Förhistorisk tid

"Forntiden" omdirigerar hit. Ej att förväxla med antiken eller arkaisk tid.

Pech Merle main
Förhistorisk grottkonst från Pech Merle i Frankrike

Förhistorisk tid eller forntid (begreppen används ofta synonymt[1]) kallas den tid där de skriftliga källorna är obefintliga eller alltför bristfälliga för att ge en täckande bild av historien. Historieskrivning om förhistorisk tid kallas förhistoria. Gränsen är flytande då det finns utländska historiska källor som belyser slutet av forntiden. Det arkeologiska källmaterialet är viktigt även för att utforska historisk tid.[1] Förhistoriens sista del, där de skriftliga källor som finns är av så dålig kvalitet att de mest är att beteckna som senare tiders sagor, kallas protohistorisk tid.

Förhistorien omfattar tiden före och fram till den historiska tiden, och sträcker sig egentligen över många miljoner år. Dock är den senare förhistorien om några tusen eller tiotals tusen år tillbaka vad som vanligen avses. Tidpunkten för när den historiska anses ta vid varierar mellan olika områden och kulturer, på grund av skillnader i förekomst av skriftligt material. Vad gäller Egypten anses allmänt att förhistorien slutade omkring 3200 före kristus, medan den förhistoriska perioden i Nya Guinea sträcker sig fram till år 1900 efter kristus. Inom svensk historieskrivning sträcker sig forntiden från människornas invandring till kristendomens införande på 1000-talet.[1] Då inträder medeltiden, och därmed historisk tid.

Förhistoriska källor och discipliner

Det finns flera olika källor om den förhistoriska tiden. Bland dessa märks:

 1. Arkeologiska fynd - fysiska lämningar och materiell kultur.
 2. Skriftliga källor från omgivande områden - omgivningen kan befinna sig i historisk tid, medan det studerade området inte gör så.
 3. Muntliga traditioner - dessa kan ha skrivits ned senare.
 4. Språk och dess utveckling - språkliga variationer studeras inom lingvistik.
 5. Naturvetenskapliga observationer - naturhistoriska data studeras inom paleontologi, geologi och ekologi med flera discipliner.
 6. Gener och deras utveckling - genetiska variationer studeras inom populationsgenetik.

Det finns källkritiska eller metodologiska problem med alla dessa källor (liksom det gör med historiska källor) men mycket går dock att lära sig om den förhistoriska tiden ändå. Dessutom är det möjligt att dra slutsatser om historiska samhällen genom den kunskap som finns inom samtida samhällsvetenskaplig teori.

Arkeologer arbetar i första hand med materiella lämningar (fornlämningar) och kompletterar med skriftligt material om det finns. Detta till skillnad från historiker som i första hand arbetar genom skriftliga källor. Dock har det på senare tid även uppkommit en arkeologi som sysslar med historisk tid. Skriftliga källor kan dels innehålla fragment som direkt handlar om det område man är intresserad av, dels ge ett förklarande allmänt historiskt sammanhang.

Förhistorisk tidsindelning

Den förhistoriska tiden delas in i tre perioder, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Dessa delas i sin tur in i underperioder. Denna uppdelning kallas för treperiodsystemet och uppfanns av den danske arkeologen Christian Jürgensen Thomsen på 1820-talet. Periodindelningen tar sin utgångspunkt i vilket material redskapen tillverkades i under de respektive perioderna. Thomsens treperiodssystem är främst giltigt för den gamla världen, i Syd-, Mellan- och Nordamerika används andra indelningar, liksom i Australien. Här talar man till exempel om Arkaisk tid och klassisk tid.

Stenåldern

Stenåldern är den första perioden i människans historia. Den börjar i och med att de första homininerna lär sig tillverka stenverktyg för ca 2 miljoner år sedan. Stenåldern delas i sin tur in i tre delperioder, Paleolitikum, Mesolitikum och Neolitikum.

