Територијална организација Србије

Република Србија је уређена Законом о територијалној организацији, усвојеним у Народној Скупштини 29. децембра 2007. године.[1] Према Закону, територијалну организацију Републике Србије као територијалне јединице чине: општине (њих 145), градови (28) и Град Београд (тј. 174 јединице локалне самоуправе) и аутономне покрајине — као облици територијалне аутономије.

Територију локалних самоуправа чине насељена места, односно подручја катастарских општина која улазе у састав ових јединица локалне самоуправе. Границе јединица локалне самоуправе утврђене су границама одговарајућих катастарских општина са њене територије.

Насељено место је део територије јединице локалне самоуправе, који има изграђене објекте за становање и привређивање, основну комуналну инфраструктуру и друге објекте за задовољавање потреба становника који су ту стално настањени. Насељено место може бити у саставу само једне јединице локалне самоуправе.

Општина је основна територијална јединица у којој се остварује локална самоуправа, која је способна да преко својих органа самостално врши сва права и дужности из своје надлежности и која има најмање 10.000 становника.

Град је територијална јединица утврђена овим законом, која представља економски, административни, географски и културни центар ширег подручја и има више од 100.000 становника, а изузетно и мање. Територија града може бити подељена на градске општине. Подела града на градске општине утврђује се статутом града, у складу са законом.

Регион Београда (Град Београд) има статус посебне територијалне јединице у Србији, која има своју управу: Скупштину Града Београда, градоначелника Града Београда, Градско веће Града Београда и Градску управу Града Београда. Територија Града Београда је подељена на 17 градских општина, које имају своје локалне органе власти. Подела Града Београда на градске општине утврђује се Статутом Града Београда.

Након преласка Косова и Метохије под привремену управу УНМИК 1999, у овој покрајини је усвојена другачија територијална организација. Окрузи какве познаје Република Србија (описани у овом чланку) функционишу (у обиму већ према околностима) једино у срединама које већински настањују Срби.

Gradovi i opštine Srbije.pdf
Градови и општине у Републици Србији

Управни окрузи

Districts of Serbia
Окрузи Републике Србије

У Републици Србији постоји 29 управних округа:[2]

управни округ Општине
Град Београд Барајево, Вождовац, Врачар, Гроцка, Звездара, Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац, Палилула, Раковица, Савски Венац, Сопот, Стари град, Сурчин, Чукарица.
Мачвански управни округ Шабац, Богатић, Лозница, Владимирци, Коцељева, Мали Зворник, Крупањ, Љубовија.
Колубарски управни округ Ваљево, Осечина, Уб, Лајковац, Мионица, Љиг.
Подунавски управни округ Смедерево, Смедеревска Паланка, Велика Плана
Браничевски управни округ Велико Градиште, Пожаревац, Голубац, Мало Црниће, Жабари, Петровац на Млави, Кучево, Жагубица.
Шумадијски управни округ Крагујевац, Аранђеловац, Топола, Рача, Баточина, Кнић, Лапово.
Поморавски управни округ Јагодина, Ћуприја, Параћин, Свилајнац, Деспотовац, Рековац.
Борски управни округ Бор, Кладово, Мајданпек, Неготин.
Зајечарски управни округ Бољевац, Књажевац, Зајечар, Сокобања.
Златиборски управни округ Бајина Башта, Косјерић, Ужице, Пожега, Чајетина, Ариље, Прибој, Нова Варош, Пријепоље, Сјеница.
Моравички управни округ Чачак, Горњи Милановац, Лучани, Ивањица.
Рашки управни округ Краљево, Врњачка Бања, Рашка, Нови Пазар, Тутин.
Расински управни округ Варварин, Трстеник, Ћићевац, Крушевац, Александровац, Брус.
Нишавски управни округ Ниш, Алексинац, Сврљиг, Мерошина, Ражањ, Медијана, Нишка Бања, Палилула, Пантелеј, Црвени Крст, Дољевац, Гаџин Хан.
Топлички управни округ Прокупље, Блаце, Куршумлија, Житорађа.
Пиротски управни округ Бела Паланка, Пирот, Бабушница, Димитровград.
Јабланички управни округ Лесковац, Бојник, Лебане, Медвеђа, Власотинце, Црна Трава.
Пчињски управни округ Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград, Трговиште, Врање, Бујановац, Прешево.
Косовски управни округ Подујево, Обилић, Приштина, Косово Поље, Глоговац, Штимље, Штрпце, Урошевац, Качаник, Липљан.
Пећки управни округ Исток, Пећ, Клина, Дечани, Ђаковица.
Призренски управни округ Сува Река, Ораховац, Призрен, Гора.
Косовскомитровачки управни округ Зубин Поток, Лепосавић, Звечан, Косовска Митровица, Србица, Вучитрн.
Косовскопоморавски управни округ Косовска Каменица, Ново Брдо, Гњилане, Витина.
Сремски управни округ Шид, Стара Пазова, Сремска Митровица, Рума, Пећинци, Ириг, Инђија.
Севернобанатски управни округ Ада, Кањижа, Кикинда, Нови Кнежевац, Сента, Чока.
Јужнобанатски управни округ Алибунар, Бела Црква, Вршац, Ковачица, Ковин, Опово, Панчево, Пландиште.
Средњобанатски управни округ Житиште, Зрењанин, Нова Црња, Нови Бечеј, Сечањ.
Севернобачки управни округ Бачка Топола, Мали Иђош, Суботица.
Западнобачки управни округ Апатин, Кула, Оџаци, Сомбор.
Јужнобачки управни округ Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Бечеј, Врбас, Жабаљ, Град Нови Сад, Нови Сад, Петроварадин, Србобран, Сремски Карловци, Темерин, Тител.
Srbija - Teritorijalna organizacija 1993

