ISO 4

ISO 4 (Informacija i dokumentacija – Pravila za skraćivanje naslova publikacija) je međunarodni standard, koji definiše uniformni sistem za skraćivanje naziva serijala, i.e. naslova publikacija kao što su naučni časopisi koji se periodično objavljuju.[1] ISSN internacionalni centar, koji je opunovažila Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) kao registracioni autoritet za ISO 4, održava „Spisak skraćenica reči naslova“. To su standardne skraćenice reči koje se često sreću u nazivima časopisa.

Vidi još

Reference

  1. ^ „Online services: Access to the LTWA”. International Standard Serial Number International Centre. Приступљено 22. 10. 2014.

Spoljašnje veze

Acta Crystallographica

Acta Crystallographica je familija naučnih časopisa, sa recenziranim člancima o kristalografiji, koje objavljuje Međunarodna unija za kristalografiju (IUCr). Časopis je uspostavljen 1948. godine kao jedan časopis pod nazivom Acta Crystallographica (ISSN 0365-110X) Godine 1967. časopis je razdvojen u Sekciju A i Sekciju B. Sekcija C je dodata 1983. godine, a Sekcija D 1993. godine. Sekcija E je dodata 2001 i Sekcija F 2005. godine.IUCr je prešao na isključivo onlajn objavljivanje za sve svoje časopise 2014. godineActa Crystallographica je poznata po kvalitetu svojih članaka, kao i po velikom uticaju u polju kristalografije.

Anticancer Research

Anticancer Research je nezavisni međunarodni recenzirani medicinski časopis, koji objavljuje Međunarodni institut za antikancerna istraživanja u izdanju Potamitis Press. Ovaj časopis pokriva eksperimentalne i kliničke teme u oblasti onkologije. On izlazi mesečno, a objavljuje se i godišnje izdanje.

Podacima iz Journal Citation Reports, ovaj časopis je 2014. iamo faktor impakta od 1.826.

Biochemical Journal

Biochemical Journal je recenzirani naučni časopis koji pokriva sve aspekte bihemije, kao i ćelijske i molekularne biologije. Ovaj časopis objavljuje Portland Press. Uspostavljen je 1906. godine

Chemical Communications (časopis)

Chemical Communications, takođe poznat kao ChemComm, recenzirani je naučni časopis koji objavljuje Kraljevsko hemijsko društvo. On pokriva sve aspekte hemije. U januaru 2012, časopis je prešao na objavljivanje 100 izdanja godišnje.

Chemical Reviews (časopis)

Chemical Reviews je mesečni recenzirani naučni časopis koji objavljuje Američko hemijsko društvo. Ovaj časopis objavljuje preglede o svim aspektima hemije. Časopis je osnovao Vilijam Albert Nojs (Univerzitet Ilinoisa) 1924. godine. Od 1. januara 2015. glavni urednik je Šaron Hejms-Šifer (Univerzitet Ilinoisa).

Chemico-Biological Interactions

Chemico-Biological Interactions je recenzirani naučni časopis koji pokriva toksikološke aspekte interakcija između hemikalija i bioloških sistema.

Inorganic Chemistry (časopis)

Inorganic Chemistry je dvonedeljni recenziranji naučni časopis koji objavljuje Američko hemijsko društvo od 1962. Časopis pokriva istraživanja iz svih oblasti neorganske hemije.

Trenutni glavni urednik je Vilijam Tolman.

Inorganic Syntheses

Inorganic Syntheses je serija knjiga koja je usredsređena na objavljivanje "detaljnih i pouzdanih" procedura za sintezu neorganskih jedinjenja. Mada je ova serija knjiga editovana, one su obično recenzirane poput časopisa, bez navađenja imena pregledača ili editora. Slični format obično sledi i serija Organic Syntheses.

