Универзитет у Нишу

Универзитет у Нишу основан је 15. јуна 1965. године од факултета који су тада били у саставу Универзитета у Београду. Универзитет у Нишу у свом саставу има 14 факултета са 1480 наставника и сарадника и 630 ваннаставних радника, а на њему студира 27.570 студената. Од оснивања до данас диплому овог универзитета стекло је 43.259 студената, од којих 1295 странаца, магистарске тезе одбранило 2025 кандидата, а 1128 стекло титулу доктора наука.[1]

Универзитет у Нишу
Uniniš
Типдржавни
Оснивање15. јун 1965.
Ректордр Драган Антић
Наставно особље1.558
Број студената29.327
Број факултета14
ЛокацијаНиш,  Србија
Веб-сајтwww.ni.ac.rs
University of Nis

Зграда Универзитетета у Нишу

Историјат

Оснивањем Универзитета у Нишу заокружује се један значајан период у новијој историји града који почиње 1960. године формирањем првих нишких факултета под окриљем Универзитета у Београду. Били су то Правно-економски, Медицински и Технички факултет, матице из којих се, у складу са могућностима и захтевима времена, систематски развијала све сложенија и свеобухватнија физиономија Универзитета у Нишу. Универзитет је у години оснивања имао 234 наставника и сарадника и 6.000 студената. Пораст броја студената, развој нових научних дисциплина, али и све израженије потребе привреде и друштвених делатности, временом су условили реорганизацију постојећих и оснивање нових факултета.

Развој

 • 1968. године Електронски одсек Техничког факултета прераста у Електронски факултет;
 • 1970. из Правно-економског факултета израстају два посебна факултета - Правни и Економски.
 • 1971. Машински и Грађевински одсек Техничког факултета постају посебни факултети. Исте године оснива се и Филозофски факултет са седам наставних група: Математика, Физика, Хемија, Социологија, Психологија, Англистика и Физичко васпитање;
 • 1972. из састава Грађевинског факултета издваја се Факултет заштите на раду;
 • 1979. почиње са радом Технолошки факултет у Лесковцу;
 • 1987. на Филозофском факултету се отвара Студијска група за српски језик и књижевност;
 • 1993. године почиње са радом Учитељски факултет у Врању;
 • 1995. Грађевински факултет, по отварању Одсека за архитектуру мења назив у Грађевинско-архитектонски факултет;
 • 1998. Филозофски факултет уписује прву генерацију студената на Студијској групи за историју. Исте године у Нишу почињу са радом наставна одељења Факултета ликовних уметности, као и Факултета примењених уметности и дизајна као организационе јединице Унивезитета уметности у Београду.
 • 1999. Из Филозофског факултета се издвајају два факултета: Природно-математички и Факултет физичке културе;
 • 2000. Природно-математички факултет добија сагласност за отварање одсека за географију и биологију са екологијом, а сам Филозофски факултет за оснивање студијских група за филозофију, педагогију, славистику са балканистиком и уметност, чиме се стичу потребни услови за инкорпорацију наставних одељења ликовне и примењене уметности у програмске оквире Универзитета у Нишу.
 • 2002. Оснива се Факултет уметности са три студијске опције - за ликовну, примењену и музичку уметност - које су у претходном периоду функционисале у оквиру Студијске групе за уметности Филозофског факултета.

Ректор

Ректор Универзитета у Нишу у мандату 1. октобар 2012. — 30. септембар 2015. године је проф. др Драган Антић, редовни професор Електронског факултета. Пре њега ректори су били Бранимир Ђорђевић, Градимир Миловановић, Радослав Бубањ, Мирољуб Гроздановић.

Факултети

Универзитет у Нишу има у свом саставу 14 факултета:

Име Адреса Година оснивања
Грађевинско-архитектонски факултет Александра Медведева 14, Ниш 1960.
Економски факултет Трг Краља Александра Ујединитеља 11, Ниш 1960. (1973)
Електронски факултет Александра Медведева 14, Ниш 1960.
Машински факултет Александра Медведева 14, Ниш 1960.
Медицински факултет Булевар Зорана Ђинђића 81, Ниш 1960.
Педагошки факултет у Врању Партизанска 14, Врање 1993.
Правни факултет Трг Краља Александра Ујединитеља 11, Ниш 1960. (1973)
Природно-математички факултет Вишеградска 33, Ниш 1999.
Технолошки факултет у Лесковцу Булевар Ослобођења 124, Лесковац 1979.
Факултет уметности Кнегиње Љубице 10, Ниш 2002.
Факултет заштите на раду Чарнојевића 10а, Ниш 1976.
Факултет спорта и физичког васпитања Чарнојевића 10a, Ниш 1999.
Филозофски факултет Ћирила и Методија 2, Ниш 1971.
Пољопривредни факултет Косанчићева 4, Крушевац 2017.

У оквиру глобалне образовно-научне оријентације сваког од горе набројаних факултета постоји већи број одсека, група или смерова који пружају широке и разноврсне могућности образовања од основних и постдипломских студија до нивоа доктората.

