Машина

Машина, строј или уређај је скуп делова повезаних у једну логичну целину с циљем извођења одређене операције.[1] Операција је најнижи сегмент обраде, док је обрада један сегмент у технологији.[2]

Научна дефиниција машине је да је машина свака направа која преноси или претвара енергију, или направа за повећање вредности силе, измену правца деловања силе или повећања брзине којом се обавља неки рад. У свакодневном животу значење се усталило за направе, које имају најмање један помични део, а које помажу или изводе неки рад. Машине с једне стране захтевају један вид улазне енергије, да би на излазу дали неки други вид енергије, најчешће у облику механичког рада. Направе без покретних делова се називају алатима, а не машинама. Људи су употребљавали разне машине још пре него што су знали писати. Оне су им помагале у свакодневном животу смањујући количину силе потребне да обави неки рад.

Bonsack machine
Машина за роловање цигарета, патентирана 1881.
USDA windmills
Ветрогенератори

Етимологија

Машина[1] је реч која је изведена из грчке речи (дорске грч. μαχανά, јонске μηχανή mekhane „мајсторија, машина, мотор“,[3] деривације из μῆχος mekhos „средство, целисходан, решење“[3]). Реч механички има исте грчке корене. Међутим, древни Грци су вероватно позајмили реч mekhane из древног Хибру језика. Реч Mekhonot множина и Mekhona једнина се помињу у Хибру библији - Тори; ти Mekhonot су били десет контрапција на четири точка које су стајале у Светом храму Јерузалема, коју је изградио краљ Соломон - (2 Chronicles 4:14). Антички Грци су били упознати са Хибру списима и језиком, и често су позајмљивали речи и термине.

Шире значење „тканина, структура“ се налази у класичном латинском, али не у гркој примени. То значење је присутно у касном средњовековном француском, и адаптирано је из француског у енглески током средине 16. века.

У 17. веку, реч би такође могла значити план или сплетка, значење сад изражено изведеном речи махинација. Модерно значење се развило из специјализоване примене термина на сценске машине кориштене у позоришту и на војне опсадне машине, током касног 16. и раног 17. века. OED[4] приписује формално, модерно значење Џон Харисовом Lexicon Technicum (1704), у коме стоји:

Машина или мотор, у механици, је било шта са довољно снаге да било подигне или заустави кретање тела ... Једноставне машине се обично сматрају шестимбројним, viz.баlance, полуга, котур, точак, клин и завртањ ... Сложене машине или мотори су безбројни. (енгл. Machine, or Engine, in Mechanicks, is whatsoever hath Force sufficient either to raise or stop the Motion of a Body... Simple Machines are commonly reckoned to be Six in Number, viz. the Ballance, Leaver, Pulley, Wheel, Wedge, and Screw... Compound Machines, or Engines, are innumerable.)

Историја

Током своје историје људи су почели да користе основне машине врло рано, што им је омогућило да обављају рад за који је потребна снага већа од снаге људских мишића. Даљи развој машина био је условљен потребом за још већом снагом, или потребом да се одређена снага примењује дуже времена. Да би се то омогућило, употребљени су тада доступни и познати извори енергије. То је била енергија природних сила, тј. енергија ветра и воде. Примена ветрењача за натапање и друге намене, и водених млинова на рекама, додатно је поспешила развој и олакшала живот. У седамнаестом веку започиње се с применом претварања енергије из угља и дрва у рад уз помоћ парних машина. Наставак је била израда мотора са унутрашњим сагоревање и електромотора.

Flint hand axe
Кременски ручни клин[5] нађен у Винчестеру

Вероватно најстарији пример алата који је човек направио с циљем усмеравања снаге је ручни клин, направљен обликовањем кремена да би формирао клин. Клин је једноставна машина којом се трансформише латерална сила и кретање алата у попречну раздвајајућу силу и кретање радног комада.

Идеја једноставне машине потиче од грчког филозофа Архимеда из 3. века п. н. е, који је студирао Архимеданске једноставне машине: полугу, чекрк, и вијак.[6][7] Он је открио принцип механичке предности код полуге.[8] Каснији грчки филозофи су дефинисали класичних пет једноставних машина (укључујући косину) и успешно су грубо израчунали њихове механичке предности.[9] Херон од Александрије (ca. 10–75 године) у својој књизи Механика наводи пет механизама који могу да „покрену терет”; полуга, мотовило, чекрк, клин, и вијак,[7] и описује њихову израду и употребу.[10] Међутим, грчко разумевање је било ограничено на статику (баланс сила) и није обухватало динамику (компромис између силе и удаљености) или концепт рада.

Током ренесансе динамика механичких сила, како су једноставне машине називане, почела се проучавати са становишта количине корисног рада који се може обавити, што је временом довело до концепта механичког рада. Године 1586. фламански инжењер Симон Стевин извео је механичку предност косине, и она је била уврштена међу друге једноставне машине. Комплетну динамичку теорију једноставних машина је обрадио италијански научник Галилео Галилеј у свом раду из 1600. године Le Meccaniche („О механици”).[11][12] Он је први разумео да једноставне машине не стварају енергију, већ да је једноставно трансформишу.[11]

Класична правила клизног трења код машина је открио Леонардо да Винчи (1452–1519), мада је то остало необјављено у његовим списима. Ова правила је поновно открио Гијом Амонтон (1699), а даље их је развио Шарл-Огистен де Кулон (1785).[13]

Џејмс Ват је патентирао своју везу паралелног кретања 1782. године, која је учинила двоструко делујућу парну машину практичном.[14] Болтон и Ватова парна машина и каснији дизајни су нашли примену у парним локомотивама, паробродима, и фабрикама.

