Ракови

Ракови (Crustacea) су зглавкари за које је карактеристично да имају два пара антена, двогране екстремитете, да дишу на шкрге и да су, са малим изузецима, водене животиње.[1] Овај подтип зглавкара[2] обухвата око 30 000 врста најчешће добро покретних животиња које воде слободан начин живота, са само неколико врста које су сесилне и ретким паразитским врстама.

Ракови
Временски распон: 511–0 Ma
Камбрија — данас
A segmented animal is seen from the side. It has a long antennae and small black eyes; one pair of legs is much more robust than the others; the body is slightly arched and each segment carries a pair of appendages. The whole animal is translucent or a pale brown colour.
Abludomelita obtusata
Lobster
јастог
Научна класификација
Царство:
Тип:
Подтип:
Crustacea

Brünnich, 1772
класе и поткласе
класа Branchiopoda
Phyllopoda
Sarsostraca
класа Remipedia
класа Cephalocarida
класа Maxillopoda
Thecostraca
Tantulocarida
Branchiura
Pentastomida
Mystacocarida
Copepoda
класа Ostracoda
Myodocopa
Podocopa
класа Malacostraca
Phyllocarida
Hoplocarida
Eumalacostraca

Спољашња анатомија

Тело им је хетерономно сегментисано и најчешће подељено на два региона:

 • главеногрудни (cephalotorax), настао срастањем 6 главених и различитог броја, зависно од врсте ракова, грудних сегмената и
 • трбушни (abdomen), који се састоји од различитог броја сегмената.

На глави се налазе:

1. пар су антене 1 које најчешће примају хемијске дражи:
2. пар су антене 2 које могу да имају различите улоге: тактилних чулних органа, пливање, придржавање женке приликом парења и др.
3. пар су мандибуле као пар јаких хитинских и назубљених плоча којима се дроби храна;
4. два пара максила, нежни, листолики ектремитети који додатно ситне храну.

Број грудних екстремитета је усаглашен са бројем сегмената који граде овај регион:

1. један од прва три пара су виличне ноге (максилопеде) којима се храна придржава и помера ка усном отвору;
2. остали грудни екстремитети служе за кретање и називају се переиподе. Оне могу код појединих представника, какви су десетоноги (декаподни) ракови, да буду јако снажне и у облику клешта којима се плен хвата и дроби.

Трбушни екстремитети се називају плеоподе и присутни су само код виших ракова. Најчешће имају улогу у кретању, пливању, а могу служити и за ношење јаја, код женки, или као копулаторни органи мужјака.

Спољашњи скелет је добро развијен и изграђен од кутикуле коју излучује једнослојни епидермис. На спојевима сегмената и чланака ногу кутикула је танка што омогућава добру покретљивост тих делова.

Унутрашња анатомија

Цревни систем је састоји од:

 • предњег црева, које је пореклом од ектодерма и обложено је кутикулом која образује задебљања чија је улога механичка обрада хране;
 • средње црево је ендодермалног порекла и нема кутикулу, у њега се улива пар жлезда означених као јетра;
 • задње црево је истог порекла као и предње и такође је обложено кутикулом.

Крвни систем је отворен, крв циркулише кроз:

У крви се налазе респираторни пигменти:

Ракови дишу:

 • помоћу шкрга, они који живе у води, које могу бити у виду листића (простији ракови) или у виду великог броја нити накачених на једну централну осовину;
 • код сувоземних врста образују се шкржне коморе које функционишу као плућа;
 • сићушне, водене врсте могу респирацију да обављају целом површином тела.

Излучивање се обавља једним јединим паром измењених метанефридија који се излива у основи максила или антена па се према томе називају максиларне или антеналне жлезде.

Нервни систем је лествичастог типа при чему код појединих врста може да дође до стапања ганглија.

Ракови имају одвојене полове са израженим полним диморфизмом, а хермафродити су ретки. Код највећег броја врсте развиће се одвија метамотфозом при чему долази до пресвлачења, одбацивања старе кутикуле, која постаје мала, тесна и образовања нове.

Класификација

Класа ракова дели се на поткласе:

 • цефалокарида
 • бранхиопода
 • остракода
 • мистакокарида
 • копепода
 • бранхиура
 • цирипедија
 • малакострака или виши ракови

По једној застарелој подели делили су се у две групе:

 • нижи ракови (Entomostraca) и
 • виши ракови (Malacostraca).

Заједничко је обележје виших ракова једнак број сегмената.

Такозвани нижи ракови, су подељени у :

 • данашњи разред листоношци (Branchiopoda: Phylopoda и Sarsostraca),
 • današnji razred dvoljušturci (Ostracoda),
 • данашњи подразред веслоношци (Copepoda); припада разреду Maxillopoda
 • данашњи подразред шкргорепци (Branchiura); припада разреду Maxillopoda
 • данашњи инфраразред витичари (Cirripedia).[3] Pripada u razred Maxillopoda

Подред ракова се дели на:

