Универзитет у Новом Саду

Универзитет у Новом Саду је образовна, научна и уметничка установа чији је оснивач Република Србија. Универзитет је смештен у Новом Саду, другом по величини граду у Србији. Основан је 28. јуна 1960, са више од 50.000 студената и 5.000 запослених на 14 факултета и три института смештених у четири историјска универзитетска града: Новом Саду, Суботици, Зрењанину и Сомбору. Спада у ред такозваних комплетних или свеобухватних универзитета, који су карактеристични по томе што покривају скоро све области науке и високог образовања.[1]

Универзитет у Новом Саду
Unins
Типдржавни
Оснивање28. јуна 1960.
Ректорпроф. др Дејан Јакшић
Број запослених5.097
Наставно особље3.711
Број студената50.358
Број факултета14
ЛокацијаНови Сад,  Србија
Веб-сајтwww.uns.ac.rs

Историјат

Темељи високог образовања на простору данашње Аутономне покрајине Војводине и Србије у целини, постављени су око 1740. године, оснивањем Висарионовог колегијума (Collegium Vissariono-Pawlovicsianum Petrovaradinense) у Новом Саду.[2][3] Међу најзначајнијим претечама данашњег новосадског универзитета су Норма - школа за образовање српских учитеља, основана 1778. године у Сомбору и Препарандија основана 1812, године у Сентандреји, чије је седиште 1816. године пресељено у Сомбор.[4] Значајнију улогу у развоју научне мисли од 19. века имала је Матица српска - најстарија културна и научна институција српског народа, основана 1826. године у Пешти, која је 1864. године пресељена у Нови Сад. Развоју правне науке и правног образовања на простору данашње Војводине посебно је допринео Правни факултет у Суботици, основан 1920. године.[5]

Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о оснивању Универзитета у Новом Саду 1960. године.[6] Раније основани факултети повезани су у јединствену новосадску академску заједницу.[7]

Организација Универзитета у Новом Саду

Univerzitet u Novom Sadu
Зграда ректората Универзитета у Новом Саду
PMFNovi Sad
Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду
FTN ulaz
Улаз у зграду Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду

Универзитет се налази у централном кампусу, површине 259,807 m², на обали Дунава, у непосредној близини Петроварадинске тврђаве изграђене у 18. веку и старог градског језгра. Поред административне зграде Универзитета, у универзитетском кампусу налазе се факултети, Студенски центар са два студентска дома и Завод за заштиту здравља студената. Од 14 факултета који чине Универзитет у Новом Саду, 9 факултета има седиште у Новом Саду, од којих је 7 смештено у универзитетском парку: Филозофски, Пољопривредни, Технолошки, Правни, Факултет техничких наука, Природно-математички и Факултет за физичку културу, док се Медицински факултет налази у кругу Клиничког центра, а Академија уметности на Петроварадинској тврђави. Три факултета имају седиште у Суботици, један факултет у Зрењанину и један у Сомбору. На Универзитету у Новом Саду је од 2016. године седиште Заједнице државних универзитета Србије, у чијем саставу су сви универзитети чији је оснивач држава, као и седиште Докторске школе математике, која на националном нивоу повезује водеће математичаре са више универзитета у Републици Србији.

Значајну улогу има и Центар за стратегијске и напредне студије који је основан 2016. године.

Факултети у саставу Универзитета у Новом Саду

# Година оснивања Факултет Локација Град
1 1954. Филозофски факулет Централни кампус Нови Сад
2 1954. Пољоприведни факултет Централни кампус Нови Сад
3 1959. Правни факултет Централни кампус Нови Сад
4 1959. Технолошки факултет Централни кампус Нови Сад
5 1960. Економски факултет Суботица, са одељењима у Новом Саду и Бујановцу
6 1960. Факултет техничких наука Централни кампус Нови Сад
7 1960. Медицински факултет Клинички центар Нови Сад
8 1969. Природно-математички факултет Централни кампус Нови Сад
9 1974. Академија уметности Петроварадинска тврђава Нови Сад
10 1974. Грађевински факултет Суботица
11 1974. Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин
12 1974. Факултет спорта и физичког васпитања Централни кампус Нови Сад
13 1993. Педагошки факултет, до 2006. звао се Учитељски факултет Сомбор
14 2006. Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица

