Кнежевина Србија у раном средњем веку

Кнежевина Србија у раном средњем веку је назив за прву српску државу, којом је владала прва српска династија Вишеславића. Обухватала је средишње српске области у сливовима Ибра, Западне Мораве, Лима, Дрине, Босне и Врбаса. Настала је након досељавања Срба на ове просторе у првој половини 7. века и постојала је све до друге половине 10. века.[1]

Кнежевина Србија
Српска кнежевина
Serb lands in the 9th century

Кнежевина Србија у 9. веку
Географија
Континент Европа
Регија Балкан
Земља Србија
Главни град Достиника
Друштво
Службени језик српскословенски
Религија стара словенска, хришћанство
Политика
Облик државе монархија
 — Кнез Вишеслав (први познати по имену)
Мутимир (први хришћански)
Часлав (последњи)
Историја
Постојање  
 — Оснивање 626.
 — Укидање 969.
 — Статус бивша држава
Земље претходнице и наследнице
средњовековне Кнежевине Србије
Претходнице: Наследнице:
Simple Labarum.svg Византија Византија Simple Labarum.svg
Dervan-sr.png Бојка (Бела Србија) Дукља Serbian Kingdom under King Constantine Bodin-sr.svg
Портал:Историја

Досељавање Срба у Југоисточну Европу

White serbia white croatia02
Територија Беле Србије

Европски делови Византијског царства почетком 7. века свели су се на Цариград са најближом околином, Солун и поједине утврђене градове на црноморској, егејској, јонској и јадранској обали. У тим местима одржао се одређен број романизованог или хеленизованог касноантичког живља чији се потомци касније сусрећу у лику Влаха, Аромуна и Арбанаса. Планинске области северне Албаније пружале су уточиште прецима Албанаца који се у изворима јављају тек у 11. веку. Негде у њиховом суседству живеле су и масе Влаха које су се касније раселиле тако да је један део прешао преко Дунава и учествовао у образовању Румуна[2]. Односи између Словена и староседеоцима у првим столећима после досељавања остају сасвим непознати, мада се зна да су Словени преузели од староседеоца поједине називе река и градова. Словени нису били повезани у веће целине већ су се окупљали у безброј мањих, слабо повезаних и несложних целина, што је подржавала и Византија. Разлог за то је, пре свега, природа земљишта, испресецаног планинским масивима и ненасељеним шумовитим просторима, као и друштвена организација Словена у то време. Византинци су читав простор насељен Словенима називали склавинијама. Колико је склавинија постојало и како су биле распоређене данас је непознато. Познате су само оне склавиније које су биле у видокругу византијских градова. Остали су сачувани спомени Срба. Једна скупина Срба зауставила се северно од Олимпа. Центар јој је био у Србици (Сервија). Врло рано су Византинци од ових племена отргли део и населили их у Малој Азији. У имену града Гордосервон у Битинији (забележен 680-681) сачуван је најстарији помен Срба[3]. Податке о већим, организованим скупинама Срба оставио је цар Константин Порфирогенит у свом „Спису о народима“:

Треба знати да Срби воде порекло од некрштених Срба названих и Бели, насељених са оне стране Турске (Мађарске) у крају који се код њих назива Бојки. Њима је у суседству Франачка, исто као и велика Хрватска, она некрштена, која се назива и Бела. Пошто су два брата наследила од оца власт над Србијом, један од њих, преузевши половину народа, пребегне Ираклију, цару Ромеја.

[4]

Ираклије је Србима доделио земљу у солунској области која је по њима добила назив Сервија. Ту нису дуго остали већ су одлучили да се врате у прапостојбину, али су се на Дунаву предомислили и од цара тражили нову земљу за насељавање. Тада им је Ираклије доделио опустелу (од Авара) област између Саве и динарског масива. Населили су се у непосредном суседству Хрвата који су нешто раније дошли из Беле Хрватске. Област насељена Србима граничила се са кнежевинама Неретљана (између Цетине и Неретве), Захумљана (између Неретве и Дубровника), Травуњана (између Дубровника и Боке) и Дукљана (у подручју Скадарског језера). Сви су у 10. веку убрајани у Србе[5]. Авари су се у другој половини 6. века наметнули као господари Словенима. Против њих је ратовала само држава коју је створио Само (623-658). Франачки походи крајем 8. века окончали су постојање Аварског каганата, а тиме и утицај Авара на Словене.