 • Класа Branchiopoda Latreille, 1817 - шкргоношци
  • Подкласа Calmanostraca Tasch, 1969
   • Ред Notostraca Sars, 1867
    • Фамилија Triopsidae Keilhack, 1909
  • Подкласа Diplostraca Gerstaecker, 1866
   • Ифракласа Cladoceromorpha Ax, 1999
    • Надред Cladocera Latreille, 1829
     • Ред Anomopoda Sars, 1865
      • Фамилија Bosminidae Baird, 1845
      • Фамилија Chydoridae Dybowski & Grochowski, 1894 emend. Frey, 1967
      • Фамилија Daphniidae Straus, 1820
      • Фамилија Eurycercidae
      • Фамилија Ilyocryptidae Smirnov, 1971
      • Фамилија Macrothricidae Norman & Brady, 1867
      • Фамилија Moinidae Goulden, 1968
     • Ред Ctenopoda Sars, 1865
      • Фамилија Holopediidae G.O. Sars, 1865
      • Фамилија Pseudopenilidae Korovchinsky & Sergeeva, 2008
      • Фамилија Sididae Baird, 1850
     • Ред Haplopoda Sars, 1865
      • Фамилија Leptodoridae Lilljeborg, 1861
     • Ред Onychopoda Sars, 1865
      • Фамилија Cercopagididae Mordukhai-Boltovskoi, 1968
      • Фамилија Podonidae Mordukhai-Boltovskoi, 1968
      • Фамилија Polyphemidae Baird, 1845
    • Ред Cyclestherida Sars G.O., 1899
     • Фамилија Cyclestheriidae Sars G.O., 1899
   • Ред Laevicaudata Linder, 1945
    • Фамилија Lynceidae
   • Ред Spinicaudata Linder, 1945
    • Фамилија Cyzicidae Stebbing, 1910
  • Подкласа Sarsostraca Tasch, 1969
   • Ред Anostraca Sars, 1867
    • Фамилија Artemiidae Grochowski, 1896
    • Фамилија Branchinectidae Daday, 1910 (sensu Rogers & Coronel, 2011)
    • Фамилија Branchiopodidae Baird, 1852
    • Фамилија Chirocephalidae Daday, 1910
    • Фамилија Parartemiidae Daday, 1910 (sensu Weekers et al., 2002)
    • Фамилија Streptocephalidae Daday, 1910
    • Фамилија Tanymastigidae Brtek, 1972
    • Фамилија Thamnocephalidae Packard, 1883
 • Класа Cephalocarida
  • Brachypoda Birshteyn, 1960
   • Фамилија Hutchinsoniellidae Sanders, 1955
 • Класа Multicrustacea Regier, Shultz, Zwick, Hussey, Ball, Wetzer, Martin & Cunningham, 2010
  • Класа Hexanauplia Oakley, Wolfe, Lindgren & Zaharof, 2013
   • Подксласа Copepoda Milne Edwards, 1840 - veslonošci
    • Ифракласа Copepoda incertae sedis
    • Ифракласа Neocopepoda Huys & Boxshall, 1991
     • Ндред Gymnoplea Giesbrecht, 1882
      • Ред Calanoida Sars G. O., 1903
       • Фамилија Acartiidae Sars G.O., 1903
       • Фамилија Aetideidae Giesbrecht, 1892
       • Фамилија Arctokonstantinidae Markhaseva & Kosobokova, 2001
       • Фамилија Arietellidae Sars G.O., 1902
       • Фамилија Augaptilidae Sars G.O., 1905
       • Фамилија Bathypontiidae Brodsky, 1950
       • Фамилија Calanidae Dana, 1849
       • Фамилија Candaciidae Giesbrecht, 1893
       • Фамилија Centropagidae Giesbrecht, 1893
       • Фамилија Clausocalanidae Giesbrecht, 1893
       • Фамилија Diaixidae Sars G.O., 1902
       • Фамилија Diaptomidae Baird, 1850
       • Фамилија Discoidae Gordejeva, 1975
       • Фамилија Epacteriscidae Fosshagen, 1973
       • Фамилија Eucalanidae Giesbrecht, 1893
       • Фамилија Euchaetidae Giesbrecht, 1893
       • Фамилија Fosshageniidae Suárez-Morales & Iliffe, 1996
       • Фамилија Heterorhabdidae Sars G.O., 1902
       • Фамилија Hyperbionycidae Ohtsuka, Roe & Boxshall, 1993
       • Фамилија Kyphocalanidae Markhaseva & Schulz, 2009
       • Фамилија Lucicutiidae Sars G.O., 1902
       • Фамилија Megacalanidae Sewell, 1947
       • Фамилија Mesaiokeratidae Matthews, 1961
       • Фамилија Metridinidae Sars G.O., 1902
       • Фамилија Nullosetigeridae Soh, Ohtsuka, Imabayashi & Suh, 1999
       • Фамилија Paracalanidae Giesbrecht, 1893
       • Фамилија Parapontellidae Giesbrecht, 1893
       • Фамилија Parkiidae Ferrari & Markaseva, 1996
       • Фамилија Phaennidae Sars G.O., 1902
       • Фамилија Pontellidae Dana, 1852
       • Фамилија Pseudocyclopidae Giesbrecht, 1893
       • Фамилија Pseudocyclopiidae Sars G.O., 1902
       • Фамилија Pseudodiaptomidae Sars G.O., 1902
       • Фамилија Rhincalanidae Geletin, 1976
       • Фамилија Rostrocalanidae Markhaseva, Schulz & Martínez Arbizu, 2009
       • Фамилија Ryocalanidae Andronov, 1974
       • Фамилија Scolecitrichidae Giesbrecht, 1893
       • Фамилија Spinocalanidae Vervoort, 1951
       • Фамилија Stephidae Sars G.O., 1902
       • Фамилија Subeucalanidae Giesbrecht, 1893
       • Фамилија Sulcanidae Nicholls, 1945
       • Фамилија Temoridae Giesbrecht, 1893
       • Фамилија Tharybidae Sars G.O., 1902
       • Фамилија Tortanidae Sars G.O., 1902
     • Надред Podoplea Giesbrecht, 1882
      • Ред Canuelloida Khodami, Vaun MacArthur, Blanco-Bercial & Martinez Arbizu, 2017
       • Фамилија Canuellidae Lang, 1944
       • Фамилија Longipediidae Boeck, 1865
      • Ред Cyclopoida Burmeister, 1834
       • Фамилија Archinotodelphyidae Lang, 1949
       • Фамилија Ascidicolidae Thorell, 1859
       • Фамилија Botryllophilidae Sars G.O., 1921
       • Фамилија Buproridae Thorell, 1859
       • Фамилија Chitonophilidae Avdeev & Sirenko, 1991
       • Фамилија Chordeumiidae Boxshall, 1988
       • Фамилија Cucumaricolidae Bouligand & Delamare-Deboutteville, 1959
       • Фамилија Cyclopettidae Martínez Arbizu, 2000
       • Фамилија Cyclopicinidae Khodami, Vaun MacArthur, Blanco-Bercial & Martinez Arbizu, 2017
       • Фамилија Cyclopidae Rafinesque, 1815
       • Фамилија Cyclopinidae Sars G.O., 1913
       • Фамилија Cyclopoida incertae sedis
       • Фамилија Enterognathidae Illg & Dudley, 1980
       • Фамилија Enteropsidae Thorell, 1859
       • Фамилија Fratiidae Ho, Conradi & López-González, 1998
       • Фамилија Giselinidae Martínez Arbizu, 2000
       • Фамилија Hemicyclopinidae Martínez Arbizu, 2001
       • Фамилија Lernaeidae Cobbold, 1879
       • Фамилија Mantridae Leigh-Sharpe, 1934
       • Фамилија Micrallectidae Huys, 2001
       • Фамилија Notodelphyidae Dana, 1853
       • Фамилија Oithonidae Dana, 1853
       • Фамилија Ozmanidae Ho & Thatcher, 1989
       • Фамилија Psammocyclopinidae Martínez Arbizu, 2001
       • Фамилија Pterinopsyllidae Sars G.O., 1913
       • Фамилија Schminkepinellidae Martínez Arbizu, 2006
       • Фамилија Smirnovipinidae Khodami, Vaun MacArthur, Blanco-Bercial & Martinez Arbizu, 2017
       • Фамилија Speleoithonidae Rocha & Iliffe, 1991
       • Фамилија Thaumatopsyllidae Sars G.O., 1913
      • Ред Gelyelloida Huys, 1988
       • Фамилија Gelyellidae Huys, 1988
      • Ред Harpacticoida Sars M., 1903
       • Фамилија Adenopleurellidae Huys, 1990
       • Фамилија Aegisthidae Giesbrecht, 1893
       • Фамилија Ameiridae Boeck, 1865
       • Фамилија Ancorabolidae Sars G.O., 1909
       • Фамилија Arenopontiidae Martínez Arbizu & Moura, 1994
       • Фамилија Argestidae Por, 1986
       • Фамилија Balaenophilidae Sars G.O., 1910
       • Фамилија Canthocamptidae Brady, 1880
       • Фамилија Chappuisiidae Chappuis, 1940
       • Фамилија Cletodidae Scott T., 1904
       • Фамилија Cletopsyllidae Huys & Willems, 1989
       • Фамилија Cristacoxidae Huys, 1990
       • Фамилија Cylindropsyllidae Sars G.O., 1909
       • Фамилија Dactylopusiidae Lang, 1936
       • Фамилија Darcythompsoniidae Lang, 1936
       • Фамилија Ectinosomatidae Sars G.O., 1903
       • Фамилија Hamondiidae Huys, 1990
       • Фамилија Harpacticidae Dana, 1846
       • Фамилија Heteropsyllidae Kornev & Chertoprud, 2008
       • Фамилија Idyanthidae Lang, 1948
       • Фамилија Laophontidae Scott T., 1904
       • Фамилија Laophontopsidae Huys & Willems, 1989
       • Фамилија Latiremidae Bozic, 1969
       • Фамилија Leptastacidae Lang, 1948
       • Фамилија Leptopontiidae Lang, 1948
       • Фамилија Louriniidae Monard, 1927
       • Фамилија Metidae Boeck, 1873
       • Фамилија Miraciidae Dana, 1846
       • Фамилија Nannopodidae Brady, 1880
       • Фамилија Neobradyidae Olofsson, 1917
       • Фамилија Normanellidae Lang, 1944
       • Фамилија Novocriniidae Huys & Iliffe, 1998
       • Фамилија Orthopsyllidae Huys, 1990
       • Фамилија Parameiropsidae Corgosinho & Martínez Arbizu, 2010
       • Фамилија Paramesochridae Lang, 1944
       • Фамилија Parastenheliidae Lang, 1936
       • Фамилија Parastenocarididae Chappuis, 1940
       • Фамилија Peltidiidae Claus, 1860
       • Фамилија Phyllognathopodidae Gurney, 1932
       • Фамилија Pontostratiotidae Scott, A., 1909
       • Фамилија Porcellidiidae Boeck, 1865
       • Фамилија Protolatiremidae Bozic, 1969
       • Фамилија Pseudotachidiidae Lang, 1936
       • Фамилија Rhizotrichidae Por, 1986
       • Фамилија Rometidae Seifried & Schminke, 2003
       • Фамилија Rotundiclipeidae Huys, 1988
       • Фамилија Superornatiremidae Huys, 1996
       • Фамилија Tachidiidae Sars G.O., 1909
       • Фамилија Tegastidae Sars G.O., 1904
       • Фамилија Tetragonicipitidae Lang, 1944
       • Фамилија Thalestridae Sars G.O., 1905
       • Фамилија Thompsonulidae Lang, 1944
       • Фамилија Tisbidae Stebbing, 1910
       • Фамилија Zosimeidae Seifried, 2003
      • Ред Misophrioida Gurney, 1933
       • Фамилија Misophriidae Brady, 1878
       • Фамилија Palpophriidae Boxshall & Jaume, 2000
       • Фамилија Speleophriidae Boxshall & Jaume, 2000
      • Ред Monstrilloida Sars G.O., 1901
       • Фамилија Monstrillidae Dana, 1849
      • Ред Mormonilloida Boxshall, 1979
       • Фамилија Mormonillidae Giesbrecht, 1893
      • Ред Siphonostomatoida Thorell, 1859
       • Фамилија Archidactylinidae Izawa, 1996
       • Фамилија Artotrogidae Brady, 1880
       • Фамилија Asterocheridae Giesbrecht, 1899
       • Фамилија Brychiopontiidae Humes, 1974
       • Фамилија Caligidae Burmeister, 1835
       • Фамилија Calverocheridae Stock, 1968
       • Фамилија Cancerillidae Giesbrecht, 1897
       • Фамилија Codobidae Boxshall & Ohtsuka, 2001
       • Фамилија Coralliomyzontidae Humes & Stock, 1991
       • Фамилија Dichelesthiidae Milne Edwards, 1840
       • Фамилија Dichelinidae Boxshall & Ohtsuka, 2001
       • Фамилија Dinopontiidae Murnane, 1967
       • Фамилија Dirivultidae Humes & Dojiri, 1980
       • Фамилија Dissonidae Kurtz, 1924
       • Фамилија Ecbathyriontidae Humes, 1987
       • Фамилија Entomolepididae Brady, 1899
       • Фамилија Eudactylinidae Wilson C.B., 1932
       • Фамилија Hatschekiidae Kabata, 1979
       • Фамилија Hyponeoidae Heegaard, 1962
       • Фамилија Kroyeriidae Kabata, 1979
       • Фамилија Lernaeopodidae Milne Edwards, 1840
       • Фамилија Lernanthropidae Kabata, 1979
       • Фамилија Megapontiidae Heptner, 1968
       • Фамилија Micropontiidae Gooding, 1957
       • Фамилија Nanaspididae Humes & Cressey, 1959
       • Фамилија Nicothoidae Dana, 1852
       • Фамилија Pandaridae Milne Edwards, 1840
       • Фамилија Pennellidae Burmeister, 1835
       • Фамилија Pontoeciellidae Giesbrecht, 1895
       • Фамилија Pseudocycnidae Wilson C.B., 1922
       • Фамилија Pseudohatschekiidae Tang, Izawa, Uyeno & Nagasawa, 2010
       • Фамилија Rataniidae Giesbrecht, 1897
       • Фамилија Scottomyzontidae Ivanenko, Ferrari & Smurov, 2001
       • Фамилија Siphonostomatoida incertae sedis
       • Фамилија Sphyriidae Wilson C.B., 1919
       • Фамилија Sponginticolidae Topsent, 1928
       • Фамилија Spongiocnizontidae Stock & Kleeton, 1964
       • Фамилија Stellicomitidae Humes & Cressey, 1958
       • Фамилија Tanypleuridae Kabata, 1969
       • Фамилија Trebiidae Wilson C.B., 1905
    • Ифракласа Progymnoplea Lang, 1948
     • Ред Platycopioida Fosshagen, 1985
      • Фамилија Platycopiidae Sars G.O., 1911
   • Подкласа Tantulocarida Boxshall & Lincoln, 1983
    • Фамилија Basipodellidae Boxshall & Lincoln, 1983
    • Фамилија Cumoniscidae Nierstrasz & Brender à Brandis, 1923
    • Фамилија Doryphallophoridae Huys, 1991
    • Фамилија Microdajidae Boxshall & Lincoln, 1987
    • Фамилија Onceroxenidae Huys, 1991
   • Подкласа Thecostraca Gruvel, 1905
    • Инфракласа Ascothoracida Lacaze-Duthiers, 1880
     • Ред Dendrogastrida Grygier, 1987
      • Фамилија Ascothoracidae Grygier, 1987
      • Фамилија Ctenosculidae Thiele, 1925
      • Фамилија Dendrogastridae Gruvel, 1905
     • Ред Laurida Grygier, 1987
      • Фамилија Lauridae Gruvel, 1905
      • Фамилија Petrarcidae Gruvel, 1905
      • Фамилија Synagogidae Gruvel, 1905
    • Инфракласа Cirripedia Burmeister, 1834 - vitičari
     • Надред Acrothoracica Gruvel, 1905
      • Ред Cryptophialida Kolbasov, Newman & Hoeg, 2009
       • Фамилија Cryptophialidae Gerstaecker, 1866
      • Ред Lithoglyptida Kolbasov, Newman & Hoeg, 2009
       • Фамилија Lithoglyptidae Aurivillius, 1892
       • Фамилија Trypetesidae Stebbing, 1910
