Селевењске пустаре

Специјални резерват природе „Селевењске пустаре” је смештен између места Бачки Виногради и Хоргош на крајњем северу Србије. Резерват чини 10 подручја очуваних природних вредности.

Specijalni rezervat prirode Selevenjske pustare
Залазак сунца у резервату природе Селевењске пустаре
Мјесто Србија
Најближи градХоргош, Бачки Виногради
Површина10 ha
Управљачко тијелоСрбија

Опште карактеристике

Упркос томе што ботаничари још крајем прошлог века користе назив „Селевењска пуста“, овај термин остаје непознат све до 1992. године, када се први пут званично помиње у акту о претходној заштити подручја. Дефинитивна заштита ступа на снагу крајем 1997. године доношењем Уредбе владе Републике Србије.

СРП „Селевењске пустаре” стављен је под заштиту као посебна природна вредност коју чини висока разноликост станишта равничарског типа предела са мозаично распоређеним животним заједницама степског, слатинског, пешчарског и мочварног карактера које су специфичне за ово подручје, као и изузетно високи степен флористичког диверзитета са значајним бројем најугроженијих врста изворне панонске флоре и фауне. Резерват „Селевењске пустаре” је II категорија заштите, од републичког је значаја, површине 677ха + 1.173ха заштитне зоне. Састоји се од 10 подручја, величине од 10ха до 100ха, од којих се само два просторно додирују. Остала су одвојена обрадивим површинама и саобраћајницама. У оквиру резервата се налази Селевењска шума, са површином око 90ха, док остале делове резервата чине слатине и влажне ливаде са фрагментима степске вегетације.[1]

СРП „Селевењске пустаре” у ствари представља крајње источне огранке Суботичко-Хоргошке пешчаре са надморским висинама од 85 до 93м. У питању је најконтиненталнији део Војводине.

Слатина- Селевењске пустаре

Одлике вегетације Селевењске пустаре одраз су пре свега карактера типова педолошког супстрата. То је разлог што се на релативно ограниченом простору комплекси вегетације пешчарског и степског карактера смењују са фрагметима слатина, ливада, мочварних ливада и мочвара, као и оазама хидрофилних и термофилих шума и њихових деградационих стадијума. За њих је нераскидиво везана анимална компонента. Тако се као неминовност намеће заштита екосистема у целини, при чему је примарни задатак очување и одржавање еколошке равнотеже, у којој свака ценолошка компонента има подједнаку важност.[2]

Природа

Селевењске пустаре се пружају дуж границе Суботичко - Хоргошке пешчаре и лесног платоа Бачке. Као гранична зона две географске области, припада подручјима повезаног биодиверзитета. За неке биљне врсте Резерват је једино налазиште у Србији, или је једно од постојећих малобројних налазишта (22 врсте су заштићене законом, а 14 се сматрају угроженим по међународним мерилима и заштићене су и у суседним земљама).[3] Од животињских врста такође су присутне врсте од међународног значаја, међу њима су барска жаба, пешчарски гуштер, слепи мишеви и неке ретке птице гнездарица у Селевењској шуми.

Културне вредности

Подручја Резервата чине фрагменти пустаре са обрађеним површинама воћњака и њива између два насеља. На подручју постоје и археолошка налазишта од којих је најпознатије средњовековно црквиште Темпломпарт, откривено приликом изградње аутопута.

Некада је традиционално било виноградарско подручје, а данас има много више воћњака. Углавом се гаје јабуке, крушке, брескве и кајсије, док је виноградарство у успону уз производњу старих сорти вина. Сточарство које је било некада традиционална делатност на пустари, данас није довољно заступљено.

Туристичка понуда

Првомајски излети се традиционално одржавају у Селевењској шуми уз оганичен број излетничких места за камповање и излет, имајући у виду резерватски тип заштите и ограничено кретање. Отворена ватра може се ложити само у дворишту чарде.

Види још

Референце

  1. ^ [Plan upravljanja: SRP “Selevenjske pustare” za period 2012-2021 (2011) Javno preduzeće “Palić-Ludaš”, Palić, 1-40 pp.]
  2. ^ [Butorac, B. (1992): Fitocenološke, florističke i ornitološke vrednosti područja „Selevenjska pustara” kao podloga za zaštitu. Časopis republičkog zavoda za zaštitu prirode SR Srbije. 45/1992: 65-76 pp.]
  3. ^ Specijalni rezervat prirode „Selevenjske pustare” Архивирано на сајту Wayback Machine (јул 11, 2015) (на језику: енглески), Приступљено дана 8. 7. 2015.
Henestaris halophilus

Henestaris halophilus је врста стенице из потфамилије Henestarinae. Типичан је представник групе стеница који се среће на слатинским стаништима.

Јазово (слатинско станиште)

Слатине у околини села Јазово представљају слатинска станишта, природно богатство велике вредности. Ова станишта се налазе на Директиви о стаништима Европске уније као станишта која захтевају неодложиву и приоритетну заштиту због велике угрожености и огромних ботаничких вредности.

