Упитник

Упитник може бити:

Анкета

Анкета или упитник је техника прикупљања података и обавештења који се примењује у друштвеним наукама. Спроводи се тако што већи број испитаника (који чине узорак) одговара на питања у вези са неким строго одређеним проблемом или појавом.Термином анкета су обухваћени новинарски жанрови (новинска, радио и телевизијска анкета), књижевна анкета (званичне изјаве компетентних личности о једном питању из области књижевности) и анкета уопште, којом се у науци означава метод прикупљања чињеница.

Апостроф

Апостроф је знак интерпункције који се пише у речима које се схватају као окрњене, на местима на којима су у писању изостала слова, а у изговору гласови (у поезији, разговорном језику, дијалекатским записима и сл.): „Јеси л' купио торту?“. Апостроф се пише и при преузимању презимена из матичног језика (обично француског и италијанског), при чему иза њега нема размака: Д'Артањан.

Астеризам (симбол)

У типографији, астеризам је симбол који се састоји од три астериска смештених у троугао. Користи се за скретање пажње на пасус или за одвајање пододељака у књизи. Уникод карактер је U+2042 [⁂]. Ретко се употребљава.

Често се овај симбол замењује са три или више узастопних астериска или тачака. Када се не користи ништа од претходно наведеног оставља се већи празан простор.

Не треба га мешати са знаком „три тачке у троуглу“ (∴).

Астериск

Астериск је типографски симбол или глиф. Име је добио по свом сликовном приказу (звезда, звездица, лат. Astrum). Математичари и информатичари овај симбол обично називају звездицом.

Астериск се развио у феудалном добу из потребе штампача породичних стабала за обележавањем датума рођења. Првобитни облик је имао шест кракова, а сваки се крак у облику сузе спуштао од центра. Из овог разлога се у неким информатичким круговима назива „прскалица“, мада тај назив може дуговати и изгледу на многим раним копијама, на којима као да је астериск замењен згњеченом бубом.

Астериск се у овом облику појавио у издаваштву. Неким издавачима је било тешко да одштампају шест јасних кракова. Даље, захваљујући арапско-израелској тензији, многи Арапи не би куповали издања са шестокраким симболом, који они идентификују као Давидову звезду на израелској застави. Отуда, многи системи користе дистинктиван симбол који одговара арапској звезди и који постоји као дистинктивни карактер у Јуникоду – U+066D и има званичан назив „арапска петокрака звезда“. У неким фонтовима астериск има пет, а арапска звезда осам кракова. Различите културе имају различите верзије астериска:

астериск *

арапска звезда ٭

јапанска „пиринчана“ звезда ※

Две тачке

Две тачке или двотачка (:) је интерпункцијски знак и правописни знак.

Запета

Зарез или запета (рус. запята́я), или кома (грч. κόμμα [kómma] = одсјечак) ( , ), је интерпункцијски знак.

Интерпункција

Интерпункција је све у писаном језику осим слова или бројева, укључујући знакове интерпункције (наведено испод), размак речи и поравнавања. Интерпункцијски знакови су симболи који нису фонеме (звуци) језика или лексеме (речи и фразе), већ они симболи који служе за означавање структуре и организације писања, као и интонација и пауза којих треба да се придржава приликом (гласног) читања.

Наводници

Наводници [„…”] су интерпункцијски знак којим писац текста издваја речи које нису његове, него су преузете. Већина људи у данашње време, првенствено дигитално, пише тзв. „пра̏ве наводнике” ("…"), који су настали због писаћих машина и данас су искључиво у неформалној употреби. Понекад се у српском језику виђају немачки наводници („…“ и »…«). Уколико се ради о приповједачкој прози наводницима се означавају дијалози, што значи да су то знаци који по жељи писца текста замјењују црту [—].

