Bathorden

Storbritanniska Bathorden (engelska: The Most Honourable Order of the Bath, tidigare The Most Honourable Military Order of the Bath)[1] är en brittisk riddarorden instiftad av Georg I den 18 maj 1725.[2] Namnet kommer från en medeltida ceremoni för att dubba en riddare, som innefattade bad (som en symbol för rening) som ett av dess moment. De riddare som skapades så kallades Knights of Bath.[3] Georg I "upprättade Knights av Bath till en vanlig militär orden".[4] Han har inte (som ofta anges) återinfört Bathorden, eftersom den aldrig tidigare funnits som en orden i den mening av en samling riddare, som styrdes av en uppsättning stadgar och vars antal har fyllts på när vakanser uppstod.[5][6]

Orden består av regenten (för närvarande HM drottning Elizabeth II), Stormästaren (för närvarande HKH Prinsen av Wales),[7] och tre medlemsklasser:[8]

 • Knight Grand Cross (GCB) eller Dame Grand Cross (GCB)
 • Knight Commander (KCB) eller Dame Commander (DCB)
 • Companion (CB)

Medlemmar tillhör antingen den civila eller militära avdelningen.[9] Före 1815 fanns bara en enda klass, Knights Companion (KB), som inte längre existerar.[10] Mottagare av orden är nu oftast högre militära officerare eller högre tjänstemän.[11][12] Medborgare i Samväldet som inte har mycket att göra med drottningen och utlänningar kan göras till Hedersmedlemmar.[13]

Bathorden är den fjärde högsta av de brittiska riddarordnarna efter Strumpebandsorden, Tistelorden, och Sankt Patriksorden.[14] Den sista av de ovan nämnda ordnarna som gäller Irland finns fortfarande, men har varit ur bruk sedan bildandet av Irländska fristaten.[15]

Storbritanniska Bathorden
Order of the Bath DSC05151
Ordenstecknet för en Companion av Bathorden (militär avdelning).
MottoTRIA IUNCTA IN UNO ICH DIEN (militär avdelning)
Utdelas förEfter monarkens gottfinnande
StatusAktiv
Härskare/mästareElizabeth II
GraderKnight/ Dame Grand Cross (GCB)
Knight/ Dame Commander (KCB/DCB)
Companion (CB)
Förkortning(ar)StbBathO
Förutvarande graderKnight Companion
Instiftad18 maj 1725
Rang
Nästföljande (högre)Sankt Patriksorden
Nästföljande (lägre)Indiens stjärna
Order of the Bath UK ribbon
Ordens släpspänne.

Referenser

Noter

 1. ^ Ordet "militär" togs bort från namnet av drottning Victoria år 1847. Letters Patent daterat 14 april 1847, citerat i Statutes 1847
 2. ^ Statutes 1725, även om Risk säger 11 maj
 3. ^ Anstis, Observations, s. 4
 4. ^ Letters patent daterat 18 maj 1725, citerat i Statutes 1725
 5. ^ Wagner, Heralds of England, s. 357, med hänvisning till John Anstis, som föreslog orden, säger: "Han hade den lyckliga ingivelsen att återuppliva detta gamla namn och ridderliga föreningar, men kommendera den, som det aldrig gjorts förut, till en orden eller ett sällskap av riddare."
 6. ^ Perkins, The Most Honourable Order of the Bath, s. 1 "Det kan knappast hävdas att en vederbörligen inrättad orden funnits någon gång under de föregående århundradena [före Karl II]"
 7. ^ London Gazette: no. 46428, s. 12559, 10 december 1974. Hämtat 21 december 2007.
 8. ^ Statutes 1925, artikel 2
 9. ^ Statutes 1925, artikel 5
 10. ^ London Gazette: no. 16972, ss. 17–20, 4 januari 1815. Hämtat 21 december 2007.
 11. ^ ”www.royal.gov.uk artikel om Bathorden som en del av Hederssystemet” (på engelska). http://www.royal.gov.uk/output/Page4883.asp. Läst 9 september 2006.
 12. ^ Statutes 1925, artiklarna 8–12
 13. ^ Statutes 1925, artikel 8
 14. ^ Se, till exempel, klädesordningen för ordnar och dekorationer Arkiverad 28 januari 2007 hämtat från the Wayback Machine., definierad av Royal Warrant företräde i Skottland (Mall:LondonGazette) eller diskussioner om företrädet på http://www.heraldica.org/topics/britain/order_precedence.htm
 15. ^ ”www.royal.gov.uk artikel om St. Patricksorden” (på engelska). http://www.royal.gov.uk/output/page4880.asp. Läst 9 september 2006.

