ISO 9000

ISO 9000 је међународни стандард који садржи захтеве за систем управљања квалитетом у пословној организацији које организација мора испунити да би ускладила своје пословање са међународно признатим нормама. Систем квалитета је управљачки систем, којим се доводи до остварења постављених циљева у погледу квалитета пословања и пружања услуга. Овај систем чине организациона структура, одговорност субјеката у организацији, процеси и ресурси потребни за управљање системом. ISO 9001 серије стандард се састоји од:

 • ISO 9000 – Основе и речник: представља концепт система управљања као и терминологију која се користи
 • ISO 9001 – Захтеви: критеријуми који морају да се испуне уколико желите да радите у складу са стандардом и добијете сертификат.
 • ISO 9004 – Смернице за побољшање перформанси: на основу осам принципа менаџмента квалитетом оне се користе од стране вишег менаџмента као оквир за усмеравање организације узимјуци у обзир потребе свих заинтересованих страна, а не само клијената.
Четири главна процеса ИСО 9001.jpeg
Четири главна процеса ISO 9001

Принципи ISO 9001

Систем управљања квалитетом према ISO 9001:2008 стандарду, заснива се на осам принципа управљања. Ови принципи се могу користити од стране менаџмента, као оквир за усмеравање организације у правцу побољшања перформанси. Принципи су изведени из колективног искуства и знања стручњака широм света који учествују у раду Техничког комитета ISO/TC 176 (Управљање квалитетом и обезбеђење квалитета), који је одговоран за развијање и одржавање ISO 9000 стандарда.

Намена ISO 9001

ISO 9001 је погодан за све организације које желе да побољшају начин управљања, без обзира на величину или делатност организације. Поред тога, ISO 9001 је компатибилан са другим стандардима система менаџмента као што су ОХСАС 18001 Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду и безбедност и Системи управљања заштитом животне средине ISO 14001. Они деле многе принципе тако да се могу интегрисати.

Сврха овог стандарда је повећање ефикасности организације кроз примену процесног приступа. Његова предност је обезбеђење веза између појединачних процеса, сектора и њихове интеракције. Дефинисањем улазних и излазних елемената свих процеса и дефинисањем потребних ресурса ствара се полазна основа за планирање, као и повратна информација о задовољству купаца. Овакав модел повећава поверење клијената у производ/услугу и води ка бољем позиционирању на тржишту.

Предности имплементације стандарда ISO 9001

ISO 9001 прецизира основне захтеве за систем управљања квалитетом, које организација мора да испуни како би показала своју способност да своје производе доследно производи (који укључују услуге), чиме повећавају задовољство корисника и испуњавају важећу законску регулативу.

Предности имплементације ISO 9001:2008 стандарда

 • стицање и/или учвршћивање пословног поверења код познатих и што је још важније потенцијалних клијената,
 • побољшање пословне способности и продуктивности,
 • усмереност на остваривање пословних циљева и очекивања клијената,
 • постизање и одржавање стабилног нивоа квалитета производа/услуга ради задовољавања захтева и изражених потреба клијената,
 • повећање задовољства клијената,
 • пружање уверења да је жељени ниво квалитета постигнут и да се одржава,
 • стварање могућности за освајање нових тржишта и увећање удела на постојећем тржишту,
 • добијање сертификата ISO 9001 од стране акредитованог сертификационог тела,
 • могућност учествовања и надметања на тендерима.

Извори

DQS

DQS Holding GmbH (nem. Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen) sa sedištem u Frankfurtu na Majni je holding kompanija, članica svetske grupacije DQS. Grupacija DQS vrši ocenjivanja i sertifikacije sistema menadžmenta i procesa svih tipova.

Белоруски аутомобилски завод

Белоруски аутомобилски завод (блр. Беларускі аўтамабільны завод) или скраћено БелАЗ је белоруски произвођач теретних возила и опреме за земљане радове са седиштем у Жодзину. Предузеће је отворено 1948. године, када је произведено више од 120.000 возила за употребу у Совјетском Савезу. Компанија ради у складу с међународним стандардима ISO 9000.

Еталон

За насељено место у Француској, види Еталон.

Еталон је материјализована мера, мерни инструмент или мерни систем намењен да дефинише, остварује, чува или репродукује једну јединицу односно једну или више познатих вредности једне величине како би се поређењем могле пренети на друга мерила.Са гледишта метролошких својстава разликују се :

Међународни еталон тј. еталон признат међународним споразумом за међународну основу за утврђивање вредности свих других еталона односне величине;

Примарни еталон, тј. еталон јединице одређене величине који има најбоља метролошка својства која се проверавају поређењем са међународним еталоном а служи за утврђивање метролошких својстава секундарних еталона ;

Национални еталон, тј. еталон признат службеном националном одлуком за основу за утврђивање вредности свих других еталона односне величине у једној земљи. Уобичајено је да је национални еталон - примарни еталон .

Секундарни еталон, тј. еталон јединице одређене величине чија су метролошка својства утврђена поређењем са примарним еталоном, а служи за утврђивање метролошких својстава радних еталона ;

Радни еталон, је еталон јединице одређене величине чија су метролошка својства утврђена поређењем са секундарним еталоном, а служи за утврђивање метролошких својстава мерила .

Развојни циклус софтвера

У софтверском инжењерству, методологија за развој софтвера (позната и као методологија за развој система, развој софтверског животног циклуса, процес развоја софтвера, софтверски процес) је развој софтверског рада у различитим фазама (или фазе) који садржи активности са намерама за боље планирање и управљање. Често се сматра подскупом система развоја животног циклуса. Методологија може укључити пре-дефинисање конкретних резултата и артефаката који су створени и завршени од стране пројектног тима за развој или одржавање апликације.Уобичајене методологије укључују водопад модел, израду прототипова, итеративни и постепен развој, спирални развој, брз развој апликација, екстремно програмирање и разне врсте агилане методологије. Неки људи сматрају да животни циклус "модела" је општији термин за категорију методологије и "процеса" развоја софтвера а конкретнији назив се односи на конкретан процес по избору одређене организације. На пример, постоје многи специфични процеси развоја софтвера који се уклапају у спирални животни век модела.

ФК Ејбар

ФК Ејбар (шп. Sociedad Deportiva Eibar, S.A.D., Спортско друштво Ејбар) шпански је фудбалски клуб из Ејбара који се тренутно такмичи у Првој лиги Шпаније пошто су први пут ушли у лигу 2014. године и од те сезоне су стални члан „Примере”.

Ејбар је једини фудбалски клуб који има сертификат међународног стандарда ISO 9000.

ISO стандарди по бројевима
1–9999
10000–19999
20000+

На другим језицима

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.