Индустријска револуција је била период од 1750 до 1850 током кога су промене у пољопривреди, производњи, рударству, транспорту, и технологији имале дубок утицај на друштвене, економске и културне услове тог времена. Почела је у Уједињеном Краљевству, и затим се накнадно раширила широм Западне Европе, Северне Америке, Јапана, и коначно остатка света.

Почевши од касног 18. века, почела је транзиција делова британске економије базиране на мануелном раду и радним животињама ка машинско базираној производњи. Процес је почео са механизацијом текстилних индустрија, развојем техника металургије гвожђа и повећаном употребом рафинираног угља.[15]

Подела

Машине се генерално могу поделити на основне или једноставне машине и на сложене или комплексне машине.

Једноставне машине

Table of Mechanicks, Cyclopaedia, Volume 2
Табела једноставних механизама, из Chambers' Cyclopædia, 1728.[16] Једноставне машине пружају „речник” за разумевање комплекснијих машина.

Једноставне машине су у ствари разни алати или направе које су повећавале однос уложене и добијене силе. Они су омогућили човеку да обави радове који су захтевали снагу која је била већа од његове, тј. омогућили су искоришћавање снаге ветра, снаге воде, и снаге горивих материја.[17] Без њих био је незамислив напредак, а човек би још увек био на примитивном степену развоја. Једноставне направе су: стрма раван, точак и осовина, полуга.

Идеја да се машине могу разложити у једноставне покретне елементе навела је Архимеда да дефинише полугу, чекрк и вијак као једноставне машине. До времена ренесансе ова листа је увећана и обухватала је точак и осовину, клин и косу раван. Медеран приступ карактерисању машина има фокус на компонентама које омогућавају кретање, познатим као зглобови.

Клин (ручна секира): Вероватно најранији пример уређаја дизајнираног за управњање силом је ручна секира. Рани ручни клинови су били направљени од клесаног камана, генерално кремена, чиме се формирала двострука ивица, или клин. Клин је једноставна машина која трансформише латералну силу и кретање алата у трансверзалну расцепљујућу силу и кретање радног комада. Доступна снага је ограничена снагом особе која користи алат, али пошто је снага производ силе и кретања, клин појачава силу редуковањем кретања. Ово појачање, или механичка предност је однос улазне брзине и излазне брзине. За клин то је дато са 1/tanα, где је α угао врха. Лица клинова су моделована као праве линије како би се формирао клизни или призматични зглоб.

Полуга: Полуга је још један важан и једноставан алат за управљање снагом. То је тело које има ослонац. Пошто је брзина тачке удаљеније од ослонца већа од брзине тачке близо њега, силе примењене далеко од ослонца се појачавају у његовој близини за асоцирано смањење брзине. Ако је a растојање од ослонца до тачке где се примењује улазна сила и b растојање до тачке где се примењује излазна сила, онда је a/b механичка предност полуге. Ослонац полуге се моделује као зглобни или окретни зглоб.

Точак: Точак је једна важна рана машина, која се користила на пример као компонента кочија. Точак користи закон полуге за редуковање силе неопходне за превазилажење трења при вучи терета. Да би се ово разумело треба имата на уму да је трење асоцирано са вучом терата по земљи апроксимативно једнако трењу у једноставном лежају који подржава терет на осовини точка. Међутим, точак формира полугу која увећава вучну силу тако да превазилази отпор трења у лежају.

Kinematics of Machinery - Figure 21
Илустрација зглобне везе четири полуге из Kinematics of Machinery, 1876

Класификацију једноставних машина ради пружања стратегије за дизајн нових машина је развио Франц Рело, који је сакупио и изучио преко 800 елементарних машина.[18] Он је увидео да се класичне једноставне машине могу раздвојити на полугу, чекрк и точак са осовином који су формирани телом које ротира око зглоба, и нагнутом равни, клином и вијком који су слично блок који клизи на равној површини.[19]

Једноставне машине су елементарни примери кинематичких ланаца или веза који се се користе за моделовање механичких система у опсегу од парне машине до роботских манипулатора. Лежаји који чине ослонац полуге и који омогућавају точку и осовини и чекрку да ротирају су примери кинематичког пара званог зглобни састав. Слично томе, равна површина нагнуте равни и клин су примери кинематичког пара званог клизни спој. Вијак се обично сматра засебним кинематичким паром који се назива спирални спој.

Ова реализација показује да су зглобови или везе које омогућавају кретање, примарни елементи машине. Полазећи од четири типа спојева, ротационим зглобом, клизним спојем, брегастим зглобом и зупчаником, и сродним спојницама као што су каблови и појасеви, могуће је разумети машине као склопове чврстих делова који повезују зглобне компоненте у механизам .[2]

Две полуге, или ручице, су комбиноване у планарну четворокраку везу везивањем зглобова којима се повезује излаз једног крака са улазом другог. Додатне везе се могу додати да се формира шестокрака веза или у серију којом се формира робот.[2]

Комплексне машине

Комплексна машина се може дефинисати као спој две или више једноставне машине. Док је једноставна машина омогућила да се обави више разних радњи, комплексне машине су направљени с задатком да обављају тачно одређене послове.