Видљива је тенденција Константина Порфирогенита да прикаже како је Ираклије имао контролу над Србима што је далеко од истине јер се зна да су Словени, заједно са Аварима, у то време опседали Солун, касније и Цариград. Ово питање остаје отворено. Извесно је да су се Срби населили у пет територијалних јединица: Србији, Паганији, Захумљу, Травунији и Конавлима.[6]

Жупе, градови и земље у кнежевини Србији

Serbien 9.Jhd
Српске области и градови у 9. и 10. веку

Територија коју су Срби населили испресецана је планинама Динарског система. Нема ни великих речних долина које би представљале природне саобраћајнице. Словени, укључујући и Србе, били су претежно земљорадници. У оваквим природним и омањим географским целинама стваране су српске жупе. Срби су, као и остали Словени, живели у селима разбијеног типа, у близини река, шума, језера. Староседеоце су делимично протерали, уништили или асимиловали. Нису могли остати на окупу због природе терена већ су се разбили у више жупа. Скупине једне жупе су барем у почетку биле везане крвним сродством, а жупан је био старешина најутицајније породице. У прапостојбини се под жупом подразумевала скупина људи у крвном сродству. По досељавању, територијална компонента стиче примат над родбинским везама. Жупе су организоване у омањим географским целинама са десетак и више сеоских насеља.[7]

Жупе се не помињу у 6. и 7. веку што је и разумљиво због тога што су скупине Словена биле на окупу пре насељавања на Балкан. Најранији помен титуле жупан је из 777. године. Био је то Фисо који је заклетвом потврдио границе својих територија. За Хрвате и Србе Порфирогенит каже: „ова племена, како кажу, немају архонте (кнезове) већ само старце жупане“. Самом цару било је познато да ова тврдња није тачна па је додао израз „како кажу“ да би ублажио констатацију. Међутим, та тврдња показује колико је достојанство жупана било уздигнуто, посебно међу Србима. Код Срба се, дакле, током 7. и 8. века издвојио посебан слој родовске аристократије са титулом жупана у чијим рукама је била војна и цивилна власт која је ограничена границама једне жупе.[8]

Срби који су се доселили у унутрашњост Балканског полуострва били су одвојени од Срба у Приморју многобројним високим планинама. Границе Србије могуће је само приближно одредити. На северу се граничила са Хрватском, а на југу са Бугарском. Северна граница била је река Сава, а у правцу југоистока Србија је допирала до долине Ибра пошто Порфирогенит као погранични крај наводи Рас. Барски родослов наводи 11 жупа на југу Србије, а Порфирогенит наводи осам насељених градова: Дестиник, Чернавуск, Међуречје, Дреснеик, Лесник, Салинес и у области Босне Котор и Десник. Утврђивање положаја ових градова, сем Салинеса који је назив за средњовековни град Соли (данашња Тузла), веома је тешко. Салинес је био и центар истоимене жупе. Дестиник се налазио на граници са Бугарском, могуће на месту старог средњовековног села Дрстника које и данас постоји (Метохија). Чернавуск се доводи у везу са Црном Стеном на којој је изграђена Милешева. Изједначује се са тврђавом познатом под називом град Милешевски. Положај Међуречја тешко је одредити; налазио се негде на простору Горње Дрине. Убификација Дреснеика је спорна; налазио се или на месту данашње Пљевље или Дрежника (југоисточно од Ужица). Лесник се везује за данашњу Лешницу у Јадру. Дестиник се налазио у земљи Хвостанској која је обухватала неколико жупа. Убификација Котора и Дресника није поуздана; око Високог и Зенице. Приликом набрајања градова Порфирогенит је изоставио град Рас који се у његово време вероватно налазио у саставу Првог бугарског царства. Земља Рас или Рашка, у којој се налазила и епископија, покриваће до половине 13. века велики простор. Повремено ће се користити и као званичан назив српске државе.

