Метар

Метар (симбол: m[1]) је СИ основна јединица за даљину (или дужину у говору физичких наука). Дефинише се као дужина путање коју у апсолутном вакууму пређе светлост за време од тачно 1/(299 792 458) секунди.[2] Ова дефиниција не мења величину јединице (погледати историју испод), али је уведена да би пратио скорашњи развој техника за мерење, где се дужина и време могу репродуковати са веома великом тачношћу – у случају времена, до тачности од 1013.

Метар је оригинално био дефинисан 1793. године као један десето-милионити део растојања између екватора и Северног пола. Године 1799, то је редифинисано у смислу прототипа метарског еталона (стварни еталон је промењен 1889. године). Године 1960, метар је био редефинисан у смислу одређеног броја таласних дужина одабраних емисионих линија криптона-86. Године 1983, је прихваћена садашња дефиниција.

Један метар је једнак приближно 39,37 инча (3,28 стопа). Империјални инч је дефинисан као 0,0254 метра (2,54 cm или 25,4 милиметра). Један метар је око ​3 38 инча дужи од јарда, i.e. око ​39 38 инча.

Метар
СистемСИ основна јединица
Јединицадужина
Симболm 
Јединична претварања
1 m у ...... је једнак са ...
   СИ јединице   1000 mm
0,001 km
   империјалне/САД јединице   1,0936 yd
 3,2808 ft
 39,370 in
   наутичке јединице   0,00053996 nmi

Конверзије

1 метар је еквивалентан са:

 • тачно 1/0,9144 јарда (приближно 1,0936 јард)
 • тачно 1/0,3048 стопа (приближно 3,2808 стопе)
 • тачно 10000/254 инча (приближно 39,3700788 инча)

Историја

Сама реч долази из грчког метрон (μετρον [metron]), што значи „мера“, преко француског mètre. Прва забележена употреба у енглеском језику је из 1797. године.

У 18. веку, била су два фаворизована прилаза дефиницији стандардне јединице за дужину. Неки су предлагали дефинисање метра као дужине клатно са полу-периодом од једне секунде. Остали су предлагали дефинисање метра као један десетмилионити део дужине земљиног меридијана по квадранту (једна четвртина обима земље). 1791. године, Француска академија наука је одабрала меридијанску дефиницију, користећи париски меридијан, уместо дефиниције са клатном због мале варијације силе гравитације над површином земље, која утиче на период клатна.

Platinum-Iridium meter bar
Међународни прототип метра је стандардни еталон направљена од платине-иридијума. Ово је било стандардно до 1960, када је нови СИ систем почео да користи спектар криптона као основу. 1983. године садашњи метар је био дефинисан по вези између брзине светлости у вакууму.

Августа 1793. године, републиканска влада у Француској је одлучила да стандардна јединица дужине буде 10-7 земљиног квадранта који пролази кроз Париз и да се јединица назове метар. Пет година касније мерење је завршено и направљена су три стандарда од платине и више копија од гвожђа. Даље анализе су показале да је дужина земљиног квадранта била погрешно измерена, што је проузроковало да прва прототип еталона буде за петину милиметра краћа (због погрешног прорачуна заравнања земље), па је уместо мењања дужине метра како би се одржао 10-7 однос, метар је редефинисан као растојање између две означене тачке на еталону. Тако да је обим Земље кроз полове само приближно 40 милиона метара.

1870-их година, у доба модерне прецизности, серија међународних конференција је одржана како би се смислили нови метрички стандарди. Конвенција о метру (Уговор о метру) из 1875. године је обавезала стварање сталног Међународног бироа за тежине и мере у Севру у Француској. Ова нова организација би чувала нове прототипове метра и килограма када буду направљени и она би одржавала поређења између њих и националних стандарда за метар и килограм. Ова организација је направила нови прототипни еталон 1889. године успостављајући тако Међународни прототип метра као раздаљину између две линије на стандардном еталону од легуре сачињене од 90% платине и 10% иридијума 1893. године, стандардни метар је први пут измерен интерферометром од стране Алберта Абрахама Микелсона, проналазача те справе и заговорника коришћења неких одређених таласних дужина светлости као стандардна растојања. До 1925, интерферометрију је регуларно користио Међународни биро за тежине и мере. Међутим, међународни прототип метра је остао стандард све до 1960. Првобитни међународни прототип метра се и даље чува у Бироу под условима одређеним 1889. године.

