Finansije

Finansija predstavljaju svojevrsnu umetnost i nauku upravljanja novcem.

Poreklo reči finansije nije utvrđeno, jedni tvrde da je germanskog а drugi romanskog porekla. Srednjovekovno značenje je ‘finatio’ koja se upotrebljava u smislu zaključka, sudske odluke ali i plaćanja. Zatim se formira kao termin u Francuskoj koji dalje prodire u druge zemlje, vezajući se za raznovrsne novčane poslove.

Sama pojava finansija je vezana za pre svega novac i novčana plaćanja, analogno ovome finansije će postojati dokle god postoji i novac. Ovo znači да gde god imali robnu proizvodnju i delovanje zakona vrednosti izraženom u novcu imaćemo i finansije. Finansije su istorijski uslovljena kategorija. Priroda finansija je novčana, odnosno monetarna.

Finansije su najstarija disciplina ekonomske nauke. Prve naznake finansija se vezuju za Srednji vek. Ipak do pravog zamaha ove nauke dolazi sa nastankom kapitalizma, posebno od perioda liberalnog kapitalizma u XX veku Velika svetska ekonomska kriza 30-tih godina je dala podsticaj razvoju nauke o finansijama, pri čemu se u početku analiza fokusirala na razmatranju funkcija države (kada se akcenat stavlja na proučavanje poreza), da bi se vremenom sve veća pažnja posvećivala mikro aspektu, odnosno načinu proučavanja finansija u preduzeću. Najveća zasluga za izdvajanje finansija kao posebne naučne discipline pripada Karlu Heirih van Rayu i njegovom djelu Osnovi finansijske nauke – prva polovina 19. veka.

Važna tema u finansijama su razni finansijski instrumenti kao: dionice, obveznice, opcije. Redovno u obziru su pojedinačni instrumenti koji su omogućeni za javnu izdaju i razmenu na berzi.

World Financial Center
Svetski finansijski centar u Njujorku

Vidi još

Spoljašnje veze

Beogradska bankarska akademija - fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije

Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije predstavlja visokoškolsku ustanovu koja je utemeljena na iskustvu velikog broja univerzitetskih profesora, naučnika i eksperata iz ekonomije, biznisa, finansija, bankarstva, osiguranja i ostalih srodnih oblasti. Koncepcija, organizacija, metodi i tehnike rada Fakulteta u potpunosti opravdavaju naziv ''School of excellence'', koji kompanijama, bankama i drugim finansijskim institucijama obezbeđuje stručnjake visokog stepena znanja i kompetencija.

Bolivud

Bolivud (engleski: Bollywood; Hindi: बॉलीवूड), je naziv za filmsku industriju u Indiji, odnosno njen specifični stil. Često se naziv Bolivud netačno upotrebljava kao naziv za svu filmsku industriju u Indiji, jer je on samo dio nje. Bolivud je jedan od najvećih filmskih proizvoda na svijetu.Ime je dobio po Bombaju - bivšem nazivu za Mumbai - i Holivudu u Kaliforniji - centru američki filmske industrije.

Bolivud se uglavnom odnosi na filmove koji koriste Hindi, odnosno hindustani - kolokvijalnu osnovu Hindi i Urdu jezika. Takođe se primjećuje i rast prisustva engleskog jezika u dijalozima, kao i pjesmama. A takođe postoji i veliki broj filmova koji su napravljeni isključivo na engleskom jeziku.

Dragan Đuričin

Dragan Đuričin (13. novembar 1955.) je redovan profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu na predmetima Strategijski menadžment i Upravljanje projektima (diplomske studije) i Poslovna strategija i Strategijske finansije (poslediplomske studije). Kao konsultant Deloitte od 1994. godine je predsednik Saveza ekonomista Srbije i glavni urednik časopisa Ekonomika preduzeća. Bio je gostujući profesor Univerziteta u Veneciji i profesor Fulbright fondacije. Napisao više knjiga iz oblasti strategijskog menadžmenta, upravljanja projektima i ekonomike tranzicije. Bio je član odbora direktora: Metalac, Sintelon-Tarkett, Apatinska pivara — In Bew, Hypo Alpe Adria Bank, Imlek i Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje.

