Felparkering

Felparkering innebär att ett fordon är uppställt i strid med de parkeringsbestämmelser som råder på platsen.

Felparkering kan avse att fordonet är parkerad där parkering inte är tillåten, eller att den är uppställd på en parkeringsplats eller plats där parkering tillåts men där man bryter mot parkeringsreglerna där.

Parkeringsreglerna skiljer sig från land till land och också lokalt inom länderna. Också övervakning och påföljd vid brott mot parkeringsbestämmelser skiljer sig åt. I de flesta länder är det ägaren och inte föraren, eller ägaren och föraren solidariskt, som anses ansvarig för en felparkering, detta eftersom det kan vara svårt att bevisa vem som körde bilen då den parkerades.

I Sverige sker övervakning i de större städerna av parkeringsvakter. På kommunal mark kan både förordnad parkeringsvakt och polisman utfärda en parkeringsanmärkning. På tomtmark (privat mark) är det markägaren själv eller anlitat parkeringsbolag som står för övervakningen. När det är av vikt att veta hur länge ett fordon stått på en plats används om möjligt ventilkontroll, att man dokumenterar däckventilernas läge före och efter kontrollerad tidsperiod. Andra metoder för att fastställa hur länge ett fordon varit uppställd på en plats kan även förekomma.

Foton och skriftlig notering har högt bevisvärde i en domstol och står i regel över eventuella vittnens påståenden. Själva felparkeringsblanketten är en sådan skriftlig notering. Polis och parkeringsvakter har hög trovärdighet i domstol och står över bilägare och vittnen i rang.

Följden vid felparkering är i Sverige på allmänna gator och vägar en parkeringsanmärkning och på tomtmark (privat mark) en kontrollavgift som tas ut av markägaren.

No Parking Zone-556735
Parkerade bilar där strängt parkeringsförbud råder.
ONE UNLUCKY MOTORIST RECEIVED A PARKING TICKET FOR LEAVING HIS CAR IN A "NO PARKING" ZONE DURING A BUS STRIKE IN... - NARA - 556720
En bilist har fått böter efter att ha felparkerat bilen.
Felparkerad bil i Skellefteå
Bil som felaktigt parkerat på trottoar som även blockeras av snöhögar.

Externa länkar

Diplomatisk immunitet

Diplomatisk immunitet är en form av immunitet som innebär att vissa personer som officiellt representerar en främmande stat i ett värdland är okränkbara, till exempel en ackrediterad ambassadör. Personer med diplomatisk immunitet bär diplomatpass.

Begreppet exterritorialrätt rör även egendom som tillhör eller upplåtes till en främmande stat i ett värdland, till exempel en ambassad eller en militärbas.

En ackrediterad ambassadör kan inte lagföras enligt de straffrättsliga regler som i övrigt gäller i det land där denne är ackrediterad. Med immunitet kan en diplomat exempelvis inte bli lagförd för fortkörning eller rattfylleri, åtminstone i värdlandet. En person med diplomatisk immunitet som missbrukar sin ställning, eller som av andra skäl inte längre är önskad av värdlandet, utvisas och blir då en persona non grata. Stats- och regeringschefer samt ministrar som besöker ett annat land är också okränkbara likt en ackrediterad ambassadör. I teorin kan de fällas för felparkering då det är en avgift, inte ett brott. Dock är det svårt att få dem att betala dessa och andra skulder.Okränkbarhet gäller också militära farkoster i främmande land, bland annat örlogsfartyg och statsluftfartyg.

Immuniteten gäller i värdlandet. Dock kan personen dömas i sitt hemland, vilket i första hand sker för grövre brott och det är inte så vanligt. Hemlandet kan också upphäva immuniteten, vilket dock är mycket ovanligt och endast skett vid grövre brott.

Felparkeringsavgift

Felparkeringsavgift (ofta felaktigt kallat för parkeringsböter) är i Sverige en avgift som en fordonsägare kan bli skyldig att betala, enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift (LFA), om någon har stannat eller parkerat fel med fordonet på kommunal mark. Parkeringsanmärkning (som är det rätta begreppet vid kommunal mark) med anmodan att betala avgiften utfärdas av en polisman eller en av kommunen förordnad parkeringsvakt. Motiveringen till namnet avgift istället för böter är att fordonets ägare är ansvarig oberoende av vem som kört. Ursprungligen hette det böter då felparkering tidigare var ett brott.

På privatägd mark (tomtmark) kallas avgiften för kontrollavgift enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP). Det är då markägaren som utfärdar en sådan, men ofta har markägaren överlåtit kontrollen åt ett parkeringsbolag. Kontrollavgiften får vara samma som, eller lägre än den parkeringsanmärkning som kommunen tar ut för felparkering på gatumark.

Man ser enklast skillnad på en kommunal markyta och en tomtmarksyta genom att det på tomtmarksytan skall finnas en så kallad entreprenörsskylt, en tilläggsskylt med företagsnamn och telefonnummer vid infarten till parkeringsområdet.

Parkering

Parkering kan ske på kommunal mark på gata eller torg (offentliga parkeringsplatser) och på privatägda parkeringsplatser exempelvis på en bostadsparkering eller i ett parkeringshus och detta styrs utifrån två helt separata regelsystem för parkering.

Man ser enklast skillnad på en kommunal markyta och en (privat) tomtmarksyta genom att det på tomtmarksytan skall finnas en så kallad entreprenörsskylt, en tilläggsskylt med företagsnamn och telefonnummer vid infarten till parkeringsområdet.

Uppskattningsvis utfärdas det i Sverige ca tre miljoner "p-böter" varje år.

Parkeringsvakt

Parkeringsvakt, i Sverige populärt kallad ”lapplisa”, ”lapplasse”, ”P-nisse” med mera, är en tjänsteman som övervakar parkeringsplatser och att parkeringsbestämmelser efterlevs.

Språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.