Један од првих машинских механизама је систем два зупчаника различитих величина који се налазе у захвату. Окретање једног узрокује окретање другог зупчаника, али различитом брзином и различитом снагом. Уметањем ланца између два зупчаника добије се још мало сложенији механизам. Принцип рада два зупчаника и ланчаног преноса је исти, само што се ланчаним преносом повећава раздаљина осовина на којима се преноси сила. Како су зупчаници или ланчаници различите величине и различитог броја зубаца, тако су различите и њихове брзине окретања. Мањи зупчаник или ланчаник ће се окренути цели круг, а већи само део. Сила на осовини мањег зупчаника (ланчаника) ће бити мања од силе на већем, и то сразмерно односу промене брзине обртања. Додавањем зупчасте летве зупчаницима, претвара се кружно кретање осовине у праволинијско. Коришћењем зупчаника с косим озубљењем може се праволинијско кретање усмеравати по угловима. Овај принцип се употребљава код израде сатова, ванбродских мотора, код железница,...

Механички системи

SteamEngine Boulton&Watt 1784
Болтон и Ватова парнам машина, 1784

Модерне машине су системи који се састоје од (i) извора напајања и покретача који генеришу силе и моменат, (ii) система механизама који обликују покретачки инпут ради остваривања специфичне примене излазних сила и кретања, (iii) контролера са сензорима који пореде излаз са перформансним циљем и затим усмеравају улазни погон, и (iv) интерфејс за оператера који се састоји од ручица, прекидача и дисплеја.

Ово се може видети на Ватовом парном мотору (погледајте илустрацију) у коме се покретачки погон пружа енергија ширења паре чиме се покреће клип. Ходајуће вратило, спојница и зглоб трансформишу линеарно кретање клипа у ротацију излазног котура. Коначно, ротацијом котура се подешава пловак који контролише вентил за довод паре у цилиндар клипа.

Придев „механички” се односи на вештину практичне примене уметности или науке, као и везан за или узрокован кретањем, физичким силама, својствима или агенсима као што се остварује механиком.[20] Слично томе Меријам-Вебстеров речник[21] дефинише „механички” као нешто што се односи на машинерију или алате.

Проток енергије кроз машину пружа начин разумевања перформанси уређаја који се крећу од полуге и зупчаника до аутомобила и роботских система. Немачки механичар Франц Рело[22] је написао, „машина је комбинација отпорних тела која су уређена тако да се путем њих механичке силе природе могу приморати да врше рад праћен извесним заданим кретањем”. Треба имати у виду да се силе и кретање комбинују да би се дефинисала снага.[23][24]

Недавно су, Uicker et al.[2] изјавили да је машина „уређај за примену снаге или промену њеног смера”. Макарти и Сох[25] су описали машину као систем који се „генерално састоји од извора напајања и механизма за контролисану употребу те снаге”.

Извори напајања

Људски и животињски рад су били оригинални извор напајања за ране машине. Природне силе као што су ветар и вода су напајали веће механичке системе.

Воденично коло: Воденична кола су се појавила широм света у периоду око 300 п. н. е. да би се употребио проток воде за генерисање ротационог кретања, које је кориштено за млевење житарица, сечење грађе и вршење низа машинских и текстилних операција. Модерне водене турбине користе воду која протиче кроз брану за погон електричних генератора.

Ветрењача: Ране ветрењаче су користиле снагу ветра за генерисање ротационог кретања које је кориштено у млинским операцијама. Модерни ветрогенератори покрећу електричне генераторе. Та струја се затим користи за рад мотора који су покретачи механичких система.

Машине: Парна машина користи топлоту за кључање воде унутар посуде под притиском; ширења паре покреће клип или турбину. Овај принцип се може видети код аеолипила Херона од Александрије.[26] Овај приступ је у основи мотора са спољашњим сагоревањем.

Аутомобилска машина се назива мотором са унутрашњим сагоревањем пошто се сагорева гориво (што је егзотермна хемијска реакција) унутар цилиндра и користе се експандирајући гасови за вођење клипа. Млазни мотор користи турбину за компримовање ваздуха који сагорева са горивом тако да долази до његове екпанзије кроз млазницу чиме се ствара потисак ваздухоплова. Млазни мотор је такође „мотор са унутрашњим сагоревањем”.[17]

Електране: Топлота ослобођена сагоревањем угља и природног гаса у бојлерима генерише пару која покреће парну турбину и која даље ротира електрични генератор. Нуклеарна електрана користи топлоту из нуклеарног реактора за генерисање паре и електричне снаге. Та снага се дистрибуира широм мреже далековода за индустријску и индивидуалну примену.

Мотори: Електрични мотори користе било наизменичну или једносмерну електричну струју за генерисање ротационог кретања. Електрични сервомотори су покретачи за механичке системе у опсегу од роботских система до модерних ваздухоплова.

Снага флуида: Хидраулички и пнеуматски системи користе електрично вођене пумпе да доводе воду или ваздух у цилиндре ради остваривања линеарног кретања.