ERP

ERP (engl. Enterprise Resource Planning – planiranje resursa u korporacijama) proces je u kome se planiraju poslovni resursi. U sprovođenju tog procesa obično je uključen neki poslovni informacioni sistemi tj. komercijalni softverski paket za velika preduzeća. Mala i srednja preduzeća nemaju organizacinu strukturu, a najčešće ni potrebu za planiranjem poslovnih resursa, pa ni za softverom koji se obično koristi pri planiranju.

Softver za velika preduzeća obuhvata sve standardne poslovne funkcije i ima mogućnost prilagođavanja konkretnim potrebama preduzeća, ćesto ne podržavajući lokalne standarde.

Primena softverskih paketa može da doprinese značajnom poboljšanju kvaliteta proizvoda i usluga.

Ova vrsta sistema realizuje, ili bolje rečeno, omogućava integraciju kompletnog funkcionisanja poslovnog sistema pomoću jednistvenog softverskog rešenja.

Najpoznatiji paketi su:

SAP (BusinessOne, AiO, R/3)

ORACLE - People Soft

BAAN

Microsoft Dynamics sistemi: NAV (Navision), AX (Axapta), GP (Great Plains), SL (Solomon)

PULLS™ERP predstavlja niz aktivnosti, podržanih od višemodulskog aplikativnog softvera, koji pomaže u upravljanju poslovnim, finansijskim aspektima poslovanja i ljudskim resursima.

Uvođenje sistema podrazumeva analizu poslovnih procesa, obuku zaposlenih i nove radne procedure.

Finansijsko poslovanje nevladinih organizacija

Nevladine organizacije (NVO) (engl. Non-Govermental Organizations) su specifična forma organizovanja građana. Za Nevladine organizacije u Srbiji, uzimajuću u obzir finansijsko poslovanje karakterističan je nedostatak postojećeg poreskog i računovodstvenog sistema. To znači da ne postoji jasno definisan sistem olakšica i stimulacija za razvoj ovog sektora. Nevladine organizacije se u glavnom tretiraju slično kao mala i srednja preduzeća. Organizacije tipa udruženja i fondacije osnivaju se uglavnom radi ispunjenja određenih društveno korisnih ciljeva, a mnogo ređe profita, tako da je u tom kontekstu stvaranje povoljnog poreskog okruženja za delovanje NVO od značaja za njihov opstanak i ispunjavanje važne uloge koju imaju u demokratskom društvu.

Glavni izvršni direktor

Glavni izvršni direktor je pozicija najvišeg direktora, izvršitelja, lidera koji je na čelu neke organizacije – naročito kada su u pitanju nezavisna pravna lica poput kompanija ili neprofitnih organizacija.

Mogu se nalaziti na čelu različitih organizacija - javnih i privatnih korporacija, neprofitnih organizacija, čak i nekih vladinih organizacija. U najvećem broju slučajeva odgovaraju upravnom odboru, i imaju zaduženje da maksimiziraju vrednost svoje kompanije putem više cene akcija, većeg tržišnog udela, većeg prihoda i slično. U neprofitnom i vladinom sektoru, zadatak glavnog izvršnog direktora je da ostvaruje zadatke koji su u sklopu misije organizacije (npr. smanjiti siromaštvo, povećati procenat pismenog stanovništva…) Glavni izvršni direktor se još naziva i predsednik.

Hrišćanstvo u Japanu

Japan je prvi put bio predstavljen zapadu zajedno sa dolaskom Marka Pola. Marko Polo je bio venecijanski putnik koji je proveo sedamnaest godina u Kini. U svojim „Putovanjima“ opisuje mnoga daleka mesta koje nije ni video, ali se među tim mestima nalazio Japan, koji se u to vreme nazivao Zipang. Japan je jako zaintrigirao Evropljane zbog količine zlata koje je Marko Polo opisivao. Rad rimokatoličkih misionara u Japanu je počeo 1549. godine dolaskom jezuitskog sveštenika Fransisa Ksavijera sa dva prijatelja.

