Гвоздено доба

Гвоздено доба је најмлађи период праисторије, који смењује бронзано доба и траје до почетка нове ере. Ово је доба када је човек овладао производњом и употребом гвожђа, које улази у широку примену, металургијом и када се јавља први новац.

У Египту и на Блиском истоку трагови употребе гвожђа датирају из 4. миленијума п. н. е. (метеоритско гвожђе које није захтевало топљење на високим температурама, што за гвожђе износи 1.538 °C),[1] а до опште употребе гвожђа долази тек око 1300 п. н. е. У Европу продире у 11. веку п. н. е. и то с егејског подручја и Подунављем. У средњој и јужној Европи говздено доба почиње у 9 веку п. н. е. (у Грчкој се завршава протогеометријски период). Претпоставка је да се развија самостално. У западној Европи Келти су били први који су употребљавали гвожђе. У француској школи овај период се назива протоисторија. Технологија производње гвожђа у средњој Европи развила се 11–8. века п. н. е, мада почетак гвозденог раздобља у појединим подручјима је различит и зависи од месних услова и од спољашњих утицаја. У то доба повећава се број становника, обликују се трговачки путеви и везе, настају етничке и етничко-племенске заједнице, друштвено раслојавање којим се издвојио богати слој, настањен у кнежевским утврђеним средиштима, препознатљив по гробницама с престижним прилозима грчкога, етрурскога и италскога порекла. Раздобље старијег гвозденог доба на подручју средње и западне Еуропе, названо халштатском културом (према Халстату у Горњој Аустрији), траје до око 450. п. н. е., а млађе гвоздено доба или латенска култура (према Ла Тенеу у Швајцарској) развија се у другој половини 1. миленијума п. н. е.[2]

Праисторија
Камено доба Палеолит
Мезолит (Епипалеолит)
Неолит
Метално доба Енеолит
Бронзано доба
Гвоздено доба
Korea-Silla-Iron.armor-01
Налаз из источне Азије, Гвоздени оклоп из периода краљевства Сила, Национални музеј у Кореји

Преглед

Hallstatt LaTene
Преглед халштатске и латенске културе:
  Језгра халштатске културе (800. п. н. е.)
  Распрострањеност халштатске културе (до 450. п. н. е.)
  Језгра латенске културе (450. п. н. е.)
  Распрострањеност латенске културе (до почетка I века)

Гвоздено доба, последње технолошко и културно раздобље праисторије, обележено је развојем металургије гвожђа и његовом широком употребом у производњи оруђа, оружја, па и накита. У историји цивилизације гвожђе се јавило релативно касно, јер је за његово добијање потребна висока температура, за разлику од бакра. Иако су се гвоздени предмети спорадично појавили као драгоценост већ у III миленијуму п. н. е. у Анадолији[3] (Алака Хјујук, Тел Асмар), на Индијском потконтиненту,[4] Леванту и у Египту, они су били израђени углавном од метеоритског гвожђа, а стварни почетак гвозденог доба повезује се с искориштавањем и употребом гвоздене руде (хематит, лимонит, магнетит, пирит, сидерит) и разликује се у појединим деловима света, зависно од локалних услова и спољашњих утицаја. Најранија систематска производња и коришћење гвоздених предмета почела је у Анатолији и кавкаском подручју око 1200. п. н. е, али се вероватно истодобно и независно развијала и у западној Африци. Почетком првог миленијума гвоздено доба се ширило из егејскога подручја широм југоисточне Европе и даље Подунављем, а његови почетци у средњој и западној Европи везани су уз IX и VIII век п. н. е.[5]