Територијална организација и окрузи у Србији 1993. године

Srbija - Teritorijalna organizacija 2001

Територијална организација и окрузи у Србији 2001. године

Srbija - Teritorijalna organizacija 2005

Територијална организација и окрузи у Србији 2005. године

Srbija - Teritorijalna organizacija 2009

Територијална организација и управни окрузи у Србији 2009. године

Srbija - Teritorijalna organizacija 2010

Територијална организација и управни окрузи у Србији 2010. године

Srbija - Sudovi opste nadleznosti 2008

Судови опште надлежности у Србији 2008. године

Општине у Аутономној покрајини Војводина

Vojvodina municipalities map
Општине у Војводини
Име
општине
површина
y km2
број
становника
број
насеља
управни округ
Бачка Топола 596 33.321 23 Севернобачки управни округ
Мали Иђош 181 12.031 3 Севернобачки управни округ
Суботица 1.007 141.554 19 Севернобачки управни округ
Житиште 525 16.841 12 Средњобанатски управни округ
Зрењанин 1.326 123.362 22 Средњобанатски управни округ
Нова Црња 273 10.272 6 Средњобанатски управни округ
Нови Бечеј 623 23.925 4 Средњобанатски управни округ
Сечањ 523 13.267 11 Средњобанатски управни округ
Ада 227 16.991 5 Севернобанатски управни округ
Кањижа 401 25.343 13 Севернобанатски управни округ
Кикинда 782 59.453 10 Севернобанатски управни округ
Нови Кнежевац 305 11.269 9 Севернобанатски управни округ
Сента 293 23.316 5 Севернобанатски управни округ
Чока 321 11.398 8 Севернобанатски управни округ
Алибунар 602 20.151 10 Јужнобанатски управни округ
Бела Црква 353 17.367 14 Јужнобанатски управни округ
Вршац 800 52.026 24 Јужнобанатски управни округ
Ковачица 419 25.274 8 Јужнобанатски управни округ
Ковин 730 33.722 10 Јужнобанатски управни округ
Опово 203 10.440 4 Јужнобанатски управни округ
Панчево 755 123.414 10 Јужнобанатски управни округ
Пландиште 383 11.336 14 Јужнобанатски управни округ
Апатин 350 28.929 5 Западнобачки управни округ
Кула 481 43.101 7 Западнобачки управни округ
Оџаци 411 30.154 9 Западнобачки управни округ
Сомбор 1.178 85.903 16 Западнобачки управни округ
Бач 365 14.405 6 Јужнобачки управни округ
Бачка Паланка 579 55.528 14 Јужнобачки управни округ
Бачки Петровац 158 13.418 4 Јужнобачки управни округ
Беочин 186 15.726 8 Јужнобачки управни округ
Бечеј 486 37.351 5 Јужнобачки управни округ
Врбас 376 42.092 7 Јужнобачки управни округ
Жабаљ 400 26.134 4 Јужнобачки управни округ
Град Нови Сад 699 341.625 16 Јужнобачки управни округ
Нови Сад 610 307.760 11 Јужнобачки управни округ
Петроварадин 89 33.865 5 Јужнобачки управни округ
Србобран 284 16.317 3 Јужнобачки управни округ
Сремски Карловци 51 8.750 1 Јужнобачки управни округ
Темерин 170 28.287 3 Јужнобачки управни округ
Тител 262 15.738 6 Јужнобачки управни округ
Инђија 385 47.433 11 Сремски управни округ
Ириг 230 10.866 12 Сремски управни округ
Пећинци 489 19.720 15 Сремски управни округ
Рума 582 54.339 17 Сремски управни округ
Сремска Митровица 762 79.940 26 Сремски управни округ
Стара Пазова 351 65.792 9 Сремски управни округ
Шид 687 34.188 19 Сремски управни округ