Trycka källor

Externa länkar

 • Commons-logo.svg Wikimedia Commons har media som rör Bathorden.
Allan Octavian Hume

Allan Octavian Hume, född 6 juni 1829 i Montrose, Angus, Skottland, död 31 juli 1912, var en skotsk läkare, ämbetsman och den egentlige grundaren till Indiska nationalkongressen. Son till parlamentsledamoten Joseph Hume.

Hume reste till Indien 1849 och anställdes där som brittisk ämbetsman i Etawah, nuv. Uttar Pradesh. Han gifte sig där med Mary Ann Grindall 1853, och gjorde så berömliga insatser under sepoyupproret att han 1860 tilldelades Bathorden. Hume utnämndes 1867 till chef för tullväsendet i Nordvästprovinserna och 1870 till jordbruksminister i Indiens regering. Efter att 1879 ha återvänt till provinsregeringen i Allahabad grundades under Humes ledning 1885 Nationalkongressen.

Andrew Smith (zoolog)

Andrew Smith, född 1797, död 1872, var en brittisk läkare och naturforskare.

Smith blev 1819 medicine doktor i Edinburgh, vistades 1821–1838 i Sydafrika och var 1851–1858 generaldirektör för det brittiska militärmedicinalväsendet. Det var på Smiths initiativ som britterna erövrade Natal. Bland hans många arbeten över Sydafrikas naturalhistoria och antropologi har särskilt Illustrations of the Zoology of South Africa (1838–1847) blivit berömt.

CB

CB, Cb eller cb kan syfta på:

Cb – tidigare kemiska tecknet för colombium, ett äldre namn på grundämnet Nb, se Niob

CB – förkortning för Civilbefälhavare

CB – Companion of the order of Bath, ledamot av Bathorden

CB – Christianssands Bryggeri, ett norskt bryggeri, ägs av Hansa Borg Bryggerier

CB – IATA:s kod för flygbolaget Suckling Airways

Chester W. Nimitz

Chester William Nimitz, född 24 februari 1885 i Fredericksburg, Texas, död 20 februari 1966 på Yerba Buena Island utanför San Francisco, Kalifornien, var en amiral i USA:s flotta.

Dame

Dame är en kvinnlig hederstitel i Storbritannien. En Dame är en kvinnlig innehavare av ordensvärdighet motsvarande knight, till exempel Dame of the Order of the British Empire eller annan orden som Bathorden, Royal Victoriaorden, etc. Titeln används på samma sätt som Sir för män, det vill säga tillsammans med förnamnet, till exempel Dame Helen samt ev efternamn men aldrig tillsammans med bara efternamnet.

Edward Victor Appleton

Edward Victor Appleton, född 6 september 1892, död 21 april 1965, var en brittisk fysiker som fick Nobelpriset i fysik 1947 för sin forskning på jordens jonosfär.

Gladwyn Jebb

Hubert Miles Gladwyn Jebb, 1: e Baron Gladwyn känd som Gladwyn Jebb, född 25 april 1900, död 24 oktober 1996, var en framstående brittisk ämbetsman, diplomat och politiker såväl som tillförordnad generalsekreterare för Förenta nationerna i drygt tre månader. Han var mottagare av utmärkelserna Sankt Mikaels och Sankt Georgsorden, Victoriaorden, Bathorden samt medlem av Kronrådet

Horatio Hornblower

Horatio Hornblower är en fiktiv figur som är huvudperson i en boksvit om sjöstriderna under Napoleonkrigen skriven av engelsmannen C.S. Forester. Elva böcker publicerades mellan 1937 och 1967. Böckerna beskriver hur Hornblower successivt stiger i graderna från kadett till amiral. Hornblower har även porträtterats i en film och en tv-serie.

Han blev, i slutet av sin karriär, förste viscount Hornblower; tidigare (1811) blev han riddare av Bathorden. Hornblowers ålder är osäker; i Order och kontraorder, den första romanen om Hornblower, utgiven 1937, anges hans ålder i juli 1808 till 37 år, vilket skulle ge ett ungefärligt födelseår mellan 1770 och 1771. I de senare böckerna tycks han emellertid vara yngre; i Kadett Hornblower (utgiven 1950) anges hans födelsedatum vara 4 juli 1776. Hans karaktär är typisk för segelfartygstidens traditionella naval fiction. Man kan se många likheter mellan Hornblower och de riktiga sjöofficerarna från den tiden; särskilt lik är han Lord Thomas Cochrane och Lord Horatio Nelson. Namnet "Horatio" valde C.S. Forester efter Horatio i William Shakespeares Hamlet och efter Lord Nelson.