Влајковац (слатинско станиште)

Слатине у околини села Влајковац представљају слатинска станишта, природно богатство велике вредности. Ова станишта се налазе на Директиви о стаништима Европске уније као станишта која захтевају неодложиву и приоритетну заштиту због велике угрожености и огромних ботаничких вредности.

Жабаљ (слатинско станиште)

Слатине у околини села Жабаљ представљају слатинска станишта, природно богатство велике вредности. Ова станишта се налазе на Директиви о стаништима Европске уније као станишта која захтевају неодложиву и приоритетну заштиту због велике угрожености и огромних ботаничких вредности.

Жабина хумка

Жабина хумка мађ. Béka halom је курган који се налази на североистоку Војводине, на самој северној граници Кањишког Јароша, на пола пута између Бачких Винограда и Хоргоша. Хумка је у доста лошем стању, пошто се користи као део парцеле која се интензивно преорава.

Идвор (слатинско станиште)

Слатине у околини села Идвор представљају слатинска станишта, природно богатство велике вредности. Ова станишта се налазе на Директиви о стаништима Европске уније као станишта која захтевају неодложиву и приоритетну заштиту због велике угрожености и огромних ботаничких вредности.

Иланџа (слатинско станиште)

Слатине у околини села Иланџа представљају слатинска станишта, природно богатство велике вредности. Ова станишта се налазе на Директиви о стаништима Европске уније као станишта која захтевају неодложиву и приоритетну заштиту због велике угрожености и огромних ботаничких вредности.

Иђош (слатинско станиште)

Слатине у околини села Иђош представљају слатинска станишта, природно богатство огромне вредности. Ова станишта се налазе на Директиви о стаништима Европске Уније као станиште које захтева неодложиву и приоритетну заштиту због велике угрожености и огромних ботаничких вредности.

Крушевље (слатинско станиште)

Слатине и слатинска станишта су веома заступљена у околини села Крушевље, које је смештено је у северо-западном делу Бачке, у западном делу АП Војводине и територијално припада Западнобачком округу.

Маргита (слатинско станиште)

Слатине у околини села Маргита представљају слатинска станишта, природно богатство велике вредности. Ова станишта се налазе на Директиви о стаништима Европске уније као станишта која захтевају неодложиву и приоритетну заштиту због велике угрожености и огромних ботаничких вредности.

Мочварни мравник

Мочварни мравник (лат. Phengaris teleius) врста је дневног лептира из породице плаваца (лат. Lycaenidae).

Резервати природе Србије

Резервати природе су подручја са специфичним природним одликама који представљају очуване, јединствене, ретке, ендемореликтне и посебне целине, заштићене законом. Резерват природе може бити строги или специјални. Строги резервати су намењени искључиво очувању природног фонда и научно-истраживачком раду и посматрању. Специјални резервати имају неизмењени и добро очуван екосистем у којем је човеков утицај сведен на минимум, а на основу намене могу се издвојити хидролошки, орнитолошки, геолошки, ихтиолошки, палеонтолпошки и др.

Русанда (слатинско станиште)

Русанда је слано језеро у Србији, код војвођанског места Меленци. Поред сланог језера у Парку природе „Русанда" су значајна и слатинска станишта која представљају природно богатство огромне вредности. Ова станишта се налазе на Директиви о стаништима Европске Уније као станиште које захтева неодложиву и приоритетну заштиту због велике угрожености и огромних ботаничких вредности.

Сечањ (слатинско станиште)

Слатине и слатинска станишта су веома заступљена у општини Сечањ, која је смештена је у централном делу Баната, у источном делу АП Војводине и територијално припада Средњебанатском округу. Лоцирана у поречју Бегеја, Тамиша и Брзаве.

Слано Копово (слатинско станиште)

Слатине у околини Сланог Копова представљају слатинска станишта, природно богатство велике вредности. Ова станишта се налазе на Директиви о стаништима Европске уније као станишта која захтевају неодложиву и приоритетну заштиту због велике угрожености и огромних ботаничких вредности.

Слатине у долини Златице

Слатине у долини Златице представљају слатинска станишта, природно богатство велике вредности. Ова станишта се налазе на Директиви о стаништима Европске уније као станишта која захтевају неодложиву и приоритетну заштиту због велике угрожености и огромних ботаничких вредности.

Слатинска станишта Селевењске пустаре

Слатинска станишта у оквиру Специјалног резервата природе „Селевењске пустаре” се налазе на североистоку Бачке и по својим одликама представљају специфичан простор са наглашеним природним обележјима.

Српски Милетић (слатинско станиште)

Слатине и слатинска станишта су веома заступљена у околини села Српски Милетић, које је смештено је у западном делу Бачке, у западном делу АП Војводине и територијално припада Западнобачком округу.

Суботичко-хоргошка пешчара

Суботичко-хоргошка пешчара је пешчара која се налази на крајњем северу Србије и њене покрајине Војводине, уз саму границу са Мађарском. Са својом површином од око 250 km² друга је највећа пешчара у Војводини након Делиблатске.

Специјални
резервати природе
Општи
резервати природе
Специјални
  • природни резервати
Научно-истраживачки
резервати
Резервати за
одржавање
генетског фонда
Строги
природни резервати

На другим језицима

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.