Референце

 1. 1,0 1,1 The American Heritage Dictionary, Second College Edition. Houghton Mifflin Co., 1985.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 J. J. Uicker, G. R. Pennock, and J. E. Shigley, 2003, Theory of Machines and Mechanisms, Oxford University Press, New York.
 3. 3,0 3,1 "μῆχος", Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus project
 4. ^ „Guide to the Third Edition of the OED”. Oxford University Press. Приступљено 30. 08. 2014. »The Oxford English Dictionary is not an arbiter of proper usage, despite its widespread reputation to the contrary. The Dictionary is intended to be descriptive, not prescriptive. In other words, its content should be viewed as an objective reflection of English language usage, not a subjective collection of usage ‘dos’ and ‘don’ts’.«
 5. ^ Kohn 1999, стр. 59.
 6. ^ Asimov, Isaac (1988), Understanding Physics, New York, New York, USA: Barnes & Noble, стр. 88, ISBN 978-0-88029-251-1.
 7. 7,0 7,1 Chiu, Y. C. (2010), An introduction to the History of Project Management, Delft: Eburon Academic Publishers, ISBN 978-90-5972-437-2
 8. ^ Ostdiek, Vern; Bord, Donald. Inquiry into Physics. Thompson Brooks/Cole. стр. 123. ISBN 978-0-534-49168-0. Приступљено 22. 05. 2008.
 9. ^ Usher, Abbott Payson (1988). A History of Mechanical Inventions. USA: Courier Dover Publications. ISBN 978-0-486-25593-4.
 10. ^ Strizhak, Viktor; Penkov, Igor; Pappel, Toivo. „Evolution of design, use, and strength calculations of screw threads and threaded joints”. HMM2004 International Symposium on History of Machines and Mechanisms. Kluwer Academic publishers. стр. 245. ISBN 978-1-4020-2203-6. Приступљено 21. 05. 2008.
 11. 11,0 11,1 Krebs, Robert E. Groundbreaking Experiments, Inventions, and Discoveries of the Middle Ages. Greenwood Publishing Group. стр. 163. ISBN 978-0-313-32433-8. Приступљено 21. 05. 2008.
 12. ^ Stephen, Donald; Cardwell, Lowell (2001). Wheels, clocks, and rockets: a history of technology. USA: W. W. Norton & Company. ISBN 978-0-393-32175-3.
 13. ^ Armstrong-Hélouvry, Brian (1991). Control of machines with friction. USA: Springer. ISBN 978-0-7923-9133-3.
 14. ^ Pennock, G. R., James Watt (1736-1819), Distinguished Figures in Mechanism and Machine Science, ed. M. Ceccarelli, Springer. 2007. ISBN 978-1-4020-6365-7.
 15. ^ Beck B., Roger (1999). World History: Patterns of Interaction. Evanston, Illinois: McDougal Littell.
 16. ^ Chambers, Ephraim (1728), „Table of Mechanicks”, Cyclopaedia, A Useful Dictionary of Arts and Sciences, London, England, Volume 2, стр. 528,Plate 11
 17. 17,0 17,1 "Internal combustion engine", Concise Encyclopedia of Science and Technology, Third Edition, Sybil P. Parker, ed. McGraw-Hill, Inc., (1994). стр. 998 .
 18. ^ Moon, F. C., The Reuleaux Collection of Kinematic Mechanisms at Cornell University, 1999
 19. ^ Hartenberg, R.S. & J. Denavit (1964) Kinematic synthesis of linkages, New York: McGraw-Hill, online link from Cornell University.
 20. ^ Oxford English Dictionary
 21. ^ Merriam-Webster Dictionary Definition of mechanical
 22. ^ Reuleaux 1876
 23. ^ Halliday; Resnick (1974). „6. Power”. Fundamentals of Physics.
 24. ^ Chapter 13, § 3. стр. 13-2,3 The Feynman Lectures on Physics Volume I, 1963
 25. ^ McCarthy & Soh 2010, стр. 231
 26. ^ Hero (1899). „Pneumatika, Book II, Chapter XI”. Herons von Alexandria Druckwerke und Automatentheater (на језику: Greek и German). Wilhelm Schmidt (translator). Leipzig: B.G. Teubner. стр. 228—232.

Литература

Спољашње везе

Wayback Machine

Wayback Machine (Вејбек машин, досл. „машина за путовање уназад”) дигитална је архива светске мреже (веба) и других информација на интернету. Креирала ју је Интернетска архива (енгл. Internet Archive, ч. „интернет аркајв”), непрофитна организација са седиштем у Сан Франциску (Калифорнија). Архиву су основали Брустер Кејл и Брус Џилијат, а одржава се заједно са садржајима Алекса интернета (енгл. Alexa Internet), калифорнијске подружнице Амазона која сакупља комерцијалне податке о веб-саобраћају. Сервис Wayback Machine корисницима омогућава да виде архивиране верзије веб-страница од како су те странице изгледале на одређени датум у прошлости, што сама архива назива „тродимензионалним индексом”.