Наставу на Универзитету изводи укупно 1.515 наставника и сарадника, од којих је 133 ангажовано по уговору. Ненаставно особље броји 636 радника. Од оснивања до школске 2009/2010. године, на Универзитету у Нишу дипломирало је 49512 студената, од којих су 1323 страни држављани. Академски назив магистра наука стекла су 2254 постдипломца, а одбрањено је 1275 докторских дисертација. Изнети подаци се односе на школску 2009/2010 годину.

Један од почасних доктора Универзитета у Нишу је Зигфрид Зелберхер (од 2006).

Зграда Универзитета

Зграда Универзитета у Нишу (Бановина) саграђена је 1887. године за потребе тадашњег Окружног начелства. Изграђена је у неоренесансном стилу, по пројекту Монументална и модерна грађевина, како је описује аустријски путописац Феликс Каниц, имала је у то време два спрата и улазни део са кеја који је зграду делио на два симетрична крила у којима су били смештени Суд, Начелство и Капетанија. У периоду од 26. јула 1914. до 16. октобра 1915. године, дакле у време када је Ниш био ратна престоница Србије, у згради су били смештени кабинет Владе и Министарство иностраних дела. Званична објава рата од стране Аустроугарске стигла је у ову зграду два дана по усељењу Владе. Године 1930, зграда постаје административно седиште Моравске бановине.

После рата у периоду 1925-1930. старом делу је етапно дограђен још један спрат.

Друга фаза доградње почиње 1930. године, када је Ниш постао административно седиште Моравске бановине.

Референце

 1. ^ Реч ректора, Приступљено 14. 4. 2013.

Спољашње везе

Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу

Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу је високообразовна и научна установа на којој се обављају студије првог, другог и трећег степена, као и студије за иновацију знања и стручног образовања из области грађевине и архитектуре.

Економски факултет Универзитета у Нишу

Економски факултет Универзитета у Нишу је високообразовна и научна установа на којој се обављају студије првог, другог и трећег степена, као и студије за иновацију знања и стручног образовања из области економије.

Електронски факултет Универзитета у Нишу

Електронски факултет Универзитета у Нишу је једна од чланица Универзитета у Нишу.

Закон о универзитету из 1998. године

Закон о универзитету је донет 28. маја 1998. године. док је министар просвете у Владе Републике Србије био Јово Тодоровић. Указ је потписао председник Републике Србије Милан Милутиновић.Закон је имао је за циљ да заврши посао са укидањем аутономије универзитета и да се, уједно, са универзитета одстране непослушни елементи.Према овом Закону, Влада је била овлашћена да по сопственој мери поставља чланове у управљачке структуре на универзитетима – од управних одбора до декана и ректора. Посебна ставка у Закону омогућила је коначни обрачун са слободномислећим наставним кадром, а подразумевала је обавезу потписивања новог уговора о раду, што је практично представљало прихватање новог Закона. Због одбијања да потпишу овакав папир, најмање 200 наставника и сарадника избачено је са БУ, а многи су били под суспензијом. Казнене мере су се разликовале од факултета до факултета и зависиле су од, пре свега, снаге колектива, али и од тога колико је који декан био високо позициониран у СПС-у, ЈУЛ-у или СРС-у.

Зборник радова Правног факултета у Нишу

Зборник радова Правног факултета у Нишу је рецензирани академски научни часопис чији је издавач Правни факултет Универзитета у Нишу.

Машински факултет Универзитета у Нишу

Машински факултет Универзитета у Нишу је високообразовна и научна установа на којој се обављају студије првог, другог и трећег степена, као и студије за иновацију знања и стручног образовања из области машинства и индустријског менаџмента.

Медицински факултет Универзитета у Нишу

Медицински факултет Универзитета у Нишу, је државна образовна и научна институција, основана 18. маја 1960. одлуком Народне скупштине Народне републике Србије. На факултету се спроводе специјалистичке студије из 33 области медицине, 8 области стоматологије, две области за здравствене сараднике и академске докторске студије за стицање звања доктора медицинских наука у складу са европским програмима који обухватају: програм молекуларне медицине, клиничке медицине и јавног здравља.Настава се одвија у институтима за базичну премедицинску и медицинску едукацију, заводима за образовање из превентивних грана медицине као и на 29 клиника Клиничког центра Ниш, Институту за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“, Ниш, Институту за јавно здравље Ниш, Клиникама за стоматологију, Војној болници Ниш, Заводу за судску медицину, Дому здравља Ниш, Заводу за хитну медицинску помоћ Ниш, Заводу за трансфузију крви Ниш, Заводу за здравствену заштиту радника Ниш, Специјалној психијатријској болници Горња Топоница, Здравственом центару Пирот, Специјалној болници Сокобања и Медицинским центрима Зајечар, Лесковац, Врање. Од школске 2005/2006. настава се реализује по новом Плану и програму студија који је усклађен са плановима и програмима медицинских факултета у окружењу и Европи, односно са препорукама Болоњске декларације.

