Економско-трговинска школа Косовска Митровица

Економско-трговинска школа Косовска Митровица је средња школа која се налази у Косовској Митровици. Поседује 15 одељења у којима се школује укупно 250 ученика.

Школа располаже савремено опремљеним кабинетима (за информатику, обуку у бироу, књиговодство, рачуноводство…) који омогућавају, како ученицима, тако и професорима, да примењују савремене методе наставе. Такође, располаже сопственом библиотеком. Поред редовне наставе, у школи се реализује и велики број ваннаставних активности у виду ученичког парламента, фото секције и разних предметних секција.

Економско-трговинска школа остварује наставни план и програм за следеће образовне профиле: „економски техничар”, „финансијски администратор”, „правни техничар”, „трговац” и „кувар”.

Економско-трговинска школа Косовска Митровица
Logo-Ekonomsko-trgovinska skola
Лого школе
ТипСредња школа
ЛокацијаЛоле Рибара 29
Косовска Митровица
Држава Србија
Веб-сајтekonomskakm.edu.rs

Историја

Од јула 1999. године, Економско-трговинска школа је премештена из јужног дела града у северни део Косовске Митровице, и то у просторијама Техничке школе „Михаило Петовић Алас”, као последица ратних збивања и неслагања између албанског и српског становништва у граду.

Економско трговинска школа има статус правног лица и уписана је у Судски регистар код Трговинског суда у Приштини-Ниш. Школа има статус средње стручне школе, и у мрежи је средњих школа Одлуком Владе Републике Србије донете 1993. године.

Решењем министра просвете бр. 022-05-00509/94-03 од 3. априла 2009. године, утврђено је да школа испуњава прописане услове у погледу простора, опреме, наставних средстава, потребног броја наставника и стручних сарадника и довољног броја ученика за остваривање наставних планова и програма у подручју рада економија, право и админстрација.

Организација рада, радноправни статус запослених регулисани Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о раду, подзаконским актима Министарство просвете, статутом школе и др. Стручно-педагошки надзор у раду школе врши Школска управа Миистарства просвете у Косовској Митровици.

Образовни профили

Финансијски администратор

 • Подручје рада: Економија, право и администрација
 • Ниво квалификације: IV
 • Трајање образовања: четири године

Економски техничар

 • Подручје рада: Економија, право и администрација
 • Ниво квалификације: IV
 • Трајање образовања: четири године

Правно-пословни техничар

 • Подручје рада: Економија, право и администрација
 • Ниво квалификације: IV
 • Трајање образовања: четири годинe

Трговац

Кувар

 • Подручје рада: Туризам и угоститељство
 • Ниво квалификације: III
 • Трајање образовања: три годинe

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.