Milimetar

Milimetar (simbol: mm) je jedinica za merenje dužine, rastojanja. Jednaka je hiljaditom delu metra. (Prefiks "mili-" u Međunarodnom sistemu jedinica označava 1/1000).

Milimetar se između ostalog uglavnom upotrebljava u mašinstvu, dok se u zemljama anglosaksonskog govornog područja koristi palac.

Vidi još

Dast netvorks

Dust Netvorks je kompanija specijalizovana za projektovanje i proizvodnju bežičnih senzorskih mreža za industrijske aplikacije uključujući nadgledanje procesa, nadgledanje stanja, upravljanje imovinom, zaštitu životne sredine, nadgledanje zdravlja i sigurnosti (EHS) i upravljanje snagom. Oni su nabavljeni od strane kompanije Linear Technology, Inc u decembru 2011. godine, a zauzvrat je kupio Analog Devices, Inc 2017. Proizvodni tim kompanije Dust Networks posluje u IoT Networking platformi grupi Analognih uređaja. Dust Netvorks radi sa industrijskim i standardnim grupama kao što su WirelessHART, IEEE i IETF, koji pomažu u usvajanju interoperabilnih bežičnih senzorskih mrežnih proizvoda.

Kristalizacija

Kristalizacija je nastajanje kristala u kojem se osnovne čestice (atomi, joni ili molekuli) pravilno slažu u prostoru stvarajući kristalnu strukturu. U prirodi kristali mogu nastati na različite načine: iz vodenih i drugih rastvora pri sobnoj temperaturi (na primer: kamenih soli, gipsa i niz drugih soli iz mora ili jezera), iz vrućih rastvora, hidrotermalnih izvora, iz silikatnoge rastvora, magme, iz koje se kristališe glavnina takozvanih primarnih petrogenih minerala, kao što su silikati, kremen i neki rudni minerali, iz gasovitog stanja (na primer snežne pahulje iz vodene pare, sumpor iz vulkanskih gasova), iz čvrstog stanja (na primer starenjem ili zagrevanjem nestabilnog stakla), iz gustih agregata katkad pri visokim temperaturama, nižih od tačke topljenja, kada polako nastaju krupniji zrnasti agregati (na primer mermer iz gustog krečnjaka, zrnaste metamorfne stene iz gustih sedimenata).

Kristalizacija započinje kada se dosegne prezasićeno stanje, to jest kada koncentracija materije postane veća od ravnotežne, što se najčešće postiže hlađenjem rastvora, pare ili gasa ili smanjenjem količine rastvarača u rastvoru. Proces zavisi od fizičkih i hemijskih svojstava materije, od sredine u kojoj kristal raste, primesa i temperature. Ako za kristalizaciju ima dovoljno prostora i ako ona teče polagano, bez primesa koje bi otežavale rast kristala, oblikovaće se jedinični kristal (monokristal) kao pravilna geometrijska tela. Ako nema uslova za nesmetanu kristalizaciju, umesto jediničnih kristala razviće se kristalni agregati, nakupine sitnih kristala koje kao celina nemaju pravilan oblik. Tako, na primer, već prema uslovima, materije se mogu kristalizovati u obliku iglica (viskeri), razgranati se poput biljke (dendriti) ili rasti u obliku tankih slojeva. Bez obzira na različitost oblika, unutrašnja građa svakog pojedinog kristalnog tela zadržaće isti prostorni poredak osnovnih čestica, kao i u idealnom jediničnom kristalu. Prirodne supstance, minerali, najčešće rastu u obliku agregata i drugih posebnih oblika, a retko kao pravilni jedinični kristali.

MM

MM se može odnositi na:

Milimetar

Molekulska mehanika

MmHg

mmHg (iliti milimetar živinog stuba) je ne-SI jedinica za merenje pritiska. Jedan mmHg je pritisak koji ostvaruje stub žive visok tačno jedan milimetar, a iznosi 101.325 Pa / 760 mmHg ≈ 133,3223684 Paskala. Pređašnji račun sledi iz činjenice da je jedinica pritiska atmosfere već ranije bila definisana kao tačno 760 mmHg kada je 1954, na desetoj generalnoj konferenciji za tegove i mere, definisana kao 101.325 Pa.

