Научно-истраживачки резерват Прилепске планине

Научно-истраживачки резерват Прилепске планине је станиште планинског јаворa (Acer heldreichii) који представља локалитет ендемичне реликтне шумске врсте ограничене на мали ареал и уске локалитете, површине од 0,92 ha, на територији општине Дечани, на Косову и Метохији. Поседује карактеристике природног станишта ове врсте, те је као такав значајан за научна истраживања у области ботаничких, биоценолошких, шумарских и других грана.

Решење - акт о оснивању

Решење о стављању под заштиту државе налазиште планинског јавора на Дечанским планинама, на месту званом Прилепске планине, Народног одбора општине Дечани број 05-619 од 9. марта 1963.

Види још

Спољашње везе

Напомена: Садржај ове странице или један његов део, написан је на основу података из Централног регистра заштићених природних добара које води Завод за заштиту природе Србије.

Специјални
резервати природе
Општи
резервати природе
Специјални
  • природни резервати
Научно-истраживачки
резервати
Резервати за
одржавање
генетског фонда
Строги
природни резервати

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.