Умереноконтинентална клима

На просторима умереноконтиненталне климе количина падавина опада ка унутрашњости континента и ка северу. Умереноконтиненталну климу одликују оштре зиме и постојан снежни покривач. Зими су многи дани с мразом, пролеће је кратко, а лето топло и влажно. Доминира у унутрашњости континента.

Humidcontinentalworld2
Умереноконтинентална клима

Види још

Јабланички управни округ

Јабланички управни округ је управни округ у југоисточном делу Србије са седиштем у Лесковцу. Према попису из 2011. године на подручју управног округа је живело 216.304 становника. Површина упраног округа је 2.770 км2 и обухвата 336 насељена места.

Западно Поморавље

Западно Поморавље је део Перипанонске Србије и Панонског басена.

Клима

Клима (са грчког нагиб, клима) као метеоролошки појам је скуп метеоролошких утицаја и појава које у одређеном временском прериоду чине средње стање атмосфере на неком делу Земљине површине. Клима је статистички профил времена током дужег временског периода. Она се мери проценом обрасца варијација у температури, влажности, атмосферском притиску, ветру, преципитацији, броју атмосферских честица и другим метеоролошким променљивама у датом региону током дугих временских периода. Клима се разликује од времена, по томе што време описује само краткорочне услове тих променљивих у датом региону.

Поред метеоролошког, постоји и биолошки и географски појам климе. Биолошка клима је комплекс климатских услова који са другим чиниоцима неке одређене средине одређују постојање, развитак, размножавање и премештање живих организама. Географска клима је скуп атмосферских стања која владају на одређеној површини Земље. Регионска клима се генерише путем климатског система, који има пет компонената: атмосфера, хидросфера, криосфера, литосфера, и биосфера.Клима дате локације зависи од латитуде, терена, и алтитуде, као и оближњих водених маса и њених струја. Климе могу бити класификоване користећи параметре као што су температура и падавине ради дефинисања специфичних климатских типова. Најчешће коришћена класификациона шема је она коју је изворно развио Владимир Кепен. Торнтвајтов систем, који је у употреби од 1948, садржи информације о евапотранспирацији заједно са температуром и преципитацијом и корисе се у стурирању биолошке разноврсности и начина на који климатске промене утичу на њу. Бергерон и просторни системи синоптичке класификације имају фокус на пореклу ваздушних маса које дефинишу климу региона. Клима се разматра у планетарним или у континенталним размерама - макроклима; у приземном ваздуху до 2 метра висине и на малом простору (поље, шума, трг и сл.) - микроклима, а у регионалним или локалним размерама - мезоклима. Наука која проучава процес формирања климе је климатологија.

Палеоклиматологија је студија древних клима. Пошто директне опсервације климе нису доступне за период пре 19. века, инфомације о палеоклимама се изводе из прокси променљивих које обухватају небиотичку евиденцију као што су седименти присутни у днима језера и узорцима леда из ледењака, и биотичку евиденцију као што су годови стабала и корали. Климатски модели су математички модели прошлих, садашњих и будућих клима. Климатске промене се могу јавити током дужих и краћих временских скала услед мноштва фактора; недавно загревање се разматра у оквиру глобалног загревања. Глобално загревање доводи до редистрибуција. На пример, „промена средње годишње температуре од 3°C кореспондира са померањем изотерме од апроксимативно 300–400 km у латитуди (у умерену зону) или 500 м у елевацији. Стога, очекује се да ће дођи до ширења врста на више надморске висине и ка половима у респонсу на померање климатски зона”.

Комрат

Комрат (гаг. Komrat, рум. Comrat, рус. Комрат) је највећи и главни град аутономног региона Гагаузија у Републици Молдавији. Према подацима из 2016. године у граду је живело 26.200 становника, а површина града је 16,4 km².

Континентална клима

Континентална клима је тип климе који се јавља на континенталаном подручју средњег дијела сјеверне хемисфере. То је подручје у зони западних вјетрова; сличне климе постоје на источној и југозападној обали истих континената и на другим вишим дијеловима свијета.

