Строги природни резерват Јасенова глава

Један део шумског комплекса планине јужни Кучај заштићен је законом као Специјални резерват природе под називом Мала јасенова глава, као подручје друге категорије, односно од великог националног значаја.[1]

Припада општини Бољевац и захвата површину од 6,3 хектара.

Мала јасенова глава представља природно добро од великог значаја, као очувана ретка реликтна шумска заједница. Основну вредност резервата представља Тиса (Taxus baccata), која заједно са буквом (Fagus moesiaca) чини градитељску врсту ове реликтне мешовите заједнице. Тиса, као терцијали реликт и стара средњеевропска-кавкаска врста у Србији се јавља спорадично, као ретки пратилац неколико шумских заједница у којима је потиснута од стране других дрвенастих и жбунастих врста на овом подручју представља једну од основних природних вредности.[2]

Додатну вредност резервата чини присуство ендемореликтног планинског јавора, који се попут тисе јавља спорадично, не само у овом резервату, него и на подручју Србије.[3]

Резерват је установљен уредбом Завода за заштиту природе Србије 2014. године и значајан за научно-истраживачке и образовне сврхе, а њиме управља ЈП „Србијашуме”.

Кучај код пећине Церемошње
Строги природни резерват Јасенова глава

Види још

Референце

  1. ^ Туристички клуб
  2. ^ Завод за заштиту природе Србије
  3. ^ Завод за заштиту природе Србије

Спољашње везе

Специјални
резервати природе
Општи
резервати природе
Специјални
  • природни резервати
Научно-истраживачки
резервати
Резервати за
одржавање
генетског фонда
Строги
природни резервати

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.