Године 1996. почело је архивирање кешираних страница веб-сајтова на веће кластере линукс-чворова Wayback Machine-а. Архива редовно посећује странице интернета сваких неколико дана, недеља или месеци и архивира нове верзије уколико се садржај променио. Намера је да се садржај који би се иначе изгубио када год се страница битно измени или пак затвори сними/сачува и архивира, јер самим тим што је била објављена и што је неко могао видети као такву постоји пуно право да се и сачува — па чак и ако је садржала неки спорни садржај. Велика визија и коначни циљ је да се архивира цели интернет.Име Wayback Machine је изабрано као смешна алузија на плот-уређај из анимираног цртаног филма The Rocky and Bullwinkle Show. У једном од саставних делова тог анимираног цртаног филма, Peabody's Improbable History, главни ликови Г. Пибоди и Шерман рутински су користили времеплов по имену WABAC machine (што се изговара исто као и wayback, вејбек) како би сведочили, (не)учествовали или изменили одређене познате догађаје из прошлости.

Џул

Џул (енгл. joule; симбол: J; такође њутн метар, ват секунд или кулон волт) је СИ јединица за енергију и рад. Названа је по физичару Џејмсу Прескоту Џулу (1818—1889).

1 џул = 1 N · 1 m = 1 њутн · 1 метар = 1 kg · 1 m2 · 1 s−21 џул = 1 C · 1 V = 1 кулон · 1 волт1 џул = 1 W · 1 s = 1 ват · 1 секундаЈедан џул је рад који изврши сила од једног њутна на путу од једног метра; тако се срећу и изрази њутн метар или њутн-метар, симболи N·m или N m. Међутим, да би се избегла забуна, њутн метар се најчешће користи као мера момента силе, а не енергије.

На други начин представљен, један џул је рад потребан да се на површини Земље подигне маса од око 102 g (нпр. мала јабука) за један метар.

Такође, један џул је рад потребан да се пренесе наелектрисање од једног кулона кроз електричну потенцијалну разлику од једног волта.

Један џул представља и рад који изврши у једној секунди машина снаге једног вата.

1 џул је:

≈ 2,78 × 10−7 kW·h (киловат час)

≈ 0,239 cal (калорија)

≈ 0,000 948 BTU (Британска топлотна јединица)

≈ 0,738 ft·lbf (стопа фунтна сила)

= 1 W·s (ват секунд)

= 1 N·m (њутн метар)

≈ 23,7 ft·pdl (стопа фунтал)

= 10.000.000 erg (ерг)

БРДМ-2

БРДМ-2 (рус. Боевая Разведывательная Дозорная Машина, у преводу „Борбено извиђачко/патролно возило") је совјетско оклопно возило. Као и многи други совјетски војни производи, и ово возило је веома извожено и користило га је чак 45 држава. Примарна намена му је била да замени старији БРДМ-1. Наоружан је исто као и оклопни транспортер БТР-60. Оклоп је ефикасан против метака лаког наоружања и гелера од артиљеријске експлозије. Има амфибијска својства, и увлачеће помоћне точкиће, који омогућавају савладавање врло меканог тла и ширих рововских препрека, јаркова, канал и др.

Електрична енергија

Електрична енергија је један од облика енергије који се производи дејством електромагнетског поља на наелектрисање.

Поред ове, строго физичке, дефиниције постоји општеприхваћена конвенција да је електрична енергија (нестручне особе употребљавају и појмове електрична струја, струја и електрицитет) оно што се производи у електранама, преноси далеководима и дистрибуира до потрошача где се користи за рад кућних апарата, канцеларијске опреме, индустријских машина, и омогућава довољно енергије како за кућно тако и за комерцијално осветљење, грејање, кување и индустријске процесе.

Електрични генератор

Електрични генератор је обртна електрична машина која претвара механичку енергију у електричну енергију. Обрнути процес, претварање електричне енергије у механичку енергију, врши се електромоторима.

Фундаментални принцип је да се у затвореном проводнику који се налази у променљивом магнетском пољу индукује електрична струја.

Обртни део, као и код електромотора, назива се ротор, а непомични - статор. Ротор се обрће пошто га погони погонска машина. Извори механичке енергије су најчешће водене и парне турбине.

Код генератора електричне струје, принципијелно разликујемо две врсте:

динамо - генератор једносмерне струје

алтернатор - генератор наизменичне струје

Занат

Занат (тур. sanat) је врста делатности која се бави производњом, поправком или одржавањем нечега. Занат је претеча индустријске - фабричке производње.

Мајстори који су „изучили“ занат су свој производ правили од почетка до краја. На пример обућар би од купљене, обрађене коже и уз помоћ алата и потрошних материјала као што су конац, ексери и лепак правио ципелу за купца, од почетка до краја.

У фабричкој производњи процес производње (нпр. ципеле) се дели на фазе, једни кроје, други шију, трећи лепе, четврти пакују... У фабричкој производњи радници се најчешће обучавају за једну технолошку операцију, обука траје брзо и може се користити јефтинија и мање квалификована радна снага.

Фабричка производња је својом масовношћу, применом софистицираних машина омогућила производе који су знатно јефтинији од занатских и тиме полако одгурала занате у заборав.

Ивреа

Ивреа (итал. Ivrea) је важан град у северној Италији. То је и други по величини град округа Торино у оквиру италијанске покрајине Пијемонт.

Град Ивреа је познат по некада познатом произвођачу машина за куцање "Оливети".

Механика

Механика (грчка реч Μηχανική — направа, справа, машина) je наука која проучава појаве кретања и равнотеже материјалних тела под деловањем физичких сила и наука о апаратима, справама, машинама; машинство, машинска техника;

Механика чврстих тела, која се користи концептима материјалне тачке и крутог тела.Материјална тачка је геометријска тачка којој је приписана маса.