Једанаеста Генерална конференција тежина и мера 1960. године је дефинисала метар у новом СИ систему као 1 650 763.73 таласних дужина наранџасто-црвене емисионе линије у спектру криптон-86 атома у вакууму.

Како би се још више смањила несигурност, седамнаеста Генерална конференција тежина и мера 1983. је заменила дефиницију метра са садашњом, и тако поправила дужину метра у вези са временом и брзином светлости:

Метар је дужина путање коју у вакууму пређе светлост за време од 1/(299 792 458) секунди.

Напомена: ова дефиниција тачно фиксира брзину светлости у вакууму на 299 792 458 m у секунди. Дефиниције базиране на физичким особинама светлости су прецизније јер се за особине светла сматра да су универзално константне.

Хронологија

US National Length Meter
Приказ изблиза националног прототипа метра, еталон бр. 27, коју је 1889. године израдио Међународни биро за тегове и мере (BIPM) и дао Сједињеним Државама, који је служио као стандард за дефинисање свих јединица дужине у САД од 1893. до 1960.

Начини дефинисања метра су се временом мењали:

 • 8. мај 1790 – Француска национална скупштина доноси одлуку да дужина новог метра треба да буде једнака дужини клатна са полупериодом од једне секунде.
 • 30. март 1791 – Француска национална скупштина прихвата предлог Француске академије наука да нова дефиниција метра буде једнака једном десето милионитом делу (1/10.000.000) дужине квадранта дуж Земљиног меридијана кроз Париз, што је растојање од екватора до северног пола дуж тог квадранта.
 • 1795 – Привремени метарни еталон је конструисана од месинга. Базирана на Беселовом елипсоиду и легално једнака са 443,44 линија на toise du Pérou (стандарду француске јединице дужине из 1747).
 • 10. децембар 1799 – Француска национална скупштина специфицира метарски еталон од платине, направљену 23. јуна 1799 и депоновану у Националном архиву, као финални стандард. Легално једнака са 443,296 линија на toise du Pérou.
 • 28. септембар 1889 – Прва Генерална конференција за тегове и мере (CGPM) дефинише метар као растојање између две линије стандардног еталона од легуре платине и 10% иридијума, мерено на тачки смрзавања леда.
 • 6. октобар 1927 – Седми CGPM је редефинисао метар као растојање, на 0 °C (273 K), између оса две централне линије означене на прототипном еталону од платине-иридијума, при стандардном атмосферском притиску и док је подржана са два цилиндра од бар 10 mm (1 cm) пречника, симетрично постављена у истој хоризонталној равни на растојању од 571 mm (57.1 cm) један од другог.
 • 14. октобар 1960 – Једанаести CGPM дефинише метар као 1,650,763,73 таласне дужине у вакууму радијације кореспондирајућег прелаза између 2p10 и 5d5 квантног нивоа атома криптона-86.[3]
 • 21. октобар 1983 – Седамнаести CGPM дефинише метар као дужину пута који преваљује светлост у вакууму током временског интервала од 1/299 792 458 секунди.[4]
 • 2002 – Међународни комитет за тегове и мере (CIPM) сматра да је метар јединица правилне дужине и препоручује да се дефиниција ограничи на „дужине ℓ које су довољно кратке тако да су ефекти предвиђени општом релативношћу занемарљиви у односу на неизвесност реализације”.[5]
Дефиниције метра од 1795[6]
Основа дефиниције Датум Апсолутна
непоузданост
Релативна
непоузданост
1/10 000 000 део квадранта дуж меридијана, мерење по Деламбру и Мешену (443,296 линија) 1795 500–100 μm 10−4
Први прототип франц. Mètre des Archives стандард од платине 1799 50–10 μm 10−5
Еталон од платине-иридијума на тачки тошљења леда (1. CGPM) 1889 0,2–0,1 μm (200–100 nm) 10−7
Платинко-иридиумски еталон на тачки топљења леда и атмосферском притиску, подржан са два ваљака (7. CGPM) 1927 n.a. n.a.
Хиперфина атомска транзиција; 1,650,763,73 таласна дужина светлости из специфицираног прелаза у атому криптон-86 (11. CGPM) 1960 4 nm 4×10−9[7]
Дужина пута који пређе светлост у вакууму у 1/299 792 458 секунди (17. CGPM) 1983 0,1 nm 10−10

