Berlingske

Ej att förväxla med BT.
Berlingske
PublikationstypMorgontidning
Grundad1749
HuvudkontorPilestræde 34,
Köpenhamn
ChefredaktörLisbeth Knudsen
Politisk beteckningOberoende borgerlig
SpråkDanska
FrekvensDaglig
Upplaga125 000
FormatTabloid
HuvudägareBerlingske Media
Webbplatswww.berlingske.dk

Berlingske (hette Berlingske Tidende fram till och med 2011) är den äldsta ännu utgivna dagstidningen i Danmark.

Den grundades 1749 av Ernst Henrich Berling under namnet Kjøbenhavnske danske Post-Tidender, och den första utgåvan av tidningen kom den 3 januari 1749. Tidningen bildade epok i danska pressens historia genom att vara den första att utkomma regelbundet och vara uppställd efter moderna principer med överskådliga rubriker. Grundläggaren hade privillegium på en mängd rättsliga kungörelser, vilket gav den en prägel av officiellt regeringstroget organ. Sedan dess privilegier 1903 upphört fick tidningen en mer självständig politisk hållning, men förblev länge konservativ. Efter att flera gånger bytt namn hette tidningen från 1833 Berlingske politiske og Avertissements Tidende.[1] 1935 ändrades namnet till Berlingske Tidende.[2]

Från början gavs tidningen ut två gånger i veckan, men från och med 1844 blev den sexdagarstidning och har sedan 1913 kommit ut dagligen.[3] Tidningen betecknas i dag som "oberoende borgerlig" (tidigare konservativ). Den räknas som en av de "stora tre" danska kvalitetsdagstidningarna, tillsammans med Jyllands-Posten och Politiken.

Tidningen ägdes fram till 1981 var familjen Berling, varpå aktierna övertogs av Den Berlingske fond.[3]

Tidningen ges ut av Berlingske Media, som sedan 2015 ägs av den Hollendska koncernen De Persgroep.[4]

Den 28 augusti 2006 övergick tidningen från broadsheet- till tabloidformat.

Tidningens chefredaktör är Lisbeth Knudsen.

Bland historiska redaktörer märks J. P. Knudsen (1821-1828), Mendel Levin Nathanson (1838-1858 och 1865-1866), Emil Manicus (1873-1897), Christian Blangstrup (1902-1913)[1] och Christian Gulmann (1913-1934).[2]

Källor

  1. ^ [a b] Carlquist, Gunnar, red (1939 (nyutgåva)). Svensk uppslagsbok. Bd 3. Malmö: Svensk uppslagsboks förlag AB. sid. 769
  2. ^ [a b] Svensk uppslagsbok, 2:a upplagan, 1947 Arkiverad 12 november 2014 hämtat från the Wayback Machine.
  3. ^ [a b] Nationalencyklopedien multimedia plus, 2000 (uppslagord Berlingske Tidende)
  4. ^ ”Grønt lys for De Persgroeps køb af Berlingske Media”. Business portalen www.business.dk. http://www.business.dk/media/groent-lys-for-de-persgroeps-koeb-af-berlingske-media. Läst 18 januari 2016.

Externa länkar

Arthur Hindenburg

Arthur Leopold Hindenburg, född den 2 augusti 1832, död den 25 mars 1913 i Köpenhamn, var en dansk jurist, bror till Theodor Hindenburg.

Hindenburg blev 1855 jur.kand. och 1863 højesteretsadvokat samt fungerade 1885-1904 som "kammeradvokat". Han tog 1872 jur.dr.-grad och skrev Haandbog i dansk vexelret (1860) och Om kjøb og salg (1872). Han var medlem av folketinget 1869-1876 och skrev under den politiska kampen på 1880-talet under märket Z. en serie mycket utmanande artiklar i "Berlingske tidende" till försvar för ministären Estrups styrelse.

BT (tidning)

B.T. (mellan 2012 och 2018 skrivet BT) är en dansk kvällstidning som ägs av Berlingske Media.

B.T. grundades 1915 av Henry Hellesen, som hade tidningen Az Est i Österrike-Ungern som förebild. Formatet var mindre och mer lätthanterligt än andra danska tidningar vid den tiden, exempelvis Berlingske Tidende. Tidningen profilerade sig tidigt med korta texter och många bilder och illustrationer.

Tidningens första nummer gavs ut den 31 augusti 1916. År 1922 blev B.T. rikstäckande. Sedan 1999 finns B.T. även på internet. Tidningens största konkurrent är Ekstra Bladet.