Обреновац

Обреновац је градско насеље у градској општини Обреновац у граду Београду. Налази се на ушћу реке Колубаре у реку Саву, недалеко од главног града. Обреновац је кроз своју историју претрпео спаљивање и многобројне поплаве. Једно од паљења било је 1815. године после Битке на Палежу. Поседује преко четири основне школе и три средње. Једна од њих је надалеко позната Гимназија у Обреновцу која има традицију дугу преко деведесет година. Добио је име указом кнеза Милоша од 7. децембра 1859. године, старо име је било Палеж. Према попису из 2011. било је 25429 становника. Обреновац је један од главних пословних центара Србије, првенствено због два гиганта за производњу енергије, ТЕ Никола Тесла I и II, који снабдевају Србију са преко 60% електричне енергије.

Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу

Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу је наставно-научна и образовна високошколска установа у саставу Универзитета у Нишу. Факултет реализује образовну и научноистраживачку делатност, а њих прати издаваштво кроз публиковање књига, уџбеника, приручника, монографија и других стручних и информативних издања, као и часопис Годишњак Педагошког факултета. На факултету се обављају студије првог, другог и трећег степена, као и студије за иновацију знања и стручног образовања.

Пољопривредни факултет Универзитета у Нишу

Пољопривредни факултет Универзитета у Нишу са седиштем у Крушевцу научна је и високообразовна и научна установа која организује и спроводи академске програме из области пољопривреде.

Правни факултет Универзитета у Нишу

Правни факултет Универзитета у Нишу је високообразовна и научна установа на којој се обављају студије првог, другог и трећег степена, као и студије за иновацију знања и стручног образовања из области права.

Природно-математички факултет Универзитета у Нишу

Природно-математички факултет Универзитета у Нишу је образовно-научна установа која остварује академске студијске програме и развија научноистраживачки и стручни рад у свим областима образовно-научног поља природно-математичких наука.

Природно-математички факултет је основан 1999. године, издвајањем одговарајућих студијских група из састава Филозофског факултета у Нишу. Данас је у саставу Факултета шест Департмана: Математика, Рачунарске науке, Физика, Хемија, Географија и Биологија и екологија.

Од оснивања Факултета до данас је преко 5000 студента завршило све нивое студија. Наставни и научноистраживачки процес на Факултету изводи 133 наставника, 22 сарадника и 56 истраживача.

Студентски културни центар Ниш

Студентски културни центар Ниш (скраћено СКЦН). Налази се у Шуматровачкој улици. Зграда у којој се налази СКЦ је изграђена 1887. године и позната је као зграда Бановине или Бановина.

Идеја о оснивању се појавила средином 70-их година, но званична инцијатива је покренута 1976. године. Скупштина Универзитета у Нишу доноси 6. маја 1991. године одлику о оснивању СКЦ. Од 1993. године СКЦ постаје институција Владе Републике Србије.

У оквиру СКЦ делују Академско културно уметничко друштво, Ансамбл народних игара и песама „Оро“, Академски хор, Академски камерни оркестар и Академско позориште СКЦ Ниш.

СКЦ има и издавачку, трибинску и ликовно-галеријску делатност.

Технолошки факултет у Лесковцу Универзитета у Нишу

Технолошки факултет у Лесковцу Универзитета у Нишу је високообразовна и научно-истраживачка институција, која организује и реализује основне, мастер и докторске академске студије.

Универзитетска библиотека Никола Тесла

Универзитетска библиотека у Нишу је научна библиотека основана 1967. године. Од 1978. године носи име Николе Тесле. Библиотека је смештена у јужном крилу зграде Универзитета у Нишу. Током година, од класичне библиотеке прерасла је у најзначајнији и најмодернији информационо-документациони центар овог дела Србије.

Библиотека својим корисницама пружа све потребне информације, као и услуге библиографског претраживања, међубиблиотечке позајмице и образовања корисника.

Мада је превасходно намењена студентима и истраживачима, Библиотека је отворена и за све остале грађане.

Корисницима је на располагању око 100 места за рад у три класичне и једној интернет читаоници.

Факултет заштите на раду Универзитета у Нишу

Факултет заштите на раду Универзитета у Нишу је високообразовна и научна установа на којој се обављају студије првог, другог и трећег степена, као и студије за иновацију знања и стручног образовања из области заштите на раду.

Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу

Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу је високообразовна и научна установа на којој се обављају студије првог, другог и трећег степена, као и студије за иновацију знања и стручног образовања из области спорта и физичког васпитања.

Факултет уметности Универзитета у Нишу

Факултет уметности у Нишу је образовно-уметничка установа чија је основна делатност високошколско образовање из области ликовних, примењених и музичке уметности.У склопу факултета налази се библиотека.

Филозофски факултет Универзитета у Нишу

Филозофски факултет Универзитета у Нишу је високообразовна и научна установа која организује и спроводи академске програме и студије за иновацију знања и стручног образовања на основним, мастер и докторским академским студијама из области англистике, историје, комуницирања и односа са јавношћу, немачког jезика и књижевности, новинарства, педагогије, психологије, руског језика и књижевности, социјалне политике и социјалног рада, социологије, србистике, филозофије и француског језика и књижевности.

Факултети Универзитета у Нишу
Врање
Лесковац
Ниш
Крушевац
Државни
Приватни

На другим језицима

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.