На западу првобитне Србије се у 9. и 10. веку издвојила посебна географска целина, земља Босна. Стварање посебних земаља као што су Рашка и Босна не представља изузетак; изузетак ће представљати осамостаљивање појединих земаља и претварање у самосталне државе. На такву појаву утицали су различити узроци попут спољних непријатеља. У унутрашњости Србије образоване су такође земље, али се оне нису осамостаљивале. Неке од српских земаља су: Дрина (горњи ток Дрине), земља Моравице (горњи ток Западне Мораве), Соли (у долини Спрече), Усора (у долини истоимене реке), земља Доњи Краји (у долини реке Врбас), земља Срем (између Дрине и Колубаре). Све поменуте земље имале су преко 50 жупа док су све српске кнежевине у Приморју имале укупно 32 жупе.[9]

Историја до 10. века

Vlastimirovic
Родослов династије Властимировића

Кратак опис најранијег политичког развоја Срба даје нам Константин Порфирогенит. Владарски син који је довео део Срба на Балкан умро је пре формирања бугарске државе, дакле пре 680. године.[10] После њега су владали његов син, унук и архонти (кнежеви) истог рода. Том роду припадали су и први именовани српски владари: Вишеслав, Радослав, Просигој и Властимир. О првој тројици нема познатих података. Свакако је један од њих владао током устанка Људевита Посавског (822) који је морао бежати у западни део Србије[11]. Порфирогенит пружа више података тек о Властимиру (прва половина 9. века) који је средином 9. века ратовао са бугарским каном Пресијаном. Трогодишњи српско бугарски рат вођен је између 836. и 852. године и завршен је српском победом. Пре средине 9. века травунијски жупан Велоје оженио је свога сина Крајину ћерком кнеза Властимира. Своме зету Властимир је дао титулу кнеза и тако је основана локална травуњанска династија Велојевића. Травунија се налазила под врховном влашћу Србије.[12] Властимира су наследила тројица синова: Мутимир, Стројимир и Гојник. Као најстарији, Мутимир је остао главни владар. Мутимир је ратовао са бугарским каном Борисом. Бугари су потучени, војска им је пала у ропство, заједно са дванаест бољара и кановим сином (каснијим владарем) Владимиром. Борис је са Србима склопио мир, бугарски заробљеници су ослобођени, а Мутимирови синови испратили су их до границе (до Расе). Предаја заробљеника пропраћена је разменом дарова. Срби су дали два роба, два сокола, два пса и 80 крзнених хаљина. Тај поклон су Бугари тумачили као српски данак[13].

Након ове победе, Властимирови синови међусобно су се завадили. Као победник је изашао Мутимир који је своју браћу предао бугарском цару. Задржао је само синовца Петра који је убрзо побегао у Хрватску. Стројимир је умро у изгнанству. Његов син Клонимир је са неком Бугарком родио сина Часлава који ће касније играти значајну улогу у политичком животу Србије.[14]

Византијски утицај

За време Мутимирове владавине (до 891/2) Византија је отпочела са активнијом политиком на западу. Арабљани су 841. године освојили Бари, а одатле нападају византијске територије на југу Италије и на другој обали Јадрана. Опсели су и град Рагузион (Дубровник) који је настао на хриди одвојеној од копна настањивањем живља разореног и напуштеног Епидаура (данашњи Цавтат). Василије I покреће војску ка Дубровнику након чега Арабљани одустају од опсаде[15]. Свој пут на запад Василије је искористио да учврсти византијску власт над градовима и острвима. Образовао је тему Далмацију са седиштем у Задру која је обухватала територије од Кварнера до Котора[16]. Један од најважнијих задатака визатијских власти био је да осигура мир ромејском становништву на овим територијама. Како би то постигао, Василије је словенским владарима препустио данак кога су византијски градови плаћали стратегу. За узврат, кнежеви су прихватили цареву врховну власт, а сам цар је потврђивао кнежеве који су били на власти.[17] Кнежеви су заузимали положај архоната у византијској хијерархији. Ни Словенима није сметао овакав облик византијске власти јер није дирао у њихове обичаје и начин живота. Византијска власт није имала само симболички карактер јер су одреди Хрвата, Срба (Захумљана и Травуњана) учествовали у освајању Барија 871. године.

У исто време пада и христијанизација Срба. Прва хришћанска светачка имена јављају се већ код Властимирових унука. Носе га најмлађи Мутимиров син Стефан и старији Гојников син Петар. Обојица су рођени између 870. и 874. године што значи да су њихови очеви у то доба већ били хришћани. Прихватању хришћанства највише су се опирали Неретљани (који су зато и названи Паганима), али је и њихово преобраћање завршено током Василијеве владавине. Примањем хришћанства код Срба је прихваћена и представа о свету као хришћанској васељени на чијем челу стоји византијски цар као Христов намесник на земљи. Током Василијеве владавине Ћирило и Методије спроводе своју мисију у Великоморавској кнежевини. Бугарска такође прима хришћанство. Пошто је у то време византијски утицај продирао само из приморских градова, мисионарски рад обављали су свештеници из приморских области. Архиепископија у Сплиту имала је црквену власт и над областима које су лежале дубоко у унутрашњости[18].