У средоземним подручјима гвоздено доба се завршило са историјским развојем хеленизма и римским освајањима, у Индији с појавом Будизма и Јинизма, док је у северној Европи трајало до раног средњег века. Иако је сточарство и даље било водећа привредна грана, већа и разноврснија експлоатација рудних богатстава подстицала је развој прерађивачких средишта, заната и трговине, што је довело и до појачаних популацијских кретања на ширем простору, а све веће количине ефикасног оружја и до све учесталијих немира и сукоба. Старије гвоздено доба у Европи било је одраз и отварања панонско-карпатскога простора према истоку, одакле су продирали коњанички народи доносећи нове технологије и нов начин ратовања (ратник-коњаник) те подстицали преобразбу касних бронзанодобних култура у нове заједнице с различитим економским, друштвеним и духовним схаватањима. То је било раздобље стабилизације и обликовања различитих етничких група и јаснијег уобличавања племенских заједница, али и значајног друштвеног раслојавања којим се издвојио богати слој настањен у утврђеним кнежевским средиштима (Хојнебург), препознатљив и по гробницама с престижним прилозима грчког или етрурскога порекла (Vix, Hochdorf). У археолошкој науци са краја XIX века гвоздено доба се дели на старије и млађе. Старије или халштатско (према налазишту Халстату крај Салцбурга у Аустрији) у средњој и западној Еуропи трајало је приближно од 800. до 450. п. н. е, а млађе или латенско (према налазишту Ла Тене на Нешателском језеру у Швајцарској) од 450. п. н. е. па до почетка I века.[5]

Хронологија

Бронзано добаНеолитКамено доба
Груба трипериодна хронологија старог Блиског истока[6][7]

Све више се на гвоздено доба у Европи гледа као на део колапса бронзаног доба у старом Бликом истоку, у старој Индији (са пост-ригведском Ведском цивилизацијом), старом Ирану, и античкој Грчкој (са Грчком мрачном ером). У другим регионима Европе гвоздено доба је почело у 8. веку п. н. е. у централној Европи и у 6. веку п. н. е. у северној Европи. Блиско источно гвоздено доба се дели у две подсекције, гвожђе I и гвожђе II. Гвожђе I (1200–1000 п. н. е.) илустује континуитет и дисконтинуитет са претходним касним бронзаним добом. Не постоји дефинитивни културни прекид између 13. и 12. века п. н. е. широм целокупног региона, мада поједина нова стојства у брдовитим областима, Трансјордану и обалском региону могу да сугеришу појава Арамејаца и група народа са мора. Постоји евиденција, међутим, о снажном континуитету са културом бронзаног доба. Касније током периода гвожђа I културе почињу у већој мери да дивергирају од оних из касног 2. миленијума.

Гвоздено доба као археолошки период је грубо дефинисано као део преисторије културе или региона, током кога је црна металургија била доминантна технологија прераде метала. Периодизација није стриктно везана за присуство црне металургије и у одређеној мери је ствар конвенције.

Карактеристика културе гвозденог доба је масовна производња алата и оружја од челика, типично легуре са угљеничним садржајем између апроксимативно 0,30% и 1,2% тежински. Само са могућношћу производње угљеничног челика, металургија челика доводи до алата или оружја која су једнака или супериорнија бронзи. Опсег техника је кориштен при производњи челика из истопљеног гвожђа, укључујући техинке за отврдњавање површине челика и ковачко заваривање, које су кориштене за ојачавање сечива.

По конвенцији, узима се да је гвоздено доба на старом Блиском истоку трајало бар од око 1200 п. н. е. (колапс бронзаног доба) до око 550 п. н. е (или 539 п. н. е[8]), што се сматра почетком историографије (Херодот) или крај протоисторијског периода. Узима се да је у централној и западној Европи, гвоздено доба трајало од око 800 п. н. е до око 1. п. н. е, а у северној Европи од око 500 п. н. е. до 800. У Кини, нема препознатљивог праисторијског периода који се карактерише обрадом гвожђа, већ је Кина бронзаног доба прешла скоро директно у династију Ћин империјалне Кине; термин „гвоздено доба” у контексту Кине се понекад користи за прелазни период од око 500 п. н. е. до 100 п. н. е, током којег је металургија гвожђа била присутна иако није била доминантна.