     • Надред Rhizocephala Müller, 1862
      • Ред Akentrogonida Häfele, 1911
       • Фамилија Akentrogonida incertae sedis
       • Фамилија Chthamalophilidae Bocquet-Védrine, 1961
       • Фамилија Clistosaccidae Boschma, 1928
       • Фамилија Duplorbidae Høeg & Rybakov, 1992
       • Фамилија Mycetomorphidae Høeg & Rybakov, 1992
       • Фамилија Polysaccidae Lützen & Takahashi, 1996
       • Фамилија Thompsoniidae Høeg & Rybakov, 1992
      • Ред Kentrogonida Delage, 1884
       • Фамилија Lernaeodiscidae Boschma, 1928
       • Фамилија Parthenopeidae Rybakov & Høeg, 2013
       • Фамилија Peltogastridae Lilljeborg, 1861
       • Фамилија Sacculinidae Lilljeborg, 1861
     • Надред Thoracica Darwin, 1854
      • Ред Cyprilepadiformes Buckeridge & Newman, 2006
       • Фамилија Cyprilepadidae Newman, Zullo & Withers, 1969
      • Ред Ibliformes Buckeridge & Newman, 2006
       • Подред Iblomorpha Newman, 1987
        • Фамилија Iblidae Leach, 1825
        • Фамилија Idioiblidae Buckeridge & Newman, 2006
      • Ред Lepadiformes Buckeridge & Newman, 2006
       • Подред Heteralepadomorpha Newman, 1987
        • Фамилија Anelasmatidae Gruvel, 1905
        • Фамилија Heteralepadidae Nilsson-Cantell, 1921
        • Фамилија Koleolepadidae Hiro, 1933
        • Фамилија Malacolepadidae Hiro, 1937
        • Фамилија Microlepadidae Hoek, 1907
        • Фамилија Priscansermarinidae Newman, 2004
        • Фамилија Rhizolepadidae Zevina, 1980
       • Подред Lepadomorpha Pilsbry, 1916
        • Фамилија Lepadidae Darwin, 1852
        • Фамилија Oxynaspididae
        • Фамилија Poecilasmatidae Annandale, 1909
       • Подред Praelepadomorpha Newman, 1987
        • Инфраред Praelepadidae
         • Надфамилија Praelepas Chernyshev, 1930
      • Ред Scalpelliformes Buckeridge & Newman, 2006
       • Фамилија Calanticidae Zevina, 1978
       • Фамилија Eolepadidae Buckeridge, 1983
       • Фамилија Lithotryidae Gruvel, 1905
       • Фамилија Pollicipedidae Leach, 1817
       • Фамилија Probathylepadidae Ren & Sha, 2015
       • Фамилија Scalpellidae Pilsbry, 1907
       • Фамилија Stramentidae Withers, 1920
       • Фамилија Zeugmatolepadidae Newman, 2004
      • Ред Sessilia Lamarck, 1818
       • Подред Balanomorpha Pilsbry, 1916
        • Надфамилија Balanoidea Leach, 1817
         • Фамилија Archaeobalanidae Newman & Ross, 1976
         • Фамилија Balanidae Leach, 1817
         • Фамилија Pyrgomatidae Gray, 1825
        • Надфамилија Chionelasmatoidea Buckeridge, 1983
         • Фамилија Chionelasmatidae Buckeridge, 1983
         • Фамилија Waikalasmatidae Ross & Newman, 2001
        • Надфамилија Chthamaloidea Darwin, 1854
         • Фамилија Catophragmidae Utinomi, 1968
         • Фамилија Chthamalidae Darwin, 1854
        • Надфамилија Coronuloidea Leach, 1817
         • Фамилија Chelonibiidae Pilsbry, 1916
         • Фамилија Coronulidae Leach, 1817
         • Фамилија Platylepadidae Newman & Ross, 1976
        • Надфамилија Pachylasmatoidea Utinomi, 1968
         • Фамилија Pachylasmatidae Utinomi, 1968
        • Надфамилија Tetraclitoidea Gruvel, 1903
         • Фамилија Austrobalanidae Newman & Ross, 1976
         • Фамилија Bathylasmatidae Newman & Ross, 1971
         • Фамилија Tetraclitidae Gruvel, 1903
        • Подред Brachylepadomorpha Withers, 1923
         • Фамилија Brachylepadidae Woodward, 1901
         • Фамилија Neobrachylepadidae Newman & Yamaguchi, 1995
      • Подред Verrucomorpha Pilsbry, 1916
       • Фамилија Neoverrucidae Newman, 1989 in Hessler & Newman, 1989
       • Фамилија Proverrucidae Newman, 1989 in Hessler & Newman, 1989
       • Фамилија Verrucidae Darwin, 1854
    • Инфракласа Facetotecta Grygier, 1985
  • Класа Malacostraca Latreille, 1802 - виши ракови
   • Поткласа Eumalacostraca
    • Надред Eucarida Calman, 1904
     • Ред Decapoda Latreille, 1802
      • Подред Dendrobranchiata Spence Bate, 1888
       • Надфамилија Penaeoidea Rafinesque, 1815
        • Фамилија Aristeidae Wood-Mason in Wood-Mason & Alcock, 1891
        • Фамилија Benthesicymidae Wood-Mason in Wood-Mason & Alcock, 1891
        • Фамилија Penaeidae Rafinesque, 1815
        • Фамилија Sicyoniidae Ortmann, 1898
        • Фамилија Solenoceridae Wood-Mason in Wood-Mason & Alcock, 1891
       • Надфамилија Sergestoidea Dana, 1852
        • Фамилија Luciferidae De Haan, 1849 [in De Haan, 1833-1850]
        • Фамилија Sergestidae Dana, 1852
        • Фамилија Sergestoidea incertae sedis
      • Подред Pleocyemata Burkenroad, 1963
       • Инфраред Achelata Scholtz & Richter, 1995
        • Фамилија Palinuridae Latreille, 1802
        • Фамилија Scyllaridae Latreille, 1825
       • Инфраред Anomura MacLeay, 1838
        • Надфамилија Aegloidea Dana, 1852
         • Фамилија Aeglidae Dana, 1852
        • Надфамилија Chirostyloidea Ortmann, 1892
         • Фамилија Chirostylidae Ortmann, 1892
         • Фамилија Eumunididae A. Milne Edwards & Bouvier, 1900
         • Фамилија Kiwaidae Macpherson, Jones & Segonzac, 2005
        • Надфамилија Galatheoidea Samouelle, 1819
         • Фамилија Galatheidae Samouelle, 1819
         • Фамилија Munididae Ahyong, Baba, Macpherson & Poore, 2010
         • Фамилија Munidopsidae Ortmann, 1898
         • Фамилија Porcellanidae Haworth, 1825
        • Надфамилија Hippoidea Latreille, 1825
         • Фамилија Albuneidae Stimpson, 1858
         • Фамилија Blepharipodidae Boyko, 2002
         • Фамилија Hippidae Latreille, 1825
        • Надфамилија Lithodoidea Samouelle, 1819
         • Фамилија Hapalogastridae Brandt, 1850
         • Фамилија Lithodidae Samouelle, 1819
        • Надфамилија Lomisoidea Bouvier, 1895
         • Фамилија Lomisidae Bouvier, 1895
        • Надфамилија Paguroidea Latreille, 1802
         • Фамилија Coenobitidae Dana, 1851
         • Фамилија Diogenidae Ortmann, 1892
         • Фамилија Paguridae Latreille, 1802
         • Фамилија Parapaguridae Smith, 1882
         • Фамилија Pylochelidae Spence Bate, 1888
         • Фамилија Pylojacquesidae McLaughlin & Lemaitre, 2001
       • Инфраред Astacidea Latreille, 1802
        • Надфамилија Astacoidea Latreille, 1802
         • Фамилија Astacidae Latreille, 1802
         • Фамилија Cambaridae Hobbs, 1942
         • Фамилија Cambaroididae Villalobos, 1955
         • Фамилија Cricoidoscelosidae Taylor, Schram & Shen, 1999
        • Надфамилија Enoplometopoidea Saint Laurent, 1988
         • Фамилија Enoplometopidae Saint Laurent, 1988
        • Надфамилија Nephropoidea Dana, 1852
        • Надфамилија Parastacoidea Huxley, 1879
         • Фамилија Parastacidae Huxley, 1879
       • Инфраред Axiidea de Saint Laurent, 1979
        • Фамилија Axiidae Huxley, 1879
        • Фамилија Callianassidae Dana, 1852
        • Фамилија Callianideidae Kossman, 1880
        • Фамилија Callianopsidae Manning & Felder, 1991
        • Фамилија Eucalliacidae Manning & Felder, 1991
        • Фамилија Gourretiidae Sakai, 1999
        • Фамилија Micheleidae Sakai, 1992
        • Фамилија Paracalliacidae Sakai, 2005
        • Фамилија Strahlaxiidae Poore, 1994
       • Инфраред Brachyura Latreille, 1802
        • Секција Eubrachyura Saint Laurent, 1980
         • Подсекција Heterotremata Guinot, 1977
          • Надфамилија Aethroidea Dana, 1851
           • Фамилија Aethridae Dana, 1851
           • Фамилија Belliidae Dana, 1852
          • Надфамилија Bythograeoidea Williams, 1980
           • Фамилија Bythograeidae Williams, 1980
          • Надфамилија Calappoidea De Haan, 1833}-
           • Фамилија Calappidae De Haan, 1833
           • Фамилија Hepatidae Stimpson, 1871
           • Фамилија Matutidae De Haan, 1835
          • Надфамилија Cancroidea Latreille, 1802
           • Фамилија Atelecyclidae Ortmann, 1893
           • Фамилија Cancridae Latreille, 1802
          • Надфамилија Carpilioidea Ortmann, 1893
           • Фамилија Carpiliidae Ortmann, 1893
          • Надфамилија Cheiragonoidea Ortmann, 1893
           • Фамилија Cheiragonidae Ortmann, 1893
          • Надфамилија Corystoidea Samouelle, 1819
           • Фамилија Corystidae Samouelle, 1819
          • Надфамилија Dairoidea Serène, 1965
           • Фамилија Dacryopilumnidae Serène, 1984
           • Фамилија Dairidae Ng & Rodríguez, 1986
          • Надфамилија Dorippoidea MacLeay, 1838
           • Фамилија Dorippidae MacLeay, 1838
           • Фамилија Ethusidae Guinot, 1977
          • Надфамилија Eriphioidea MacLeay, 1838
           • Фамилија Dairoididae Števčić, 2005
           • Фамилија Eriphiidae MacLeay, 1838
           • Фамилија Hypothalassiidae Karasawa & Schweitzer, 2006
           • Фамилија Menippidae Ortmann, 1893
           • Фамилија Oziidae Dana, 1851
           • Фамилија Platyxanthidae Guinot, 1977
          • Надфамилија Gecarcinucoidea Rathbun, 1904
           • Фамилија Gecarcinucidae Rathbun, 1904
           • Фамилија Parathelphusidae Alcock, 1910
          • Надфамилија Goneplacoidea MacLeay, 1838
           • Фамилија Acidopsidae Števčić, 2005
           • Фамилија Carcinoplacidae
           • Фамилија Chasmocarcinidae Serène, 1964
           • Фамилија Conleyidae Števčić, 2005
           • Фамилија Euryplacidae Stimpson, 1871
           • Фамилија Goneplacidae MacLeay, 1838
           • Фамилија Litocheiridae Kinahan, 1856
           • Фамилија Mathildellidae Karasawa & Kato, 2003
           • Фамилија Progeryonidae Števčić, 2005
           • Фамилија Scalopidiidae Števčić, 2005
           • Фамилија Sotoplacidae Castro, Guinot & Ng, 2010
           • Фамилија Vultocinidae Ng & Manuel-Santos, 2007
          • Надфамилија Hexapodoidea Miers, 1886
           • Фамилија Hexapodidae Miers, 1886
          • Надфамилија Hymenosomatoidea MacLeay, 1838
           • Фамилија Hymenosomatidae MacLeay, 1838
          • Надфамилија Leucosioidea Samouelle, 1819
           • Фамилија Iphiculidae Alcock, 1896
           • Фамилија Leucosiidae Samouelle, 1819
          • Надфамилија Majoidea Samouelle, 1819
           • Фамилија Epialtidae MacLeay, 1838
           • Фамилија Inachidae MacLeay, 1838
           • Фамилија Inachoididae Dana, 1851
           • Фамилија Majidae Samouelle, 1819
           • Фамилија Mithracidae MacLeay, 1838
           • Фамилија Oregoniidae Garth, 1958
           • Фамилија Pisidae Dana, 1851
          • Надфамилија Orithyioidea Dana, 1852
           • Фамилија Orithyiidae Dana, 1852
          • Надфамилија Palicoidea Bouvier, 1898
           • Фамилија Crossotonotidae Moosa & Serène, 1981
           • Фамилија Palicidae Bouvier, 1898
          • Надфамилија Parthenopoidea MacLeay, 1838
           • Фамилија Parthenopidae MacLeay, 1838
          • Надфамилија Pilumnoidea Samouelle, 1819
           • Фамилија Galenidae Alcock, 1898
           • Фамилија Pilumnidae Samouelle, 1819
           • Фамилија Tanaochelidae Ng & Clark, 2000
          • Надфамилија Portunoidea Rafinesque, 1815
           • Фамилија Brusiniidae Števčić, 1991
           • Фамилија Carcinidae MacLeay, 1838
           • Фамилија Geryonidae Colosi, 1923
           • Фамилија Ovalipidae Spiridonov, Neretina & Schepetov, 2014
           • Фамилија Pirimelidae Alcock, 1899
           • Фамилија Polybiidae Ortmann, 1893
           • Фамилија Portunidae Rafinesque, 1815
           • Фамилија Thiidae Dana, 1852
          • Надфамилија Potamoidea Ortmann, 1896
           • Фамилија Potamidae Ortmann, 1896
           • Фамилија Potamonautidae Bott, 1970
          • Надфамилија Pseudothelphusoidea Ortmann, 1893
           • Фамилија Pseudothelphusidae Ortmann, 1893
          • Надфамилија Pseudozioidea Alcock, 1898
           • Фамилија Christmaplacidae Naruse & Ng, 2014
           • Фамилија Pilumnoididae Guinot & Macpherson, 1987
           • Фамилија Planopilumnidae Serène, 1984
           • Фамилија Pseudoziidae Alcock, 1898
          • Надфамилија Retroplumoidea Gill, 1894
           • Фамилија Retroplumidae Gill, 1894
          • Надфамилија Thioidea H. Milne Edwards, 1853
          • Надфамилија Trapezioidea Miers, 1886
           • Фамилија Domeciidae Ortmann, 1893
           • Фамилија Tetraliidae Castro, Ng & Ahyong, 2004
           • Фамилија Trapeziidae Miers, 1886
          • Надфамилија Trichodactyloidea H. Milne Edwards, 1853
           • Фамилија Trichodactylidae H. Milne Edwards, 1853
          • Надфамилија Trichopeltarioidea Tavares & Cleva, 2010
           • Фамилија Trichopeltariidae Tavares & Cleva, 2010
          • Надфамилија Xanthoidea MacLeay, 1838
           • Фамилија Linnaeoxanthidae Števčić, 2005
           • Фамилија Panopeidae Ortmann, 1893