Pozitronska emisiona tomografija u istraživanjima moždanih funkcija

Pozitronska emisiona tomografija u istraživanjima moždanih funkcija jedna je od najsavremenijih metoda nuklearne medicine koja omogućava vizualizaciju promena u mozgu na osnovu različite aktivnosti pojedinih njegovih delova. Naime nakon unošenje radioobeleživača (radiomarkera) u krvotok ispitanika, iz tragova radioaktivnih jedinjenja dospelih do mozga dobijanju se dijagnostičke informacija o različitim stadijumima bolesti u različitim regijama mozga. Ova tehnika odlikuje se visokom prostornom rezolucijom reda 1–3 milimetra, ali malom vremenskom rezolucijom od oko 1 sekunde, što onemogućava registrovanje brzih promena moždane aktivnosti.

Za registraciju ovih brzih promena u mozgu koristi se kompjuter, koji prikupljene podatke od strane detektora pretvara u multi-dimenzionalne (obično 3-dimenzionalne ili 4-dimenzionalne) slike koje prikazuju distribuciju radioobeleživača u mozgu. Posebno su koristi širok spektar liganada, koji se koriste za mapiranje različitih oblika delovanja neurotransmitera, a daleko najčešće i PET tragači za obekežene oblike glukoze.

Kod pozitronske emisione tomografija u istraživanjima moždanih funkcija primjenjuje se radiomarker, obeležen pozitronski emiter kratkog života u nanomolarnim ili pikomolarnim koncentracijama; ugljenik 11C (T1/2 = 20,4 min), fluor 18F (T1/2 = 110 min), kiseonik 15O (T1/2 = 2,03 min), azot 13N (T1/2 = 9,97 min). Kako su radiomarkeri kratkoživeći izotopi, uz uređaj za pozitronsku emisionu tomografiju mora biti i ciklotron (u kojem se oni proizvode).

Upotreba C, O, F, i N, koji se nalaze u velikom broju molekula u živom organizmu, pruža mogućnost njihovog vezivanja za ciljni molekul što može biti; enzim od značaja za metabolizam neurotransmitera, ćelijski receptor, transporter, itd., što nakon njihovog vezivanja omogućava praćenje biohemijskih procesa u mozgu „in vivo“.

Srednja brzina

U svakodnevnoj upotrebi i u kinematici, srednja brzina jednog objekta je magnituda njegove brzine (stope promene položaja); stoga je to skalarna količina. Srednja brzina nekog objekta u vremenskom intervalu je pređena udaljenost podeljena sa trajanjem intervala, trenutna brzina je limit srednje brzine kad se trajanje vremenskog intervala približava nuli.

Brzina ima dimenzije rastojanja podeljenog vremenom. SI jedinica brzine je metar u sekundi, ali najčešća jedinica brzine u svakodnevnoj upotrebi je kilometar na čas ili, u SAD i Velikoj Britaniji, milja na sat. Za vazdušna i pomorska putovanja, čvor se obično koristi.

Najveća moguća brzina kojom energija ili informacija mogu da putuju, prema specijalnoj relativnosti, je brzina svetlosti u vakuumu c = 299.792.458 metara u sekundi (približno 1.079.000.000 km/h ili 671.000.000 mph). Materija ne može da dostigne brzinu svetlosti, jer bi to zahtevalo beskonačnu količinu energije.

Trichaptum biforme

Trichaptum biforme je poroidna vrsta gljive iz reda Hymenochaetales. Predstavlja saproba koji razgrađuje mrtvo listopadno drvo (npr. panjeve) i to najčešće hrastove i lešnik. Raste u grupama na osunčanim mestima tokom čitave godine.

Жељко Јоксимовић

Жељко Јоксимовић (Београд, 20. април 1972) српски је музичар и композитор. Године 2004, био је представник Србије и Црне Горе на Песми Евровизије са песмом „Лане моје” и освојио је друго место. Са песмом „Није љубав ствар” представљао је Србију на Песми Евровизије 2012. године у Бакуу, Азербејџан и освојио треће место.

Живот

Живот је облик постојања живих бића. Представља највишу форму кретања материје, најсложенију и најзначајнију појаву природе. Природа живота је још недовољно позната да би се могла дати једна задовољавајућа и неспорна дефиниција.Живот је оно што раздваја физичке системе у којима се одвијају биолошки процеси (као што су сигнализација и процеси самоодржавања), за разлику од оних који немају такве способности или због тога што су им такве функције престале услед смрти или зато што им природно недостају такве функције и класификоване су као неживе. Постоје различити облици живота, као што су биљке, животиње, гљиве, протисти, археје и бактерије. Критеријуми у неком тренутку могу бити двосмислени и могу и не морају дефинисати вирусе, вироиде или потенцијални вештачки живот као живот. Биологија је примарна наука која се бави проучавањем живота, иако су у проучавање живота укључене многе друге природне, техничко-технолошке и информатичке науке.

Јединице мере за дужину

На другим језицима

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.