De bägge perioderna paleolitikum och mesolitikum kallas i bland, med ett samlingsnamn, för "jägarstenåldern". Under denna tid levde människan av jakt och insamling av ätliga växter. I och med neolitikum inleddes "bondestenåldern", den började för ca 10 000 år sedan i mellanöstern och nådde Skandinavien för ca 6000 år sedan.

Paleolitikum

Paleolitikum betyder gamla stenåldern och var stenålderns äldsta period. Delperioden Tidigpaleolitikum är äldre än de äldsta moderna människorna, Homo sapiens, och börjar med Homo habilis och den första användningen av stenverktyg för omkring 2,5 miljoner år sedan. Tidiga Homo sapiens uppkom för omkring 200 000 år sedan, och därefter börjar Mellanpaleolitikum.

Någon gång under Mellanpaleolitikum utvecklade människan språket, musiken och tidig konst liksom det ritualiserade begravandet av döda. Människor spred sig från östra Afrika till Mellanöstern för omkring 80 000 år sedan, och vidare till södra Asien och Australasien för 50-60 tusen år sedan. Mot norr spred de sig till Europa för omkring 40 000 år sedan, och från Asien till Amerika för cirka 15 000 år sedan. Delperioden Senpaleolitikum anses börja för ungefär 40 000 år sedan tillsammans med uppkomsten av högkultur. Expansionen till Nordamerika och Oceanien ägde rum under den senaste istidens glaciala maximum när dagens tempererade regioner var mycket ogästvänliga. Vid slutet av istiden för omkring 12 000 år sedan hade i stort sett alla isfria delar av jorden koloniserats.

Mesolitikum

Mesolitikum är den tidsperiod i människans förhistoria som ligger mellan stenålderns perioder paleolitikum och neolitikum. Begreppet "mesolitikum" används främst om utvecklingen i norra Europa. På andra platser går utvecklingen direkt från paleolitium till neolitikum, eller så talar man om epipaleolitikum.

Mesolitikum karaktäriseras främst av att den värmeperiod som inleds i och med den senaste istidens slut leder till att den paleolitiska megafaunan försvinner och de senpaleolitiska jägarna tvingas övergå till jakt av småvilt och fiske. De nya livsförhållandena leder till nya teknologiska innovationer och mikroliterna gör sitt insteg i redskapsinventariet, dessa fästs i ben- eller hornskaft. Fiskeutrustning (exempelvis flöten), stenyxor och även träföremål som kanoter och pilbågar har påträffats från perioden.

Neolitikum

Neolitikum, bondestenåldern eller yngre stenåldern är den period i människans historia som följer på mesolitikum eller i andra indelningar, paleolitikum. Under den yngre stenåldern infördes jordbruk och boskapsskötsel. Människan blev också bofast. Befolkningen ökade och nya redskap utvecklades. Stonehenge uppfördes under denna tid.

Bronsåldern

Haljesta
Hällristning från Häljesta, Västmanland, gjorda under bronsåldern

Bronsåldern börjar även den i mellanöstern med Urukkulturen för ca 5000 år sedan. Bronsåldern börjar när man lär sig att smälta koppar och tenn och blanda dessa till brons. På en del platser räknar man med en kopparstenålder mellan sten- och bronsåldern medan järnåldern sägs vanligtvis sluta vid Medelhavet med inledningen av den hellenistiska eran och det Romerska imperiet, i Indien med intåget av buddhismen och jainismen, i Kina med konfucianismen och i norra Europa med den tidiga medeltiden.

Några viktiga hållpunkter

 • I östra Afrika har forskare hittat bitar av skelett från människoliknande varelser som levde för ungefär 3 miljoner år sedan. Lucy är till exempel ett skelett från denna tid.
 • De människor som skapade de äldsta gravarna som hittats, brukar kallas neanderthalare, för att de första skelettet hittades i Neanderthal i Tyskland, mitten av 1800-talet.
 • Cro Magnon kallas den första nutida människan. De har gjort grottmålningarna i Altamira, Spanien och Lascaux-grottan i Frankrike
 • För ca 10 000 år sedan började människan odla och använda jordbruk. Därmed inträder neolitikum.
 • Den förhistoriska tiden slutar i och med att skrivkonsten införs i ett område. Det första kända skriftspråket kallas kilskrift och börjar användas ca 3400 före Kristus.
 • I Norden räknas ungefär tiden mellan 12 000 före Kristus och 1000 efter Kristus som förhistorisk tid.