           • Фамилија Pseudorhombilidae Alcock, 1900
           • Фамилија Xanthidae MacLeay, 1838
         • Подсекција Thoracotremata Guinot, 1977
          • Надфамилија Cryptochiroidea Paul'son, 1875
           • Фамилија Cryptochiridae Paul'son, 1875
          • Надфамилија Grapsoidea MacLeay, 1838
           • Фамилија Gecarcinidae MacLeay, 1838
           • Фамилија Glyptograpsidae Schubart, Cuesta & Felder, 2002
           • Фамилија Grapsidae MacLeay, 1838
           • Фамилија Percnidae Števčić, 2005
           • Фамилија Plagusiidae Dana, 1851
           • Фамилија Sesarmidae Dana, 1851
           • Фамилија Varunidae H. Milne Edwards, 1853
           • Фамилија Xenograpsidae N.K. Ng, Davie, Schubart & P.K.L. Ng, 2007
          • Надфамилија Ocypodoidea Rafinesque, 1815
           • Фамилија Camptandriidae Stimpson, 1858
           • Фамилија Dotillidae Stimpson, 1858
           • Фамилија Heloeciidae H. Milne Edwards, 1852
           • Фамилија Macrophthalmidae Dana, 1851
           • Фамилија Mictyridae Dana, 1851
           • Фамилија Ocypodidae Rafinesque, 1815
           • Фамилија Xenophthalmidae Stimpson, 1858
          • Надфамилија Pinnotheroidea De Haan, 1833
           • Фамилија Aphanodactylidae Ahyong & Ng, 2009
           • Фамилија Pinnotheridae De Haan, 1833
        • Секција Podotremata Guinot, 1977
         • Надфамилија Cyclodorippoidea Ortmann, 1892
          • Фамилија Cyclodorippidae Ortmann, 1892
          • Фамилија Cymonomidae Bouvier, 1898
          • Фамилија Phyllotymolinidae Tavares, 1998
         • Надфамилија Dromioidea De Haan, 1833
          • Фамилија Dromiidae De Haan, 1833
          • Фамилија Dynomenidae Ortmann, 1892
         • Надфамилија Homolodromioidea Alcock, 1899
          • Фамилија Homolodromiidae Alcock, 1899
         • Надфамилија Homoloidea De Haan, 1839
          • Фамилија Homolidae De Haan, 1839
          • Фамилија Latreilliidae Stimpson, 1858
          • Фамилија Poupiniidae Guinot, 1991
         • Надфамилија Raninoidea De Haan, 1839
          • Фамилија Lyreididae Guinot, 1993
          • Фамилија Raninidae De Haan, 1839
       • Инфраред Caridea Dana, 1852
        • Надфамилија Alpheoidea Rafinesque, 1815}-
         • Фамилија Alpheidae Rafinesque, 1815
         • Фамилија Barbouriidae Christoffersen, 1987
         • Фамилија Bythocarididae Christoffersen, 1987
         • Фамилија Hippolytidae Spence Bate, 1888
         • Фамилија Lysmatidae Dana, 1852
         • Фамилија Merguiidae Christoffersen, 1987
         • Фамилија Ogyrididae Holthuis, 1955
         • Фамилија Thoridae Kingsley, 1879
        • Фамилија Anchialocarididae Mejía-Ortíz, Yañez & López-Mejía, 2017
        • Надфамилија Atyoidea De Haan, 1849 [in De Haan, 1833-1850]
         • Фамилија Atyidae De Haan, 1849 [in De Haan, 1833-1850]
        • Надфамилија Bresilioidea Calman, 1896
         • Фамилија Agostocarididae C.W.J. Hart & Manning, 1986
         • Фамилија Alvinocarididae Christoffersen, 1986
         • Фамилија Bresiliidae Calman, 1896
         • Фамилија Bresilioidea incertae sedis
         • Фамилија Disciadidae Rathbun, 1902
         • Фамилија Pseudochelidae De Grave & Moosa, 2004
        • Надфамилија Campylonotoidea Sollaud, 1913
         • Фамилија Bathypalaemonellidae de Saint Laurent, 1985
         • Фамилија Campylonotidae Sollaud, 1913
        • Надфамилија Crangonoidea Haworth, 1825
         • Фамилија Crangonidae Haworth, 1825
         • Фамилија Glyphocrangonidae Smith, 1884
        • Надфамилија Nematocarcinoidea Smith, 1884
         • Фамилија Eugonatonotidae Chace, 1937
         • Фамилија Lipkiidae Burukovsky, 2012
         • Фамилија Nematocarcinidae Smith, 1884
         • Фамилија Rhynchocinetidae Ortmann, 1890
         • Фамилија Xiphocarididae Ortmann, 1895
        • Надфамилија Oplophoroidea Dana, 1852
         • Фамилија Acanthephyridae Spence Bate, 1888
         • Фамилија Oplophoridae Dana, 1852
        • Надфамилија Palaemonoidea Rafinesque, 1815
         • Фамилија Anchistioididae Borradaile, 1915
         • Фамилија Desmocarididae Borradaile, 1915
         • Фамилија Euryrhynchidae Holthuis, 1950
         • Фамилија Palaemonidae Rafinesque, 1815
         • Фамилија Typhlocarididae Annandale & Kemp, 1913
        • Надфамилија Pandaloidea Haworth, 1825
         • Фамилија Pandalidae Haworth, 1825
         • Фамилија Thalassocarididae Spence Bate, 1888
        • Надфамилија Pasiphaeoidea Dana, 1852
         • Фамилија Pasiphaeidae Dana, 1852
        • Надфамилија Physetocaridoidea Chace, 1940
         • Фамилија Physetocarididae Chace, 1940
        • Надфамилија Processoidea Ortmann, 1896
         • Фамилија Processidae Ortmann, 1896
        • Надфамилија Psalidopodoidea Wood-Mason [in Wood-Mason & Alcock, 1892]
         • Фамилија Psalidopodidae Wood-Mason [in Wood-Mason & Alcock, 1892]
        • Надфамилија Stylodactyloidea Spence Bate, 1888
         • Фамилија Stylodactylidae Spence Bate, 1888
       • Инфраред Gebiidea de Saint Laurent, 1979
        • Фамилија Axianassidae Schmitt, 1924
        • Фамилија Laomediidae Borradaile, 1903
        • Фамилија Thalassinidae Latreille, 1831
        • Фамилија Upogebiidae Borradaile, 1903
       • Инфраред Glypheidea Van Straelen, 1925
        • Надфамилија Glypheoidea Winkler, 1882
         • Фамилија Glypheidae Winkler, 1882
       • Инфраред Polychelida Scholtz & Richter, 1995
        • Надфамилија Eryonoidea
         • Фамилија Eryonidae De Haan, 1841
        • Фамилија Polychelidae Wood-Mason, 1875
       • Инфраред Procarididea Felgenhauer & Abele, 1983
        • Фамилија Procarididae Chace & Manning, 1972
       • Инфраред Stenopodidea Spence Bate, 1888
        • Фамилија Macromaxillocarididae Alvarez, Iliffe & Villalobos, 2006
        • Фамилија Spongicolidae Schram, 1986
        • Фамилија Stenopodidae Claus, 1872
     • Ред Euphausiacea Dana, 1852
      • Фамилија Bentheuphausiidae Colosi, 1917
      • Фамилија Euphausiidae Dana, 1852
    • Superorder Peracarida Calman, 1904
     • Ред Amphipoda Latreille, 1816
      • Подред Amphilochidea Boeck, 1871
       • Инфраред Amphilochida Boeck, 1871
        • Група Amphilochidira Boeck, 1871
         • Надфамилија Amphilochoidea Boeck, 1871
          • Фамилија Amphilochidae Boeck, 1871
          • Фамилија Bolttsiidae Barnard & Karaman, 1987
          • Фамилија Cressidae Stebbing, 1899
          • Фамилија Cyproideidae J.L. Barnard, 1974
          • Фамилија Didymocheliidae Bellan-Santini & Ledoyer, 1987
          • Фамилија Nihotungidae J.L. Barnard, 1972
          • Фамилија Pleustidae Buchholz, 1874
          • Фамилија Sebidae Walker, 1908
          • Фамилија Seborgiidae Holsinger in Holsinger & Longley, 1980
          • Фамилија Stenothoidae Boeck, 1871
         • Надфамилија Iphimedioidea Boeck, 1871
          • Фамилија Acanthonotozomatidae Stebbing, 1906
          • Фамилија Acanthonotozomellidae Coleman & J.L. Barnard, 1991
          • Фамилија Amathillopsidae Pirlot, 1934
          • Фамилија Dikwidae Coleman & Barnard, 1991
          • Фамилија Epimeriidae Boeck, 1871
          • Фамилија Iphimediidae Boeck, 1871
          • Фамилија Lafystiidae Sars, 1893
          • Фамилија Laphystiopsidae Stebbing, 1899
          • Фамилија Ochlesidae Stebbing, 1910
          • Фамилија Sicafodiidae Just, 2004
          • Фамилија Stilipedidae Holmes, 1908
          • Фамилија Vicmusiidae Just, 1990
         • Надфамилија Leucothoidea Dana, 1852
          • Фамилија Leucothoidae Dana, 1852
        • Група Eusiridira Stebbing, 1888
         • Надфамилија Eusiroidea Stebbing, 1888
         • Надфамилија Liljeborgioidea Stebbing, 1899
        • Група Maxillipiidira Ledoyer, 1973
         • Надфамилија Maxillipioidea Ledoyer, 1973
          • Фамилија Maxillipiidae Ledoyer, 1973
        • Група Oedicerotidira Lilljeborg, 1865
         • Надфамилија Oedicerotoidea Lilljeborg, 1865
          • Фамилија Exoedicerotidae Barnard & Drummond, 1982
          • Фамилија Oedicerotidae Lilljeborg, 1865
          • Фамилија Paracalliopiidae Barnard & Karaman, 1982
       • Инфраред Lysianassida Dana, 1849
        • Група Haustoriidira Stebbing, 1906
         • Надфамилија Haustorioidea Stebbing, 1906
          • Фамилија Cheidae Thurston, 1982
          • Фамилија Condukiidae Barnard & Drummond, 1982
          • Фамилија Haustoriidae Stebbing, 1906
          • Фамилија Ipanemidae Barnard & Thomas, 1988
          • Фамилија Otagiidae Hughes & Lörz, 2013
          • Фамилија Phoxocephalidae G.O. Sars, 1891
          • Фамилија Phoxocephalopsidae Barnard & Drummond, 1982
          • Фамилија Platyischnopidae Barnard & Drummond, 1979
          • Фамилија Pontoporeiidae Dana, 1852
          • Фамилија Priscillinidae d'Udekem d'Acoz, 2006
          • Фамилија Sinurothoidae Ren, 1999
          • Фамилија Urohaustoriidae Barnard & Drummond, 1982
          • Фамилија Urothoidae Bousfield, 1978
          • Фамилија Zobrachoidae Barnard & Drummond, 1982
        • Група Lysianassidira Dana, 1849
         • Надфамилија Alicelloidea Lowry & De Broyer, 2008
          • Фамилија Alicellidae Lowry & De Broyer, 2008
          • Фамилија Parargissidae Lowry & Myers, 2017
          • Фамилија Podoprionidae Lowry & Stoddart, 1996
          • Фамилија Valettidae Stebbing, 1888
          • Фамилија Valettiopsidae Lowry & De Broyer, 2008
          • Фамилија Vemanidae Lowry & Myers, 2017
         • Надфамилија Aristioidea Lowry & Stoddart, 1997
          • Фамилија Acidostomatidae Stoddart & Lowry, 2012
          • Фамилија Ambasiidae Lowry & Myers, 2017
          • Фамилија Aristiidae Lowry & Stoddart, 1997
          • Фамилија Conicostomatidae Lowry & Stoddart, 2012
          • Фамилија Derjugianidae Lowry & Myers, 2017
          • Фамилија Endevouridae Lowry & Stoddart, 1997
          • Фамилија Izinkalidae Lowry & Stoddart, 2010
          • Фамилија Kergueleniidae Lowry & Stoddart, 2010
          • Фамилија Lepidepecreellidae Stoddart & Lowry, 2010
          • Фамилија Pakynidae Lowry & Myers, 2017
          • Фамилија Sophrosynidae Lowry & Stoddart, 2010
          • Фамилија Thoriellidae Lowry & Stoddart, 2011
          • Фамилија Trischizostomatidae Lilljeborg, 1865
          • Фамилија Wandinidae Lowry & Stoddart, 1990
         • Надфамилија Lysianassoidea Dana, 1849
          • Фамилија Adeliellidae Lowry & Myers, 2017
          • Фамилија Amaryllididae Lowry & Stoddart, 2002
          • Фамилија Cebocaridae Lowry & Stoddart, 2011
          • Фамилија Cyclocaridae Lowry & Stoddart, 2011
          • Фамилија Cyphocarididae Lowry & Stoddart, 1997
          • Фамилија Eurytheneidae Stoddart & Lowry, 2004
          • Фамилија Hirondelleidae Lowry & Stoddart, 2010
          • Фамилија Lysianassidae Dana, 1849
          • Фамилија Opisidae Lowry & Stoddart, 1995
          • Фамилија Scopelocheiridae Lowry & Stoddart, 1997
          • Фамилија Tryphosidae Lowry & Stoddart, 1997
          • Фамилија Uristidae Hurley, 1963
         • Надфамилија Stegocephaloidea Dana, 1852
          • Фамилија Stegocephalidae Dana, 1852
        • Група Synopiidira Dana, 1852
         • Надфамилија Dexaminoidea Leach, 1814
          • Фамилија Atylidae Lilljeborg, 1865
          • Фамилија Dexaminidae Leach, 1814
          • Фамилија Lepechinellidae Schellenberg, 1926
          • Фамилија Melphidippidae Stebbing, 1899
          • Фамилија Pardaliscidae Boeck, 1871
         • Надфамилија Synopioidea Dana, 1852
          • Фамилија Ampeliscidae Krøyer, 1842
          • Фамилија Argissidae Walker, 1904
          • Фамилија Synopiidae Dana, 1853
      • Подред Colomastigidea Stebbing, 1899
       • Инфраред Colomastigida Stebbing, 1899
        • Група Colomastigidira Stebbing, 1899
         • Надфамилија Colomastigoidea Stebbing, 1899
          • Фамилија Colomastigidae Stebbing, 1899
        • Група Pagetinidira K.H. Barnard, 1931
         • Надфамилија Pagetinoidea K.H. Barnard, 1931
          • Фамилија Pagetinidae K.H. Barnard, 1931
      • Подред Hyperiidea H. Milne Edwards, 1830
       • Инфраред Physocephalata Bowman & Gruner, 1973
        • Група Physocephalatidira Bowman & Gruner, 1973
         • Надфамилија Phronimoidea Rafinesque, 1815
          • Фамилија Bougisidae Zeidler, 2004
          • Фамилија Cystisomatidae Willemöes-Suhm, 1875
          • Фамилија Dairellidae Bovallius, 1887
          • Фамилија Hyperiidae Dana, 1852
          • Фамилија Iulopididae Zeidler, 2004
          • Фамилија Lestrigonidae Zeidler, 2004
          • Фамилија Phronimidae Rafinesque, 1815