Круто тело је тело које не мења облик и запремину под дејством оптерећења (силе и моменти).

Механика се дели на:

Статику — проучава услове под којим се даје и настаје равнотежа.Кинематику — проучава кретање не узимајући у обзир материјална својства тела (масу и момент инерције) и узрочнике кретања (силу и момент силе). Најкраће речено, кинематика је геометрија кретања.Динамику — описује и проучава кретање путем анализе узрочника кретања (силе и момента силе) и материјалних својстава тела (масе и момента инерције).

Механика деформације чврстих тела или отпорност материјала - се користи концептом деформабилног тела.Деформабилно тело је тело које мења облик и запремину под дејством оптерећења (силе и моменти).

Циљ Отпорности материјала је одређивање деформације тела под задатим оптерећењем.

Основни облици напрезања који се проучавају су:

аксијално напрезање (затезање и притисак),

увијање (торзија),

смицање и

савијање (флексија).

Механика течних материјаХидрауликаХидродинамикаХидростатикаМеханика гасоваМеханика је, у суштини, физичка наука, пошто проучава физичке феномене.

Такође се веже за математику и инжењерство.

Њен крајњи циљ је примена и предвиђање физичких феномена, као и утврђивање базе за примену теорије на инжењерске науке.

Модена

Модена (итал. Modena) је познати град у Италији. Модена је и трећи по величини град покрајине Емилије-Ромање у северном делу државе и главни град истоименог Округа Модена.

Модена је позната као "престоница машина" због фабрика најпознатијих италијанских произвођача аутомобила као што су Ферари, Пагани, Масерати и Де Томасо. Катедрала у Модени је на УНЕСКО-вој листи светске баштине. Познат је Универзитет у Модени, основан далеке 1683. године и традиционално јак у медицини и праву.

Мотор

Мотор (од латинског movēre, mōvī, mōtum - покретати) је погонска машина која неки вид енергије континуирано претвара у механички рад. Ако претварање енергије није континуирано, машина се назива актуатор.

У данашње време се под називом мотор обично подразумева мотор са унутрашњим сагоревањем (СУС) који се користи у аутомобилима.

Парна машина

Парна (клипна) машина, или парни строј (парострој) представља мотор који трансформише топлотну енергију водене паре у механички рад, најчешће ротационо кретање. Спада у групу клипних топлотних мотора са спољашњим сагоревањем. Парне машине су се користиле као погон пумпи, парних локомотива, пароброда и парних трактора, те су биле темељ индустријске револуције.Према конструкцијском дизајну парна машина припада групи клипних машина. Пара се производи у котлу те доводи у цилиндар, где обавља рад деловањем притиска на једну страну клипа (једнорадна парна машина), или наизменично на једну па на другу страну клипа (дворадна парна машина), потискујући клип амо-тамо. Радни циклус једнорадне парне машине започиње када се клип налази у горњем мртвом положају, уз отворен довод, а затворен одвод паре. Деловањем паре клип се помиче до доњег мртвог положаја, када се затвара довод, а отвара одвод паре из цилиндра. Енергију потребну за враћање стапа назад, те за истискивање већег дела преостале паре из цилиндра својом инерцијом (тромошћу) даје тешки метални точак замајац. Код дворадне машине конструкција цилиндра омогућује изменично увођење паре, с једне па с друге стране клипа. Због тога, за истискивање паре није потребно преузимати енергију од замајца, али се овај ипак користи ради остваривања једнакомерног рада машине. Праволинијско кретање клипа између крајњих положаја у цилиндру, најчешће се претвара у ротационо кретање погонског вратила. За то служи механизам који се састоји од мотке везане за стап (стапајица), кружне главе с клизном папучом, те ојнице, која је на једној страни зглобно повезана с кружном главом, а на другој с коленастим вратилом. Радом разводника, то јест довођењем и одвођењем паре из цилиндра, управља ексцентар причвршћен на коленасто вратило. Таква једноцилиндрична машина са клипом у мртвом положају не може се сама покренути, па се често изводе машине код којих на истом коленастом вратилу раде два или више цилиндара (вишецилиндрична машина), којима су ојнице међусобно просторно закренуте. Парне машине које пару из цилиндра избацују у атмосферу су испушне машине, за разлику од кондензацијских машина, код којих се она, пошто обави рад у цилиндру, кондензује у кондензатору паре. С обзиром на положај средишње осе клипа и цилиндра, парна машина може бити вертикална (стојећа парна машина) или хоризонтална (лежећа парна машина). Парна машина је топлотна машина с спољашњим изгарањем која енталпију водене паре претвара у механички рад. Једноставније речено, то је машина која енергију водене паре која се производи у парним котловима претвара у механички рад. Битно је напоменути да је запремина водене паре већ на 100 °C око 1 700 пута већа од запремине течне воде.

Поштански број

Поштански број или поштански код представља низ бројки или слова којим се обележавају поштанске пошиљке, ради њихове брже и боље обраде. Коришћење поштанског кода настаје са првом употребом машина за сортирање и разврставање, што обухвата механизовано и аутоматизовано дељење и усмеравање пошиљака. Прву пут поштански код примењује пошта Западне Немачке 1960. године, али убрзо затим многе националне поште прихватају овај систем обележавања пошиљака. Данас готово све земље света користе поштански код изузев Северне Ирске, Панаме и Хонгконга.