Indiska stjärnorden

Indiska stjärnorden, Indiens stjärna (engelska: The Most Exalted Order of the Star of India) är en riddarorden instiftad av drottning Victoria 1861. Ordern omfattar medlemmar i tre klasser:

Knight Grand Commander (GCSI)

Knight Commander (KCSI)

Companion (CSI)Inga utnämningar har gjorts sedan 1948, kort efter Indiens delning 1947. I och med den sist överlevande riddaren, Maharaja av Alwars död, blev orden vilande under 2009.

Dekorationen är en kedja av lotus, palmgrenar samt röda och vita rosor med kejserlig krona i mitten; vid kedjan hänger ordenstecknet, en kaméartad i onyx skuren profilbröstbild av drottning Viktoria i en genombruten oval med devisen Heaven's light our guide ("Himmelens ljus vår vägvisare") och därovanför en stjärna av diamanter. Ordensstjärnan består av en mittsköld med en diamantstjärna, varifrån utgå gyllene strålar, och vilande på ett vitkantat blått band, som innehåller den ovannämnda devisen. Stormästare var vicekonungen av Indien. Ordens emblem, "Star of India", återfinns också på Vicekungen av Indiens flagga.

Orden är den högsta riddarorden associerad med Brittiska Indien. Lägre i rang är Kejsardömet Indiens orden, och det fanns också Indiska kronorden enbart för kvinnor. Det är den femte högsta brittiska riddarorden efter Strumpebandsorden, Tistelorden, Sankt Patriksorden och Bathorden.

John Cockcroft

John Douglas Cockcroft, född 27 maj 1897 i Todmorden, West Yorkshire, död 18 september 1967 i Cambridge, var en brittisk fysiker.

Cockcroft tilldelades 1951, tillsammans med Ernest T. S. Walton, nobelpriset i fysik "för deras pionjärarbete vid genomförandet av kärnomvandlingar medelst artificiellt accelererade partiklar", vilket skedde genom att man bombarderade litiumatomer med protoner.

Härmed realiserades den gamla alkemiska drömmen om att ur ett grundämne skapa ett annat. Ur litium erhöll Cockcroft och Walton helium.

Cockcroft var sedan 1948 utländsk ledamot av svenska Vetenskapsakademien.

Michael Seymour (1802–1887)

Sir Michael Seymour, född 3 december 1802, död 23 februari 1887, var en brittisk amiral. Michael Seymour var tredje sonen till en annan Michael Seymour, som uppnådde graden konteramiral, och farbror till sir Edward Hobart Seymour, också han amiral.

Michael Seymour (den yngre) gick in i brittiska flottan 1813. Han befordrades till löjtnant 1822, kommendörkapten 1824 och till kommendör 1826. Från 1833 till 1835 förde han befälet på rekognoseringsfartyget HMS Challenger (1826), som led skeppsbrott utanför Chiles kust. Från 1851 till 1854 var han som flottiljamiral överuppsyningsman vid flottbasen i Devonport. År 1854 tjänstgjorde han under sir Charles Napier i Östersjön under Krimkriget, i egenskap av Captain of the Fleet. Seymour blev befordrad till konteramiral samma år och, när uppdraget i Östersjön hade upphört 1855 under amiral Richard Saunders Dundas, var Seymour näst högste befälhavare. Han tilldelades kommendörsgraden av Bathorden (KCB) i slutet av 1855.

Den 19 februari 1856 utnämndes Seymour till överbefälhavare över de ostindiska handelsstationerna, som innefattade Kinas kust. Han kom att leda operationerna under andra opiumkriget; han förintade den kinesiska flottan i juni 1857, intog Kanton i december, och 1858 erövrade han befästningarna vid Pei Ho, vilket tvingade kineserna att gå med på villkoren. Han tilldelades Bathordens storkors (GCB) 1859. Emellan 1859 och 1863 var Seymour ledamot i det brittiska parlamentets underhus. 1864 erhöll han amirals grad och var överbefälhavare vid basen i Portsmouth till 1866. Han gick i pension 1870.