Berlingske Gletscher

Berlingske Gletscher är en glaciär i Grönland (Kungariket Danmark). Den ligger i kommunen Qaasuitsup, i den nordvästra delen av Grönland, 1 600 km nordväst om huvudstaden Nuuk. Berlingske Gletscher ligger 273 meter över havet.Terrängen runt Berlingske Gletscher är huvudsakligen kuperad, men västerut är den bergig. Berlingske Gletscher ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är 414 meter över havet, 1,00 km öster om Berlingske Gletscher. Trakten runt Berlingske Gletscher är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Det finns inga samhällen i närheten. Trakten runt Berlingske Gletscher är permanent täckt av is och snö.

Berlingske Media

Berlingske Media (tidigare Det Berlingske Officin) är ett danskt mediaföretag som äger ett stort antal danska tidningar, lokalradiostationer och webbplatser. Företaget ägs, sedan 2015 Holländska koncernen De Persgroep.. Bland de tidningar som företaget äger finns Berlingske, B.T., Weekendavisen och gratistidningen Urban.

Christian Blangstrup

Johan Christian Blangstrup, född 29 oktober 1857 och död 30 april 1926, var en dansk journalist.

Blangstrup var ursprungligen militär, men övergick till historiska studier och lämnade flera värdefulla bidrag till Struenseetidens historia, bland annat verket Christian VII og Caroline Mathilde (1890, svensk översättning 1920).

1891 blev Blangstrup redaktör för Salmonsens Konversationsleksikon och var 1902-13 redaktör för Berlingske Tidende, varefter han helt ägnade sig åt redigeringen av en ny, andra upplaga av lexikonet.

Connie Hedegaard

Connie Hedegaard, född 15 september 1960, är en dansk politiker. Hon företräder Konservative Folkeparti och har varit ledamot av Folketinget 1984-1990 samt 2005-2009. Hon var miljöminister 2004-2007 i Regeringen Anders Fogh Rasmussen I och II samt klimat- och energiminister 2007-2009 som medlem i Regeringen Anders Fogh Rasmussen III och Regeringen Lars Løkke Rasmussen I.

Hedegaard nominerades i november 2009 till EU-kommissionär i Kommissionen Barroso II med ansvar för klimatfrågor.

Samtidigt avgick hon som klimat- och energiminister, men kvarstod i regeringen som minister för Förenta nationernas klimatkonferens i Köpenhamn 2009.

Hedegaard ledde konferensens förhandlingar under de första tio dagarna men avgick oväntat den 16 december 2009 och ersattes av dåvarande statsminister Lars Løkke Rasmussen. Den 10 februari 2010 tillträdde hon tjänsten som EU-kommissionär.

Hedegaard har en magisterexamen i litteratur och historia. Åren 1990-2004 arbetade hon som journalist, till en början på Berlingske Tidende och från 1994 på Danmarks Radio.

Fanny Suenssen

Fanny Margrethe Kirstine Suenssen, född 14 oktober 1832 i Tönning, Slesvig, död 29 mars 1918 i Frederiksberg, var en dansk författare. Hon var syster till författarna Alfhilda Mechlenburg och Teckla Juel.

Fanny Suenssen växte upp i Tønning, Sønderjylland. Fadern, Johan Fedder Carsten Suenssen (1795-1840), var kapten i den danska hären. Modern var Margrethe Juel (1802-1882) och kom från en officersfamilj. Likt sina döttrar var hon också författare, men publicerade aldrig något i eget namn. Efter faderns död 1840 flyttade familjen tillbaka till Köpenhamn. Tillsammans med modern började Suenssen skriva och publicera skrifter anonymt. Hon bodde under hela sitt liv i barndomshemmet på grund av sviktande hälsa, som började göra sig bemärkt i tjugoårsåldern. Hon förblev ogift livet igenom.

Författardebuten kom 1862 med bildningsromanen Amalie Vardum, utgiven av Høst's Forlag, och fick ett gott mottagande. Den skildrar en ung flickas barndom och ungdom, sannolikt med självbiografiska drag och en religiös underton, och följer i samma litterära spår som Mathilde Fibiger, Louise Bjørnsen och Cornelia von Levetzows romaner. Samma år publicerade hon novellen En gammel Piges Historie i Berlingske Tidende. Därefter följde romanerna Juleaften (1863), Tekla Eichel (1864) och Aldrig (1871), av vilka den sista fick ett gott mottagande, främst hos landets borgerskap. Alla publicerades anonymt under pseudonymen ”Af Forf. til ‘Amalie Vardum”, det är först i novellsamlingarna I Tusmørke (1890) och Han er Jøde (1892) som hon uppträder under eget namn. Alla dessa verk faller under den romantiska genren och flera av dem översattes till svenska, tyska, franska och ungerska. Under 1870-talet var hon en flitig skribent i Skandinavisk Folkemagazin, Berlingske Tidende och Nationaltidende och bidrog med flera artiklar i kvinnosaksdebatten. Tillsammans med sina systrar skrev hon lustspelet Et Ægteskab i Fare och skådespelet Judith, som båda uppfördes på Folketeatret 1873 respektive 1875. Tillsammans skrev de även barnboken Ej blot til Lyst (1880). Från 1882 tilldelades hon ett årligt bidrag på 500 danska kronor av staten för sitt författarskap.