          • Фамилија Phrosinidae Dana, 1852
         • Надфамилија Platysceloidea Spence Bate, 1862
          • Фамилија Amphithyridae Zeidler, 2016
          • Фамилија Anapronoidae Bowman & Gruner, 1973
          • Фамилија Brachyscelidae Stephensen, 1923
          • Фамилија Eupronoidae Zeidler, 2016
          • Фамилија Lycaeidae Claus, 1879
          • Фамилија Lycaeopsidae Chevreux, 1913
          • Фамилија Oxycephalidae Dana, 1852
          • Фамилија Parascelidae Bovallius, 1887
          • Фамилија Platyscelidae Spence Bate, 1862
          • Фамилија Pronoidae Dana, 1852
          • Фамилија Thamneidae Zeidler, 2016
          • Фамилија Tryphanidae Boeck, 1871
         • Надфамилија Vibilioidea Dana, 1852
          • Фамилија Cyllopodidae Bovallius, 1887
          • Фамилија Paraphronimidae Bovallius, 1887
          • Фамилија Vibiliidae Dana, 1852
       • Инфраред Physosomata Pirlot, 1929
        • Parvorder Physosomatidira Pirlot, 1929
         • Надфамилија Lanceoloidea Bovallius, 1887
          • Фамилија Chuneolidae Woltereck, 1909
          • Фамилија Lanceolidae Bovallius, 1887
          • Фамилија Megalanceolidae Zeidler, 2009
          • Фамилија Metalanceolidae Zeidler, 2009
          • Фамилија Microphasmidae Stephensen & Pirlot, 1931
          • Фамилија Mimonecteolidae Zeidler, 2009
          • Фамилија Prolanceolidae Zeidler, 2009
         • Надфамилија Scinoidea Stebbing, 1888
          • Фамилија Archaeoscinidae K. H. Barnard, 1930
          • Фамилија Microscinidae Zeidler, 2012
          • Фамилија Mimonectidae Bovallius, 1885
          • Фамилија Mimoscinidae Zeidler, 2012
          • Фамилија Scinidae Stebbing, 1888
      • Подред Hyperiopsidea Bovallius, 1886
       • Инфраред Hyperiopsida Bovallius, 1886
        • Група Hyperiopsidira Bovallius, 1886
         • Надфамилија Hyperiopsoidea Bovallius, 1886
          • Фамилија Hyperiopsidae Bovallius, 1886
          • Фамилија Vitjazianidae Birstein & M. Vinogradov, 1955
        • Група Podosiridira Lowry & Myers, 2012
         • Надфамилија Podosiroidea Lowry & Myers, 2012
          • Фамилија Podosiridae Lowry & Myers, 2012
      • Подред Pseudingolfiellidea Lowry & Myers, 2012
       • Инфраред Pseudingolfiellida Lowry & Myers, 2012
        • Група Pseudingolfiellidira Lowry & Myers, 2012
         • Надфамилија Pseudingolfielloidea Lowry & Myers, 2012
          • Фамилија Pseudingolfiellidae Lowry & Myers, 2012
      • Подред Senticaudata Lowry & Myers, 2013
       • Инфраред Bogidiellida Hertzog, 1936
        • Група Bogidiellidira Hertzog, 1936
         • Надфамилија Bogidielloidea Hertzog, 1936
          • Фамилија Artesiidae Holsinger, 1980
          • Фамилија Bogidiellidae Hertzog, 1936
          • Фамилија Salentinellidae Bousfield, 1977
       • Инфраред Carangoliopsida Bousfield, 1977
        • Група Carangoliopsidira Myers & Lowry, 2013
         • Надфамилија Carangoliopsoidea Bousfield, 1977
          • Фамилија Carangoliopsidae Bousfield, 1977
          • Фамилија Kairosidae Lowry & Myers, 2013
       • Инфраред Corophiida Leach, 1814 (sensu Lowry & Myers, 2013)
        • Група Caprellidira Leach, 1814 (sensu Lowry & Myers, 2013)
         • Надфамилија Aetiopedesoidea Myers & Lowry, 2003
          • Фамилија Aetiopedesidae Myers & Lowry, 2003
          • Фамилија Paragammaropsidae Myers & Lowry, 2003
         • Надфамилија Caprelloidea Leach, 1814
          • Фамилија Caprellidae Leach, 1814
          • Фамилија Caprogammaridae Kudrjaschov & Vassilenko, 1966
          • Фамилија Cyamidae Rafinesque, 1815
          • Фамилија Dulichiidae Dana, 1849
          • Фамилија Podoceridae Leach, 1814
         • Надфамилија Isaeoidea Dana, 1852
          • Фамилија Isaeidae Dana, 1852
         • Надфамилија Microprotopoidea Myers & Lowry, 2003
          • Фамилија Australomicroprotopidae Myers, Lowry & Billingham, 2016
          • Фамилија Microprotopidae Myers & Lowry, 2003
          • Фамилија Neomegamphopidae Myers, 1981
          • Фамилија Priscomilitaridae Hirayama, 1988
         • Надфамилија Neomegamphoidea Myers, 1981
         • Надфамилија Photoidea Boeck, 1871
          • Фамилија Ischyroceridae Stebbing, 1899
          • Фамилија Kamakidae Myers & Lowry, 2003
          • Фамилија Photidae Boeck, 1871
         • Надфамилија Rakirooidea Myers & Lowry, 2003
          • Фамилија Rakiroidae Myers & Lowry, 2003
        • Група Corophiidira Leach, 1814 (sensu Lowry & Myers, 2013)
         • Надфамилија Aoroidea Stebbing, 1899
          • Фамилија Aoridae Stebbing, 1899
          • Фамилија Unciolidae Myers & Lowry, 2003
         • Надфамилија Cheluroidea Allman, 1847
          • Фамилија Cheluridae Allman, 1847
         • Надфамилија Chevalioidea Myers & Lowry, 2003
          • Фамилија Chevaliidae Myers & Lowry, 2003
         • Надфамилија Corophioidea Leach, 1814
          • Фамилија Ampithoidae Boeck, 1871
          • Фамилија Corophiidae Leach, 1814
       • Инфраред Gammarida Latreille, 1802
        • Група Crangonyctidira Bousfield, 1973
         • Надфамилија Allocrangonyctoidea Holsinger, 1989
          • Фамилија Allocrangonyctidae Holsinger, 1989
          • Фамилија Crymostygidae Kristjánsson & Svavarsson, 2004
          • Фамилија Dussartiellidae Lowry & Myers, 2012
          • Фамилија Kergueleniolidae Lowry & Myers, 2013
          • Фамилија Pseudoniphargidae Karaman, 1993
         • Надфамилија Crangonyctoidea Bousfield, 1973
          • Фамилија Austroniphargidae Iannilli, Krapp & Ruffo, 2011
          • Фамилија Chillagoeidae Lowry & Myers, 2012
          • Фамилија Crangonyctidae Bousfield, 1973
          • Фамилија Giniphargidae Lowry & Myers, 2012
          • Фамилија Kotumsaridae Messouli, Holsinger & Ranga Reddy, 2007
          • Фамилија Neoniphargidae Bousfield, 1977
          • Фамилија Niphargidae Bousfield, 1977
          • Фамилија Paracrangonyctidae Bousfield, 1983
          • Фамилија Paramelitidae Bousfield, 1977
          • Фамилија Perthiidae Williams & Barnard, 1988
          • Фамилија Pseudocrangonyctidae Holsinger, 1989
          • Фамилија Sandroidae Lowry & Myers, 2012
          • Фамилија Sternophysingidae Holsinger, 1992
          • Фамилија Uronyctidae Lowry & Myers, 2012
        • Група Gammaridira Latreille, 1802
         • Надфамилија Gammaroidea Latreille, 1802 (Bousfield, 1977)
          • Фамилија Acanthogammaridae Garjajeff, 1901
          • Фамилија Anisogammaridae Bousfield, 1977
          • Фамилија Baikalogammaridae Kamaltynov, 2002
          • Фамилија Bathyporeiidae d'Udekem d'Acoz, 2011
          • Фамилија Behningiellidae Kamaltynov, 2002
          • Фамилија Carinogammaridae Tachteew, 2001 sensu Kamaltynov, 2010
          • Фамилија Crypturopodidae Kamaltynov, 2002
          • Фамилија Eulimnogammaridae Kamaltynov, 1999
          • Фамилија Falklandellidae Lowry & Myers, 2012
          • Фамилија Gammaracanthidae Bousfield, 1989
          • Фамилија Gammarellidae Bousfield, 1977
          • Фамилија Gammaridae Leach, 1814
          • Фамилија Iphigenellidae Kamaltynov, 2002
          • Фамилија Luciobliviidae Tomikawa, 2007
          • Фамилија Macrohectopidae Sowinsky, 1915
          • Фамилија Mesogammaridae Bousfield, 1977
          • Фамилија Micruropodidae Kamaltynov, 1999
          • Фамилија Ommatogammaridae Kamaltynov, 2010
          • Фамилија Pachyschesidae Kamaltynov, 1999
          • Фамилија Pallaseidae Tachteew, 2001
          • Фамилија Paraleptamphopidae Bousfield, 1983
          • Фамилија Phreatogammaridae Bousfield, 1983
          • Фамилија Pontogammaridae Bousfield, 1977
          • Фамилија Sensonatoridae Lowry & Myers, 2012
          • Фамилија Typhlogammaridae Bousfield, 1978
          • Фамилија Zaramillidae Lowry & Myers, 2016
       • Инфраред Hadziida S. Karaman, 1943
        • Група Hadziidira S. Karaman, 1932
         • Надфамилија Calliopioidea Sars, 1895
          • Фамилија Calliopiidae G.O. Sars, 1893
          • Фамилија Cheirocratidae d'Udekem d'Acoz, 2010
          • Фамилија Hornelliidae d'Udekem d'Acoz, 2010
          • Фамилија Megaluropidae Thomas & Barnard, 1986
          • Фамилија Pontogeneiidae Stebbing, 1906
         • Надфамилија Hadzioidea S. Karaman, 1943 (Bousfield, 1983)
          • Фамилија Crangoweckeliidae Lowry & Myers, 2012
          • Фамилија Eriopisidae Lowry & Myers, 2013
          • Фамилија Gammaroporeiidae Bousfield, 1979
          • Фамилија Hadziidae S. Karaman, 1943
          • Фамилија Maeridae Krapp-Schickel, 2008
          • Фамилија Melitidae Bousfield, 1973
          • Фамилија Metacrangonyctidae Boutin & Messouli, 1988
          • Фамилија Nuuanuidae Lowry & Myers, 2013
       • Инфраред Talitrida Rafinesque, 1815
        • Група Talitridira Rafinesque, 1815
         • Надфамилија Caspicoloidea Birstein, 1945
          • Фамилија Caspicolidae Birstein, 1945
         • Надфамилија Kurioidea Barnard, 1964
          • Фамилија Kuriidae J.L. Barnard, 1964
          • Фамилија Tulearidae Ledoyer, 1979
         • Надфамилија Talitroidea Rafinesque, 1815
          • Фамилија Ceinidae J.L. Barnard, 1972
          • Фамилија Chiltoniidae J.L. Barnard, 1972
          • Фамилија Dogielinotidae Gurjanova, 1953
          • Фамилија Eophliantidae Sheard, 1936
          • Фамилија Hyalellidae Bulyčeva, 1957
          • Фамилија Hyalidae Bulyčeva, 1957
          • Фамилија Najnidae J.L. Barnard, 1972
          • Фамилија Phliantidae Stebbing, 1899
          • Фамилија Plioplateidae J.L. Barnard, 1978
          • Фамилија Talitridae Rafinesque, 1815
          • Фамилија Temnophliantidae Griffiths, 1975
     • Ред Bochusacea Gutu & Iliffe, 1998
      • Фамилија Hirsutiidae
     • Ред Cumacea Krøyer, 1846
      • Фамилија Bodotriidae T. Scott, 1901
      • Фамилија Ceratocumatidae Calman, 1905
      • Фамилија Diastylidae Bate, 1856
      • Фамилија Gynodiastylidae Stebbing, 1912
      • Фамилија Lampropidae Sars, 1878
      • Фамилија Leuconidae Sars, 1878
      • Фамилија Nannastacidae Bate, 1866
      • Фамилија Platyaspidae
      • Фамилија Pseudocumatidae Sars, 1878
     • Ред Ingolfiellida Hansen, 1903
      • Подред Ingolfiellidea Hansen, 1903
       • Инфраред Ingolfiellidamorpha Hansen, 1903
        • Група Ingolfiellidira Hansen, 1903
         • Надфамилија Ingolfielloidea Hansen, 1903
          • Фамилија Ingolfiellidae Hansen, 1903
        • Група Metaingolfiellidira Ruffo, 1969
         • Надфамилија Metaingolfielloidea Ruffo, 1969
          • Фамилија Metaingolfiellidae Ruffo, 1969
     • Ред Isopoda Latreille, 1817
      • Подред Asellota Latreille, 1802
       • Надфамилија Aselloidea Latreille, 1802
        • Фамилија Asellidae Rafinesque, 1815
        • Фамилија Stenasellidae Dudich, 1924
       • Надфамилија Gnathostenetroidoidea Kussakin, 1967
        • Фамилија Gnathostenetroididae Kussakin, 1967
        • Фамилија Protojaniridae Fresi, Idato & Scipione, 1980
       • Надфамилија Janiroidea G.O. Sars, 1897
        • Фамилија Acanthaspidiidae Menzies, 1962
        • Фамилија Dendrotionidae Vanhöffen, 1914
        • Фамилија Desmosomatidae G.O. Sars, 1897
        • Фамилија Echinothambematidae Menzies, 1956
        • Фамилија Haplomunnidae Wilson, 1976
        • Фамилија Haploniscidae Hansen, 1916
        • Фамилија Ischnomesidae Hansen, 1916
        • Фамилија Janirellidae Menzies, 1956
        • Фамилија Janiridae G.O. Sars, 1897
        • Фамилија Joeropsididae Nordenstam, 1933
        • Фамилија Katianiridae Svavarsson, 1987
        • Фамилија Lepidocharontidae Galassi & Bruce, 2016
        • Фамилија Macrostylidae Hansen, 1916
        • Фамилија Mesosignidae Schultz, 1969
        • Фамилија Microparasellidae Karaman, 1933
        • Фамилија Mictosomatidae Wolff, 1965
        • Фамилија Munnidae G.O. Sars, 1897
        • Фамилија Munnopsidae Lilljeborg, 1864
        • Фамилија Nannoniscidae Hansen, 1916
        • Фамилија Paramunnidae Vanhöffen, 1914
        • Фамилија Pleurocopidae Fresi & Schiecke, 1972
        • Фамилија Santiidae Kussakin, 1988
        • Фамилија Thambematidae Stebbing, 1912
        • Фамилија Urstylidae Riehl, Wilson & Malyutina, 2014
        • Фамилија Xenosellidae Just, 2005
       • Надфамилија Stenetrioidea Hansen, 1905
        • Фамилија Pseudojaniridae Wilson, 1986
        • Фамилија Stenetriidae Hansen, 1905
      • Подред Calabozoidea Van Lieshout, 1983
       • Фамилија Brasileirinidae Pervorčnik, Ferreira & Sket, 2012
       • Фамилија Calabozoidae Van Lieshout, 1983
      • Подред Cymothoida Wägele, 1989
       • Надфамилија Anthuroidea Leach, 1914}-