Поштански код може бити: алфабетски, нумерички и алфа-нумерички.

Програмски језик

Програмски језик је формални језик који се може користити за контролу понашања машине, нарочито рачунара.Најранија позната програмибилна машина која је претходила изуму дигиталног рачунара био је аутоматски флаутиста, направа коју су у 9. веку описала браћа Муса из Багдада, током Исламске златне ере. Од раних 1800-их, „програми” су кориштени за управљање радом машина као што је [[Jacquard loom}}

Програмски језици се користе да олакшају комуникацију са рачунаром приликом организовања и манипулације информација, али и да прецизно изразе алгоритме. Неки аутори ограничавају израз „програмски језик“ само на језике којима се могу изразити сви могући алгоритми, а понекад се користи израз „рачунарски језик“, који се односи на више ограничене вештачке језике. Створено је више хиљада програмских језика, и нови се стварају сваке године. Многи програмски језици језици захтевају да се прорачун специфицира у императивној форми (нпр., као секвенца операција које се морају извршити), док други језици користе друге форме програмских спецификација, као што је декларативна форма (нпр. жељени резултат се специфицира, а не како да се оствари).

Опис програмског језика се обично дели у две компоненте синтаксу (форму) и семантику (значење). Неки језици су дефинисани спецификационим документом (на пример, C програмски језик је специфициран путем ISO стандарда), док други језици (као што је Перл) имају доминантну имплементацију која се третира као референца. Неки језици имају оба вида дефиниције, при чему је основни језик дефинисан стандардом, а екстензије се узимају из доминантне имплементације.

Прототип

Прототип (од грчких речи protos /прва/, typos /ознака/; множина прототипови, погрешно прототипи) прва слика, праузрок, образац, узор, први снимак, први примерак, први отисак .

У новије време то је појам за први примерак: слике, фигуре, неког предмета или уређаја који ће после тога ући у серијску или масовну производњу. Обично се прототип ради ручно а после тога се врше проба, мерења, испитивања и дораде па се тек онда започиње са производњом.

Прототипу претходе:

макета - нпр у електроници то су електронске компоненте повезане жицама да се провере електричне карактеристике будућег производа

модел - нпр у електроници то је ручно рађена штампана плоча са монтираним елементима .. поред електричних карактеристика сада су дефинисане димензије, распоред сигнала на конекторима, потрошња а могу се вршити и сложенија мерења нпр. на повишеним и сниженим температурамаПосле прототипа следи:

индустријски прототип - у потпуности иако рађен ручно има све карактеристике готовог производа

"Нулта серија" је мала серија која служи за проверу машина и алата за за увођење производа у серијску производњу

Прва серија

Друга серија..

Рачунар

Рачунар или компјутер (енгл. computer, од лат. computare: сабирати, рачунати) сложени је уређај који служи за извршавање математичких операција или контролних операција које се могу изразити у нумеричком или логичком облику. Рачунари су састављени од компонената које обављају једноставније, јасно одређене функције. Комплексна интеракција тих компонената резултира способношћу рачунара да обрађује информације.

Конвенционално, компјутер се састоји од бар процесорског елемента, типично централне процесорске јединице (CPU), и неке форме меморије. Процесорски елемент изводи аритметичке и логичке операције, а секвенцирајућа и контролна јединица могу да промене редослед операција у респонсу на сачувану информацију. Периферни уређаји омогућавају повраћај информације из спољашњих извора, те они извршавају записивање и читање.

Механички аналогни рачунари су почели да се појављују у првом веку и касније су коришћени у средњем веку за астрономске прорачуне. Током Другог светског рата, механички аналогни рачунари су коришћени за специјализоване војне намене. Током тог времена развијени су први електронски дигитални рачунари. Оригинално они су били величине велике собе, конзумирајћи количину енергије једнаку количини неопходној за напајање неколико стотина модерних персоналних рачунара (PC).Способности модерних рачунара базираних на интегрисаним колима су милионима или милијардама пута веће од раних машина, и они заузимају малу фракцију простора неопходног за смештају раних рачунара. Једноставни рачунари су довољно мали да се сместе у мобилне уређаје, и мобилни рачунари се могу напајати малим батеријама. Лични рачунари у њиховим различитим формама су иконе информационог доба и они су оно што већина људи сматра „рачунарима“. Међутим, уграђени рачунари присутни у многим уређајима од MP3 плејера до борбених авиона и од играчака до индустријских робота су најбројнији.

Репрезентација Русије у хокеју на леду

Хокејашка репрезентација Русије је национални хокејашки тим Русије и под контролом је Хокејашког савеза Русије. Репрезентација се међународно такмичи од 1993. године и наследник је Хокејашке репрезентације Совјетског Савеза.

У Русији има укупно 66.551 регистрованих играча. Од маја 2014. године тренер руског хокејашког тима је Олег Знарок.

Репрезентација има надимак Велика црвена машина (рус. Большая Красная Машина).