Општине у Аутономној покрајини Косово и Метохија

Kosovo2009.pdf
Општине самопроглашене Републике Косова 2009. године
Име
општине
површина
y km2
број
становника(процена 2006.)
број
насеља
управни округ
Обилић 625 Косовски управни округ
Подујево 105 23000 18 Косовски управни округ
Приштина 564 550.000 Косовски управни округ
Косово Поље 89 32.097 18 Косовски управни округ
Глоговац 290 Косовски управни округ
Штимље 134 29.000 24 Косовски управни округ
Штрпце 14.000 15 Косовски управни округ
Урошевац 344 Косовски управни округ
Качаник 294 38 Косовски управни округ
Липљан 401 76.000 Косовски управни округ
Исток 464 30 Пећки управни округ
Пећ 603 93.000 62 Пећки управни округ
Клина 403 64 Пећки управни округ
Дечани 402 30 Пећки управни округ
Ђаковица 85 Пећки управни округ
Сува Река 434 80.000 Призренски управни округ
Ораховац 401 25.000 Призренски управни округ
Призрен 640 100.000 77 Призренски управни округ
Гора 385,6 5000 19 Призренски управни округ
Зубин Поток 335 14.900 64 Косовскомитровачки управни округ
Лепосавић 18.500 72 Косовскомитровачки управни округ
Косовска Митровица 350 110.000 49 Косовскомитровачки управни округ
Србица 72.600 50 Косовскомитровачки управни округ
Звечан 104 16.600 18 Косовскомитровачки управни округ
Вучитрн 102.662 67 Косовскомитровачки управни округ
Косовска Каменица 523 63.000 76 Косовскопоморавски управни округ
Ново Брдо 90 3.900 25 Косовскопоморавски управни округ
Гњилане 130.000 62 Косовскопоморавски управни округ
Витина 60.000 31 Косовскопоморавски управни округ

Види још

Референце

  1. ^ „Закон о територијалној организацији Републике Србије”. parlament.rs (на језику: српски). 29. 12. 2007. Приступљено 26. 11. 2018.
  2. ^ http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi_rezultati.pdf
Административна подјела Србије

Административна подјела Србије одређена је Уредбом о управним окрузима Владе Републике Србије из 2006. године и Законом о територијалној организаацији Народне скупштине Републике Србије из 2007. године.Република Србија је подијељена Уредбом на двадесет девет управних округа, док су јединице територијалне организације према Закону општине и градови и аутономне покрајине.

Општина Лекино брдо

Општина Лекино брдо је послератна општина у Београду, постојала у периоду 1952—1955. Простирала мање-више на Пашином (у том периоду Лекином) брду, по коме је и добила име.

Када је непосредно после Другог светског рата 1945. године Београд подељен на рејоне, ово подручје спадало је у 6. рејон. После распуштања рејона 1952. године, основана је самостална општина Лекино брдо, a 1. септембра 1955. године припојена је општини Вождовац.

Списак грбова и амблема градова и општина Србије

Ово је списак грбова и амблема градова и општина Републике Србије.

Списак насељених места у Србији

Ово је списак свих насељених места на територији Републике Србије са стањем 1. јануара 2009. године. У чланку се налазе и насеља која су формирана новим Законом о територијалној организацији Републике Србије донетим 27. децембра 2007. године, стара имена насеља, као и места која су изгубила статус самосталних насељених места. Како по важећој статистици у Србији постоје градска и остала насеља, градска насеља су од осталих насеља издвојена тако што су подебљана (болдирана). Све промене у насељеним местима се односе на период после 1945. године. Стари називи насеља на подручју Војводине нису вођена изворно јер нису била у духу званичног језика државе, па је француски назив за Charleville фонетски довео до званичног назива Шарневил (део Банатског Великог Села), иста ситуација је и са насељима чији су изворни облици на мађарском, румунском, словачком језику. Списак насеља је дат по ISO 3166-2:RS стандарду који се дефинише по административним јединицама (RS00-Град Београд, RS01-Севернобачки управни округ...).

Статистички региони Србије

На подручју Републике Србије постоји пет статистичких региона: Војводина, Београд, Шумадија и Западна Србија, Јужна и Источна Србија и Косово и Метохија. Ови региони су на НСТЈ 2 нивоу по Номенклатури статистичких територијалних јединица (НСТЈ) Европске уније и груписани су у две више НСТЈ 1 јединице:

Србија — Север (Војводина и Београд)

Србија — Југ (Шумадија и Западна Србија, Јужна и Источна Србија и Косово и Метохија)

Територијална организација Србије (1945—2007)

Административна подела Србије (1944-1990) је управна (административно-територијална) подела Србије у раздобљу од ослобођења земље у јесен 1944. године до доношења Устава Републике Србије из 1990. године. Током овог раздобља, извршено је неколико системских промена у административно-територијалној организацији Србије, која је у различитим периодима почивала на тростепеним или двостепеним облицима управе, заснованим на јединицама као што су: области, окрузи, срезови и општине.

Управни окрузи Србије

Управни окрузи нису облик локалне самоуправе нити део територијалне организације Републике Србије, већ начин обављања државне управе. Према Закону о државној управи је одређено да се управни округ образује ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе.

Уредбом Владе Републике Србије, од 29. јануара 1992. године, одређени су послови државне управе које министарства обављају изван својих седишта у окрузима као подручним средиштима државне власти. Према уредби Владе Србије из фебруара 2006. године окрузи мењају име у управни окрузи.

Градови и општине Републике Србије
Град Београд
Војводина
Шумадија и
западна Србија
Јужна и
источна Србија
Косово и
Метохија

На другим језицима

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.