Уметничка школа Ужице

Уметничка школа Ужице је средња стручна школа за образовање кадрова из образовних профила: техничар дизајна графике, техничар дизајна текстила, ликовни техничар, грнчар- уметничка керамика, конзерватор културних добара, ливац уметничких предмета, гравер уметничких предмета и дрворезбар.

Историјат

Уметничка школа у Ужицу у Ужицу основана је априла 2002. године. Током година, неколико пута је мењала локацију и назив, а од 2005. пресељена је на садашњу адресу, згради Црвеног крста у Ужицу.. Од оснивања, школа се суочавала са бројним проблемима, од којих се кључни односио на недостатак сопствене школске зграде. Школа је почела са радом у изнајмљеном простору Дома за децу и омладину „Петар Радовановић“ у Ужицу.

Образовни профили

Четворогодишњи смерови

  • техничар дизајна графике
  • техничар дизајна текстила
  • ликовни техничар
  • грнчар- уметничка керамика
  • конзерватор културних добара
  • ливац уметничких предмета
  • гравер уметничких предмета
  • дрворезбар

О школи

Школа данас има на располагању функционалан простор прилагођен специфичностима организације образовно–васпитног процеса у једној специјализованој стручној школи. Тренутно, Уметничка школа располаже школском зградом и помоћним објектима површине око 1300 м². Доминира простор наменски везан за учионице опште и стручне наставе, специјализоване радионице — атељеи (намењени реализацији практичног рада ученика), библиотека, укупне површине 630 м². Језгро наставног кадра представљају академски образовани, афирмисани, креативни стручњаци, исказани у различитим подручјима уметничког стваралаштва.

Од оснивања школе 2002. до 2006. године, испуњени су услови за остваривање наставних планова и програма у оквиру осам образовних профила: конзерватор културних добара, ливац уметничких предмета, гравер уметничких предмета, стилски кројач, дрворезбар, грнчар — уметничка керамика (уметнички занати). Школске 2005/2006. године, уведена су два нова образовна профила у области дизајна: техничар дизајна графике и техничар дизајна текстила. А 2008. уписује се и прва генерација смера ликовни техничар.

Школа, тренутно, на нивоу школске године, уписује 41 редовног ученика: 20 ученика у образовне профиле у домену дизајна и 21 ученика у образовне профиле у домену уметничког занатства. Данас, школу похађа 164 ученика распоређених у 8 одељења.

Наставни план и програм је концепцијски постављен тако да у оквиру четворогодишњег школовања доминирају програмски садржаји из домена стручне наставе (општестручни и ужестручни предмети, практичан рад ученика). Школски програм обухвата и општеобразовне предмете из области природних и друштвених наука, пре свега, у почетној фази школовања. Постојећи наставни план и програм представља добру основу за стицање примењивих знања и успешно радно ангажовање након завршетка школовања.

Остварена је сарадња са свим важнијим институцијама културе у граду, а то су: Народно позориште, Народни музеј, Градска галерија и Градска библиотека. Успостављена је и сарадња са одређеним бројем културних и научних институција у Републици Србији, уметничким галеријама, невладиним организацијама, специјализованим уметничким радионицама, индустријским предузећима чија је делатност делом везана за делатност школе. Такође, ученици су показали своја знања и квалитет освајањем бројних награда на локалним, савезним и међународним такмичењима (конкурсима).

У циљу презентације рада, стваралачких резултата ученика и професора, основана је 2005. године и Галерија Уметничке школе. Програмска оријентација Галерије везана је за организацију изложби и јавне наступе ученика и професора, посете значајним уметничким и културним програмима, позиви и гостовање познатих уметника, организацији изложбе матурских радова... Галерија остварује изузетно богату сарадњу са установама културе у Ужицу и региону, локалним медијама, што је значајан корак популарисања рада и афирмације Уметничке школе.

Завршетак школовања сваке генерације ученика, Уметничка школа обележава промотивним програмима, почев од свечане академије, маскенбала ученика, изложбе матурских радова коју прати и издавање репрезентативан каталога.

Слике, цртежи, скулптуре у глини и дрвету, гравуре, модели одеће и остали ученички радови, распоређени су на зидовима, у радионицама, ходницима, холовима, на степеништима, у сваком кутку школе тако да је Школа испуњена експонатима кроз које одише топлина ученичке маште.

Уметничка школа Ужице
Врста: државна
Основана: 2002.
Седиште: Ужице,
 Србија
Адреса: Велики парк 3, 31000 Ужице
Директор школе: Софија Бунарџић
Број образовних профила: 8 четворогодишњих
Број одељења: 8
Сајт школе: http://www.umetnicka-skola-uzice.edu.rs/
Видео канал школе: http://vimeo.com/umetnickaue
Електронска пошта eduart@open.telekom.rs

Спољашње везе

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.