Gunnar Nielsen (dansk friidrottare)

Gunnar Nielsen född 25 mars 1928 i Köpenhamn död 29 maj 1985 i Köpenhamn var en dansk friidrottare (medeldistanslöpare), på sin tid en av världens främsta medeldistansare.

I sitt civila liv var han typograf i Det Berlingske Officin. Han avled av leukemi vid 57 års ålder.

Henrik Vissing Schytte

Henrik Vissing Schytte, född 4 maj 1827 i Århus, död 22 februari 1903 i Köpenhamn, var en dansk musikkritiker. Han var bror till Ludvig Schytte.

Efter att ha blivit student kom Schytte till Köpenhamn och blev mer och mer optaget av musiklivet där. Som duktig cellist blev han en eftersökt kammarmusiker. Han var anställd i krigsministeriet 1855–68, varefter han köpte Plenges musikhandel, vilken han innehade 1870–83. Han var även verksam som musikkritiker, först i Dagens Nyheder, senare i Dagbladet och slutligen i Berlingske Tidende. Han redigerade Musikbladet (1884–93) samt Nordisk Musikleksikon (två band, 1888–92 med supplement), det första verket på danska av denna art.

Jens Locher

Jens Thilson Locher, född 10 mars 1889 i Köpenhamn, död 22 juni 1952, var en dansk journalist och författare.

Locher var son till målaren Carl Locher och bror till skulptören Axel Locher. Han blev student 1907 och cand. phil. 1908, började 1909 sin journalistiska bana och skrev i många år för "de Ferslewske Blade". Han var direktör för Nordisk Film 1927-1928, och blev därefter chefredaktör på Berlingske Tidende.

Locher skrev många lustspel och farser, däribland Den sørgmuntre Barber (1924) och Kanolle (1925), och fick framgångar både inom och utom landet. 1929 startade han radioserien Familien Hansen.

Julius Clausen

Julius Emil Ferdinand Clausen, född den 17 augusti 1868 i Köpenhamn, död där den 29 april 1951, var en dansk biblioteksman och litteraturhistoriker.

Clausen blev bibliotekarie vid Det Kongelige Bibliotek 1903. Bland Clausens arbeten märks Kulturhistoriske Studier over Heibergs Vaudeviller (1891), Jens Baggesen (1895), Skandinavismen (1900). Clausen var även utgivare av serien Memoirer og Breve (50 band, 1905-27). Från 1901 var han litteratur- och teateranmälare i Berlingske Tidende

Kristeligt Dagblad

Kristeligt Dagblad är en dansk dagstidning som ges ut måndag till lördag med en upplaga på cirka 25 000 exemplar Erik Bjerager är tidningens chefredaktör sedan 1994.

Tidningen utgavs första gången 1896, på initiativ av kretsar kring Indre Mission, som kände att de vantolkades av pressen i Köpenhamn. Indre Mission ägde tidningen från 1897 till 1936.Tidningen höll på att gå i konkurs 1995 efter flera års kraftiga underskott. Den räddades genom att ledningen med framgång genomförde en ekonomisk rekonstruktion där ägarna sköt till nytt aktiekapital. Efter det ägdes tidningen av Kristeligt Dagblads Fond (25%), Det Berlingske Officin (22%) och Chr. Augustinus' Fabrikker (5,5%) samt av 3 000 mindre aktieägare. Dessutom bidrog Dagbladenes Finansieringsinstitut med två miljoner i stöd 1995 samt ytterligare 13 miljoner under de tre följande åren. Med hjälp av en intensiv marknadsföring och en satsning på ämnesområden som tro och etik blev Kristeligt Dagblad under perioden 2001-06 Danmarks snabbast växande betalda tidning.Det Berlingske Officin sålde i juni 2008 sina aktier till de två övriga storägarna.

Lisbeth Knudsen

Lisbeth Knudsen, född 7 juni 1953 i Frederiksberg, är en dansk journalist och chefredaktör för dagstidningen Berlingske sedan 2007. Hon har tidigare varit nyhetsdirektör för DR.

