Befolkningstäthet

Befolkningstäthet, folktäthet, är kvoten mellan ett områdes folkmängd och area och anger hur tätt befolkat ett geografiskt område är. Den vanliga enheten är invånare/km², och kan till exempel åskådliggöras i kartform. Folktätheten varierar betydligt mellan olika platser på jorden.

Norden pop density
Befolkningstäthet
2017 Sweden population density per municipality-sv
Sveriges folktäthet per kommun i Sverige 2016.
Torsby KlippUrSCBsRutkarta
Del av SCB:s Befolkningsrutkarta 1995

Begreppet

Befolkningstäthet är ett mått som lätt leder till missförstånd. Befolkningen är ojämnt fördelad över ett land. Exempelvis bor 85 % av Sveriges befolkning på mindre än 1,5 % av landets yta. Nästan alla bor i tätorter med minst tvåhundra grannar inom gångavstånd. En del av de resterande 15 % av befolkningen bor i småorter med 50–199 personer och de som bor utanför sådana orter bor ofta utmed en älv eller en kust.

Detta illustreras väl på den första heltäckande rutkartan över Sveriges befolkning som Stig Olsson, vid Statistiska Centralbyrån, tog fram 1995.[1]

Med utgångspunkt i OECD definition att Urban Areas har minst 50 000 invånare, kan konstateras att 6 av 10 svenskar bor i rural miljö snarare än i urban miljö. Detta är i samklang med det faktum att Sverige är ett av Europas mest glesbefolkade länder.

När det gäller planering av service och allokering av verksamheter behövs ofta större befolkningsunderlag än det som finns i de mindre orterna och i de fallen krävs beräkningar av tillgänglighet inom pendlingsavstånd eller andra modeller av befolkningens fördelning som passar i den aktuella studien.

Statistik

År 2015 hade Sverige 24 invånare/km² (utifrån landets area borträknat insjöar och vattendrag) vilket kan jämföras med jordens genomsnittliga befolkningstäthet som var 56 invånare/km² (all landareal borträknat Antarktis) vid denna tidpunkt. FN ger varje år ut en rapport med titeln World Population Prospects som innehåller omfattande statistik över bland annat befolkningstäthet. Sverige är på plats 158 av 196 och tillhör alltså den mest glesbefolkade femtedelen av världens länder.

Bland de länder som har en yta på över 10 000 km² (det vill säga inte består av enbart en stad eller ett antal mindre öar) är Bangladesh världens mest tätbefolkande land med 1 237 personer per kvadratkilometer 2015. Tvåa på listan är Sydkorea med 519 inv/km².[2] Dock finns flera faktorer som kan påverka dessa siffrors relevans; exempelvis består Sydkorea till stor del av bergsområden där det är svårt att odla och leva medan Bangladesh i stort sett enbart består av bördig mark. Således kan Sydkorea i praktiken mycket väl vara mer trångbebott trots det lägre snittvärdet. I extremt befolkningstäta områden som till exempel de största stadskärnorna är det inte ovanligt att det bor tiotusentals människor inom en enda kvadratkilometer. Världens mest tätbefolkade område någonsin var slumkvarteret Kowloon Walled City i Kowloon, Kina, som år 1990 ska ha utgjort 1 924 563 invånare/km² (cirka 50 000 invånare inom knappt tre hektar) – praktiskt taget två människor/. Kvarteret revs 1992–1994.[3][4]

Till de minst tätbefolkade länderna hör Mongoliet, Namibia och Australien med endast 2–3 invånare/km².[2]

Se även

Referenser

  1. ^ SCBs karta: Befolkningen i Sverige 1994/95, befolkningsrutkarta över Sverige, Skala 1:1 250 000.
  2. ^ [a b] Befolkningstäthet land för land 1961–2015, The World Bank, läst 2017-05-28.
  3. ^ "Kowloon Walled City: Life in the City of darkness", South China Morning Post 2013-03-16.
  4. ^ "Selected Current and Historic City, Ward & Neighborhood Densities", Demographia 2001-07-15.

Externa länkar

  • World Population Prospects, rapport om bland annat befolkningstäthet som revideras varje år av FN-organet Department of Economic and Social Affairs.
Bahia

Bahia är en delstat i östra Brasilien. Folkmängden uppgår till cirka 15 miljoner invånare. Huvudstad och klart största stad är Salvador. Andra stora städer är Camaçari, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro och Vitória da Conquista.