Први пад кнежевине

RizMap09
Границе Бугарске уочи смрти цара Симеона I и након договора Петра I Бугарског и Ђорђа Сурсувула 927.године

Кнез Мутимир умро је 891. или 892. године[19] остављајући тројицу синова: Прибислава, Брана и Стефана. Завладао је Прибислав као најстарији брат, али је његова владавина потрајала свега годину дана након чега га је збацио брат од стрица Петар који се током Мутимирове владавине налазио у Хрватској. Прибислав и његова браћа побегли су у Хрватску. Петра је 895. или 896. године напао Бран, али није имао успеха. Петар га је заробио и ослепео. Две године касније Петра је напао Клонимир, син Мутимировог брата Стројимира. Клонимир је заузео Достинику одакле је уздрмао Петров положај. Петар је на крају ипак изашао као победник, убио свог противника и следећих двадесет година владао у миру. У исто време грађански рат потреса и Бугарску. Бориса-Михаила је на престолу наследио син Владимир који није прихватио хришћанство. Због повратка државе у паганство, Борис се морао вратити из манастира, збацити свог сина и на престо поставити млађег Симеона (893-927). Са Симеоном је Петар Гојниковић склопио кумство[20]. Симеон је ратовао против Византије којој је 897. године нанео велики пораз и присилио је на плаћање данка. Мир је потрајао до смрти цара Лава VI када је управо због одбијања новог цара да плаћа данак поново плануо рат. Петар се на обали Неретљана састао са стратегом Драча. О састанку је био обавештен кнез Захумља Михаило Вишевић који није био у добрим односима са Петром.[21] Обавестио је Симеона да Гојниковић преговара са Византинцима и Мађарима против Бугарске. Симеон, који је недавно однео велику победу над Византијом код Анхијала (917), шаље војску у Србију на челу са Павлом Брановићем (сином Брана Мутимировића). Гојниковић је на превару заробљен на састанку на коме су му Бугари гарантовали безбедност и обећање потврдили заклетвом и склапањем кумства. У тамници је Гојниковић провео остатак живота. Павле Брановић је преузео власт у Србији (под врховном влашћу Симеона). Током своје трогодишње владавине (917-920)[22] морао се борити са претендентом на српски престо, својим братом од стрица Захаријем Прибислављевићем, кога је успео да порази и да га преда Бугарима. Убрзо Павле Брановић прелази на страну Византије против Бугарског царства. Симеон на њега шаље војску на челу са Захаријом. Захарије је овога пута поразио Брановића и преузео престо. Брановић је прогнан из земље. Међутим, и Захарија убрзо прелази на страну Византије „сетивши се доброчинства ромејског цара“ (није познат разлог). Први напад Бугара је одбио, али се пред већом војском повукао у Хрватску. Симеон је предузео радикалније мере. На челу војске која је 924. године напала Србију налазио се Часлав, син Клонимира. Часлав је послужио као мамац. Постављен је на престо, а српски жупани позвани су да дају заклетву новом кнезу. Тамо су сви похватани и одведени у Бугарску, заједно са Чаславом. Порфирогенит, иначе савременик ових збивања, сведочи да је Србија сасвим опустела и да је у земљи остало само педесет људи.[23] Иако су ове процене без сумње претеране, оне сведоче о одјеку бугарског освајања Србије. Бугари су предузели напад и на Хрватску, али су одбијени.

Освајања су биле поштеђене српске приморске кнежевине које је од остатка Србије одвајао динарски планински масив. Неретљани су се поново осамосталили[24].