        • Фамилија Antheluridae Poore & Lew Ton, 1988
        • Фамилија Anthuridae Leach, 1814
        • Фамилија Expanathuridae Poore, 2001
        • Фамилија Hyssuridae Wägele, 1981
        • Фамилија Leptanthuridae Poore, 2001
        • Фамилија Paranthuridae Menzies & Glynn, 1968
       • Надфамилија Cymothooidea Leach, 1814
        • Фамилија Aegidae White, 1850
        • Фамилија Anuropidae Stebbing, 1893
        • Фамилија Barybrotidae Hansen, 1890
        • Фамилија Cirolanidae Dana, 1852
        • Фамилија Corallanidae Hansen, 1890
        • Фамилија Cymothoidae Leach, 1818
        • Фамилија Gnathiidae Leach, 1814
        • Фамилија Protognathiidae Wägele & Brandt, 1988
        • Фамилија Tridentellidae Bruce, 1984
       • Инфраред Epicaridea Latreille, 1825
        • Надфамилија Bopyroidea Rafinesque, 1815
         • Фамилија Bopyridae Rafinesque, 1815
         • Фамилија Bopyroidea incertae sedis
         • Фамилија Colypuridae Richardson, 1905
         • Фамилија Entoniscidae Kossmann, 1881
         • Фамилија Ionidae H. Milne Edwards, 1840
        • Надфамилија Cryptoniscoidea Kossmann, 1880
         • Фамилија Asconiscidae Bonnier, 1900
         • Фамилија Cabiropidae Giard & Bonnier, 1887
         • Фамилија Crinoniscidae Bonnier, 1900
         • Фамилија Cryptoniscidae Kossmann, 1880
         • Фамилија Cryptoniscoidea incertae sedis
         • Фамилија Cyproniscidae Giard & Bonnier, 1887
         • Фамилија Dajidae Giard & Bonnier, 1887
         • Фамилија Entophilidae Richardson, 1903
         • Фамилија Hemioniscidae Bonnier, 1900
         • Фамилија Podasconidae Giard & Bonnier, 1895
      • Подред Limnoriidea Brandt & Poore in Poore, 2002
       • Надфамилија Limnorioidea White, 1850
        • Фамилија Hadromastacidae Bruce & Müller, 1991
        • Фамилија Keuphyliidae Bruce, 1980
        • Фамилија Limnoriidae White, 1850
      • Подред Microcerberidea Lang, 1961
       • Фамилија Atlantasellidae Sket, 1979
       • Фамилија Microcerberidae Karaman, 1933
      • Подред Oniscidea Latreille, 1802
       • Фамилија Agnaridae Schmidt, 2003
       • Фамилија Alloniscidae Schmidt, 2003
       • Фамилија Armadillidae Brandt, 1831
       • Фамилија Armadillidiidae Brandt, 1833
       • Фамилија Balloniscidae Vandel, 1963
       • Фамилија Bathytropidae Vandel, 1952
       • Фамилија Berytoniscidae Vandel, 1955
       • Фамилија Bisilvestriidae Verhoeff, 1938
       • Фамилија Cylisticidae Verhoeff, 1949
       • Фамилија Delatorreiidae Verhoeff, 1938
       • Фамилија Detonidae Budde-Lund, 1904
       • Фамилија Dubioniscidae Schultz, 1995
       • Фамилија Eubelidae Budde-Lund, 1899
       • Фамилија Halophilosciidae Verhoeff, 1908
       • Фамилија Hekelidae Ferrara, 1977
       • Фамилија Irmaosidae Ferrara & Taiti, 1983
       • Фамилија Ligiidae Leach, 1814
       • Фамилија Mesoniscidae Verhoeff, 1908
       • Фамилија Olibrinidae Budde-Lund, 1913
       • Фамилија Oniscidae Latreille, 1802
       • Фамилија Oniscidea incertae sedis
       • Фамилија Paraplatyarthridae Javidkar & King, 2015
       • Фамилија Philosciidae Kinahan, 1857
       • Фамилија Platyarthridae Verhoeff, 1949
       • Фамилија Porcellionidae Brandt, 1831
       • Фамилија Pudeoniscidae Lemos de Castro, 1973
       • Фамилија Rhyscotidae Budde-Lund, 1904
       • Фамилија Schoebliidae Verhoeff, 1938
       • Фамилија Scleropactidae Verhoeff, 1938
       • Фамилија Scyphacidae Dana, 1852
       • Фамилија Spelaeoniscidae Vandel, 1948
       • Фамилија Stenoniscidae Budde-Lund, 1904
       • Фамилија Styloniscidae Vandel, 1952
       • Фамилија Tendosphaeridae Verhoeff, 1930
       • Фамилија Titanidae Verhoeff, 1938
       • Фамилија Trachelipodidae Strouhal, 1953
       • Фамилија Trichoniscidae Sars, 1899
       • Фамилија Turanoniscidae Borutzky, 1969
       • Фамилија Tylidae Dana, 1852
      • Подред Phoratopidea Brandt & Poore, 2003
       • Фамилија Phoratopodidae Hale, 1925
      • Подред Phreatoicidea Stebbing, 1893
       • Фамилија Amphisopidae Nicholls, 1943
       • Фамилија Hypsimetopidae Nicholls, 1943
       • Фамилија Mesamphisopidae Nicholls, 1943
       • Фамилија Phreatoicidae Chilton, 1891
       • Фамилија -{Phreatoicidea incertae sedis
       • Фамилија Phreatoicopsidae Nicholls, 1943
       • Фамилија Ponderellidae Wilson & Keable, 2004
      • Подред Sphaeromatidea Wägele, 1989
       • Фамилија Archaeoniscidae Haack, 1918
       • Надфамилија Seroloidea Dana, 1852
        • Фамилија Basserolidae Brandt & Poore, 2003
        • Фамилија Bathynataliidae Kensley, 1978
        • Фамилија Plakarthriidae Hansen, 1905
        • Фамилија Serolidae Dana, 1852
       • Надфамилија Sphaeromatoidea Latreille, 1825
        • Фамилија Ancinidae Dana, 1852
        • Фамилија Sphaeromatidae Latreille, 1825
        • Фамилија Tecticipitidae Iverson, 1982
      • Подред Tainisopidea Brandt & Poore, 2003
       • Фамилија Tainisopidae Wilson, 2003
      • Подред Valvifera G. O. Sars, 1883
       • Фамилија Antarcturidae Poore, 2001
       • Фамилија Arcturidae Dana, 1849
       • Фамилија Arcturididae Poore, 2001
       • Фамилија Austrarcturellidae Poore & Bardsley, 1992
       • Фамилија Chaetiliidae Dana, 1849
       • Фамилија Holidoteidae Wägele, 1989
       • Фамилија Holognathidae Thomson, 1904
       • Фамилија Idoteidae Samouelle, 1819
       • Фамилија Pseudidotheidae Ohlin, 1901
       • Фамилија Rectarcturidae Poore, 2001
       • Фамилија Thermoarcturidae Poore, 2015
       • Фамилија Xenarcturidae Sheppard, 1957
     • Ред Lophogastrida Boas, 1883
      • Фамилија Eucopiidae G.O. Sars, 1885
      • Фамилија Gnathophausiidae Udrescu, 1984
      • Фамилија Lophogastridae G.O. Sars, 1870
      • Фамилија Peachocarididae Schram, 1986
     • Ред Mictacea Bowman, Garner, Hessler, Iliffe & Sanders, 1985
      • Фамилија -{Mictocarididae
     • Ред Mysida Boas, 1883
      • Фамилија Mysidae Haworth, 1825
      • Фамилија Petalophthalmidae Czerniavsky, 1882
     • Ред Pygocephalomorpha Beurlen, 1930
      • Фамилија Jerometichenoriidae Schram, 1978
      • Фамилија Notocarididae Brooks, 1962
      • Фамилија Pygocephalidae Brooks, 1962
      • Фамилија Pygocephalomorpha incertae sedis
      • Фамилија Tealliocarididae Brooks, 1962
      • Фамилија Tylocarididae Taylor, Yan-Bin & Schram, 1998
     • Ред Spelaeogriphacea
      • Фамилија Spelaeogriphidae Gordon, 1958
     • Ред Stygiomysida Tchindonova, 1981
      • Фамилија Lepidomysidae Clarke, 1961
      • Фамилија Stygiomysidae Caroli, 1937
     • Ред Tanaidacea Dana, 1849
      • Подред Anthracocaridomorpha Sieg, 1980
       • Фамилија Anthracocarididae Brooks, 1962 emend. Schram, 1979
       • Фамилија Niveotanaidae Polz, 2005
      • Подред Apseudomorpha Sieg, 1980
       • Надфамилија Apseudoidea Leach, 1814
        • Фамилија Apseudellidae Gutu, 1972
        • Фамилија Apseudidae Leach, 1814
        • Фамилија Gigantapseudidae Kudinova-Pasternak, 1978
        • Фамилија Kalliapseudidae Lang, 1956
        • Фамилија Metapseudidae Lang, 1970
        • Фамилија Numbakullidae Gutu & Heard, 2002
        • Фамилија Pagurapseudidae Lang, 1970
        • Фамилија Pagurapseudopsididae Gutu, 2006
        • Фамилија Parapseudidae Gutu, 1981
        • Фамилија Sphaeromapseudidae Larsen, 2012
        • Фамилија Sphyrapodidae Gutu, 1980
        • Фамилија Tanzanapseudidae Bacescu, 1975
        • Фамилија Whiteleggiidae Gutu, 1972
       • Надфамилија Cretitanaoidea Schram, Sieg, Malzahn, 1983
        • Фамилија Cretitanaidae Schram, Sieg & Malzahn, 1986
       • Надфамилија Jurapseudoidea Schram, Sieg & Malzahn, 1986
        • Фамилија Jurapseudidae Schram, Sieg & Malzahn, 1986
        • Род Palaeotanais Reiff, 1936
      • Подред Tanaidomorpha Sieg, 1980
       • Надфамилија Neotanaoidea Sieg, 1980
        • Фамилија Neotanaidae Lang, 1956
       • Надфамилија Paratanaoidea Lang, 1949
        • Фамилија Agathotanaidae Lang, 1971
        • Фамилија Akanthophoreidae Sieg, 1986
        • Фамилија Alavatanaidae Vonk & Schram, 2007
        • Фамилија Anarthruridae Lang, 1971
        • Фамилија Colletteidae Larsen & Wilson, 2002
        • Фамилија Cryptocopidae Sieg, 1977
        • Фамилија Heterotanoididae Bird, 2012
        • Фамилија Leptocheliidae Lang, 1973
        • Фамилија Leptognathiidae Sieg, 1976
        • Фамилија Mirandotanaidae Blazewicz-Paszkowycz & Bamber, 2009
        • Фамилија Nototanaidae Sieg, 1976
        • Фамилија Paratanaidae Lang, 1949
        • Фамилија Paratanaoidea incertae sedis
        • Фамилија Pseudotanaidae Sieg, 1976
        • Фамилија Pseudozeuxidae Sieg, 1982
        • Фамилија Tanaellidae Larsen & Wilson, 2002
        • Фамилија Tanaissuidae Bird & Larsen, 2009
        • Фамилија Tanaopsidae Błażewicz-Paszkowycz & Bamber, 2012
        • Фамилија Teleotanaidae Bamber, 2008
        • Фамилија Typhlotanaidae Sieg, 1984
       • Надфамилија Tanaidoidea Nobili, 1906
        • Фамилија Tanaididae Nobili, 1906
     • Ред Thermosbaenacea Monod, 1927
      • Фамилија Halosbaenidae Monod & Cals, 1988
      • Фамилија Monodellidae Taramelli, 1954
      • Фамилија Thermosbaenidae Monod, 1927
      • Фамилија Tulumellidae Wagner, 1994
    • Група Syncarida Packard, 1885
     • Ред Anaspidacea Calman, 1904
     • Ред Bathynellacea Chappuis, 1915
      • Фамилија Bathynellidae Grobben, 1905
      • Фамилија Parabathynellidae Noodt, 1965
   • Подкласа Hoplocarida Calman, 1904
    • Ред Stomatopoda Latreille, 1817
     • Подред Unipeltata Latreille, 1825
      • Надфамилија Bathysquilloidea Manning, 1967
       • Фамилија Bathysquillidae Manning, 1967
       • Фамилија Indosquillidae Manning, 1995
      • Надфамилија Erythrosquilloidea Manning & Bruce, 1984
       • Фамилија Erythrosquillidae Manning & Bruce, 1984
      • Надфамилија Eurysquilloidea Manning, 1977
       • Фамилија Eurysquillidae Manning, 1977
      • Надфамилија Gonodactyloidea Giesbrecht, 1910
       • Фамилија Alainosquillidae Moosa, 1991
       • Фамилија Gonodactylidae Giesbrecht, 1910
       • Фамилија Hemisquillidae Manning, 1980
       • Фамилија Odontodactylidae Manning, 1980
       • Фамилија Protosquillidae Manning, 1980
       • Фамилија Pseudosquillidae Manning, 1977
       • Фамилија Takuidae Manning, 1995
      • Надфамилија Lysiosquilloidea Giesbrecht, 1910
       • Фамилија Coronididae Manning, 1980
       • Фамилија Lysiosquillidae Giesbrecht, 1910
       • Фамилија Nannosquillidae Manning, 1980
       • Фамилија Tetrasquillidae Manning & Camp, 1993
      • Надфамилија Parasquilloidea Manning, 1995
      • Надфамилија Squilloidea Latreille, 1802
       • Фамилија Squillidae Latreille, 1802
   • Подкласа Phyllocarida Packard, 1879
    • Ред Archaeostraca Claus, 1888
     • Подред Archaeostraca incertae sedis
      • Род Arenosicaris Collette & Hagadorn, 2010
     • Подред Caryocaridina Collette & Hagadorn, 2010
      • Фамилија Caryocarididae Racheboeuf, Vannier & Ortega, 2000
     • Подред Ceratiocaridina Clarke in Zittel, 1900
      • Фамилија Ceratiocarididae Salter, 1860
     • Подред Echinocaridina Clarke in Zittel, 1900
      • Фамилија Aristozoidae Gürich, 1929
      • Фамилија Echinocarididae Clarke in Zittel, 1900
      • Фамилија Echinocaridina incertae sedis
      • Фамилија Ptychocarididae Rode & Lieberman, 2002
     • Подред Palaeopemphida Feldmann, Garassino & Schweitzer, 2004
      • Фамилија Palaeopemphidae Feldmann, Garassino & Schweitzer, 2004
     • Подред Pephricaridina Van Straelen, 1933
      • Фамилија Ohiocarididae Rolfe, 1962
      • Фамилија Pephricarididae Van Straelen, 1933
     • Подред Rhinocaridina Clarke in Zittel, 1900
      • Фамилија Rhinocarididae Hall & Clarke, 1888
    • Ред Canadaspidida Novozhilov, 1960
     • Фамилија Canadaspididae Novozhilov, 1960
     • Фамилија Perspicarididae Briggs, 1978
    • Ред Hoplostraca Schram, 1973
    • Ред Hymenostraca Rolfe, 1969
     • Фамилија Hymenocarididae Haeckel, 1896
    • Ред Leptostraca Claus, 1880
     • Род Cascolus Siveter, Briggs, Siveter, Sutton & Legg, 2017
     • Подред Nebaliacea Calman, 1904
      • Фамилија Nebaliidae Samouelle, 1819
      • Фамилија Nebaliopsididae Hessler, 1984
      • Фамилија Paranebaliidae Walker-Smith & Poore, 2001
      • Фамилија Rhabdouraeidae Schram & Malzahn, 1984
    • Род Nothozoe Barrande, 1872
 • Надклсаса Oligostraca Zrzavý, Hypša & Vlášková, 1997
  • Класа Ichthyostraca Zrzavý, Hypša & Vlášková, 1997
   • Подкласа Branchiura Thorell, 1864
    • Ред Arguloida Yamaguti, 1963
     • Надфамилија Arguloidea Yamaguti, 1963