Bourgogne-Franche-Comté

Bourgogne-Franche-Comté är en administrativ region i Frankrike. Den bildades den 1 januari 2016 genom en sammanslagning av två tidigare regioner: Bourgogne och Franche-Comté. Regionens största stad och huvudstad är Dijon.

Cauca

Denna artikel handlar om departementet Cauca. Se även Caucafloden.

Cauca är ett av Colombias departement och är beläget i den sydvästra delen av landet. Administrativ huvudort och största stad är Popayán.

Ceará

Ceará är en delstat i nordöstra Brasilien. Folkmängden uppgår till cirka 8,8 miljoner invånare. Huvudstad och största stad är Fortaleza. Andra stora städer är Caucaia, Juazeiro do Norte och Maracanaú.

Durango (delstat)

Durango är en av Mexikos delstater och är belägen i de centrala delarna av landet. Den har cirka 1,6 miljoner invånare, och är med sina 13 invånare per km² en av de glesast befolkade delstaterna i Mexiko. Administrativ huvudort är Victoria de Durango, och en annan stor stad är Gómez Palacio. Delstaten är indelad i totalt 39 kommuner.

Folkmängd

Folkmängd (även invånarantal) är det antal invånare som ett geografiskt avgränsat område har. I Sverige tas statistik över folkmängden fram av Statistiska centralbyrån, SCB. Befolkningsstatistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB. Statistiken redovisas varje månad, kvartal och helår och innehåller uppgifter om folkmängd och befolkningsförändringar som födda, döda och in- och utflyttade. Uppgifterna redovisas bland annat efter län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland.

Grand Est

Grand Est är en administrativ region i Frankrike. Den bildades den 1 januari 2016 genom en sammanslagning av tre tidigare regioner: Alsace, Champagne-Ardenne och Lorraine. Till och med september 2016 hette regionen Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, innan ett nytt namn var godkänt. Regionens största stad och huvudstad är Strasbourg.

Highland

Highland (skotsk gäliska: A' Ghàidhealtachd [kɛːəlˠ̪t̪əxk]) är den största kommunen (council area) i Skottland. Kommunen gränsar mot Perth and Kinross, Moray och Argyll and Bute. Som namnet antyder täcker Highland en stor del av det skotska höglandet – resten av detta område utgörs av de kommuner som Highland gränsar till, samt Angus och Stirling.

Regionen täcker stora delar av de traditionella grevskapen Inverness-shire, Ross-shire och Cromartyshire samt hela Sutherland, Nairnshire och Caithness och en mindre del av den nordvästliga delen av Argyllshire.

Highland upprättades som en region år 1975 och hade då åtta distrikt. Vid kommunreformen 1996 ombildades regionen till en kommun och distrikten avskaffades. Hela kommunen har sedan dess administrerats från huvudorten Inverness. På grund av kommunens storlek infördes kommundelsnämnder (area committees) baserat på de tidigare distriktsgränserna.

Medan kommunen är den största till ytan, omkring fyra gånger så stor som den näst största, har den en befolkningstäthet på endast 9 invånare per kvadratkilometer. Stora delar av kommunen är obebodda eller har mycket gles bebyggelse.

Lista över länder efter befolkningstäthet

Listan nedan bygger på informationen i Lista över länder efter folkmängd och Lista över länder efter yta.

Nipissing District

Nipissing District är ett distrikt i provinsen Ontario i Kanada. Det ligger i östra delen av provinsen.

Norfolk

Norfolk är ett grevskap i östra England. Det är ett av de största engelska grevskapen till ytan och ligger i den del av landet som brukar benämnas East Anglia. Administrativ huvudort är katedralsstaden Norwich.

Större delen av Norfolk kännetecknas av platt jordbruksbygd. Jordbruket är också ett av grevskapets viktigaste näringar. Norfolks kust mot Nordsjön är lång. I nordöstra delen av Norfolk ligger området The Broads, ett sjösystem som är populärt bland naturälskare och båtfolk.

I västra delen av grevskapet hittar man Sandringham House, ett av den brittiska kungliga familjens "officiella" slott.

Den högadliga titeln hertig av Norfolk, Duke of Norfolk, lever fortfarande kvar och innehas för närvarande av den 18:e hertigen av Norfolk.

Normandie (region)

Normandie är en administrativ region i Frankrike. Den bildades den 1 januari 2016 genom en sammanslagning av två tidigare administrativa regioner: Basse-Normandie och Haute-Normandie. Regionens största stad är Le Havre och dess huvudort är Rouen.

Rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN). IUCN listar i januari 2013 10 935 växter, 3 svampar, 6 protister och 14 106 djur som nära hotade till akut hotade, varav 4 476 växter, 3 svampar, 5 protister och 5 526 djur tillhör kategorierna starkt hotad och akut hotad. Miljöförstöring och överexploatering är internationellt de helt dominerande hoten, och är särskilt allvarliga i fattiga områden med hög befolkningstäthet. I en del länder tas också nationella rödlistor fram av för detta utsedda institutioner. IUCN:s rödlistning innefattar ej arter som dött ut före år 1500. Kategorin "Utdöd i vilt tillstånd" gäller på global nivå medan kategorin "Nationellt utdöd" endast gäller för enskilda länder.I Sverige tas nationella rödlistor fram av Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Listorna slås slutligen fast av Naturvårdsverket och revideras normalt vart femte år. Utifrån bedömningar av listorna utarbetar Naturvårdsverket åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. Sådana planer kan också utarbetas för hotade miljöer och biotoper.

Sydney

Sydney (uttal: [/ˈsɪd.niː/]) är huvudstaden i delstaten New South Wales och den mest folkrika staden i Australien. Den ligger på Australiens sydöstra kust vid Tasmanhavet. I juni 2010 hade storstadsområdet en ungefärlig befolkning på 4,6 miljoner invånare. Invånare i Sydney kallas Sydneysiders och innefattar en kosmopolitisk och internationell befolkning.Platsen för den första brittiska kolonin i Australien, Sydney, grundades 1788 i Sydney Cove av Arthur Phillip, kommendör i First Fleet, som en straffkoloni. Staden är byggd på kullarna som omger Port Jackson, som är allmänt känd som Sydney Harbour, där det berömda Operahuset i Sydney och Sydney Harbour Bridge är framträdande. Huvudstadsregionens inland är omgiven av nationalparker och kustregionerna har många vikar, floder, och stränder, inklusive de berömda Bondi Beach och Manly Beach. Inom staden finns många kända parker, bland annat Hyde Park och Royal Botanic Garden.

Sydney rankas ofta högt i olika rankingar av världsstäder. Staden har varit värd för stora internationella idrottsevenemang, inklusive Brittiska imperiespelen 1938 och Olympiska sommarspelen 2000. Den huvudsakliga flygplatsen som betjänar Sydney är Sydney Airport och den största hamnen i staden är Sydney Harbour.

Texas

Texas är en delstat i södra USA. Texas är såväl till areal som till folkmängd den näst största delstaten i landet. Austin är huvudstad medan Houston är den största staden i delstaten. Texas har genom årens lopp ingått i inte mindre än sex olika statsbildningar: USA, Mexiko, Spanien, Amerikas konfedererade stater (sydstaterna under inbördeskriget), Frankrike och den självständiga Republiken Texas. Delstatens smeknamn är Lone Star State.

Thunder Bay District

Thunder Bay District är ett distrikt i provinsen Ontario i Kanada. Det ligger norr om Övre sjön i provinsens nordvästra del. Antalet invånare var 146 048 vid folkräkningen 2016.

Wiltshire

Wiltshire är ett grevskap i sydvästra England (öster om Bristol), med en yta av 3 485 km2 och en befolkning som uppgår till cirka 642 000 invånare (2007).

Grevskapet är till ungefär en fjärdedel beläget på Salisbury Plain, en kalkplatå som har en relativt låg befolkningstäthet och som i stor utsträckning är gräsbevuxen. Inom Salisbury Plain finns ett antal fornlämningar, av vilka Stonehenge är den mest kända. Där finns också Avebury Stone Circles i orten Avebury.

Skådespelaren John Rhys-Davies och Supertramp-medlemmen Rick Davies kommer från Wiltshire.

Administrativt är Wiltshire sedan 2009 uppdelat i två enhetskommuner (unitary authorities): Wiltshire och Swindon.

Åshöjden

Åshöjden (finska: Alppiharju) är ett distrikt och en stadsdel i Helsingfors som består av delområdena Ås och Alphyddan.

Åshöjden har Helsingfors i genomsnitt minsta bostäder (38 m2) och den högsta befolkningstäthet på distriktsnivå. De flesta byggnader härstammar från den första hälften av 1900-talet, då distriktet var en arbetarstadsdel.

Île-de-France

Île-de-France är en fransk region. Den utgörs av åtta departement, varav staden Paris intar en särskilt framträdande roll. Med drygt 12 miljoner invånare (2016) är regionen den mest folkrika i Frankrike. Sedan medeltiden har Île-de-France varit säte för den franska kungamakten och därefter för republikens institutioner.

Språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.