Ksavier je ostao u zemlji manje od tri godine pre nego što se vratio u Indiju a potom bezuspešno pokušavao da uđe u Kinu. Vremenom je u Japan stiglo i pojačanje, uglavnom španski i portugalski jezuiti, te je postignut značajan uspeh u naporima da se proširi hrišćanska vera, koja je do tada u Japanu bila zabranjena. Glavno polje aktivnosti bio je Kjušu, a vremenom je Nagasaki, gde je godišnji portugalski brod često bio usidren od 1571. godine, postao pravi hriscanski grad.

Tada u Japanu nije bilo efikasne vlasti te je Japan bio podeljen na desetine feuda kojima su vladali daimjo. Misionari su uspeli da preobrate neke od gospodara, koji su vršili pritisak na svoje podanike da i oni slede njihov primer i preobrate se u hrišćanstvo.

Do 1582. godine, trideset i tri godine nakon dolaska Ksavijera, pregršt misionara (nikada ih nije bilo više od pedeset jezuitskih sveštenika istovremeno u zemlji) uspostavilo veliku hrišćansku zajednicu za koju se smatralo da broji oko sto pedeset hiljada vernika.

Jezik za obeležavanje

Jezik za obeležavanje (енгл. markup language) ili jezik za označavanje je moderan sistem za obeležavanje dokumenta, odnosno njegovog sadražaja.

Tehnika obeležavanja teksta seže još iz perioda pre postojanja računara, kada su ljudi pre štampanja teksta, ručno, na rukopisu označavali na koji način bi pojedini delovi trebalo da budu odštampani(npr. kojom vrstom i veličinom slova). Slična tehnika se koristi i danas, u eri računara, i tekst se dodatno obeležava informacijama koje ga opisuju. Tehnika eksplicitnog obeležavanja strukture dokumenata olakšava njihovu automatsku obradu Jezici za obeležavanje često, osim što opisuju vizuelnu prezentaciju, opisuju i logičku strukturu dokumenta. Ovo je značajno jer se time omogućava uniformna izmena određenih elemenata dokumenta (na primer svih naslova), odnosno dodeljivanje jednog svojstva svim elementima tog tipa.

Oznake, kao što su tagovi u HTMLu, služe softveru kojim se pregleda dokument. On ih tumači, a korisniku se prikazuje dokument bez oznaka, ali poštujući formatiranje i instrukcije zadate oznakama.

Najpoznatiji jezici za obeležavanje su HTML, namenjen opisu veb stranica, ТЕХ, odnosno LAТЕХ, PostScript, RTF...

Majkrosoft

Majkrosoft (skr. MS; Nasdak: MSFT) američka je međunarodna korporacija sa sedištem u Redmondu, Vašington, koja razvija, proizvodi, licencira, prodaje računarski softver, korisničku elektroniku, te lične računare i servise. Njihov najpoznatiji softver je serija operativnih sistema Majkrosoft vindous, te uređivačkih paketa Majkrosoft ofis, kao i veb pregledač Internet eksplorer i Majkrosoft edž. Njihovi hardverski proizvodi su poznata konzola Eksboks i serija tableta Majkrosoft surfejs. Majkrosoft je najveći proizvođač softvera ako se u obzir uzme prihod. Takođe je jedna od svetskih najvrednijih kompanija.Majkrosoft su osnovali Bil Gejts i Pol Alen 4. aprila 1975. godine za razvoj i prodaju bejzika za računar Altair 8800. Nastojali su da dominiraju tržištem operativnih sistema za lične računare sa MS-DOS-om sredinom 1980-tih, što je popraćeno Majkrosoft vindousom. Početna javna ponuda kompanije iz 1986. i naknadni rast u njenoj ceni deonica, učinile su trojicu ljudi milijarderima, a 12 hiljada su postali milioneri među zaposlenicima Majkrosofta. Od 1990-tih, Majkrosoft se značajno ogradio od tržišta operativnih sistema i napravio je više akvizicija preduzeća. U maju 2011, Majkrosoft je preuzeo firmu Skype technologies za 8,5 milijardi dolara u svojoj najvećoj akviziciji do tada.Od 2013. godine, Majkrosoft je dominantan na tržištu operativnih sistema koji su kompatibilni sa IBM PCem, kao i uređivačkih softverskih paketa (Majkrosoft ofis). Kompanija takođe proizvodi širok spektar drugih programa za desktope i servere, te je aktivan u područjima internetske pretrage (Bing), industrije video-igara (Eksboks, Eksboks 360 i Eksboks One), digitalnih servisa (MSN), te na tržištu mobilnih telefona (Vindous fon). U junu 2012, Majkrosoft je ušao na tržište ličnih računara po prvi put pokretanjem serije tableta Majkrosoft surfejs.