Lisbeth Knudsen är dotter till fabrikören Svend Arne Knudsen och Ruth Buch. Hon blev färdigutbildad journalist 1975 och blev anställd på Berlingske Tidendes redaktion på Christiansborg som politisk reporter. 1977 blev hon ledare för samma redaktion. Denna ställning hade hon till 1984 då hon blev redaktör för Berlingske Tidendes näringslivsbilaga. Från 1986 var hon även en del av tidningens chefredaktion. 1988 blev hon redaktör för tidningens söndagsutgåva Berlingske Søndag. 1984 kandiderade hon till posten som ordförande för fackföreningen Dansk Journalistforbund men förlorade mot Tove Hygum Jakobsen. Det var ett val mellan förbundets politiska höger- och vänstergrupperingar, där Knudsen företrädde den förra grupperingen. Som politisk reporter tillhörde hon den innersta kretsen kring partiet Venstres partiledare och finansminister Henning Christophersen.Knudsen blev administrerande chefredaktör för den socialdemokratiska tidningen Det Fri Aktuelt, samt administrerande direktör för den danska A-pressen, 1990. Hon genomförde bl.a. en relansering av tidningen under sitt gamla namn, Aktuelt, i ett försök att öka antalet sålda upplagor. För detta tilldelades hon Publicistprisen 1998. Hon lämnade Aktuelt samma år för att beträda posten som nyhetsdirektör för DR. Här hon bl.a. medverkat i lanseringen av DR Nyheder som samlade alla bolagets nyhetsredaktioner på ett ställe. Hon lämnade DR 2006 och verkade i en kort period som frilansjournalist. Sedan 2007 är hon koncernchef för Det Berlingske Officin, chefredaktör för Berlingske och redaktör av Mediebloggen.Knudsen är bl.a. ledamot i Ritzaus Bureau, Danske Dagblades Forening, Dagspressens Finansieringsinstitut, Bladkompagniet och Dansk Sprognævn.

Läsarnas Bokpris

Läsarnas Bokpris (Læsernes Bogpris) är ett danskt litteraturpris instiftat av Danmarks Biblioteksförening och Berlingske Tidende 2003.

Årets nominerade böcker väljs ut av Berlingske Tidendes litteraturredaktion. Vinnarna koras genom omröstning bland landets läsare och biblioteksbesökare. Priset är på 100.000 DKR.

Per Stig Møller

Per Stig Møller, född 27 augusti 1942 i Frederiksberg, är en dansk politiker, som varit bland annat utrikesminister och kulturminister.

Han representerade Konservative Folkeparti i Folketinget 1984-2015 och var miljöminister mellan 18 december 1990 och 24 januari 1993. För en kort period 1997-1998 var han partiledare men avgick efter ett dåligt valresultat. Han utnämndes till utrikesminister den 27 november 2001 i samband med att Anders Fogh Rasmussen tillträdde som statsminister. Han kvarstod på denna post till den 23 februari 2010 då haniutnämndes till kulturminister. Den posten behöll han till dess att socialdemokraterna tog över regeringsmakten 3 oktober 2011. Från 8 mars 2011 var han även kyrkominister.

Han har ett politiskt påbrå då bägge hans föräldrar Poul och Lis Møller har suttit i Folketinget. Poul Møller var även finansminister. Møller har tagit magister- och doktorsexamen i jämförande litteratur vid Köpenhamns universitet.

Han har även varut aktiv inom radion, dels som kulturredaktör och biträdande chef för kulturavdelningen på Danmarks radio, dels som chef och biträdande chef för Radiorådet. Møller har även varit en långvarig krönikör på Berlingske Tidende och föreläsare vid Paris universitet.

Urban (tidning)

Urban är en dansk gratistidning som ägs av Berlingske Media. Tidningen började ges ut den 24 september 2001, och den distribueras på exempelvis järnvägsstationer, i bussar och på bibliotek. Chefredaktör för tidningen är Dorthe Carlsen och man har redaktioner i Köpenhamn och i Århus.

Urbans största konkurrent på den danska marknaden för gratistidningar var den danska utgåvan av tidningen Metro, MetroXpress. Urban lades ner 12 januari 2012.

Viggo Barfoed

Viggo Andreas Barfoed, född 31 december 1895 i Hyllested, död 14 december 1948, var en dansk journalist, författare och revy- och sångtextförfattare som använde pseudonymen Ærbødigst.

Han var bror till Per Barfoed och Niels Aage Barfoed.Viggo Barfoed arbetade på tidningar som Horsens Avis, Aalborg Amtstidende, B.T., Dagens Nyheder och Berlingske Tidende.

Weekendavisen

Weekendavisen är en dansk broadsheet-tidning som ges ut en gång i veckan, på fredagar. Den ägs av Berlingske Media.

Tidningen började publiceras 1971 under namnet Weekendavisen Berlingske Aften, som en ersättning för Berlingske Tidendes eftermiddagsedition, Berlingske Aftenavis.

Språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.