Србија кнеза Часлава

Serb lands in the 10th century (sr)
Србија кнеза Петра Гојниковића и кнеза Часлава Клонимировића у 10. веку

Страдање Србије није дуго трајало. Након Симеонове смрти (927), његов наследник Петар склопио је мир са Византијом. Бугарски цар био је под јаким утицајем Романа Лакапина. У таквој ситуацији створени су услови за ослобођење Србије. Часлав је побегао из Бугарске и вратио се у Србију. Признао је врховну власт византијског цара и од њега затражио помоћ. Цар Константин Порфирогенит пише да је Часлав „средио и населио земљу и као архонт се у њој учврстио“. Није позната територија на којој је Часлав владао. На западу се граничио са Хрватском, а на западу и југозападу са Захумљем, Травунијом и Дукљом. У саставу Србије је засигурно био град Салинас (касније Соли, данашња Тузла) што наводи Порфирогенит као један од насељених српских градова. У оквиру Чаславове Србије била је и Босна која је у 10. веку обухватала само долину истоимене реке. На северу, Србија се простирала највероватније до Саве. У спису цара Порфирогенита забележено је да је Србија тада имала осам градова од којих су два била у оквирима Босне. Становништво се бавило земљорадњом, а гајили су и домаће животиње. Било је и неслободних људи који се у изворима из 13. и 14. века називају отроцима. Часлав је био савременик Константина Порфирогенита те је и последњи српски владар који се спомиње у спису о народима[25]. Крај Часлављеве владавине познат је само по легендарним казивањима у Барском родослову (Летопису попа Дукљанина). У Босну је продро мађарски кнез Киз пљачкајући и пустошећи земљу. Часлав га је поразио у дринској жупи. Киз је погинуо у бици. Жељни освете, Мађари су покренули нов поход. Овога пута борбе су вођене у сремској области, у равницама јужно од Саве. У изненадном ноћном нападу Часлав је заробљен. По наговору удовице претходног мађарског главара, удављен је у Сави. Са Чаславом се прекида низ познатих владара из најстарије српске династије, али не због тога што је она изумрла већ због тога што о њој нема вести. Оно што се у Летопису казује о наводним Часлављевим наследницима фантастично је и не одговара општим приликама тога времена[26].

Списак кнежева Србије

Владари Србије:

Види још

Референце

 1. ^ Ћирковић 1995.
 2. ^ Историја српског народа 1, стр. 142
 3. ^ Историја српског народа 1, стр. 144
 4. ^ Ферјанчић 1959, стр. 46-47.
 5. ^ Историја српског народа 1, стр. 145
 6. ^ Благојевић & Медаковић 2000, стр. 19.
 7. ^ Благојевић & Медаковић 2000, стр. 20-22.
 8. ^ Благојевић & Медаковић 2000, стр. 22-25.
 9. ^ Благојевић & Медаковић 2000, стр. 38-44.
 10. ^ Ферјанчић 1959, стр. 50.
 11. ^ Историја српског народа 1, стр. 146
 12. ^ Благојевић & Медаковић 2000, стр. 49.
 13. ^ Историја српског народа 1, стр. 148
 14. ^ Ферјанчић 1959, стр. 52.
 15. ^ Историја српског народа 1, стр. 149-50
 16. ^ Византијски свет, стр. 102
 17. ^ Ферјанчић 1959, стр. 38.
 18. ^ Покрштавање Срба и Хрвата, стр. 160-164
 19. ^ Хроника српских владара, стр. 26.
 20. ^ Историја српског народа 1, стр. 156.
 21. ^ Благојевић & Медаковић 2000, стр. 55.
 22. ^ Хроника српских владара, стр. 27.
 23. ^ Ферјанчић 1959, стр. 56.
 24. ^ Историја српског народа 1, стр. 159.
 25. ^ Историја српског народа 1, стр. 160-166
 26. ^ Летопис попа Дукљанина, стр. 25

Извори и литература

Извори

Литература

Достиника

Достиника (Дестиник, Даштаник; грч. Ντοστινίκ, Δεστινίκον; лат. Dostinica) је била најстарија позната престоница Србије (?—друга половина X века) и седиште прве српске државе под Властимировићима. Она се помиње на првом месту међу насељеним градовима у крштеној односно балканској Србији, у спису „О управљању Царством” византијског цара Константина Порфирогенита (913—959), насталог средином X века. Њен положај, као и остаци, до данас нису утврђени, али се сматра да се налазила на простору између данашњих Пријепоља и Сјенице односно у релативној близини границе са тадашњом Бугарском која се налазила у Расу.

Захумље

Захумље или Хум, односно Хумска земља (лат. Chulmia) је назив за српску средњовековну област и државу (кнежевину) која је обухватала знатне делове горње (јужне) Далмације, приближно од реке Неретве до града Дубровника, са припадајућим залеђем и острвима.

„Захумљани који сада тамо живе су Срби, који потичу од времена онога архонта који је побегао цару Ираклију.”