СИ префикси примењени на метар

СИ префикси се често користе за означавање децималних умножака и делова метра, као што је приказано у доњој табели. Неки се често користе, док са другима то није случај. Дуга растојања се обично изражавају у km, астрономске јединице (149,6 Gm), светлосне године (10 Pm), или парсеци (31 Pm), пре него у Mm, Gm, Tm, Pm, Em, Zm или Ym; „30 cm”, „30 m”, и „300 m” се чешће јављају него „3 dm”, „3 dam”, и „3 hm”, респективно.

Термини микрон и (повремено) милимикрон се често користе уместо микрометра (μm) и нанометра (nm), али ова пракса се званично не препоручује.[8]

Метар може да се користи са СИ префиксима.

Умножак Име Симбол Умножак Име Симбол
100 метар m      
101 декаметар dam 10–1 дециметар dm
102 хектометар hm 10–2 центиметар cm
103 километар km 10–3 милиметар mm
106 мегаметар Mm 10–6 микрометар µm
109 гигаметар Gm 10–9 нанометар nm
1012 тераметар Tm 10–12 пикометар pm
1015 петаметар Pm 10–15 фемтометар fm
1018 ексаметар Em 10–18 атометар am
1021 зетаметар Zm 10–21 зептометар zm
1024 јотаметар Ym 10–24 јоктометар ym

Еквиваленти у другим јединицама

Метричка јединица
изражена у не-СИ јединицама
Не-СИ јединица
изражена у метричким јединицама
1 метар 1,0936 јард 1 јард 0,9144 метар
1 метар 39,370 инч 1 инч 0,0254 метар
1 центиметар 0,393,70 инч 1 инч 2,54 центиметар
1 милиметар 0,039,370 инч 1 инч 25,4 милиметар
1 метар 1 × 1010 ангстрем 1 åнгстрем 1 × 10−10 метар
1 нанометар 10 ангстрем 1 ангстрем 100 пикометара

Унутар ове табеле, „инч” и „јард” се односе на „међународни инч” и „међународни јард”[9] респективно, мада апроксимативне конверзије у левој колони важе за међународне и геодетске јединице.

"≈" значи „је апроксимативно једнак са”;
"≡" значи „једнак по дефиницији” или „је тачно једнак”.

Један метар је тачно еквивалентан са 10 000/254 инча и са 10 000/9 144 јарда.

Постоји једноставно мнемоничко помагало за конверзију, у виду тројки:

1 метар је скоро еквивалентан са 3 стопе3 38 инча.[10] Тиме се прецењује за 0,125 mm. Међутим, уместо меморисања таквих формула за конверзију препоручује се визуелизација метричких јединица.

Антички египатски кубит је имао око 0,5 m (преживели еталони су 523–529 mm дуги). Шкотске и Енглеске дефиниције лакат (два кубита) су биле 941 mm (0,941 m) и 1143 mm (1,143 m) респективно. Антички паришки туаз (франц. toise) је био нешто краћи од 2 m и био је стандардизован на тачно 2 m у систему уобичајених мера, тако да је 1 m био тачно ​12 туаза. Руска врста је била 1,0668 km. Шведска миља је имала 10,688 km, али је промењена на 10 km кад је Шведска прешла на метричке јединице.