Репрезентација Совјетског Савеза у хокеју на леду

Хокејашка репрезентација Совјетског Савеза (рус. Сборная СССР по хоккею с шайбой), позната и као Црвена машина (рус. Красная машина) била је национална селекција у хокеју на леду која је представљала Совјетски Савез у међународним такмичењима. Акцијама репрезентације координирао је Савез хокеја на леду Совјетског Савеза, спортска федерација која је деловала од 1946. до 1992. године. Хокејашки савез Совјетског Савеза пуноправним чланом ИИХФ-а постао је 1. априла 1952. године. Прву званичну међународну утакмицу Совјети су одиграли у Источном Берлину против домаћина Источне Немачке, 22. априла 1952, и том приликом славили против домаћина са убедљивих 23:2.

Совјети су били убедљиво најуспешнији национални тим у историји савременог спорта, и то не само у хокеју на леду. Од дебитантског наступа на Светском првенству 1954. године, па све до распада Совјетског Савеза 1991. године, Црвена машина је учествовала на укупно 34 светска првенства и на 9 олимпијских турнира. Совјети су били једини тим који је на свим такмичењима на којима је учествовао освајао медаље, укључујући и 22 титуле првака света (уз још 7 сребрних и 5 бронзаних медаља) и 7 златних олимпијских медаља (уз још по једно сребро и бронзу). Такав спортски низ успеха никада није поновила ни једна национална репрезентација у било којем спорту.

Након распада Совјетског Савеза континуитет резултата Совјетског тима прелази на Савез хокеја на леду Русије, односно пренешен је на репрезентацију Русије.

Међународна хокејашка федерација је 2008. године поводом обележевања 100 година од свог оснивања прогласила најбољу екипу столећа у овом спорту. Укупно 56 хокејашких стручњака из 16 земаља света у идеалну шесторку столећа уврстило је чак 4 хокејашка репрезентативца Совјетског Савеза (голман Владислав Третјак, одбрамбени играч Вјачеслав Фетисов, нападачи Валериј Харламов и Сергеј Макаров).Репрезентација Совјетског Савеза је званично одиграла 914 утакмица и остварила учинак од чак 738 победа, 65 утакмица је завршено нерешено, а поражени су у 110 утакмица. Највише наступа за национални тим остварио је Александар Маљцев (319) који је уједно са 212 постигнутих погодака и најбољи стрелац свих времена. Највише поена (комбиновано голова и асистенција) забележио је Сергеј Макаров са 248 поена (189 голова и 59 у 315 одиграних утакмица).

Тјурингова машина

Тјурингова машина је апстрактна "машина" која манипулише симболе на пољу траке према табели правила; тачније, то је математички модел који дефинише такав уређај. Упркос једноставности модела, било који рачунарски алгоритам, Тјурингова машина може бити конструисана тако да је у стању да симулира логику тог алгоритма.

Машина ради на бескрајној траци меморије подељен у ћелије. Машина позиционира своју главу изнад ћелије и "чита" (скенира) симбол тамо. Затим по симболу и његовом садашњем месту у коначној табели корисничких наведених упутства машина (и) пише симбол (нпр цифре или писмо од коначног алфабета) у ћелији (неки модели омогућавају брисање симбола и / или не писање), затим (ии) или помера једну ћелију траке лево или десно (неки модели омогућавају непокретност, поједини модели померају главу), затим (иии) (како је утврђено у посматраном симболу и месту у табели машине) или наставља с наредним упутством или зауставља рачунање.

Тјурингову машину је изумео 1936. године Алан Тјуринг, коју је назвао А-машина (аутоматска машина). Са овим моделом Тјуринг је био у стању да одговори на два питања у негативном: (1) Да ли постоји машина која може да утврди да ли је било која произвољна машина на свом снимку "кружна" (нпр замрзне или да не настави свој рачунарски задатак); Слично томе, (2) не постоји машина која може да утврди да ли ће било која произвољна машина на свом снимку икада штампати дати симбол. Тако пружајући математички опис врло једноставног уређаја произвољним израчунавањем, био је у стању да докаже својства рачунања уопште - и посебно, неизрачунљивости Хилбертовог Entscheidungsproblem ("Проблем одлука").

Тако, Тјурингове машине доказују основна ограничења на снази механичког израчунавања. Док они могу изразити произвољне прорачуне, њихов минималистички дизајн их чини неподобним за обрачун у пракси: стварни рачунари су засновани на различитим дизајнима који, за разлику од Тјуринг машине, користе RAM (меморија).

Тјурингова потпуност је способност за систем инструкција да симулирају Тјурингову машину. Програмски језик који је Тјуринг потпун теоретски је у стању да изрази све задатке остварив рачунарима; скоро сви програмски језици су Тјуринг потпуни.

Штампарство

Штампарство је преношење текста или слике, обично помоћу мастила на подлогу за штампу (углавном папир) уз помоћ машина за штампање. Штампарство је процес репродуковања текста и слика користећи главну форму или шаблон. Најранији непапирни производи кориштени за штампање су цилиндрични печати и објекти као што су Киров ваљак и Набонидусом ваљак. Најранија позната форма штампања примењена на папир је ивођена користећи дрвене пресе, које су се појавиле у Кини пре 220. године. Каснији напреци у штампарској технологији обухватају ручни сет који је изумео Би Шенг око 1040. године и штампарска машина коју је изумео Јохан Гутенберг у 15. веку. Технологија штампања је играла кључну улогу у развоју ренесансе и научној револуцији, и положила је материјалну базу за модерну економију базирану на знању и за ширење знања у народним масама.

На другим језицима

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.