Факултет

Факултет је једна радна јединица у саставу универзитета. Представља посебну високошколску установу, на којој се, кроз студије различитих области одређене научне дисциплине, полазник образује и која остварује академске студијске програме и развија научноистраживачки, стручни, односно уметнички рад у једној или више области. На крају свога школовања, као сертификат за успешан завршетак, факултет својим полазницима додељује дипломе, којима им гарантује одређено звање у изучаваној области науке.Након испита,ученици који буду положили,званично завршавају школовање.

Види још

Бања Лука

Бања Лука или Бањалука је градско насеље, односно насељено мјесто у саставу Града Бање Луке као јединице локалне самоуправе у Републици Српској (Босна и Херцеговина). Представља политички, административни, финансијски, универзитетски и културни центар Републике Српске. Према коначним подацима Пописа становништва у БиХ 2013. године, Бања Лука са ширим подручјем има 185.059 становника.Бања Лука је некада била снажан привредни центар са развијеном машинском, текстилном, прехрамбеном, дрвопрерађивачком и електроиндустријом. Ратна збивања (1992—1995) и послијератна друштвена транзиција узроковали су пропадање већине индустријских капацитета и тржишта. У овом граду и његовој околини преплитале су се различите културе, обичаји и утицаји. Све то је оставило трага на архитектури појединих дијелова града, али и на великом броју културно-историјских споменика као свједока различитих епоха и људског стваралаштва. Због многобројних зелених површина (паркова и алеја), Бања Лука је позната као град зеленила.

Велика школа

Велика школа је била највиша образовна институција у Србији између 1863. и 1905. године. Настава је одржавана у Капетан-Мишином здању. Школа је прерасла у Београдски универзитет 1905, када су отворени Медицински, Богословски и Пољопривредни факултет.

Основана је законом од 24. септембра 1863. године као наследник Лицеја, дотадашње највише школе у Србији. Велика школа је у закону дефинисана као научно заведење за више и стручно изображење, тј. научни завод за више и стручно образовање. Врховна власт био је министар просвете, а Великом школом су непосредно руководили ректор и Академијски савет. Ректора је постављао владар, први ректор био је Константин Бранковић (1814–1865).Велика школа је имала три одељења, односно факултета: Филозофски факултет, Технички факултет и Правни факултет. Програми су се у знатној мери преклапали, тако да су студенти углавном добијали опште образовање, а премало право стручно. На филозофском одељењу се студирало три године, а на правном и техничком четири.

Изменама закона из 1873, године Филозофски факултет је подељен на два одсека. Изменама закона од 1880. године студије на Филозофском факултету се продужују на четири године. Изменама закона из 1896. године број одсека, тј. група сродних наука, битно је повећан: на Филозофском на седам, на Техничком на три и на Правном на два, што је допринело специјализацији и унапређењу стручне стране студија.

Током времена је знатно повећана и самоуправа Велике школе.

Велика школа је напредовала током четири деценије и постала претеча Универзитета, али ипак ни до краја свог постојања није достигла довољан ниво да прерасте у универзитет, већ је он формиран 1905. године, тек са делом професорског састава Велике школе.

Географски факултет Универзитета у Београду

Географски факултет Универзитета у Београду је настао 1994. године одвајањем од Природно-математичког факултета. Седиште је на Студентском тргом у Београду, на трећем спрату зграде Филолошког факултета. Један део се налази на Црвеном крсту, где је смештен Институт за демографију и информатичке лабораторије. Факултет има своје просторије и на Природно-математичком факултету. До 2011. године је користио и просторије Физичком факултету, а од 2011. за тим више нема потребе с обзиром да је Географски факултет добио зграду бивше основне школе Десанка Максимовић у Земуну.

Класификација водоземаца

Класа водоземаца - Amphibia подељена ја на три поткласе:

1. поткласа лисамфибија (Lissamphibia)2. поткласа лабиринтодонција (Labyrinthodontia)3. поткласа лептоспондили (Leptospondyli)Поткласе лабиринтодонција и лептоспондили обухватају само фосилне организме и често се означавају заједничким називом стегоцефалија.

Лекар

Лекар (често и доктор медицине) је здравствени радник који лечи, односно бави се људским здрављем и болешћу. У смислу професије то је особа која је завршила медицински факултет и тиме испунила услове за професионално бављење медицином. Особа која се бави здрављем животиња назива се ветеринар, односно правилније ветеринарски лекар и има титулу доктор ветеринарске медицине.