Види још

Референце

 1. ^ „Base unit definitions: Meter”. National Institute of Standards and Technology. Приступљено 12. 5. 2018.
 2. ^ „17th General Conference on Weights and Measures (1983), Resolution 1.”. Приступљено 12. 5. 2018.
 3. ^ Barbrow & Judson 1976, appendix 6.
 4. ^ Taylor and Thompson (2008a), Appendix 1, p. 70.
 5. ^ Taylor and Thompson (2008a), Appendix 1, p. 77.
 6. ^ Cardarelli 2003
 7. ^ Definition of the metre Resolution 1 of the 17th meeting of the CGPM (1983)
 8. ^ Taylor & Thompson (2003), p. 11.
 9. ^ Astin & Karo 1959.
 10. ^ Well-known conversion, publicised at time of metrication.

Литература

Спољашње везе

Њутн (јединица)

У физици, њутн (енг. newton; симбол: N) је СИ јединица силе, названа по енглеском научнику Исаку Њутну за признање његових дела на пољу класичне механике. Први пут је употребљена око 1904, али је тек 1948. званично прихваћена од Генералне конференције тежина и мера као назив за mks јединицу за силу.

Њутн се дефинише као количина силе потребне за убрзање масе једног килограма кроз један метар у секунди на квадрат.

Њутн је СИ изведена јединица, која се састоји од kg × m ÷ s2 у СИ основним јединицама.

Пошто једна дефиниција тежине каже да она представља деловање силе између два предмета услед гравитације, њутн је такође јединица за тежину. Маса једног килограма близу Земљине површине је приближно 9,81 њутна, мада се ова величина разликује за неколико десетина једног процента на Земљиној површини. Сходно томе, предмет масе 9,81-1 kg (≈101,94 грама) тежи грубо 1 њутн.

Џул

Џул (енгл. joule; симбол: J; такође њутн метар, ват секунд или кулон волт) је СИ јединица за енергију и рад. Названа је по физичару Џејмсу Прескоту Џулу (1818—1889).

1 џул = 1 N · 1 m = 1 њутн · 1 метар = 1 kg · 1 m2 · 1 s−21 џул = 1 C · 1 V = 1 кулон · 1 волт1 џул = 1 W · 1 s = 1 ват · 1 секундаЈедан џул је рад који изврши сила од једног њутна на путу од једног метра; тако се срећу и изрази њутн метар или њутн-метар, симболи N·m или N m. Међутим, да би се избегла забуна, њутн метар се најчешће користи као мера момента силе, а не енергије.

На други начин представљен, један џул је рад потребан да се на површини Земље подигне маса од око 102 g (нпр. мала јабука) за један метар.

Такође, један џул је рад потребан да се пренесе наелектрисање од једног кулона кроз електричну потенцијалну разлику од једног волта.

Један џул представља и рад који изврши у једној секунди машина снаге једног вата.

1 џул је:

≈ 2,78 × 10−7 kW·h (киловат час)

≈ 0,239 cal (калорија)

≈ 0,000 948 BTU (Британска топлотна јединица)

≈ 0,738 ft·lbf (стопа фунтна сила)

= 1 W·s (ват секунд)

= 1 N·m (њутн метар)

≈ 23,7 ft·pdl (стопа фунтал)

= 10.000.000 erg (ерг)

Ангстрем (јединица)

Ангстрем (латиницом angstrom, angström, или ångström) (Симбол Å) је јединица ван СИ система која се користи за изражавање растојања и физичких величина као што су величина атома, дужина хемијске везе и таласна дужина светлости.

Београђанка

Београђанка или Палата Београда је пословни солитер у центру Београда, налази се између улица Краља Милана и Масарикове (општина Врачар). Ово здање је високо 101 метар и има 24 спрата.

Бетендорф

Бетендорф (франц. Bettendorf) насеље је и општина у источној Француској у региону Алзас, у департману Горња Рајна која припада префектури Алткирх.

По подацима из 2011. године у општини је живело 486 становника, а густина насељености је износила 102,75 становника/km². Општина се простире на површини од 4,73 km². Налази се на средњој надморској висини од 331 метар (максималној 407 m, а минималној 321 m).

Ват по метаркелвину

Ват кроз метар-келвин је јединица за специфичну топлотну проводљивост у СИ систему јединица.

Изражава се помоћу СИ јединица:

Запремина

Запремина је показатељ количине садржаја неког тела.

