Комунални систем

Комунални систем је систем услуга којим се задовољавају основне потребе грађана у складу са плановима развоја локалне заједнице или читавог града. Најчешћи комунални системи су водовод и канализација, грејање и топла вода, електрична енергија и телекомуникације, јавни градски превоз и паркинг, одржавање путева и зелених површина, одлагање смећа и сл.

Литература

  • Напомена: Овај чланак, или један његов део, изворно је преузет из књиге Речника социјалног рада Ивана Видановића уз одобрење аутора.

Спољашње везе

Владимир Митков

Др. Владимир Митков (1931), правник и друштвено-политички радник СФР Југославије и СР Македоније. Од 26. априла 1990. до 27. јануара 1991. године обављао је функцију председника Председништва СР Македоније

Жарко Стефановић

Др Жарко Стефановић (Нови Сад, 5. септембар 1875 - Нови Сад, 21. јун 1952) је био српски правник и градоначелник Новог Сада.

Леон Гершковић

Проф. др. Леон Гершковић (Бучје код Плетернице, 2. фебруар 1910 – Загреб, 1. април 1992) је био истакнути југословенски правник, учесник Народноослободилачке борбе, један од аутора сва четири устава СФР Југославије и суоснивач Слободне Далмације.

Локална самоуправа

Локална самоуправа је аутономни систем управљања локалним заједницама, конституисаним на ужим деловима државне територије. Она је истовремено оригинерна и основна организација власти. Развијеност локалне самоуправе је и један од услова демократије и правне државе. Како је самоуправа локалним заједницама право грађана обично гарантовано уставом, за државу оно значи обавезу да створи услове за континуирано функционисање локалне заједнице као целине.

По дефиницији, локална самоуправа је право и способност грађана да доносе одлуке и управљају значајним делом јавних послова у локалним заједницама. Ово право се остварује непосредно од стране грађана или посредно, преко изабраних представника бираних на слободним, тајним, једнаким, општим изборима на локалном нивоу. То је право грађана на ограничење власти државе.

Синоними који се користе уз појам локалне самоуправе су локална власт, локална управа, локална аутономија, итд.

Централизација је процес концентрисања овлашћење управљања и одлучивања у једном центру у држави. У политичком смислу, односи се на концентрацију политичке власти на територији државе у највишој власти, а у административном смислу, на концентрацију власти управљања јавним пословима у државној управи.

Децентрализација означава пренос овлашћења одлучивања и управљања са централног на локални ниво. Она може бити функционална, када се преносе послови са државних органа на јавне службе или установе које не чине део територијалне организације. Постоји и територијална када се територијалним колективитетима преноси овлашћење самосталног одлучивања о јавним пословима. Ова децентрализација се назива и политичка и она заправо означава локалну самоуправу.

Јединица локалне самоуправе јесте територијална јединица у оквиру које се врши право на локалну самоуправу. То је територијално подручје мање од државе и образовано у складу са законом којим се уређује територијална организација државе.

Миодраг Зечевић

Миодраг Зечевић (Липовац, 4. септембра 1930 — Београд, 2. фебруар 2015) је био друштвено-политички радник и председник СУБНОР-а Србије.

Општина Велика Плана

Општина Велика Плана је општина у Подунавском округу у централној Србији, у Шумадији. Општина заузима површину од 345,5 km² (од чега на пољопривредну површину отпада 26.864 ha, а на шумску 3201 ha). Општина је смештена у плодној поморавској равници са просечном надморском висином од 110 m. Општину пресецају токови река Велике Мораве, Јасенице и Раче. Кроз општину пролази ауто-пут Е75 и железничка пруга Београд–Ниш, а у прошлости је пролазио Цариградски друм.

Општина Велика Плана је претежно пољопривредно подручје са једним градским и 12 сеоских насеља. Добро је развијена прехрамбена индустрија, као и индустрија грађевинских материјала. Сточарско-ветеринарски центар у Великој Плани је по значају светски центар за селекцију и оплемењивање расног састава сточног фонда.

Систем (вишезначна одредница)

Систем се може односити на следеће појмове:

Систем, скуп елемената, реалних или апстрактних, представљених као целина где сваки где елементи међусобно интерреагују.

Ендокрини систем, систем жлезда које регулишу велики број активности у организму.

Сунчев систем, садржи Сунце и сва небеска тела која су гравитационо везана за њега.

Кожни систем,

Међународни систем јединица, најшире коришћени систем јединица за свакодневну трговину у свету, и скоро је универзално коришћен у науци.

Оперативни систем, скуп програма и рутина одговоран за контролу и управљање уређајима и рачунарским компонентама.

Бинарни систем, бројчани систем у коме се запис састоји само од цифара 0 и 1.

Нервни систем,

Координатни систем,

Систем органа за варење,

Имунски систем,

Скелетни систем,

Крвни систем,

Циркулаторни систем човека,

Декадни систем, начин записивања бројева који користи десет различитих цифара и децималну запету за запис величине броја.

Хексадецимални систем, бројни систем са 16 различитих цифара.

Бинерни систем, термодинамички систем који се састоји од две компоненте.

Логички систем, састоји од формалног језика и скупа правила извођења и(ли) аксиома.

Бергеров систем, кружни систем спорт ских такмичења (свако са сваким).

Централни нервни систем,

Хоризонтски координатни систем

Урогенитални систем

Периодни систем елемената

Географски информациони систем

Систем органа за дисање

Аутономни нервни систем

Звездани систем

Декартов координатни систем

Скандинејвијан ерлајнс систем

Октални систем

Поларни координатни систем

Планетарни систем

Адијабатски систем

Репродуктивни систем

Лимфни систем

Лаки шински систем

Кабловски дистрибутивни систем

Сферни координатни систем

Информациони систем

Мишићни систем

Периферни нервни систем

Цилиндрични координатни систем

Д'Онтов систем

Латерални систем

Уринарни систем

Уграђени систем

Аутономни систем

Швајцарски систем

Покровни систем

Нотни систем

Датотечни систем

Скабински систем суђења

Комунални систем

Геоцентрични систем света

Систем антарктичке повеље

Систем кућне аутоматике

Систем за излучивање

Систем диференцијалних једначина

ПИЕ систем

Систем (филм)

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.