      • Фамилија Argulidae Leach, 1819
   • Подкласа Pentastomida Diesing, 1836
    • Ред Cephalobaenida Heymons, 1935
     • Фамилија Cephalobaenidae Heymons, 1922
    • Ред Porocephalida Heymons, 1935
     • Надфамилија Linguatuloidea Haldeman, 1851
      • Фамилија Linguatulidae Haldeman, 1851
      • Фамилија Subtriquetridae Fain, 1961
     • Надфамилија Porocephaloidea Sambon, 1922
      • Фамилија Porocephalidae Sambon, 1922
      • Фамилија Sebekidae Sambon, 1922
    • Ред Raillietiellida Almeida & Christoffersen, 1999
     • Фамилија Raillietiellidae Sambon, 1922
    • Ред Reighardiida Almeida & Christoffersen, 1999
     • Фамилија Reighardiidae Heymons, 1926
  • Подкласа Mystacocarida Pennak & Zinn, 1943
   • Ред Mystacocaridida Pennak & Zinn, 1943
    • Фамилија Derocheilocarididae Pennak & Zinn, 1943
  • Класа Ostracoda Latreille, 1802
   • Подкласа Archaeocopa
   • Подкласа Metacopa Sylvester-Bradley, 1961
    • Фамилија Bufinidae Sohn & Stover, 1961
    • Фамилија Healdiidae Harlton, 1933
    • Фамилија Krausellidae Berdan in Benson et al., 1961
    • Надфамилија Quasillitacea Coryell & Malkin
    • Фамилија Quasillitidae Coryell & Malkin, 1936
    • Фамилија Ropolonellidae Coryell & Malkin, 1936
    • Фамилија Thlipsuridae Ulrich, 1894
   • Подкласа Myodocopa G.O. Sars, 1866
    • Надфамилија Cypridinelliformacea Kornicker & Sohn, 2000
     • Фамилија Cypridinelliformidae Kornicker & Sohn, 2000
    • Надфамилија Entomoconchacea Sylvester-Bradley, 1953
     • Фамилија Cyprosinidae Whidborne, 1890
     • Фамилија Entomoconchidae Brady, 1868
    • Надфамилија Entomozoacea Pribyl, 1950
     • Фамилија Entomozoidae Pribyl, 1951
     • Фамилија Rhomboentomozoidae Gruendel, 1962
    • Ред Halocyprida Dana, 1853
     • Подред Cladocopina Sars, 1865
      • Надфамилија Polycopoidea Sars, 1865
       • Фамилија Polycopidae Sars, 1865
       • Фамилија Quasipolycopidae Jones, 1995
     • Подред Halocypridina Dana, 1853
      • Надфамилија Halocypridoidea Dana, 1853
       • Фамилија Deeveyidae Kornicker & Iliffe, 1985
       • Фамилија Halocyprididae Dana, 1853
      • Надфамилија Thaumatocypridoidea Müller, 1906
       • Фамилија Thaumatocyprididae Müller, 1906
    • Ред Myodocopida Sars, 1866
     • Подред Entomozocopina Gründel, 1969
     • Род Luprisca Siveter, Tanaka, Farrell, Martin, Siveter & Briggs, 2014
     • Подред Myodocopina Sars, 1866
      • Надфамилија Cylindroleberidoidea Müller, 1906
       • Фамилија Cylindroleberididae Müller, 1906
      • Надфамилија Cypridinoidea Baird, 1850
       • Фамилија Cypridinidae Baird, 1850
      • Надфамилија Nymphatelinoidea Siveter, Siveter, Sutton & Briggs, 2007
       • Фамилија Nymphatelinidae Siveter, Siveter, Sutton & Briggs, 2007
      • Надфамилија Sarsielloidea Brady & Norman, 1896
       • Род Hamaroconcha Olempska & Belka, 2010
       • Фамилија Philomedidae Müller, 1906
       • Фамилија Rutidermatidae Brady & Norman, 1896
       • Фамилија Sarsiellidae Brady & Norman, 1896
     • Подред Paleomyodocopina Kornicker & Sohn, 2000
    • Надфамилија Nodophilomedoidea Kornicker & Sohn, 2000
     • Фамилија Nodophilomedidae Kornicker & Sohn, 2000
    • Фамилија Swainellidae Kornicker & Sohn, 2000
   • Подкласа Palaeocopa Henningsmoen, 1953
    • Фамилија Aechminellidae Sohn in Moore, 1961
    • Фамилија Aechminidae Boucek, 1936
    • Инфракласа Aparchitacea
    • Фамилија Aparchitidae Jones, 1901
    • Надфамилија Beyrichiacea Matthew, 1886
     • Фамилија Beyrichiidae Jones, 1894
     • Фамилија Beyrichiopsidae Henningsmoen, 1953
     • Фамилија Craspedobolbinidae Martinsson, 1962
     • Фамилија Fallaticellidae
     • Фамилија Kloedeniidae Ulrich & Bassler, 1923
     • Фамилија Treposellidae Henningsmoen, 1954
    • Фамилија Bodzentiidae
    • Фамилија Bolbinidae Ivanova
    • Фамилија Bolliidae Boucek, 1936
    • Фамилија Bubnoffiopsidae
    • Фамилија Cardiniferellidae
    • Род Chamishaella Sohn, 1971
    • Фамилија Cherskiellidae
    • Фамилија Circulinidae Neckaja, 1966
    • Фамилија Clavofabellinidae
    • Фамилија Ctenonotellidae Schmidt, 1941
    • Фамилија Dolborellidae
    • Надфамилија Drepanellacea
     • Фамилија Neoulrichiidae
    • Фамилија Drepanellidae Ulrich & Bassler, 1923
    • Фамилија Egorovellidae
    • Инфракласа Eridostraca Adamczak, 1961
     • Фамилија Conchoprimitiidae Henningsmoen, 1953
     • Надфамилија Cryptophyllidae Adamczak, 1961
      • Род Cryptophyllus Levinson, 1951
     • Надфамилија Eridoconchidae Henningsmoen, 1953
    • Фамилија Euprimitiidae
    • Фамилија Eurychilinidae
    • Фамилија Glanditidae
    • Фамилија Graviidae Polenova, 1952
    • Фамилија Hatangeidae
    • Фамилија Hithidae Schallreuter
    • Фамилија Hollinellidae Bless & Jordan, 1971
    • Фамилија Hollinidae Schwartz, 1936
    • Фамилија Imangditidae
    • Фамилија Jaanussonidae
    • Фамилија Kielcellidae
    • Надфамилија Kirkbyacea Ulrich & Bassler, 1906
     • Род Amphissella Stover, 1956
     • Фамилија Amphissitidae Knight, 1928
     • Фамилија Arcyzonidae
     • Фамилија Kellettinidae Sohn, 1954
     • Фамилија Kirkbyidae Ulrich & Bassler, 1906
    • Фамилија Kirkbyellidae Sohn, 1961
    • Инфракласа Leiocopa
     • Ред Leiocopida
      • Подред Leiocopina
    • Инфракласа Leperditicopa
    • Фамилија Limbatulidae
    • Фамилија Lysogorellidae
    • Фамилија Neodrepanellidae
    • Фамилија Nodellidae Zaspelova, 1952
    • Фамилија Oepikellidae Jaanusson, 1957
    • Фамилија Oepikiidae Jaanusson, 1957
    • Фамилија Orcofabellidae
    • Ред Palaeocopida Henningsmoen, 1953
     • Подред Binodicopina
     • Подред Kirkbyicopina
     • Подред Nodellocopina
     • Подред Palaeocopina Henningsmoen, 1953
    • Фамилија Paraparchitidae Scott, 1959
    • Фамилија Parapribylitidae
    • Фамилија Perprimitidae
    • Фамилија Polenovulidae Martinsson, 1960
    • Фамилија Primitiopsidae Schwartz, 1936
    • Надфамилија Puncioidea Hornibrook, 1949
     • Фамилија Coronakirkbyidae Kozur, 1985
     • Фамилија Punciidae Hornibrook, 1949
    • Фамилија Quadrijugatoridae
    • Фамилија Richinidae
    • Фамилија Saipanettidae McKenzie, 1967
    • Фамилија Sarvinidae Schallreuter, 1966
    • Фамилија Schmidtellidae
    • Фамилија Scrobiculidae Posner, 1951
    • Род Shishaella Sohn, 1971
    • Род Shivaella Sohn, 1971
    • Фамилија Sigilliidae Mandelstam, 1960
    • Подред Sigilliocopina Martens, 1992
    • Фамилија Soanellidae
    • Фамилија Spinigeritidae Schallreuter, 1980
    • Фамилија Sulcacellidae
    • Фамилија Sulcaticellidae
    • Фамилија Tetradellidae Swartz, 1936
    • Фамилија Tetrasacculidae
    • Фамилија Tribolbinidae
    • Фамилија Tricorninidae Blumenstengel, 1965
    • Фамилија Triemilomatellidae
    • Фамилија Tvaerenellidae Jaanusson, 1957
    • Фамилија Urftellidae
    • Фамилија Ventrigyridae
    • Фамилија Venzavellidae
   • Подкласа Platycopa Sars, 1866
    • Фамилија Cavellinidae Egorov, 1950
    • Фамилија Gotlandellidae Sarv, 1978
    • Фамилија Indivisiidae Egorov, 1954
    • Фамилија Kloedcytherellidae Kozur, 1985
    • Надфамилија Kloedenellacea Ulrich & Bassler, 1908
    • Фамилија Kloedenellidae Ulrich & Bassler, 1908
    • Фамилија Kloedenellitinidae Abushik, 1990
    • Фамилија Knoxitidae Egorov, 1950
    • Надфамилија Leperditelloidea Ulrich & Bassler, 1906
    • Фамилија Lichwiniidae Posner, 1950
    • Фамилија Miltonellidae Sohn, 1950
    • Фамилија Monotiopleuridae Guber & Jaanusson, 1964
    • Ред Platycopina G.O. Sars, 1866
     • Надфамилија Cytherelloidea G.O. Sars, 1866
      • Фамилија Cytherellidae Sars, 1866
    • Фамилија Serenididae Rozhdesvenskaya, 1972
   • Подкласа Podocopa G.O. Sars, 1866
    • Фамилија Bairdiocyprididae Shaver, 1961
    • Фамилија Gerodiidae Gruendel, 1962
    • Ред Metacopida Sylvester-Bradley, 1961
     • Подред Metacopina Sylvester-Bradley, 1961
    • Фамилија Pachydomellidae Berdan & Sohn, 1961
    • Ред Podocopida G.O. Sars, 1866
     • Подред Bairdiocopina Gründel, 1967
      • Фамилија Bairdiocopina incertae sedis
      • Надфамилија Bairdioidea Sars, 1865
       • Фамилија Acratiidae Gruendel, 1962
       • Фамилија Bairdiidae Sars, 1865
       • Фамилија Bythocyprididae Maddocks, 1969
       • Фамилија Geroiidae Gruendel, 1962
       • Фамилија Microcheilinellidae Gramm, 1975
       • Фамилија Pussellidae Danielopol in Maddocks, 1976
      • Инфраред Rishonidae
       • Род Rishona Sohn, 1960
     • Подред Cypridocopina Jones, 1901
      • Надфамилија Cypridoidea Baird, 1845
       • Фамилија Candonidae Kaufmann, 1900
       • Фамилија Cyprideidae Martin, 1940
       • Фамилија Cyprididae Baird, 1845
       • Фамилија Ilyocyprididae Kaufmann, 1900
       • Фамилија Notodromadidae Kaufmann, 1900
       • Род Schneideria Kotschetkova, 1960
       • Фамилија Trapezoidellidae Sohn, 1979
      • Надфамилија Macrocypridoidea Müller, 1912
       • Фамилија Macrocyprididae Müller, 1912
      • Надфамилија Pontocypridoidea Müller, 1894
       • Фамилија Pontocyprididae Müller, 1894
     • Подред Cytherocopina Baird, 1850
      • Надфамилија Cytheroidea Baird, 1850
       • Фамилија Australocytherideidae Hartmann, 1980
       • Фамилија Berounellidae Sohn & Berdan, 1960
       • Фамилија Bythocytheridae Sars, 1866
       • Фамилија Cobanocytheridae Schornikov, 1975
       • Фамилија Collisarborisidae Neale, 1975
       • Фамилија Cuneocytheridae Mandelstam, 1959
       • Фамилија Cushmanideidae Puri, 1974 in Hartmann & Puri, 1974
       • Фамилија Cytheralisonidae Jellinek & Swanson, 2003
       • Фамилија Cytherettidae Triebel, 1952
       • Фамилија Cytheridae Baird, 1850
       • Фамилија Cytherideidae Sars, 1925
       • Фамилија Cytherissinellidae Kashevarova, 1958
       • Фамилија Cytheroidea incertae sedis
       • Фамилија Cytheromatidae Elofson, 1939
       • Фамилија Cytheruridae Müller, 1894
       • Фамилија Editiidae Knuepfer, 1967
       • Фамилија Entocytheridae Hoff, 1942
       • Фамилија Eucytheridae Puri, 1954
       • Род Flexuocythere Ciampo, 1986
       • Фамилија Hemicytheridae Puri, 1953
       • Фамилија Keysercytheridae Karanovic & Brandão, 2015
       • Фамилија Kliellidae Schäfer, 1945
       • Фамилија Krithidae Mandelstam, 1958
       • Фамилија Leptocytheridae Hanai, 1957
       • Фамилија Limnocytheridae Klie, 1938
       • Фамилија Loxoconchidae Sars, 1925
       • Фамилија Microcytheridae Klie, 1938
       • Фамилија Neocytheridae Wilkinson, 1988
       • Фамилија Neocytherideididae Puri, 1957
       • Фамилија Osticytheridae Hartmann, 1980
       • Фамилија Paracytheridae Puri, 1974
       • Фамилија Paracytherideidae Puri, 1957
       • Фамилија Paradoxostomatidae Brady & Norman, 1889
       • Фамилија Parvocytheridae Hartmann, 1959
       • Фамилија Pectocytheridae Hanai, 1957
       • Фамилија Progonocytheridae Sylvester-Bradley, 1948
       • Фамилија Protocytheridae Ljubimova, 1956
       • Фамилија Psammocytheridae Klie, 1938
       • Фамилија Saididae Aranki, McKenzie, Reyment & Reyment, 1992
       • Фамилија Schizocytheridae Howe, 1961
       • Фамилија Schulerideidae Mandelstam, 1959
       • Фамилија Speluncellidae Schneider, 1960
       • Фамилија Thaerocytheridae Hazel, 1967
       • Фамилија Trachyleberididae Sylvester-Bradley, 1948
       • Фамилија Tricornidae Blumenstengel, 1965
       • Фамилија Xestoleberididae Sars, 1928
      • Надфамилија Terrestricytheroidea Schornikov, 1969
       • Фамилија Terrestricytheridae Schornikov, 1969
     • Подред Darwinulocopina Sohn, 1988
      • Надфамилија Darwinuloidea Brady & Norman, 1889
       • Фамилија Darwinulidae Brady & Robertson, 1885
     • Подред Podocopina G.O. Sars, 1866
    • Фамилија Rectellidae Neckaya, 1966
    • Фамилија Rectonariidae Gruendel, 1962
 • Класа Remipedia Yager, 1981
  • Ред Enantiopoda
   • Фамилија Tesnusocarididae Brooks, 1955
  • Ред Nectiopoda
   • Фамилија Cryptocorynetidae Hoenemann, Neiber, Schram & Koenemann in Hoenemann, Neiber, Humphreys, Iliffe, Li, Schram & Koenemann, 2013
   • Фамилија Godzilliidae Schram, Yager & Emerson, 1986
   • Фамилија Kumongidae Hoenemann, Neiber, Schram & Koenemann in Hoenemann, Neiber, Humphreys, Iliffe, Li, Schram & Koenemann, 2013
   • Фамилија Micropacteridae Koenemann, Iliffe & van der Ham, 2007
   • Фамилија Morlockiidae García-Valdecasas, 1984
   • Фамилија Pleomothridae Hoenemann, Neiber, Schram & Koenemann in Hoenemann, Neiber, Humphreys, Iliffe, Li, Schram & Koenemann, 2013
   • Фамилија Speleonectidae Yager, 1981
   • Фамилија Xibalbanidae Olesen, Meland, Glenner, van Hengstum & Iliffe, 2017
 • -{'Maxillopoda' Није прихваћен