Se även

Referenser

 1. ^ [a b c] Nationalencyklopedin, på internet, 24 juni 2008, uppslagsord Forntid
10,000 BC

10,000 BC är en amerikansk episk äventyrsfilm från 2008, i regi av Roland Emmerich. Huvudrollerna spelas av Steven Strait och Camilla Belle. Filmen utspelar sig i förhistorisk tid.

Almería (provins)

Almería är en provins i södra Spanien i den östra delen av den autonoma regionen Andalusien. Den omges av provinserna Granada, Murcia och Medelhavet. Provinsens huvudstad är Almería.

Bandvävstol

Bandvävstol eller bandstol är en vävstol som är speciellt avsedd för bandvävning.

Den kan vara av bords- eller golvmodell och bygger på samma principer som en vanlig vävstol, med varpbom, solv, skaft, vävsked och tygbom. För golvmodell kan, men behöver inte, trampor finnas. Skälet kan bildas genom vridningar fram och tillbaka på skafthållaren.

Bandvävstolar förekommer i förhistorisk tid och finns avbildade på medeltida målningar.

Bergspass

Bergspass är ett område mellan två bergsbranter som kan möjliggöra passage. Om man följer den lägsta möjliga rutten, är ett pass den högsta punkten på den rutten. Då många av världens bergskedjor har inneburit stora hinder för att resa, har pass varit viktiga sedan förhistorisk tid, och har spelat en viktig roll i handel, krig och migration.

Bergspass hittas ofta strax ovanför källflöden och utgör en vattendelare. Pass kan vara korta och utgöras av branta sluttningar till toppen av passet, eller utgöras av kilometerlånga dalar, vars högsta punkt enbart kan urskiljas med hjälp av lantmätning.

Man har under lång tid byggt vägar, och på senare tid järnvägar, genom pass. Vissa höga och oländiga pass har tunnlar under för att möjliggöra ett snabbare trafikflöde under hela året.

Toppen av ett pass är ofta den enda plana marken i ett område samt en högt liggande utsiktsplats, och är därför en föredragen plats att bygga på. I länder vars gränser ligger längs en bergskedja, är passet vanligen en del av gränsen, med gränsövergång eller tullstation, och eventuellt en militärpostering då det krävs relativt få soldater för att vakta ett pass. Ett exempel på detta är Argentina och Chile som delar världens tredje längsta internationella gräns, 5 300 km lång som löper från norr till söder genom Anderna, med 42 bergspass mellan länderna. För pass med vägar är det också brukligt att ha en liten vägskylt med passets namn och höjd över havet.

Förutom att underlätta resor mellan dalar, erbjuder pass också en rutt mellan två bergstoppar med minimal nedstigning. På grund av detta är det vanligt för vandringsleder att mötas vid ett pass; detta gör dem också till lämpliga rutter även när man färdas mellan en topp och dalbottnen.

Det finns tusental namngivna pass runtom i världen, vissa är välkända som till exempel Stora St. Bernhardspasset på 2 473 m ö.h. i Alperna, Khyberpasset på 1 027 m ö.h. mellan Afghanistan och Pakistan, och Khardung La på 5 359 m ö.h. i Jammu och Kashmir, Indien. Marsimik La på 5 590 m ö.h. är ett mindre känt pass; det är ett av de högsta körbara passen och ligger i Indien, på den nordligaste spetsen av Changthangplatån, nära den kinesiska gränsen.

Ett bergspass med mer eller mindre plan botten kallas för ett sadelpass.

Blockflöjt

Blockflöjt (engelska: recorder, italienska: flauto dolce) är ett träblåsinstrument av typen spaltflöjt av varierande storlek och stämläge.