Институти у саставу Универзитета у Новом Саду

У саставу Универзитета у Новом Саду су и три института.[8]

 • Институт за низијско шумарство и животну средину (1958. године)
 • Научни институт за прехрамбене технологије (2007. године)
 • Институт Биосенс - Истраживачко-развојни институт за информационе технологије биосистема (2016. године)

Унутрашња организација Универзитета и управљање

Поред факултета, који су у саставу Универзитета, структуру унутрашње организације Универзитета чине:

 • Ректорат
 • Секретаријат
 • Асоцијација центара за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и развојна истраживања за потребе привреде - АЦИМСИ
 • Централна библиотека
 • Центар за информационе технологије - ЦИТ-УНС.

Специјализоване студентске службе и сервиси

Студентима Универзитета у Новом Саду су на располагању специјализоване службе које обезбеђују здравствену заштиту, смештај и исхрану. Здравствене услуге пружа Завод за здравствену заштиту студената у оквиру којег постоје специјализоване амбуланте, саветовалишта и одељења лабораторијске дијагностике. Смештај и исхрану обезбеђује Студентски центар. Ниво услуга одговара стандардима који су прихваћени у развијеним европским државама.

Студије

У оквиру Универзитета реализује се готово 400 акредитованих студијских програма на нивоу основних, мастер, специјалистичких и докторских студија, чији су носиоци факултети и универзитетски центри за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије. Савремени студијски програми прате развој науке. Значајну улогу у перманентном усавршавању тих програма, сем факултета и центара, имају и три научна института.[1]

Наука

Универзитет у Новом Саду има развијену научну инфраструктуру и снажан иновативни потенцијал. На Универзитету је формирано око 250 лабораторија. У оквиру Универзитета има више акредитованих центара изврсности.

Библиотеке

Централна библиотека и библиотеке факултета и института располажу богатим књижним фондовима који покривају све релевантне научне области и омогућују приступ великим електронским базама података. На основу посебног споразума о сарадњи, истраживачима, професорима и студентима доступна је и Библиотека Матице српске, најстарија национална, научна и културна институција, основана 1826. године, у којој се налази више од 3.000.000 публикација.

Технолошки парк

Посебан значај за јачање иновативности има Технолошки парк Универзитета у Новом Саду. Уз подршку Факултета техничких наука и других чланица Универзитета, формирано је 140 start-up и spin-off компанија, углавном у IT сектору, које запошљавају младе инжењере са Универзитета у Новом Саду. Неке од њих раде пројекте за велике светске компаније и допринеле су томе да Нови Сад у међународним оквирима постане познат као софтверска долина. Многи пројектни тимови, као и појединци са Универзитета, добитници су међународних и националних признања за технолошке иновације остварене у оквиру рада Универзитета.[1]

BioSens институт

BioSens институт основан је у оквиру Факултета техничких наука. Европска унија прогласила је Институт за једну од 30 научноистраживачких институција с највећим потенцијалом у Европи у области биотехнологија, а његов пројекат ANTARES је најбоље рангиран у Европи у оквиру програма Хоризонт 2020 у 2016. години.[9]