У многим државама, као предуслов за добијање одобрења за самосталан рад (лиценце), од лекара се захтева полагање државног стручног испита.

Математички факултет Универзитета у Београду

Математички факултет Универзитета у Београду званично је основан 1995. године издвајањем из Природно-математичког факултета Универзитета у Београду. Прва катедра за математику основана је 20. децембра 1873. године на тадашњем природно-математичком одсеку Филозофског факултета, па се тај датум слави као „Дан Математичког факултета“. Налази се на адреси „Студентски трг 16“ у Београду.

Овај факултет је матични факултет за математику, информатику и астрономију у Србији.

Медицински факултет Универзитета у Београду

Медицински факултет у Београду је члан Универзитета у Београду. Свечано је отворен 9. децембра 1920. године, говором професора Милана Јовановића-Батута у свечаној сали Универзитета. Након тога је приступним предавањем др Ника Миљанића, професора анатомије означен почетак наставе на Факултету. Овај датум се од 1970. године слави као Дан факултета.

Настава на Медицинском факултету је требало да почне 1914. године али је то осујетио Први светски рат.

Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу

Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу је наставно-научна и образовна високошколска установа у саставу Универзитета у Нишу. Факултет реализује образовну и научноистраживачку делатност, а њих прати издаваштво кроз публиковање књига, уџбеника, приручника, монографија и других стручних и информативних издања, као и часопис Годишњак Педагошког факултета. На факултету се обављају студије првог, другог и трећег степена, као и студије за иновацију знања и стручног образовања.

Пољопривредни факултет Универзитета у Београду

Пољопривредни факултет је основан 1919. године као један од 6 факултета Универзитета у Београду.

Правни факултет Универзитета у Београду

Правни факултет у Београду је члан Универзитета у Београду.

Правни факултет, утемељен 1808. године, један је од највећих правних факултета у региону, са дугом традицијом водеће институције правничког образовања у земљи. Окупљао је научнике и предаваче који су образовали око 50.000 дипломираних правника, око 1.200 магистара и 830 доктора наука, као и више стотина специјалиста за разне области. Многи некадашњи студенти Правног факултета су постали признати стручњаци и научници у свим областима права, професори других правних факултета, као и носиоци високих државних функција. Данас на Правном факултету на основним студијама активно студира око осам хиљада студената, као и више стотина на разним степенима последипломских студија.

Тренутни декан факултета је проф. др Зоран Мирковић.

Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду

Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду је најстарија и највиша образовна и научна институција у области геологије и рударства у Србији. Прва катедра за минералогију и геологију основана је 1880. године на Великој школи у Београду, и од тада је почео самостални развој и стварања првих кадрова из геологије у Србији.

Рударско-геолошки факултет основан је 13. марта 1946. године, и тај дан се слави као Дан Рударско-геолошког факултета. Тада је, на Техничком факултету у Београду основан Рударски одсек, са Одељењем за геологију и Одељењем за рударство. Одсек за геологију 1949. године прераста у Геолошки факултет. Геолошки и Рударски факултет се 1952. године усељавају у зграду у Ђушиној 7 у Београду, где се факултет и сада налази. Рударски и Геолошки факултет се 1956. године дефинитивно спајају у јединствен Рударско-геолошки факултет, са два одсека: Рударским и Геолошким.

Универзитет Мегатренд

Универзитет Мегатренд (енгл. Megatrend University) је систем академских институција посвећен преношењу образовања кроз примену најсавременијих наставних техника прихваћених у свету.

На факултетима Мегатренд универзитета организоване су струковне и академске, као и специјалистичке, мастер и докторске студије из више академских и научних дисциплина (бизнис, међународна економија, менаџмент, уметност и дизајн, култура и медији, биофарминг, право, јавна управа и безбедност, компјутерске науке).

Након 30 година рада у области високог образовања, универзитет броји десетине хиљада активних и свршених студената, на свим нивоима академских и научних звања.

Своје програме Мегатренд универзитет прилагођава новим токовима и развија наставу кроз коју се студенти оптимално припремају за будуће пословне и животне подухвате.

Универзитет Унион

Универзитет Унион у Београду је приватни универзитет основан 21. јуна 2005. године, и представља јавну, самосталну и аутономну високошколску установу.

Према речима оснивача, организован по европским и светским стандардима, а за нове идеје стално отворен, овај универзитет сарађује са факултетима и универзитетима у земљи и иностранству у циљу размене информација и нових сазнања, на којима се заснивају унапређења наставе, научно-истраживачког и уметничког рада.На овом универзитету, који има у свом саставу 8 факултета, а на којима егзистира 31 студијски програм, тренутно студира око 2.500 студената. У образовном процесу, научно-истраживачком и уметничком раду учествује 120 наставника и сарадника.