Sa akvizicijom uređaja i servisa odeljenja preduzeća Nokija radi formiranja brenda Majkrosoft mobajl Oy, kompanija ulazi na tržište pametnih telefona, nakon prethodnog pokušaja projektom Majkrosoft Kin, koji je okončan nakon akvizicije firme Danger Inc.

Marko Špiler

Marko Špiler je profesor, konsultant, menadžer javnih nabavki.

Menadžment informacioni sistemi

Menadžment informacioni sistem (engl. Management Information System, MIS) odnosi se na obradu informacija putem kompjutera i drugih pametnih uređaja koji omogućavaju upravljanje i podršku odlukama menadžera unutar organizacije. Koncept obuhvata sisteme koji se nazivaju: sistem za obradu transakcija, sistem za podršku odlučivanju, ekspertni sistem ili izvršni informacioni sistem. Ovaj termin se često koristi na akademskim studijama koje se bave poslovanjem i povezan je sa drugim oblastima, kao što su informacioni sistemi, informacione tehnologije, informatika, elektronsko poslovanje i računarstvo; kao rezultat toga, termin se koristi kao sinonim za neke od ovih novonastalih oblasti.

Menadžment informacioni sistemi (množina) kao akademska disciplina proučava ljude, tehnologiju, organizacije, i odnose između njih. Ova definicija se odnosi na „MIS” kao kurs studija poslovnih škola. Mnoge poslovne škole (ili fakulteti poslovnih administracija na univerzitetima) imaju odeljenje MIS-a, zajedno sa odeljenjima za računovodstvo, finansije, menadžment, marketing, i na mnogima od njih može se steći diploma (na osnovnim, master, i doktorskim studijama) iz Menadžment informacionih sistema.

Ekperti za menadžment informacione sisteme pomažu organizacijama da maksimizuju korist od ulaganja u osoblje, opremu, i poslovni proces.

P-vrednost

U statističkom testiranju hipoteze, p-vrednost (engl. probability value) ili vrednost verovatnoće, za dati statistički model verovatnoća je da će, kada je nulta hipoteza tačna, statistički parametar (kao što je apsolutna vrednost prosečne razlike između dve upoređene grupe) biti veći ili jednak stvarno uočenom rezultatima. Upotreba p-vrednosti u testiranju statističkih hipoteza je uobičajena u mnogim oblastima istraživanja kao što su fizika, ekonomija, finansije, političke nauke, psihologija, biologija, krivično pravo, kriminologija i sociologija. Zloupotreba p-vrednosti je kontroverzna tema u metanauci.Zakošavanje slova, upotreba velikih slova i deljenja reči variraju. Na primer, AMA stil koristi „P vrednost”, APA stil koristi „p vrednost”, a Američko statističko udruženje koristi „p-vrednost”.

SAP AG

SAP SE (nem. Systeme, Anwendugen und Produkte in der Datenverarbeitung) je najveća evropska softverska kompanija i treća po veličini u svetu (posle Microsoft-a i IBM-a) sa sedištem u Nemačkoj u Valdorfu. SAP je najveća kompanija koja nudi ERP rešenja sa 9.4 milijarde dolara prihoda i 91.000 zaposlenih.