Ректори Универзитета у Новом Саду

 • Проф. др Лазар Стојковић (мандатни период 1960–1963)
 • Проф. др Тоша Тишма (мандатни период 1963–1967)
 • Проф. др Драгољуб Димковић (мандатни период 1967–1971)
 • Проф. др Петар Дрезгић (мандатни период 1971–1975)
 • Проф. др Славко Боројевић (мандатни период 1975–1977)
 • Проф. др Богољуб Станковић (мандатни период 1977–1979)
 • Проф. др Душан Јакшић (мандатни период 1979–1983)
 • Проф. др Зоран Стојановић (мандатни период 1983–1987)
 • Проф. др Драгутин Зеленовић (мандатни период 1987–1989)
 • Проф. др Јеврем Јањић (мандатни период 1989–1991)
 • Проф. др Драгослав Херцег (мандатни период 1991–1996)
 • Проф. др Олга Хаџић (мандатни период 1996–1998)
 • Проф. др Светолик Аврамов (мандатни период 1998–2000)
 • Проф. др Фуада Станковић (мандатни период 2001–2004)
 • Проф. др Радмила Маринковић-Недучин (мандатни период 2004–2009)
 • Проф. др Мирослав Весковић (мандатни период 2009–2014)
 • Проф. др Душан Николић (мандатни период 2015–2018)
 • Проф. др Дејан Јакшић (мандатни период 2018 - у току)

Резултати студената на европским и светским такмичењима

Студенти Универзитета у Новом Саду постижу изузетне резултате у многим областима. Тимови Правног факултета годинама су међу најбољима у Европи. Године 2009. освојили су прво место на такмичењу у симулацији суђења, које је у Хагу, у Међународном суду правде, организовао Универзитет у Лајдену.

Студенти Факултета техничких наука, који настављају традицију познате Југословенске школе роботике, годинама су међу најбољима у Европи. Остварили су велики успех 2016. године на ЕУРОБОТ такмичењу у Паризу освајањем трећег места.[10]

Студенти Академије уметности и Факултета спорта и физичког васпитања освајају бројне награде на националним и међународним такмичењима.

Академско културно-уметничко друштво Универзитета у Новом Саду Соња Маринковић познато је по успешним наступима на фестивалима у земљи и иностранству. Његов оркестар хармоника је 2013. године освојио прво место на светском такмичењу у Инсбруку (Аустрија) и сматра се једним од најбољих у Европи.[11]

Међународна сарадња

Универзитет у Новом Саду сарађује са институцијама које припадају јединственом научном и образовном простору Европе као и другим деловима света. Сарадња је заснована на бројним билатералним и мултилатералним споразумима.[12]

Референце

 1. 1,0 1,1 1,2 „Универзитет у Новом Саду”. Званичан веб сајт. Приступљено 6. 11. 2017.
 2. ^ "Сведоџба ‘содалса Теодора Нешича’ из 1743", Марко Протић у: Гласник Историског друштва у Новом Саду, 1936, књ. IX, св. 1 и 2. pp. 94.
 3. ^ Присутност трансценденције, Богољуб Шијаковић, Службени гласник Београд, (2013). pp. 230-232
 4. ^ „Историјат Педагошког факултета у Сомбору”. Сомбор. Приступљено 3. 11. 2017.
 5. ^ "Вековна традиција" у: 40 година Универзитета у Новом Саду (2960—2000), Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, (2000). pp. 9.
 6. ^ "Закон о оснивању Универзитета у Новом Саду" у: Службени гласник НР Србије, 1960, бр. 29
 7. ^ "Оснивање и развој Универзитета" у: 40 година Универзитета у Новом Саду (2960—2000), Универзитет у Новом Саду Нови Сад, (2000). pp. 11.
 8. ^ Институти Архивирано на сајту Wayback Machine (новембар 7, 2017) (на језику: енглески) uns.ac.rs
 9. ^ „BioSense институт”. Званичан веб сајт. Приступљено 12. 11. 2017.
 10. ^ „Резултати такмичења ЕУРОБОТ”. Eurobot - International Students Robotic Contest. Приступљено 12. 11. 2017.
 11. ^ „Награде Академског културно-уметничког друштва Соња Маринковић. Академско културно-уметничко друштво Унивезитета у Новом Саду "Соња Маринковић". Архивирано из оригинала на датум 12. 11. 2017. Приступљено 12. 11. 2017.
 12. ^ „Стратегија интернационализације Универзитета у Новом Саду”. Универзитет у Новом Саду. Приступљено 12. 11. 2017.

