Путна мрежа у Србији

Путни или друмски саобраћај чини окосницу саобраћаја у Републици Србији. Најважније чвориште је главни град Београд, после кога следе Нови Сад и Ниш. Путну мрежу у републици чине јавни и некатегорисани путеви.

Map of motorways in Serbia nov
Speed limits srb 130
Опште ограничење брзине у Србији
A1 freeway Belgrade Zagreb
Ауто-пут А3 кроз Нови Београд
Klisura
Државни пут првог Б реда 43 при проласку кроз Сићевачку клисуру
The corridor E70 near Sremska Mitrovica
Ауто-пут Е70 (А3) близу Сремске Митровице
A2 Srbija slika
Ауто-пут Е75 (А1) близу Инђије

Основи подаци

Република Србија спада у државе са добро развијеном мрежом путева, укупне дужине 45.220 km. Претпоставља се да око 40% укупне дужине путева припада деоницама изнад 600 m н. в., а највиши путеви су на Копаонику и Голији (н. в. око 1.700 m).

Путну мрежу чине[1]

Значајан део путева имају застареле деонице (око 2/5), где су коловози од туцаника или земљани.[3]

Путну мрежу Србије укључује и 2.960 мостова на државним путевима, од чега је око 46% на државним путевима првог реда, а око 54% на државним путевима другог реда.[3] На мрежи државних путева постоји и 85 тунела, укупне дужине 14 km.[3]

Државни путеви

Државни путеви су јавни путеви којима се повезује:[4]

  • простор државе са мрежом европских путева,
  • простор државе са мрежом најважнијих путева суседних земаља,
  • простор државе унутар себе, кроз повезивање значајних насеља (градова) и свих округа у оквиру републике.

Изградња, осавремењавање и одржавање државних путева потпада под надлежност републичког, односно покрајинског нивоа.

Државни путеви су категорисани у путеве првог и другог реда, са А и Б поткласама.[1]

Деонице европских путева у Србији

У оквиру мреже државних путева првог реда 2150 km државних путева у Србији припада европској мрежи путева, тзв. Е-путева.

Е - путеви класе А у Србији су:

Е - путеви класе B у Србији су:

Поред мреже Е-путева, на изградњу домаће путне мреже су утицали и планови о пан-Европском коридорима, који су предвиђали изградњу мреже путева и осталих модалитета саобраћаја ради убрзања и олакшања међународног протока робе и путника, како међу суседним државама тако и до Блиског истока, Медитерана и осталих подручја у европском окружењу. Овакве пројекте је највише подржавала организација Трансевропске мреже ТЕН (Trans-European Networks), која је активно учествовала у консолидацијама оваквих планова.

Циљеви ТЕН-а су били да координацијом саобраћаја, протоком енергената и телекомуникационом мрежом помогне развоју економије и заједничког европског тржишта, будуће Европске уније.

Овим планом је дошло до оживљавања западно-источне мреже пута Е70, дела кроз бившу Југославију, који би спојио економске и политичке центре бивше државе. Овај коридор је носио званичну ознаку Xa и спајао се са делом северно-јужног коридора пута Е75 са ознаком Xb. Првенство у грађењу је имао коридор са правцем запад-исток који је ишао рутом Грац-Марибор-Љубљана-Загреб-Београд.

Општински путеви

Општински путеви су укупне дужине 23.780 km. То су путеви који повезује подручје локалне самоуправе (града или општине) или подручје локалне самоуправе са државним путевима.

Општински путеви се проглашавају посебном одлуком општине. Изградња, осавремењавање и одржавање државних путева првенствено потпада под надлежност општинског нивоа (локалних самоуправа).

Значајан удео општинских путева је без савременог коловоза, нарочито у брдско-планинским крајевима Србије (где је већина у овом стању). Најчешће изграђени путеви су они који обезбеђују најједноставнију везу насеља са седиштем општине, чиме је у огромној већини српских општина образована радијална мрежа путева (тј. „од обода ка средишту“), са недостатком попречних веза.

Некатегорисани путеви

Некатегорисани путеви су путеви значајни у оквиру насеља, који су доступни већем броју корисника и проглашени су као такви одлуком надлежног органа.[4]

Референце

  1. 1,0 1,1 Уредба о категоризацији државних путева
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Референтни систем — Укупна дужина мреже државних путева
  3. 3,0 3,1 3,2 Путеви Србије — О нама
  4. 4,0 4,1 Закон о јавним путевима

Види још

Спољашње везе

Државни пут 15

Државни пут 15 је државни пут IБ реда у северној Србији.

Државни пут 16

Државни пут 16 је државни пут IБ реда у северној Србији.

Државни пут 17

Државни пут 17 је државни пут IБ реда у северној Србији.

Државни пут 191

Државни пут IIА реда 191 је државни пут другог А реда у југозападном делу Србије. Пут почиње на ушћу реке Бистрице у Лим. Комплетна траса простире се десном обалом реке Лим и вештачког језера Потпећ и највечи део пута налази се на територији општине Прибој. Пут се завршава граничним прелазом Увац, са Босном и Херцеговином

Државни пут 231

Државни пут IIА реда 231 је регионални пут у јужној Србији. Пут повезује долину Власине са Власинским језером и Босилеградом.

Државни пут 232

Државни пут IIА реда 232 је регионални пут у јужној Србији. Пут повезује Грделичку клисуру код Предејана са Црном Травом.

Државни пут 233

Државни пут IIА реда 233 је регионални пут у јужној Србији. Пут повезује долину Јужне Мораве са клисуром реке Пчиње, манастиром Прохор Пчињски и македонском границом.

Државни пут 435

Државни пут IIБ реда 435 је локални пут у јужној Србији који повезује Пољаницу са Косовским Поморављем. Деоница Трстена—Вељеглава није изграђена.

Државни пут 439

Државни пут IIБ реда 439 је локални пут у јужној Србији који повезује долину Власине са Стрезимировцима.

Државни пут 440

Државни пут IIБ реда 440 је локални пут у јужној Србији који повезује Мачкатицу са Сурдулицом.

Државни пут 441

Државни пут IIБ реда 441 је локални пут у јужној Србији који повезује Владичин Хан са Сурдулицом.

Државни пут 444

Државни пут IIБ реда 444 је локални пут у јужној Србији који повезује Босилеград са Македонском границом. Деоница Караманица—Голеш је неизграђена.

Државни пут 46

Пут 46 је државни пут IБ реда у средишњој Србији, у оквиру Шумадије. Повезује област Груже са западним Поморављем. Постојећи пут је у целости магистрални пут са две саобраћајне траке.

Државни пут 47

Пут 47 је државни пут IБ реда у средишњој Србији, у граду Београду. Повезује центар града са државним путевима 10 и 13. Пут прелази Дунав преко Панчевачког моста.

Путна мрежа у Србији

На другим језицима

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.