Orden (utmärkelse)

En orden är en civil eller militär utmärkelse som bärs offentligt och har stadgar och en "organisation med [mästare] och kapitel". Dessa ordnar, ofta benämnda förtjänstordnar (stundom riddarordnar), har sitt ursprung i världsliga riddarordnar, så kallade sodalicier som instiftades under senmedeltiden. Sodalicier var till hoven knutna gilleliknande organisationer under ledning av en monark och hade i vissa fall en rådgivande funktion, exempel på sådana var Strumpebandsorden och Gyllene skinnets orden. Sodaliciernas syfte var att till monarken knyta inländska adelsmän och utländska furstar och medlemmarna bar ett ordenstecken i kedja.I samband med statsförvaltningens tillväxt under 1600-talet tillkom ordnar som enbart var avsedda som utmärkelsetecken. 1802 instiftades Franska Hederslegionen vars femgradiga indelning inspirerade till många andra förtjänstordnar.Ordenstecknet som en ordensmedlem bär kan till sitt syfte liknas vid en medalj men till skillnad från en medalj innebär tilldelandet av en orden också att mottagaren blir medlem i ett sällskap.

Kommendör är en vanlig grad inom ordensväsendet. Exempelvis utgörs de tre högsta klasserna av Vasaorden av kommendör med stora korset, kommendör av första klassen respektive kommendör av andra klassen. Även utländska ordnar använder kommendör som gradbeteckning, exempelvis kan man utses till Commandeur de la Légion d'Honneur.

Redvers Buller

Sir Redvers Henry Buller, född 7 december 1839 i Crediton i Devon, död 2 juni 1908 i Crediton i Devon, var en brittisk general under första boerkriget och andra boerkriget.

Buller inträdde 1858 i brittiska armén och deltog med utmärkelse i fälttågen i Kina (1860) och Afrika (1870-1884). Under första boerkriget befordrades han till generalmajor, och blev 1891 befordrad till generallöjtnant. 1890-1897 var Buller generaladjutant i krigsministeriet, och blev vid andra boerkrigets utbrott 1899 överbefälhavare över de brittiska stridskrafterna i Sydafrika. Efter nederlaget i slaget vid Colenso 1899 måste han dock överlämna befälet till Frederick Sleigh Roberts, men behöll befälet Natal. Efter åtskilliga strider lyckades Buller undsätta Ladysmith och deltog senare med framgång i de avgörande striderna i Transvaal. Efter hemkomsten till England fick han befälet över 1:a armékåren, trädde dock snart tillbaka och fick 1906 avsked. Buller var innehavare av Victoriakorset, Bathorden och St Michael och St Georgeorden. I Exeter finns en ryttarstaty av honom, skulpterad av Adrian Jones och rest 1905.

Riddarorden

En riddarorden var under medeltiden en orden (sammanslutning) av riddare som verkade för kristendomens spridning. Vissa existerar än idag.

Robert Liston

Robert Liston (Sir Robert Liston), född 1742, död 15 juli 1836 var en brittisk diplomat och ambassadör.

Liston föddes i Kirkliston i Skottland och utbildade sig vid University of Edinburgh. Senare var han lärare Earl av Mintos söner. Liston gick i diplomatisk tjänst som spände över hela Europa och även USA. År 1796 gifte han sig med Henrietta Marchant från Antigua. Hennes charm och sociala engagemang var en stor tillgång för sin man, hon förde även ett intressant dagbok i vilken hon registrerade positiva intryck av George Washington och John Adams. Äktenskapet förblev barnlöst.

Den 26 mars 1812 blev han utnämnd till riksråd och den 21 oktober 1816 tilldelades han Bathorden. Åren 1788 till 1793 var han brittisk ambassadör i Sverige, bosatt i Stockholm. På Södra Djurgården lät han uppföra den efter honom kallade villan Listonhill. Arkitekt var Hagaparkens skapare Fredrik Magnus Piper.

Ronald Ross

Sir Ronald Ross, född 13 maj 1857 i Almora, Indien, död 16 september 1932 i London, var en brittisk läkare och forskare inom medicin. 1902 belönades han med nobelpriset i fysiologi eller medicin för sin forskning på malaria.

William Ramsay

Sir William Ramsay, född 2 oktober 1852 i Glasgow, död 23 juli 1916 i High Wycombe, Buckinghamshire, var en brittisk kemist och mottagare av Nobelpriset i kemi.

Språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.