Порфирогенит такође пише да су Срби у 7. веку населили и друге делове јужне Далмације, укључујући и две суседне области: Травунију и Неретљанску кнежевину. Тадашњи опсег српског етничког простора у приморским областма потврђују и вести франачког хроничара Ајнхарда, који је у својим Аналима франачког краљевства (лат. Annales Regni Francorum) забележио, под 822. годином, да су Срби народ који држи велики део Далмације (ad Sorabos, quae natio magnam Dalmatiae partem obtinere dicitur).

Историја Срба у раном средњем веку

Историја Срба у раном средњем веку обухвата период српске историје у средњем веку од доласка Срба са осталим словенским племенима у југоисточну Европу у првој половини 7. века, до доласка на власт династије Немањића у другој половини 12. века.

После доласка на Балкан, Срби су формирали неколико међусобно повезаних кнежевина и населили простор од Јадрана до Саве и од Цетине, Имотске жупе и реке Врбас на западу до долина Ибра, Груже, Љига, Јадра и Дрине на истоку.

Средином 9. века, формира се јако државно средиште у тадашњој Србији под кнезом Властимиром, који је током трогодишњег рата успео да одбије бугарске нападе. Почетком осме деценије 9. века, током владавине његових потомака, Срби су примили хришћанство. Током владавине бугарског владара Симеона I Срби су се активно укључили у византијско-бугарски сукоб. Последњи Властимировић, кнез Часлав је уз помоћ и подршку Византије обновио и ојачао српску државу, тако да је она могла да парира тадашњем Првом бугарском царству. После Часлављеве смрти, Србија се распала, а кнежевине које су је чиниле ушле су у састав Самуиловог царства.

Нови државни центар створен је у првој половини 11. века у Дукљи (Зети), под кнезом Стефаном Војиславом који је у бици код Бара 1042. године до ногу потукао Византинце и изборио независност своје државе. Његов син Михаило, постао је 1077. године први српски краљ, док је под његовим унуком Константином Бодином, остварена црквена аутокефалност стварањем Барске надбискупије. После Бодинове смрти, Зету су захватиле унутрашње борбе око власти, а примат у борби против Византије преузела је Рашка, на челу са великим жупаном Вуканом. Прву половину 12. века карактеришу покушаји рашких жупана да уз помоћ Мађара прошире своју област и стекну независност од Византије. Доласком на власт Стефана Немање након династичких борби у Рашкој између 1166. и 1168. године, почиње нова епоха српске историје.

Током овог периода Срби су примили хришћанство и почела је да се развија писменост међу њима, што ће довести до стварања српскословенског језика. Из овог периода постоји релативно мало остатака од историјског и културног значаја. Међу њима треба поменути: Печат кнеза Стројимира (из друге половине 9. века), Темнићки натпис (с краја 10. и почетка 11. века) и Маријинско јеванђеље (с почетка 11. века).

Катепанат Рас

Катепанат Рас или катепанат Србија (грчки: κατεπανίκιον Σερβλίας) је била византијска провинција која је постојала у периоду од 971. до 976. године. Цар Јован Цимискије је 971. године освојио територију Првог бугарског царства. Византија се сада по први пут граничила са Србијом што доводи до обнављања њихове власти. У долини Велике Мораве формиран је катепанат Рас. Под њеном управом нашли су се источни делови некадашње Србије, пре свега земља Раса.

Кнежевина Србија (вишезначна одредница)

Кнежевина Србија се може односити на:

Кнежевина Србија у раном средњем веку, средишња српска кнежевина (држава Властимировића) у 9. и 10. веку

Кнежевина Србија у позном средњем веку, држава кнеза Лазара (Моравска Србија) и његових наследника, од 1371. до 1402. године

Кнежевина Србија (1815–1882), назив државе Србије од Другог српског устанка до проглашења краљевинеили:

Кнежевина Србија (филм), српски филм из 2008. године

Кнежевина Србија у средњем веку

Кнежевина Србија у средњем веку може бити:

Кнежевина Србија у раном средњем веку, средишња српска држава династије Властимировића, од почетка 7. до средине 10. века

Кнежевина Србија у позном средњем веку, држава кнеза Лазара (Моравска Србија) и његових наследника, од 1371. до 1402. године

Лав Равдух

Лав Равдух (грчки: Λέων Ῥαβδοῦχος) је био византијски стратег Драча из прве четвртине 10. века. Носио је титуле протоспатара, магистра и логотета дрома.