Наводници могу обиљежавати ријечи којима писац текста даје супротно значење од оног које иначе има (те ријечи се изричу са иронијом, подсмјехом, сумњом итд.). Наводницима се могу издвајати наслови дјела, одређена имена различитих установа, публикација, као и фигуративно значење општих појмова — нарочито ако постоји могућност забуне ако се као име користи ријеч која иначе има друго значење.

Полунаводници [’…’] су варијанта наводника и користе се ако се издваја ужи навод у оквиру ширег навода, који је означен наводницима. Могу се писати умјесто наводника или курзива као блажи вид издвајање неког обрасца или појма.

Пилкроу

Пилкроу (енгл. Pilcrow; ¶) је параграфски знак или алинеа (лат. a linea - од линије, линијски). То је типографски карактер који се обично користи за денотирање индивидуалних параграфа. Овај неалфабетски симбол варира у зависности од штампаног облика, али овде наведени облик је типичан. Пилкроу се може користити као увучени ред одвојених параграфа, а њиме се може означавати и нови параграф као нови засебан део грађе. У средњем веку се пилкроом обележавао нови ток мисли, пре но што је физички дискретан параграф постао конвенција.

Пилкроу се обично црта као наопака графема „P“, али се може наћи и као наопако „D“.

Пилкроу се у неким круговима зове и „козје ноге“.

Попис становништва 1961. у ФНРЈ

Попис становништва 1961. у ФНРЈ је обавио Савезне завод за статистику ФНРЈ 31. марта 1961. године. Пописница, образац је садржавао 21 питање за свако лице, Лист за домаћинство и Упитник за стан са упутством за попуњавање. Овај попис је обављен 8 година после претходног, и био је први који се обављао редовно на сваких десет година на почетку деценије.

Попис становништва 1971. у СФРЈ

Попис становништва 1971. у СФРЈ је обавио Савезне завод за статистику СФРЈ 31. марта 1971. године. Пописница, образац је садржавао 21 питање за свако лице, Лист за домаћинство и Упитник за стан са упутством за попуњавање. Овај попис је четврти послератни попис и обављен је редовно на сваких десет година на почетку деценије.

Попис становништва 1981. у СФРЈ

Попис становништва, домаћинстава и станова 1981. у СФРЈ је обавио Савезне завод за статистику СФРЈ 31. марта 1981. године. Пописница, образац је садржавао 27 питање за свако лице и Упитник за стан и домаћинство са упутством за попуњавање. Овај попис је пети послератни попис и обављен је редовно на сваких десет година на почетку деценије.

Тачка (знак)

Тачка [.] је интерпункцијски знак. Ставља се на крају потврдних и одричних реченицa, те означава њихов крај.

Тачка са запетом

Тачка са запетом (или тачка-запета или тачка-зарез) (;) је интерпункцијски знак.

Три тачке (знак)

Три тачке (такође тротачка) је знак интерпункције.

Тротачка се користи у следећим случајевима:

да би изразиле прекид одлагања, са намером да читалац (слушалац) сам претпостави даљи исход;

приликом изражавања сумње;

на крају набрајања које иде унедоглед.

Узвичник

Узвичник или ускличник [!] је интерпункцијски знак који стоји иза исказа узвичног карактера.

Узвичник‐упитник (знак)

Узвичник-упитник (такође познат као ‽, ?! или !?) представља знак којим се означава упитна реченица изненадног или бесног осећања.

Упитник (знак)

Знак питања, или упитник [?] је знак интерпункције који служи да би се у писаном тексту истакла упитна конотација реченице. Како у писаном тексту није могуће користити нагласак на исти начин као говору, намеће се потреба да се одређеним знаком истакне да дата реченица представља питање – тим пре што понекада иста реченица може да буде упитна или обавештајна, а често из контекста није могуће одредити да ли је упитна или обавештајна.

Цртица‐минус

Цртица-минус (-) је типографски карактер који се користи у дигиталним документима и рачунарству. Он може представљати цртицу (-) или знак минус (-).

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.