Универзитет у Београду

Универзитет у Београду је најстарија и највећа институција високог образовања у Србији. Наставно особље броји преко 7.000 чланова, а универзитет похађа 89.827 студената на око 320 програма основних студија и 1.700 постдипломаца. Од оснивања, Универзитет је образовао више од 346.000 дипломираних стручњака различитих профила, око 22.700 магистара, око 28.000 специјалиста и преко 13.200 доктора наука.

Универзитет у Београду је сачињен од 31 факултета и 8 научних истраживачких института и поседује систем универзитетских библиотека и рачунских центара.

Универзитет у Крагујевцу

Универзитет у Крагујевцу основан је 21. маја 1976. године у Крагујевцу. Његови корени сежу до прве половине 19. века, када је 1838. године у овом граду основан „ЛИЦЕЈ“, као прва највиша образовна институција у Србији.

У својим оквирима има 12 факултета у 6 градова којима је Крагујевац макрорегинални центар.

Факултет безбедности Универзитета у Београду

Универзитет у Београду Факултет безбедности или скраћено Факултет безбедности је високошколска образовно-научна институција и колективна чланица у саставу Универзитета у Београду и припада гру­пи факултета друштвених наука

Факултет драмских уметности Универзитета уметности у Београду

Факултет драмских уметности је основан као Академија за позоришну уметност, уредбом владе Федеративне Народне Републике Југославије, децембра 1948, а 1950. године припојена јој је Висока филмска школа.

Настава на Академији за позоришну уметност почела је 12. фебруара 1949. године. Први професори глуме били су Мата Милошевић и Јозо Лауренчић, њихови асистенти Мирослав Беловић, Стево Жигон и Соја Јовановић, а први професори режије Бојан Ступица и др Хуго Клајн. Први ректор и декан академије био је Душан Матић.

Дипломирани студенти Академије и Факултета драмских уметности, својим креативним ангажманом, у највећој мери прожимају целокупан културно-уметнички амбијент установе. Факултет драмских уметности је више од седамдесет година високошколска образовна институција у којој се формирају критеријуми у областима драмских уметности. То је школа из које су потекли најзначајнији ствараоци и која је у великој мери допринела високом нивоу југословенског и српског позоришта, филма, радија и телевизије.

Данас се на Факултету драмских уметности студенти обучавају на девет смерова: глума, позоришна и радио режија, драматургија, менаџмент културних делатности – позоришна и радио продукција, филмска и телевизијска режија, филмска и телевизијска продукција, камера, филмска и телевизијска монтажа, и снимање и обрада звука. На факултету се организују неколико различитих степена студирања као што су основне студије, дипломске, специјалистичке, докторске студије у драмским и аудио-визуелним уметностима, студије теорије драмских уметности и студије медија и културе и менаџмента уметности и медија.

Факултет организационих наука Универзитета у Београду

Факултет организационих наука (ФОН) Универзитета у Београду је водећи акредитовани факултет у Србији у области информационих система и технологија, организације и менаџмента. Програмска оријентација факултета одражава савремене трендове високог образовања, научноистраживачког рада и привредног развоја, док је Факултет већ више од једне деценије водећи факултет у Југоисточној Европи за образовање у области информационих система и технологије, менаџмента, операционог менаџмента и управљања квалитетом.

Филозофски факултет Универзитета у Београду

Филозофски факултет Универзитета у Београду је најстарији факултет Универзитета у Београду. Био је један од факултета приликом оснивања Велике школе 1863. године, као и приликом оснивања Универзитета у Београду 1905. године.

Из Филозофског факултета се 1947. године издвојио Природно-математички факултет, а 1960. и Филолошки факултет.

На овом факултету студира око 6000 студената на свим нивоима, од основних до докторских студија. Примарни циљ је стварање високообучених кадрова за радове и истраживачке пројекте из области друштвено-хуманистичких наука.

Филозофски факултет има десет одељења:

андрагогија

археологија

етнологија и антропологија

историја

историја уметности

класичне науке

педагогија

психологија

социологија

филозофија

Филолошки факултет Универзитета у Београду

Филолошки факултет Универзитета у Београду налази се на Студентском тргу 3, између зграде Ректората Универзитета у Београду и задужбине Илије М. Коларца.

На другим језицима

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.