Панонска кнежевина

Панонска кнежевина, односно Посавска кнежевина била је јужнословенска држава, која је постојала у раном средњем веку, а простирала се на северним (панонским) просторима данашње Хрватске, односно на подручјима данашње Славоније, Загорја, Покупља и Баније. Престоница Посавске кнежевине био је град Сисак, а најпознатији владари ове државе били су кнежеви Људевит Посавски, Ратимир и Браслав. Становништво ове кнежевине чинили су Панонски Словени.

Печат кнеза Стројимира

Печат кнеза Стројимира, из друге половине IX-X века, представља најстарији материјални доказ о постојању српске државе на Балканском полуострву. Израђен је од злата, купастог облика са алком на врху, висине 1,9 cm, пречника 1,35 cm и укупне масе од 15,46 g. На његовој предњој страни се налази двоструки крст у кругу перли, око кога је исписано: „Боже помози (исписано грчким писмом) Стројимиру (Строимир, исписано грчким писмом)“. Стројимир, који се на печату спомиње, идентификује се са истоименим средњим сином кнеза Властимира (око 830 — 851), који се сматра творцем српске државе, пошто је он први српски владар на Балканском полуострву о коме има неких података.

Подаци о самом Стројимиру су још оскуднији и своде се на спомињање у спису „О управљању Царством“ византијског цара Константина Порфирогенита (913 — 959), насталог средином X века. Из њих се може извући закључак да је он, као средњи Властимиров син, након очеве смрти једно време управљао делом државе као удеони кнез. Сам печат је за 16.000 (20.000 са провизијом) евра купљен 11. јула 2006. године на аукцији у Немачкој и данас се налази у сефу Историјског музеја Србије.

Радослав Вишеславић

Радослав Вишеславић (гр. Ροδόσθλαβος) је био један од првих по имену познатих српских владара. Владао је у раносредњовековној Кнежевини Србији, вероватно на почетку 9. века. О њему је остала само кратка белешка византијског цара и писца Константина VII Порфирогенита. Према овом извору, кнез (архонт) Радослав је био син и наследник кнеза Вишеслава, односно отац и претходник кнеза Просигоја.Већина истраживача наше прошлости мисли да се иза грчке титуле архонта коју Константин Порфирогенит приписује првим српским владарима крије словенска титула кнеза. По томе се сматра да је исту титулу носио и Радослав. Приближно време његове владавине може се проценити само према смени поколења, пошто тек за његовог унука, Просигојевог сина Властимира имамо поузданији наговештај да је владао око 851. године, а на основу тога је могуће претпоставити да је његов деда Радослав владао на почетку 9. века. У то време пада и податак франачког хроничара Ајнхарда, који је у својим Аналима Франачког краљевства (Annales Regni Francorum) забележио, под 822. годином, да су Срби народ који држи велики део Далмације (ad Sorabos, quae natio magnam Dalmatiae partem obtinere dicitur). Претпоставља се да су се у то време српске области простирале према западу све до реке Уне. Такође знамо да је за време Радослава Паганија била у вазалном односу према Србији, највероватније од 823. године.

Српска кнежевина

Српска кнежевина се може односити на:

Кнежевина Србија у раном средњем веку, српска кнежевина династије Властимировића, од 7. до 10. века

Српска кнежевина Дукља, средњовековна српска кнежевина у области Дукље

Српска кнежевина Травунија, средњовековна српска кнежевина у области Травуније

Српска кнежевина Захумље, средњовековна српска кнежевина у области Захумља

Српска неретљанска кнежевина, средњовековна српска кнежевина у Неретљанској области

Кнежевина Србија у позном средњем веку, држава кнеза Лазара (Моравска Србија) и његових наследника, од 1371. до 1402. године

Српска кнежевина Балшића, држава династије Балшића, од око 1360. до 1421. године

Српска кнежевина Црнојевића, држава династије Црнојевића, од око 1450. до 1496. године

Кнежевина Србија (1815–1882), назив државе Србије од Другог српског устанка до проглашења краљевине

Српска кнежевина Црна Гора (1852–1910), српска држава Књажевина Црна Гора

Српске земље у раном средњем веку

Појам Српске земље у раном средњем веку обухвата историју српских земаља током раног средњег века, у ширем временском распону од 6. до 12. века.

7—12. век
12—14. век
14—15. век

На другим језицима

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.