Национални парк Аланија

Национални парк Аланија (рус. Национальный парк «Ала́ния») је планински део северне падине централног дела Кавкаских планина и један од националних паркова Русије. Покрива трећину јужног дела Ирафског рејона у конститутивном субјекту Руске Федерације Северна Осетија — Аланија. Парк је створен тако да има двоструку намену да служи као еколошко уточиште, јер има веома висок ниво биодиверзитета и угрожених врста као што је западнокавкаски тур, а служи и као област високог културног наслеђа и потенцијал за рекреативни туризам.

Парк садржи широко распрострањене археолошке рушевине из неколико значајних прошлих цивилизација, укључујући и оних из бронзаног доба и наслеђе из доба племена Алани, по којима је овај национални парк добио име. Пошто надморска висина у парку може да се креће скоро до 4.000 метара вертикално на веома кратким растојањима, падине и долине се налазе на великим висинама. Овде климатске зоне варирају од алпских глечера и врхова у високим, јужним одељцима, до степских травњака у северним прелазима.

Национални парк Бикин

Национални парк Бикин (рус. Национальный парк Бикин) је један од националних паркова Русије и посебно заштићено природно подручје у Пожарском рејону у Приморској Покрајини на Руском далеком истоку. Парк је формиран 3. новембра 2015. године декретом Владе Руске Федерације у оквиру програма заштите и ширења критично угрожене врсте амурског тигра. Парк обухвата територију државног резервата природе Верхебикински, који је од регионалног значаја и део територије Бикинскаја.. Ово је један од најмлађих националних паркова Русије, а његова укупна површина износи 11,600 km². Територија парка стационирана је на западном делу планинског масива Сихоте Алињ. Надморска висина у парку варира од локације, па је тако најнижа на 200 м у долини реке Бикин, а највиша на 1932 метара, на Анику, највишој тачки Приморске Покрајине.

Национални парк Чаваш Вармане

Национални парк Чаваш Вармане (рус. Национальный парк «Чаваш Вармане») је велика шума у средњем делу реке Волге и један од националних паркова Русије. Парк је створен да служи двоструком циљу очувања биолошке разноврсности и заштите представника локације народа Чуваши. Налази се на око 100 км западно од места где се река Кама улива у Волгу, на источно-централној равници Европе. Парк припада Шемурински рејону у Чувашијској Републици, у Русији.

Нечкински национални парк

Нечкински национални парк (рус. Нечкинский национальный парк) је један од Националних паркова Русије и важан биолошко—културни резерват Удмуртске Републике. Налази се у средишњем делу долине реке Кама, њене притоке реке Сиве и приобалног дела Воткинск вештачког језера. Нечкински национални парк се налази на западној страни Урала. Територија националног парка је углавном шумовита, са великим бројем поплавних равница и великим бројем археолошких налазишта. Парк се налази у близини градова Ижевск и Воткинск, заузима површину од 207,52 km², а основан је 16. октобра 1997. године.

Општина Лебане

Општина Лебане је територијална јединица која се налази на југу Србије и припада Јабланичком управном округу. Средиште је градско насеље Лебане. Према попису из 2011. године на подручју општине било је 22.000 становника.

Општина Чучер-Сандево

Општина Чучер-Сандево је општина Скопског статистичког региона у Северној Македонији. Седиште општине је истоимено село Чучер-Сандево.

Општина Чучер-Сандево је општина са бројном српском мањином у Северној Македонији, где српски језик има статус службеног језика.

Плешчејево језеро

Плешчејево језеро национални парк (рус. Плещеево озеро (национальный парк) ), обухвата језеро Плешчејево и околна подручја. Језеро је веома популарно за одмор и рекреацију, као еколошко станиште, и некадашње одмаралиште руских царева. Језеро се налази у централном делу Источноевропске низије, око 130 км североисточно од Москве, у басену горње Волге. Југоисточно од парка се налази град Переслављ-Залески, Јарославска област.