Галерија

Hyalella azteca
Hyalella azteca
Crab on Panamanian Beach 01
краба
Stenopus hispidus
Stenopus hispidus
Dakuma
Macrobrachium formosense
Rakovi samci
Ракови самци

Референце

 1. ^ Wikisource-logo.svg Calman, William Thomas (1911). „Crustacea”. Ур.: Chisholm, Hugh. Encyclopædia Britannica. 7 (11. изд.). Cambridge University Press. стр. 552.
 2. ^ Omar Rota-Stabelli; Kayal, Ehsan; Gleeson, Dianne; Daub, Jennifer; Boore, Jeffrey L.; Telford, Maximilian J.; Pisani, Davide; Blaxter, Mark & Lavrov, Dennis V. (2010). „Ecdysozoan Mitogenomics: Evidence for a Common Origin of the Legged Invertebrates, the Panarthropoda”. Genome Biology and Evolution. 2: 425—440. PMC 2998192Слободан приступ. PMID 20624745. doi:10.1093/gbe/evq030. Архивирано из оригинала на датум 10. 7. 2012.
 3. ^ Hrvatska opća enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 2007. ISBN 978-953-6036-39-4.

Литература

 • Блесић, Б: Артикулата, ПМФ - Крагујевац, 2002.
 • Догељ, В, А: Зоологија бескичмењака, Научна књига, Београд, 1971.
 • Крунић, М: Зоологија инвертебрата 1, Научна књига, Београд, 1977.
 • Крунић, М: Зоологија инвертебрата 2, Научна књига, Београд
 • Маричек, магдалена, Ћурчић, Б, Радовић, И: Специјална зоологија, Научна књига, Београд, 1986.
 • Матоничкин, И, Хабдија, И, Примц - Хабдија, Б: Бескраљешњаци - билогија нижих авертебрата, Школска књига, Загреб, 1998.
 • Marcon, E, Mongini, M: Све животиње света, ИРО Вук Караџић, Београд, 1986.
 • Петров, И: Сакупљање, препаровање и чување инсеката у збиркама, Биолошки факултет, Београд, 2000.
 • Радовић, И, Петров, Бригита: Разноврсност живота 1 - структура и функција, Биолошки факултет Београд и Stylos Нови Сад, Београд, 2001.

Спољашње везе

Decapoda

Decapoda је ред ракова из класе виших ракова (Malacostraca). Превод латинског назива био би десетоноги ракови, а односи се на постојање десет екстремитета за кретање. Ови екстремитети су организовани у пет парова ногу на задњим торакалним сегментима, док се за екстремитете на предњим торакаланим сегментима користи назив максилопеде јер имају улогу делова усног апарата. Ред Decapoda обухвата скоро 15.000 врста сврстаних у око 2700 родова. Услед морског начина живота ове групе, фосилна фауна је богато заступљена и истражена (око 3300 фосилних врста). Најзначајнији представници овог реда су крабе, јастози и козице.

Kladocere

Kladocere je red rakova koji pripada klasi branhiopoda koji su po mišljenjumnogih zoologa najprimitivnija grupa rakova o čemu, pored karakteristika recentnih grupa, svedoče i fosilni ostaci nadjeni u slojevima Kambrijuma.

Lybia

Lybia је род малих ракова из породице зване Xanthidae. Познати су под још бројним именима. Нека од њих су Боксер краба и Пом-Пом рак. Они су познати по томе што ради своје сигурности живе са морским сасама.

У род Lybia убрајају се следеће врсте:

Lybia australiensis

Lybia caestifera

Lybia denticulata

Lybia edmondsoni

Lybia hatagumoana

Lybia leptochelis

Lybia plumosa

Lybia pugil

Lybia tessellata

Lybia tutelina

Malacostraca

Malacostraca је највећа од шест класа ракова. Познати су и под називом Виши ракови. Садржи око 40.000 врста. Виши ракови живе у морима и слатким водама, имају чланковито тело и дишу шкргама.

Постоје три разреда:

Eumalacostraca

Phyllocarida

Hoplocarida

Pentastomida

Pentastomida су мала група ракова који паразитирају у респираторном систему кичмењака. На предњем делу тела имају пет испупчења, по којима су и добили име, од којих четири имају канџице, а на једном се налазе уста прилагођена за сисање крви домаћина.

На предњем делу тела имају пет испупчења, по којима су и добили име, од којих четири имају канџице, а на једном се налазе уста прилагођена за сисање крви домаћина. Од усног отвора продужава се једноставно цевасто црево. Крвни систем као и системи за дисање и излучивање не постоје.

Полни систем је добро развијен и ове животиње су одвојених полова. Развиће се одвија преко две врсте домаћина:

прелазног , у коме се образују и развијају ларве, и то су најчешће нека риба или ситни глодар мада су ларве нађене у скоро свим врстама кичмењака;

трајног домаћина у коме су одрасле јединке.Паразитирају углавном у животињама тропских предела и изузетно ретко се срећу код човека. Најпознатији представник значајан за ветеринарску медицину у нашем подручју је врста Linguatula serrata која изазива обољење лингватулозу. Овом пентастомидом се може заразити и човек.

Xanthidae

Xanthidae је породица ракова која је још позната као Блатни рак, шљунковитим рак и Рушевински рак. Они су често јарке боје и отровни су. Када се припремају за јело, мора се отклонити отровни део.

Било је много ракова који су били укључени у ову породицу, но зоолози су многе преместили у друге породице. У ову породицу се убрајају 572 врсте ракова који су подељени у 133 рода.

Јастребац

Јастребац је планина која се налази у средишњем делу Србије, на простору између Ниша, Алексинца, Крушевца, Блаца и Прокупља. Састоји се од два масива, Великог и Малог Јастребца. Спада у родопске планине. Од Копаоника је одвојен Јанковом клисуром на реци Блаташници. Највиши врхови су Велика Ђулица (1491 m), Поглед (1481 m), Змајевац (1.313 m) и Бела стена (1.257 m) који представљају природну границу између Топлице и Поморавља. Превојем Гребац између Великог и Малог Јастрепца води пут Прокупље-Крушевац (преко Рибарске Бање)

Јастребац се одликује обилном листопадном и четинарском шумом. По лепоти се издвајају резерват белих бреза, али и бројни водени токови, извори и потоци. У околним речицама и потоцима могу се наћи речни ракови и слободна пастрмка, што је знак изузетно чисте воде. За оне који воле природну храну, Јастребац обилује мноштвом самониклог јестивог биља: сремуша, коприве, маслачка, дивљих јагода, јабука и крушака, разних врста јестивих гљива... које је уз добру припрему, изузетно здрава храна.

Драгић Ј. Весковић

Драгић Р. Весковић, правник, песник и новинар рођен је 1906. године у Ракови. Радио је у Окружном суду у Чачку од 1935. године, затим је службовао у Краљеву, Кичеву, Гњилану, а од 1945. године био судија Окружног суда у Београду све до пензионисања 1965. године.

Животиње

Животиње су велика група вишећелијских, еукариотских, хетеротрофних организама, која се у биологији класификује као царство Animalia. Животиње гутају храну и варе је унутар тела. Највећи број животиња су покретни организми. Уврштени су у домен Eukariota.Аристотел је први класификовао целокупан живи свет на животиње и биљке. Оваква оригинална подела се дуго задржала у науци, али се услед нагомилавања нових информација и чињеница током последњих векова и подела организама усложнила. Савремена класификација организама прати постојање хијерархије група (таксономске категорије), где је царство животиња међу најопштијима. Број царстава јако варира у схватањима различитих аутора, најчешће се помиње број 5 (Whittaker), или, много реалнији број, од око 100.

Када се говори о животињском свету често се користи реч фауна.

Крил

Крил је норвешка реч која дословно преведена значи „храна китова“. У ужем смислу крил означава мале раколике животињице, планктон (тачније зоопланктон) из реда Euphausiacea.

Локва (станиште)

Локва је плитко и ефемерно влажно станиште које најчешће настаје акумулацијом падавина на водонепропусном земљишту (чак и на пешчаним динама). Мале је површине (до 100 m², мање од баре) и пресушује у сушном периоду године.

Локве представљају станишта за поједине врсте алги и виших биљака, ларве бескичмењака (попут комараца) и поједине адултне животиње (нпр. ракови из групе Branchiopoda).

Лопар

Лопари (лат. Lepas) су рачићи из инфракласе цирипедија, који споља личе на шкољку (због двојне кречњачке љуштуре). Живе причвршћен помоћу јаке меснате дршке на разним отпацима у мору.

Могиљно језеро

Могиљно језеро (рус. Могильное) малено је језеро које се налази у југоисточном делу острва Киљдин, на северу Мурманске области Русије. Једино је језеро меромиктичког типа на подручју Русије, и тек једно од неколико таквих језера у свету. Језеро је ниском (до 5,5 метара) и уском гредом (ширине до 70 м) одвојено од Киљдинског пролаза Баренцовог мора, а заштићено је као хидролошки споменик природе Мурманске области.

Језеро је малих димензија, дужине до 560 метара и максималне ширине до 280 метара. Укупна површина акваторије је свега 0,09 км², дужина обалне линије 1,35 км, а максимална дубина до 17 метара. Реликтно је језеро настало услед повлачења мора пре око 1000 година.

Језеро Могиљно је специфично по својим меромиктичким својствима и вода која испуњава језеро дословно је „наслагана” у слојевима (укупно 4 слоја различитог хемијског састава и густине). До дубине од 5 метара вода у језеру је слатка, док на дну има вредности салинитета од 33 ‰. Други слој воде је на дубинама између 6,5 и 13 метара са салинитетом који расте до 22 ‰. У слатководном делу језера живе типични слатководни организми, у централним деловима брактични, а при дну морски организми. На дну језера живе пурпурне бактерије (Purple bacteria) чијим распадањем се ствара отровни водоник-сулфид. У горњим слојевима живе планктони из рода Daphnia, ротаторије (13 врста) и ракови (21 врста), а од риба специфична је ендемска подврста бакалара Gadus morhua kildinensis. Од другог слоја па на ниже живе типична морска створења − морске звезде Stichaster albulus, морске сасе, сунђери, морске маховине, поларне медузе и морски ракови.

На мапама језеро је први пут уцртано на карти холандског морепловца Вилема Баренца из 1594. године.

Океанографски музеј у Монаку

Океанографски музеј је музеј у Монаку који удомљава разне врсте морских животиња (морске звезде, морски коњици, корњаче, медузе, ракови, јастози, раже, ајкуле, морски јежеви, морски краставци, јегуље, сипе итд.) и велику количину предмета везаних за море, укључујући макете бродова, скелете морских животиња, оруђе, оружје итд.

Рак

Појам Рак може да се односи на:

ракови, животиње из групе зглавкара

рак (болест), болест

Рак плућа, врста тумора

Рак вулве, врста тумора

Рак тестиса, врста тумора

Рак једњака, врста тумора

Рак дебелог црева, врста тумора

Рак простате, врста тумора

рак (сазвежђе), сазвежђе

Рак (маглина)

рак (астрологија), хороскопски знак

Рак, чудовиште из грчке митологије

Рак (рагби јунион)

Рак (астролошки знак)

Рак ♋ (лат. Cancer) је један од дванаест астролошких знакова. Особе са овим астролошким знаком су рођене у периоду од 22. јуна до 23. јула. Овај знак припада скупини водених астролошких знакова.

Владајуће небеско тело овог знака је Месец

Елемент овог знака је вода

Боја - сребрносива

Драги камен - Бисер, Оникс

Метали - Сребро Селен

Цвет - Медвеђа шапа

Животиње - све животиње са љуштуром

Људи са овим знаком воле породицу, кућу и књижевност

Поларитет - негативан

Осетљиви делови тела - стомак, груди

Речни рак

Речни рак (Astacus astacus) је животињска врста класе Crustacea која припада реду Decapoda. Ракови су бескичмењаци, а тело им је чланковито.

Риболов

Риболов је активност лова риба. Реч риболов се такође користи и за лов на друге животиње које живе у води као што су разне шкољке, ракови, лигње, сипе, хоботнице, корњаче и др., једино се за китове користи појам китолов. Риболов је стара и широко распрострањена активност са разним техникама и традицијама, али и применом модерних технолошких помагала.

Према ФАО статистици, укупан број рибара и пољопривредника рибе је процењен на 38 милиона. Рибарство пружа директно и индиректно посао према проценама за 200 милиона људи.

Разликују се спортски и комерцијални риболов.

Риболов се према месту улова може поделити на:

речни риболов

морски риболов

језерски риболов

вештачки риболов (рибогојство)

Тријас

Тријас је геолошка периода која обухвата време од око пре 245 до око пре 202 милиона година. Као прва периода мезозоика, тријас се јавља након перма, а пре јуре. И почетак и крај тријаса су обележени масовним изумирањем. Масовно изумирање којим је завршен период тријаса је однедавно јасније детерминисано, али, слично као и с многим другим геолошким периодама, наслаге стена које одређују почетак и крај су јасно идентификоване, док почетак и крај сваке периоде варира за неколико милиона година.

Карактеристичне наслаге тријаса су црвени пешчари и евапорати који сугеришу постојање топле и суве климе. Нема никаквих доказа о глацијацији; по ономе што се може закључити, није било леденог покрова нигде на копну. Суперконтинент Пангеа се почео раздвајати током тријаса, али се још није распао; ипак су забележене прве поморске наслаге које сведоче о првом раседу, којим је раздвојен Њуџерси од Марока, те се датирају у касни тријас. Због ограничене обале суперконтиненталне масе, морске наслаге тријаса су релативно ретке у свету, упркос њиховом присутству у Западној Европи, где се тријас први пут проучавао. У Северној Америци, на пример, морске наслаге су ограничене на неколико локација у западном делу. Тако је стратиграфија тријаса углавном темељена на организмима који су живели у лагунама или високо-сланим стаништима, као Estheria ракови.

Током тријаса је и морски и копнени живот показао адаптивну радијацију која је почела од нагло осиромашене биосфере која је била последица пермско-тријаског изумирања. Корали групе hexacorallia су се први пут појавили. За прве цветњаче (Angiosperme) се верује да су еволуирале за време тријаса, исто као и први летећи кичмењаци, птеросаури.

На другим језицима

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.