Спољашње везе

Академија уметности Универзитета у Новом Саду

Академија уметности Нови Сад Универзитета у Новом Саду је високошколска установа са седиштем у Новом Саду и једина је образовна установа намењена савременом уметничко-стваралачком образовању у Војводини.

Антун Маленица

Антун Маленица (1940. Дубровник), је редовни професор Правног факултета и професор емеритус Универзитета у Новом Саду

Грађевински факултет Универзитета у Новом Саду

Грађевински факултет Суботица, Универзитета у Новом Саду је високообразовна иституција са седиштем у Суботици.

Економски факултет Универзитета у Новом Саду

Економски факултет је високообразовна установа смештена у Суботици са одељењима у Новом Саду и Бујановцу и део је Универзитета у Новом Саду.

Закон о универзитету из 1998. године

Закон о универзитету је донет 28. маја 1998. године. док је министар просвете у Владе Републике Србије био Јово Тодоровић. Указ је потписао председник Републике Србије Милан Милутиновић.Закон је имао је за циљ да заврши посао са укидањем аутономије универзитета и да се, уједно, са универзитета одстране непослушни елементи.Према овом Закону, Влада је била овлашћена да по сопственој мери поставља чланове у управљачке структуре на универзитетима – од управних одбора до декана и ректора. Посебна ставка у Закону омогућила је коначни обрачун са слободномислећим наставним кадром, а подразумевала је обавезу потписивања новог уговора о раду, што је практично представљало прихватање новог Закона. Због одбијања да потпишу овакав папир, најмање 200 наставника и сарадника избачено је са БУ, а многи су били под суспензијом. Казнене мере су се разликовале од факултета до факултета и зависиле су од, пре свега, снаге колектива, али и од тога колико је који декан био високо позициониран у СПС-у, ЈУЛ-у или СРС-у.

Контех

КОНТЕХ је сајам запошљавања и стручних пракси, који се одржава једном годишње на Факултету техничких наука у Новом Саду. Организује га EESTEC LC Novi Sad (Удружење студената електротехнике Европе — Локални комитет Нови Сад). Посетиоцима нуди могућност да лично остваре контакт са послодавцима, као и да им оставе своју радну биографију. Биографије се могу оставити у папирној или електронској форми - на званичној интернет презентацији сајма.

Назив сајма је скраћеница од КОНтакти у ТЕХници. Први сајам одржан је у децембру 2006. године.

Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

Медицински факултет Нови Сад је високообразовна и научна установа на којој се обављају студије првог, другог и трећег степена, као и студије за иновацију знања и стручног образовања из области медицине. Студирање се спроводи на српском и енглеском језику.

На факултету се организују студијски програми за стицање звања доктор медицине, доктор стоматологије и магистар фармације. Програми се спроводе у виду интегрисаних студија у трајању од дванаест семестара за студије медицине, односно десет семестара за студије стоматологије и фармације. Поред ових, реализују се и академске и струковне студије здравствене неге (прве студије овакве врсте у Србији и региону). На Факултету се организују и студије другог и трећег степена, као и програми за специјализације и стручно усавршавање.

Студије се остварују на основу акредитованих програма за стицање високог образовања у складу са правилима студирања заснованим на европском систему преноса и акумулације бодова. Наставни програми обједињују базично предмедицинско образовање са базичним медицинским образовањем.

Настава се одвија у институтима за базичну премедицинску и медицинску едукацију, заводима за образовање из превентивних грана медицине као и на 29 клиника и 8 регионалних здравствених центара широм Војводине. Од школске 2005/06 године настава се реализује по новом Плану и програму студија који је усклађен са плановима и програмима медицинских факултета у окружењу и Европи, односно са препорукама Болоњске декларације.

Педагошки факултет Универзитета у Новом Саду

Педагошки факултет Сомбор је факултет у саставу Универзитета у Новом Саду са локацијом у граду Сомбору.

Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду

Пољопривредни факултет је високообразовна установа смештена у Новом Саду, део је Универзитета у Новом Саду. Факултет је основан 30. јуна 1954. Тренутни декан је проф. др Недељко Тица.

Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Правни факултет Универзитета у Новом Саду има седиште у Новом Саду.

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду je образовна и научна установа на којој се стичу знања и обављају научна истраживања из области биологије, хемије, физике, математике, информатике, географије, туризмолошке струке и заштите животне средине на пет департмана: Департману за биологију и екологију, Департману за физику, Департману за географију, туризам и хотелијерство, Департману за хемију и Департману за математику и информатику.

Факултет је основан 1969. године, мада почеци бављења природним и математичким наукама на овим просторима досежу у много даљу прошлост.

Данас факултет изводи наставу на основним (31 образовни профил) и последимпломским студијама из области: биологије, екологије и заштите животне средине, физике, астрономије, географије, туризма, хотелијерства, хемије, биохемије, математике и информатике.

Страхиња Бојовић

Страхиња Бојовић је српски представник Плус театра као и глумац познат по улогама у филмовима "Љубав и други злочини" (2008.), "Срце је мудрих у кући жалости" (2009.), "Кућа за одмор и разоноду" (2015). Похађао је Универзитет у Новом Саду од 1998. до 2003. године. А члан је Српског Народног Позоришта преко 17 година.

Технички факултет Михајло Пупин

Технички Факултет Михајло Пупин са седиштем у Зрењанину је део Универзитета у Новом Саду. Основан је 1974. године као Педагошко-технички факултет а од 1986. године факултет носи назив Технички Факултет Михајло Пупин.

Технолошки факултет Универзитета у Новом Саду

Технолошки факултет је високообразовна установа смештена у Новом Саду и део је Универзитета у Новом Саду. Факултет је основан 1959. године. Данас (децембар 2009) на овом Факултету студира око 1000 студената на основним академским и дипломским академским студијама и око 120 на специјалистичким и докторским академским студијама.

Универзитетски кампус у Новом Саду

Универзитетски кампус у Новом Саду је смештен у Новом Саду, административном центру Војводине. У њему је смештен Универзитет у Новом Саду, други по величини од 6 универзитета у Србији.Кампус заузима површину од 256.807 m2 и смештен је на левој обали Дунава близу центра Новог Сада. Уз зграду Ректората, универзитетски кампус се састоји од факултета, Студентског центра са два дома за студенте („Вељко Влаховић“ и „Слободан Бајић“) и мензом, дома за асистенте, студенстког дома здравља и Центра за физичку културу.

Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици

Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици најмлађа је високошколска институција Универзитета у Новом Саду у чијем саставу се налази од 2006. године. Факултет је настао осамостаљивањем суботичког одељења Педагошког факултета у Сомбору у оквиру којег је реализована настава на мађарском језику. Назив Факултета на мађарском језику: Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Strossmayer u. 11.

Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду

Факултет спорта и физичког васпитања је високообразовна, научна институција у Новом Саду и део је Универзитета у Новом Саду. Налази се у централном кампусу, у близини СПЦ Војводина, у улици Ловћенска бб.

Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду

Факултет техничких наука је високообразовна установа смештена у Новом Саду и део је Универзитета у Новом Саду. Факултет је основан 18. маја 1960, а данас је са 1.135 запослених и преко 14.296 студената један од највећих факултета у региону.

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (основан јуна 1954. године) факултет је са седиштем у Новом Саду, први по редоследу оснивања на истоименом универзитету.Обухвата 17 одсека (18 катедри). Библиотека са око 250.000 књига представља другу по величини библиотеку у Војводини. Дан факултета је 1. децембар.

Факултети Универзитет у Новом Саду
Нови Сад
Суботица
Зрењанин
Сомбор
Државни
Приватни

На другим језицима

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.