Slavko Carić

Slavko Carić (rođen 1971. godine u Novom Sadu) je srpski bankar, broker i bloger, poznat po tome da se ne libi da u javnosti istupa, komentariše i analizira teme iz bankarskog i ekonomskog sektora koje drugi obično izbegavaju. Od 2007. godine je na poziciji predsednika Izvršnog odbora Erste Banke u Srbiji, članice austrijske Erste Grupe, jedne od najvećih grupacija za pružanje finansijskih usluga u centralnoj i istočnoj Evropi. Volonterski obavlja funkcije člana borda direktora Britansko – srpske privredne komore i predsedavajućeg Odbora za poreze i finansije Američke privredne komore u Srbiji (AmCham).

Obrazovanje i karijera

Školovao se u Americi i Švajcarskoj, gde je 1995. godine stekao diplomu Poslovne administracije Univerziteta u Ženevi. U Ženevi je proveo 10 godina i radio za poznate američke i švajcarske kompanije, poput investicione banke UBS Switzerland i kompanije Procter&Gamble. Tokom svoje karijere osnovao je i uspešno vodio nekoliko firmi u oblasti trgovine hartijama od vrednosti i finansija.

Slavko Carić govori više jezika - francuski, engleski, nemački, italijanski i ruski.

Interesovanja i hobiji

Slavko Carić je i svestrani sportista, trenirao je džudo, bavio se padobranstvom i ekstremnim snoubordingom. Velika ljubav mu je letenje, a upravljao je Utvom, Cesnom 172, Piper Warrior-om i Galebom G2. Skijanje mu je i danas jedan od omiljenih sportova, a Harly Davidson-om je proputovao svet.

Teorija mreže

Teorija mreže je studija grafova kao reprezencacija bilo simetričnih ili asimetričnih relacija između diskretnih objekata. U informatici i nauci o mrežama, teorija mreža je deo teorije grafova: mreža se može definisati kao graf u kome čvorovi i/ili ivice imaju atribute (e.g. imena).

Teorija mreže nalazi primenu u mnogim disciplinama uključujući statističku fiziku, fiziku elementarnih čestica, informatiku, elektrotehniku, biologiju, ekonomiju, finansije, operaciona istraživanja, klimatologiju i sociologiju. Primene teorije mreža obuhvataju logističke mreže, veb, internet, genske regulatorne mreže, metaboličke mreže, društvene mreže, epistemološke mreše, etc.

Ojlerovo rešenje problema sedam mostova Kalinjingrada se smatra prvim istinskim dokazom u teoriji mreža.

UniProt

UniProt je Univerzalni Proteinski resurs, centralno skladište proteinskih podataka kreairano kombinacijom Swiss-Prot, TrEMBL i PIR-PSD baza podataka. UniProt je baziran na proteinskim sekvencama, mnoge od kojih su izvedene iz projekata za sekvenciranje genoma. On sadrži veliku količinu informacija o biološkoj funkciji proteina koja je izvedena iz naučne literature.

Vlajko Senić

Vlajko Senić bio je državni sekretar za finansije i ekonomiju u Vladi Republike Srbije. Rođen je 8. februara 1973. godine u Beogradu.

Završio je Ekonomski fakultet u Beogradu, smer za spoljnu i unutrašnju trgovinu kao jedan od najboljih studenata u generaciji sa prosecnom ocenom tokom studiranja 9.51.

Od 2008. je narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Ревизор (часопис)

Ревизор (енгл. Journal for theory and practice) је часопис за публиковање научних радова аутора који се баве теоријом и праксом у области економије и организационих наука.

ФК Борац Чачак

ФК Борац је фудбалски клуб из Чачка, основан 1926. године. Клупске боје су црвено-бела, и бела. На вечној табели клубова Друге савезне лиге Југославије, Борац заузима прво место.

Навијачке групе Борца су Машинерија (Mean Machine) и Чете.

На другим језицима

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.