У Физици се користи запремина као показатељ колико се неко тело шири у простору тј. колико заузима места у простору.

СИ-Јединица је кубни метар m3. За израчунавање користи се тродимензионални концепт простора, а запремина се изражава у кубним јединицама дужине.

Најпростији пример израчунавања запремине је за правилна геометријска тела као што су: коцка, квадар, лопта, пирамида и купа.

Пример израчунаванје запремине коцке:

Изведене јединице СИ система

СИ изведене јединице су део јединица СИ система мера, а изведене су од седам основних СИ јединица.

Квадратни метар

Квадратни метар (симбол: m²) је јединица за површину једнака површини коју обухвата квадрат странице 1 метра. Ово је основна СИ јединица за површину.

Квадратни метар износи:

0.000001 (10-6) квадратних километара

10.000 (104) квадратних центиметара

0.0001 (10-4) хектара

0.01 (10-2) ара

Килограм по кубном метру

Килограм по кубном метру је јединица мере за густину и нема посебно име у систему СИ јединица и спада у изведене јединице у том систему.

Густина је једнака 1 kg/m3 означава особину неког материјала да по хомогено испуњеној запремини од једног кубног метра тежи један килограм.

Кубни метар

Кубни метар (симбол m³) је СИ изведена јединица за запремину. То је запремина коцке са страницама дужине једног метра. Алтернативно име, које више није у широј примени је килолитар.

Метар у секунди

Метар у секунди је изведена јединица СИ система од обе брзине (скаларне и вектор, која оређује и величину и специфичан правац), дефинисана растојањем у метрима подељеним са временом у секунди.

Симболи јединица СИ система за метар у секунди су m·s−1, m s−1, m/s, или m/s, понекад (незванично) скраћен као „mps” (британски енгл. Metre per second или амерички енгл. Meter per second). Тамо где су метри у секуди неколико реда дужине сувише дуги да би били погодни, као што је случај са астрономским мерењима, брзине се могу дати у километрима у секунди, где је 1 km/s једнак 1000 метра у секунди, понекад (незванично) скраћен као „kps” (британски енгл. Kilometre per second или амерички енгл. Kilometer per second).

Међународни систем јединица

Међународни систем јединица (франц. Système international d’unités односно енгл. International System of Units), познат по свом акрониму СИ (од франц. SI) је најшире коришћени систем јединица. То је најчешћи систем за свакодневну трговину у свету, и скоро је универзално коришћен у науци.

Године 1960., СИ је одабран као специфичан подскуп постојећег метар-килограм-секунд система јединица (МКС), пре него старијег центиметар-грам-секунд система (ЦГС). Касније су разне нове јединице додаване увођењем СИ-ја. На СИ се понекад односи као на метрички систем, посебно у САД, које га нису широко усвојиле, иако је чешће коришћен скоријих година, и у Уједињеном Краљевству, где је конверзија делимична. СИ је специфични канон мера изведен и проширен из метричког система; међутим, нису све метричке јединице за мерење прихваћене као СИ јединице.

Обад (Чаково)

Обад (рум. Obad) је насељено место у градској општини Чаково у округу Тимиш у Румунији. Налази се на надморској висини од 81 метар.

Паскал (јединица)

Паскал (франц. pascal; симбол: Pa) је СИ јединица за притисак. Еквивалентан је једном њутну по квадратном метру. Јединица је названа по Блезу Паскалу, познатом француском математичару, физичару и филозофу.

1 Pa

= 1 N/m2 = 1 (kg·m/s2)/m² = 1 kg/m·s2

= 0,01 милибар

= 0,00001 барИста јединица се користи за Јунгов модул еластичности и силу затезања

Стандардни атмосферски притисак је

101.325 Pa = 101,325 kPa = 1.013,25 hPa = 1.013,25 mbar = 760 тораодносно поредећи друге јединице

1 bar = 100 kPa = 6,894 PSI = 0,133 mmHg = 0,009806650 mmVs = 101,325 atmМетеоролози широм света су дуго времена мерили ваздушни притисак милибарима. После увођења СИ јединица, многи су желели да очувају уобичајене бројке за притисак. Стога, метеоролози данас користе хектопаскале за ваздужни притисак, који су еквивалентни милибарима, док се слични притисци дају у килопаскалима у практично свим другим пољима, где се префикс хекто ретко икада и користи.