Journal of Biological Chemistry

Journal of Biological Chemistry je nedeljni recenzirani naučni časopis koji je osnovan 1905. Od 1925, časopis objavljuje Američko društvo za biohemiju i molekularnu biologiju. Časopis pokriva istraživanja u oblastima biohemije i molekularne biologije. Glavni urednik je Lila Gieraš. Svi članci su slobodno dostupni nakon jedne godine od objavljivanja. Štampani članci su slobodno dostupni onlajn neposredno nakon prihvatanja.

Godine 2014. impaktni faktor časopisa je bio 4,573.

Journal of Medicinal Chemistry

Journal of Medicinal Chemistry je recenzirani medicinski časopis koji pokriva istraživanja u polju medicinske hemije. Objavljuje je ga Američko hemijsko društvo. Osnovan je 1959. godine kao Journal of Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, dok je sadašnji naziv dobio 1963. godine. Glavni urednici su Gunda I. Georg (Univerzitet Minesote) i Šomeng Vang (Univerzitet Mičigena). Njima je predhodio Filip S. Portogis (Univerzitet Minesote). On je služio kao glavni uredni u periodu 1972-2011. Prema Journal Citation Reports, časopis je 2014. godine imao faktor uticaja od 5.447, te se rangira kao treći među 59 časopisa iz kategorije medicinske hemije.

Journal of the American Chemical Society

Journal of the American Chemical Society je nedeljni recenzirani naučni časopis koji je uspotavilo 1879. Američko hemijsko društvo. Ovaj časopis je apsorbovao dve druge publikacije tokom svoje istorije, Journal of Analytical and Applied Chemistry (jula 1893) i American Chemical Journal (januara 1914). U njemu se objavljuju originalni istraživački članci iz svih polja hemije. Od 2002, glavni urednik časopisa je Peter J. Stang (Univeritet Utaha). Godine 2014, časopis je prešao na model objavljivanja hibridnog otvorenog pristupa.

Nature (časopis)

Nature (srp. Priroda) je naučni časopis koji izlazi u Velikoj Britaniji od 1869. godine, a koji se smatra najcitiranijim od svih naučnih časopisa na svetu. Takođe se smatra jednim od retkih današnjih naučnih časopisa čije se teme bave izuzetno širokim poljem prirodnih nauka.Iako je prvenstveno namenjen stručnjacima, odnosno naučnim istraživačima, sadržaji članaka su sastavljeni tako da budu dostupni široj javnosti. Osim stručnih članaka se u svakom broju objavljuje uvodnik, kao i prikaz vesti, recenzije knjiga i sl. Vrlo često su stručni članci toliko opsežni i detaljni da ne mogu ući u broj; tako se u svakom broju objavljuje sažeta verzija, a ostatak se može pročitati na veb stranici časopisa.

U ovom časopisu su se tokom njegovog dugog postojanja objavila pisma, odnosno stručni članci koja predstavljaju neke od najvažnijih stručnih radova u istoriji nauke.

Nucleic Acids Research

Nucleic Acids Research je recenzirani naučni časopis koji objavljuje izdavačka kuća Oxford University Press. On pokriva istraživanja o nukleinskim kiselinama, kao što su DNK i RNK, i srodne radove. Po podacima Journal Citation Reports, časopis je 2014. godine imao faktor impakta od 9,112.

Organic Syntheses (časopis)

Organic Syntheses je recenzirani naučni časopis koji je osnovan 1921. godine. On objavljuje detaljne i proverene procedure za sintezu organskih jedinjenja. Jedinstveno svojstvo revizionog procesa je svi podaci i eksperimenti navedini u člancima moraju da budu uspešno ponovljeni u laboratoriji člana redakcije kao provera reproduktibilnosti pre objavljivanja. Ovaj časopis objavljuje neprofitna korporacija Organic Syntheses, Inc.. Godišnju štampanu verziju objavljuje John Wiley & Sons u ime Organic Syntheses, Inc.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, obično zvan PNAS, je zvanični časopis United States National Academy of Sciences (NAS). PNAS je važan naučni časopis čije prvo izdanje je objavljeno 1915. i koji je od tada nastavio da objavljuje visoko citirane naučne izveštaje, komentare, preglede, perspektive, članke, profile, pisma editoru, i akcije Akademije. PNAS ima veoma široko pokriće koje obuhvata biološke, fizičke i društvene nauke. Mada je veoma veliki broj objavljenih članaka u ovom časopisu iz oblasti biomedicinskih nauka, PNAS regrutuje članke i objavljuje specijalne izveštaje iz oblasti fizičkih i društvenih nauka, kao i matematike. PNAS izlazi nedeljno u štampanom obliku, i dnevno onlajn kao PNAS Early Edition.