Spaltflöjter i vidare bemärkelse är kända sedan förhistorisk tid. Blockflöjten däremot uppstod under senmedeltiden. Den fick sin första storhetstid under renässansen från omkring 1500 byggdes de i tre storlekar men fick senare allt fler storlekar och förekom senare i nio storlekar med längd från 1 decimeter upp till 2 meters längd. Då blockflöjten åter kom på modet under barocken blev de större blockflöjterna omoderna och det var främst den mindre altblockflöjten som användes.Under senbarocken och rokokon var det vanligt med 4-5 altblockflöjter i kammarorkestrar, men under mitten 1700-talet kom den att ersättas av traversflöjten.

Blockflöjten fick förnyat intresse omkring 1912 då Arnold Dolmetsch på nytt började bygga blockflöjter. Wilibald Gurlitt introducerade blockflöjten i Tyskland under ett vetenskapligt seminarium vid Freiburgs universitet 1921. På 1920-talet kom blockflöjten via Tyskland även att introduceras i Norden. Otto Mortensen författade en blockflöjtsskola på danska, som 1935 översattes till svenska av I. Sahlin.Sopranblockflöjten har ofta använts som nybörjarinstrument i musikundervisning. Blockflöjter spelar ibland en viktig roll i folksagor, där de brukar ha magisk förmåga.

Fornborg

Fornborg är en kategori av fornlämningar i Norden som utgör en befäst anläggning från förhistorisk tid eller tidig medeltid.

Forum Romanum

Forum Romanum (latin för "det romerska torget", på italienska Foro Romano) var i det antika Rom ett torg och den offentliga platsen för bland annat politiska möten, handel och religiösa ceremonier. Beläget mellan kullarna Capitolium, Palatinen och den mindre och lägre Velia sluttar ena änden av torget svagt ner från Palatinen, där en del av Via Sacra, som användes för processioner, fortfarande syns.

På Forum finns en rad kända byggnader och monument: Saturnustemplet, Castors och Pollux tempel, Vestatemplet och Vestalernas hus, Regia, Curia Iulia, Basilica Aemilia, de två triumfbågarna uppförda till kejsarna Titus (80 e.Kr.) och Septimius Severus (203 e.Kr.) ära, samt mötesplatsen comitium och den så kallade Lapis Niger som enligt myten markerar platsen för Roms grundare Romulus grav.

Efter romarrikets undergång lämnades byggnaderna på Forum att förfalla, men vissa av dem förvandlades till kristna kyrkor. Med en minskande befolkning i staden Rom förlorade Forum sin förra funktion och det blev under 600-talet e.Kr. ett gräsbevuxet fält för boskap att beta på. Detta gjorde att markytan höjdes; under 1800- och 1900-talen genomfördes omfattande arkeologiska utgrävningar på Forum Romanum och Palatinen. Efter långvariga utgrävningar har man återskapat den ungefärliga marknivå som Forum hade under tidig kejsartid.

Frankrikes nationalmuseum för förhistorisk tid

Frankrikes nationalmuseum för förhistorisk tid (Musée national de Préhistoire) är ett franskt historiskt-arkeologiskt museum i Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil i departementet Dordogne.

Frankrikes nationalmuseum för förhistorisk tid grundades 1918 av professorn i vetenskapen om förhistorisk tid Denis Peyrony (1869-1954) i den tidigare fästningen Château de Tayac. Les Eyzies och dess omgivningar i Vézèredalen är mycket rika på fornlämningar. Museett har en av de största paleontologiska samlingarna i Frankrike, med stenverktyg och förhistorisk konst.

Musée national de Préhistoire utökades 2004 med nya byggnader, ritade av den italiensk-franske arkitekten Jean-Pierre Buffi (född 1937), inklusive en expansion av utställningsytorna med 700 kvadratmeter.

Historisk tid

Historisk tid begränsas bakåt av förhistorisk tid och framåt av modern tid. Sålunda börjar historisk tid med det skrivna språket och slutar med den franska revolutionen och industrialismen.

Eftersom skriftspråket tog runt 5 000 år på sig att spridas över världen, så varierar gränsen mellan förhistorisk och historisk tid kraftigt. I Mesopotamien räknas historisk tid från 3000-talet f. Kr. medan den i större delen av Amerika räknas från 1500-talet e. Kr.