1 хектопаскал (hPa)

= 100 Pa = 1 mbar

1 килопаскал (kPa)

= 1,000 Pa = 10 hPaУ бившем совјетском метар-тона-секунда систему јединица, јединица за притисак је пиезе, што је еквивалентно једном килопаскалу.

Пасјача

Пасјача је планина у југоисточном делу Србије у близини Прокупља. Припада Родопским планинама.

Највиш врх је Орлов камен висок 971 метар.

Планина је прекривена шумом и пашњацима. Богата је и рудама фелдспата, берила и графита.

Површина

Површина је геометријски појам који означава меру величине геометријске слике у еуклидском дводимензионалном простору. Тачка и линија немају површину, односно њихова површина је нула. Са друге стране раван има бесконачну површину. Површина је такође и део тела у простору који је изложен спољашњости. Мерењем површина су се бавили још стари Египћани, али су га до нивоа науке подигли тек стари Хелени. Код њих се површина неке геометријске слике израчунавала тако што се низом трансформација претвара у квадрат исте површине. Потом се измере странице квадрата и лако израчуна површина. Од тих дана је израчунавање површине добило други назив: квадратура.

Површина је количина која описује у којој је мери дводимензионална фигура или облик, или планарне ламине, у равни. Површина је њен аналогни појам на дводимензионалној површи тродимензионалног облика. Површина може бити схваћена као количина материјала са датом дебљином која би била потребна да обуче модел облика, или количина боје потребне да прекрије површ са униформним наносом. То је дводимензионални аналог дужине криве (једнодимензионални концепт) или запремине чврстог тела (тродимензионални концепт).

У СИ систему, стандардна јединица површине је квадратни метар (пише се као m²), што је површина квадрата чије су странице дуге по један метар. Облик са површином од три квадратна метра би имао исту површину као и три таква квадрата. У математици, јединица квадрата је дефинисана да има површину од један, и површину од било којег облика или површи је бездимензиони реални број.

Постоји неколико добро познатих формула за површине мањих облика као што су троуглови, правоугаоници и кругови. Користећи ове формуле, површина сваког полигона може се наћи дељењем полигона у троуглове. За облике са закривљеним границама, калкулус се често користи да се израчуна површина. Доиста, проблем одређивања површине равних фигура био је већа мотивација за историјски развој калкулуса (математичка анализа).За чврсти облик као што је сфера, конус или цилиндар, површина њихових површи назива се површина површи. формуле за површине једноставних облика биле су рачунате у доба древних Грка, али рачунање површине компликованијих облика обично захтева мултиваријабилни калкулус.

Површина игра важну улогу у модерној математици. У додатку са очигледном важношћу у геометрији и калкулусу, површина је везана за дефиницију детерминанти у линеарној алгебри, те је основна особина површи у диференцијалној геометрији. У анализи, површина подскупа равни је дефинисана кориштењем мере Лебега, Генерално, површина у вишој математици види се као специјалан случај запремине за дводимензионалне регије.Површина може бити дефинисана кроз употребу аксиома, дефинишући је као функцију колекције одређених равних фигура у скуп реалних бројева. Може бити доказано да таква функција постоји.

Таласна дужина

Таласна дужина је карактеристика сваког таласа, као и фреквенција. Сваки талас има и своју амплитуду која означава интензитет таласа.

Путовање таласа описује синусна функција, а таласна дужина код трансверзалних таласа је дужина између два суседна врха таласа (или два удубљења). Мерна јединица за таласну дужину у Међународном систему јединица СИ је метар.

Таласна дужина је такође и најкраћа раздаљина између две честице које осцилују у истој фази.

Таласна дужина означава се са грчким словом lambda -

Центиметар

Центиметар, по новолатинском или сантиметар по француском изговору (симбол: cm), је стоти део метра.

Основне јединице
Изведене јединице
Остале прихваћене јединице
Види још
Јединице мере за дужину

На другим језицима

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.