Pure and Applied Chemistry

Pure and Applied Chemistry (skraćeno Pure Appl. Chem.) je zvanični časopis Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju. Časopi izlazi mesečno. Objavljuje ga Walter de Gruyter i sadrži preporuke i izveštaje, i predavanja iz simpozija.

Science (časopis)

Science je akademski časopis Američke asocijacije za unapređenje nauke (AAAS) i jedan od najpopularnijih naučnih časopisa širom sveta.Ovaj recenzirani časopis, čije objavljivanje je počelo 1880, se cirkuliše na nedeljnoj bazi. Njegova štampana verzija ima preko 130.000 preplatnika. Pošto institucioni preplatnici i onlajn pristup daju pristup velikom broju korisnika, procenjuje se da ovaj časopis čita preko 570.400 ljudi.Glavni fokus časopisa je objavljivanje važnih naučnih israživanja i istraživačkih pregleda. Science takođe objavljuje novosti vezane za nauku, mišljenja o naučnoj politici i drugim temama koje su od intresa za naučnike i sve one koji su zainteresovani za široke implikacije nauke i tehnologije. Za razliku od većine naučnih časopisa, čiji fokus je na specifičnom polju, Science i njegov rival Nature pokrivaju celokupni opseg naučnih disciplina. Po izveštaju organizacije Journal Citation Reports, Science je 2014. imao impaktni faktor od 33.611.

Mada je Science časopis u pokroviteljstvu AAAS, od članova AAAS se ne zahteva da objavljuju u njemu. Časopis prihvata članke od autora širom sveta. Nadmetanje za objavu rada u ovom žurnalu je veoma intenzivno, zato što članak objavljen u tako visoko citiranom časopisu može da privuče znatnu pažnju i da utiče na karijeru autora. Manje od 10% podnesenih članka biva prihvaćeno za objavljivanje i svi istraživački članci prolaze kroz proces recenzije.

Science je baziran u Vašingtonu, D.C., SAD, sa drugim sedištem u Kambridžu, Engleska.

Scientific American

Scientific American (neformalno skraćeno na SciAm ili ponekad SA) je američki popularno naučni magazin. Mnogi poznati naučnici, uključujući Alberta Ajnštajna, doprineli su člancima ovom časopisu. On je najstariji neprekidno objavljivani mesečni časopis u Sjedinjenim Državama (iako je to postao mesečni časopis tek 1921. godine).

The Lancet

The Lancet je nedeljni recenzirani, opšti naučni časopis iz polja medicine. Jedan je od najstarijih i najpoznatih medicinskih časopisa u svetu. On se smatra jednim od najprestižnijih svetskih medicinskih časopisa.The Lanceta je osnovao Tomas Vakli 1823, engleski hirurg koji ga je nazvao po hirurškom instrumentu skalpelu, kao i po nazivu za luk u gotičkoj arhitekturi, prozoru koji ima vrlo oštar luk kako bi ukazao na "svetlo znanja".

The Lancet objavljuje članke izvornog istraživanja, članke recenzija ("seminari" i "recenzije"), uvodnik, recenzije knjiga, korespondencije kao i vesti i izvještaje o slučajevima. The Lancet je u posedništvu Elseviera od 1991. Od 1995, glavni urednik je Ričard Horton. Ima urede u Londonu, Njujorku i Pekingu.

ISO standardi po brojevima
1–9999
10000–19999
20000+

На другим језицима

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.