Häststridsvagn

Under antiken var stridsvagnen en vagn dragen av hästar avsedd för strid, jakt, eller kappkörning.

Ice Age

Ice Age är en amerikansk datoranimerad film, skapad av Blue Sky Studios och utgiven av 20th Century Fox. Den hade biopremiär i USA den 15 mars 2002. Filmen regisserades av Carlos Saldanha och Chris Wedge och bygger på en berättelse av Michael J. Wilson. Uppföljarna till filmen heter Ice Age: The Meltdown (2006), Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (2009) och Ice Age: Continental Drift (2012). En femte film, Ice Age: Scratattack, hade biopremiär i mitten av 2016.

Kupol

Kupol (via franskan av latinets cup[p]a, 'tunna', 'fat') eller dom är ett halvklotformat valv som täcker ett runt eller flersidigt rum. Det är en arkitektonisk byggnadsdel som skall likna den håliga övre halvan av en sfär, och olika kupoler gjorda på olika material har en lång historia, i alla fall till förhistorisk tid.

Magla

Magla är en bebyggelse invid och strax söder om länsväg 230 i Gillberga socken i Eskilstuna kommun. Från 2015 avgränsar SCB här en småort.Magla bebyggdes under järnåldern och namnet härrör från förhistorisk tid. Byn omtalas i skriftliga handlingar första gången 1355. Som mest omfattade Magla ett tiotal gårdar, av dess afinns ännu fem kvar på den gamla bytomten. Östergården flyttades i samband med laga skifte till en plats 500 meter öster den gamla bytomten. Flera av husen i Magla härstammar från 1700-tal och tidigt 1800-tal, bland annat ett par parstugor och en tvåvånings enkelstuga.

Rysslands historia

Rysslands historia präglas i stor utsträckning av dess geografi, främst med avseende till dess storlek, som gett upphov till stora avstånd, och även dess till stor del ogynnsamma klimat. Huvuddelen av den ryska historien behandlar europeiska Ryssland, inte de centralasiatiska (som numera är självständiga) och främst sibiriska områdena och folken som först med början på 1600-talet formellt ingick i det ryska riket.

Semiramis (Almqvist)

Semiramis är en roman av Carl Jonas Love Almqvist. Den ingår i band I av den så kallade imperialoktavupplagan av Törnrosens bok, vilket utkom 1839. Dock tillkom den betydligt tidigare, under förra hälften av 1820-talet. Berättelsen utspelar sig i förhistorisk tid och handlar om den mytiska assyriska drottningen Semiramis, men Almqvist förhåller sig fritt till tidigare versioner av legenden.

Semiter

Semiter är en grupp folk som sedan omkring 3000 f.Kr. har haft en dominerande ställning i Mellanöstern. Namnet syftade ursprungligen på folk nämnda i Bibelns Första Mosebok (10:21–31) som ättlingar till Noas son Sem. Namnet användes första gången på 1700-talet, först i samband med de språk som semiterna talade, men blev senare vanligt namn på själva folken.

Den allmänna uppfattningen är att semiterna har sitt "urhem" i den sydliga delen av Arabiska halvön och därifrån vandrat västerut till Etiopien, i nordostlig riktning till Palestina, Syrien och Mesopotamien samt till Egypten och Nordafrika i nordväst. Man vet till exempel att en stor ström semiter kom till Egypten redan i förhistorisk tid.

Det bör nämnas att alla de tre stora monoteistiska religionerna judendom, kristendom och islam har grundats av semiter. De har därigenom präglat livsvanor och kulturformer över hela världen.

Sveriges förhistoria

Sveriges förhistoria brukar räknas från tiden då de första bosättarna kom till Sverige efter istidens slut tills medeltiden inleddes med kristnande och införandet av stenarkitektur.

Sädesslag

Sädesslag eller (strå)säd kallas de gräsväxter vars frön används som mat.

Year One

Year One är en amerikansk komedifilm från 2009 regisserad av Harold Ramis med Jack Black och Michael Cera i huvudrollerna.

Språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.