensk uppfödningslöpning

Svensk uppfödninglöpning är en årlig travtävling som körs på Jägersro i Malmö. Loppet körs med tvååriga varmblodiga travhästar som kvalat in till finalen genom försöksheat. Både försöks- och finallopp körs över distansen 1640 meter med autostart (bilstart). Finalloppets förstapris är 700 000 kronor och är ett Grupp 1-lopp, det vill säga ett lopp av högsta internationella klass.Premiärvinnaren 1926 hette Ibrahim Pascha och kördes och tränades av Sophus Sörensen. Detta ekipage vann även Svenskt Travkriterium (1927) och Svenskt Travderby (1928). Loppet har sedan premiären körts varje år, förutom 1961, 1963 och 1970. År 2018 blev det dött lopp mellan Belker och Bythebook.

Svenskt Travderby

Svenskt Travderby är en årlig travtävling på Jägersro i Malmö. Finalen av Svenskt Travderby körs första söndagen i september varje år. Det är ett Grupp 1-lopp, det vill säga ett lopp av högsta internationella klass.Fyraåriga, svenskfödda varmblodiga travhästar kan delta. Kvalet till finalen görs cirka en vecka före via försöksheat, där de tolv travare som kommer på första- respektive andraplats i varje heat går vidare till finalen. Distansen är 2 640 meter med autostart. Den vinnande kusken samt hästens ägare, tränare och uppfödare får traditionsenligt en gul derbykavaj i vinnarcirkeln. Många klassiska travare såsom Gay Noon, Ina Scot, Queen L., From Above, Victory Tilly, Commander Crowe, Maharajah och Readly Express har vunnit detta prestigefyllda lopp.

Tusun Pascha

Tusun Pascha, född 1794, död 28 september 1816, var son till Muhammed Ali av Egypten.

Trots att inte mycket är känt om honom gjorde han en stor nytta i det osmansk-saudiska kriget 1811–1818, när han ledde den egyptiska armén i ett framgångsrikt fälttåg mot den wahhabiska-saudiska expansionen på den arabiska halvön.

Tusun var ämnad att ta över sin fars rike, men dog av sjukdom 1816 och efterträddes av sin bror Ibrahim Pascha.

Språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.