Припишмински бори

Припишмински бори (рус. Припышминские Боры) је национални парк у Русији. Припишминске шуме налазе се у југозападном углу Западносибирске низије . Парк штити комплекс шума бора и брезе. Око 10% површине парка чине мочваре, баре, утрине и пашњаци. Парк се налази у Свердловској области, 150 km источно од Јекатеринбурга и 70 mi (110 km) западно од Тјумења. Транссибирска железница пролази кроз два дела парка.

Смољниј национални парк

Смољниј национални парк (рус. Смо́льный национальный парк) је специјално заштићено природно подручје и један од националних паркова Русије, у североисточном делу Републике Мордовије. Парк је основан Резолуцијом Владе Руске Федерацјије 3. марта 1995. године како би се очували драгоцени шумски предели листопадних шума, мочваре и степска подручја који се користе у еколошке, рекреативне и друге сврхе. Стациониран је на левој обали реке Алатир, на територијама које припадају Ичковском и Бољшеигнатовском рејону. Површина парка износи 365 km², а њиме управља Министарство природних ресурса и животне средине Русије. На нижим надморским висина парка налазе се мочваре. У јужном и централном делу парка налази се неколико брегова, док се на простору читавог парка налази велики број извора.

Ово станиште је уточиште за птице од међународног значаја.

Средња Европа

Средња или централна Европа је географска регија која обухвата површину од 1.253.371 km2, односно 11,9 % површине Европе. Простире се од Балтичког мора, на северу, до Црног мора и високих веначних планина на југу, које чине северну границу Јужне Европе.

Осим тога, може се сматрати да се и северна, јужна и југоисточна Европа у одређеној мери граниче и преклапају са средњом Европом тј. положај ове регије је веома значајан јер повезује све остале регије Европе.

Сви главни путеви који повезују западну и источну, северну и јужну Европу прелазе преко територије средње Европе. Ова регија обухвата девет земаља: Мађарску, Чешку, Словачку, Румунију, Швајцарску, Аустрију, Лихтенштајн, Немачку и Пољску.

Од ових девет земаља само три излазе на море, тако да у овој европској регији преовлађују континенталне земље.

Туапсиншки рејон

Туапсиншки рејон (рус. Туапси́нский муниципальный райо́н) административно-територијална је јединица другог нивоа и општински рејон смештен у југозападном делу Краснодарске покрајине, односно на југозападу европског дела Руске Федерације. Једна је од 37 општина у Покрајини.

Административни центар рејона и његово највеће и најважније насеље је град Туапсе.

Према подацима националне статистичке службе Русије за 2019. на територији округа живело је 129.105 становника или у просеку 54,57 ст/км². Површина рејона је 2.366 км².

Шорски национални парк

Шорски национални парк (рус. Шорский национальный парк) је шумска, планинска област у југозападном Сибиру, где Западносибирска низија прелази у Јужносибирске планине. То је већином област црне тајге (92% шуме парка). Парк има површину од 4.180 km², налази се у јужном делу Кемеровске области, око 300 км јужно од града Кемерово. Ова област је домовина народа Шорци, и историјски је био повезан са рудном и дрвном индустријом пре него што је постао заштићено подручје 1989. године.

Шумадија

Шумадија је географска регија у Србији. Име је добила по шумама које су некада прекривале највећи део њене територије. Административно средиште је Крагујевац, који је уједно и центар Шумадијског округа. Стари назив за Шумадију је Тривалија (грб Тривалије се много касније, у време устаничке Србије налази и на барјаку војводе Лазара Мутапа.

Шушенски бор

Шушенски бор (рус. национальный парк «Шушенский бор») ("Sushenshky Forest") састоји се од две репрезентативне шуме на крајњем југозападу Сибира, на северном делу планине Западни Сајан. Северни део је шумска степа, а јужни део је планинска четинарска шума. Јужни део парка је оивичен вештачким језером на реци Јенисеј иза Сајано-Шушенске хидроелектране, највеће хидроелектране у Русији. Шума представља важан биодиверзитет и има рекреативни значај за планинарење и туристе. Налази се у Шушенском дистрикту у Краснојарској Покрајини.

Основни типови
Остали типови
и подтипови
Повезано

На другим језицима

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.