Опште карактеристике периода

Hallstatt culture swords ramsauer
Гвоздени мачеви из Халштатског периода. Илустрација: Johann Georg Ramsauer (1795-1874)

Почетком овог периода, када гвожђе улази у широку примену, накит и оружје постају масивнији, керамика губи декоративност. Експлоатација рудних богатстава подстиче развој занатства и трговине. Долази до појачаних популационих кретања, што изазива и немире, сукобе.

Насеља се подижу на утврђеним узвишењима, градинама.

Некрополе се састоје од група тумула. Чешћи облик сархањивања је инхумација. Крајем овог периода јављају се велики тумули са сложеним погребним ритуалом ограниченим бројем сахрана и великим бројем прилога од сребра, злата, оружја, металних посуда и керамике. Ово доказује почетак стварања племенске аристократије.

Регионалне одлике

Ране културе гвозденог доба у Европи су обраду гвожђа научиле од народа с Понтских (Каспијских) степа и Кавказа, а прве су Кобанска култура[9][10] и Новочерска култура[11] из око 900. до 800. п. н. е. које су карактеристичне по сахрањивању елите у кургане.[12][13] Њихова култура је селидбом Трачана и Кимеријаца на запад удариле темеље халштатској култури. Четири њихове гране развиле су се у знамените групе историјских народа: Келти на западу, Славени на североистоку, Италци на југу и Илири на југоистоку (гласиначка култура). Изван тог прстена, на северу су живели рани Германи и Балтички народи на обалама Балтичког мора, док су се на југоистоку налазили Трачани, Дачани и Грци.

Уз те културе, у данашњој Украјини, Скити су проширили обраду гвожђа још од 7. веку п. н. е. Већина предмета скитске уметности[14][15] из 5. и 4. века п. н. е. пронађени су у Никополу (Каменско Городишче), за које се сматра да је било металуршко средиште древне Скитије.[16]

У средишњој Европи, гвоздено доба је подељено у две фазе у којима доминирају Келти: рана гвоздена халштатска култура (према месту у Аустрији, Халштату, ХаЦ и Д, 800.450. п. н. е.) и касна гвоздена латенска култура (према месту у Швајцарској, Ла Тене) која траје од 450. п. н. е. до римских освајања.

Dun Carloway
Дун Карловеј, кула на острву Луис, Шкотска.

У Италији гвоздено доба започиње с виланованском културом (Тоскана),[17][18] премда је ова култура претежито била бронзана, те право гвоздено доба започиње с појавом Етрушчана. Етрушчанска цивилизација[19] је цвала све до римских освајања и нестала је њиховим освајањем последњег етрушчанског града Велзна 265. п. н. е.[20]

На Британским острвима, гвоздено доба траје од 800. п. н. е.[21] до римског освајања, те све до 5. века у оним деловима које није освојио Рим. Грађевине из овог раздобља су импресивне, попут торњева (кула) и цитадела (дун) на северу Шкотске и безбројних утврђења на острвима.

У северној Европи, пре свега северној Немачкој и Данској, владала је Јасторф култура, док је у јужној Скандинавији доминирала веома слична Греган култура. Рано скандинавско метално доба зависило је од нечистог гвожђа из мочвара, које се скупљало већ пре 3000 година. Металургија и азбестна керамика су постојале од раног доба, јер су Скандинавци умели да остваре високе температуре, а обрађивали су већином гвожђе из црног песка (из црвенице) с великим постотком фосфора. Ова руда је понекад пронађена уз гвоздене секире и мистичне азбестне посуде културе Анањино.[22]

Најстарији налази гвоздених предмета

Око 4000. године п. н. е. појављују се предмети израђени од гвожђа из метеорита. Разлика између метеоритског и металуршког гвожђа се види у већем садржају никла код метеоритског. Овакво гвожђе се јавља у великим цивилизацијам (на пример у гробу царице Шубад у Египту крајем 4. миленијума) У више гробова асирских владара јавља се гвоздени накит, у 2. миленијуму.

Око 1500. године п. н. е. Хетити, који су живели на подручју данашње Турске, чували су тајну обраде гвожђа. У Тел-Амарни када су хетитски краљеви поклонили Аменхотепу III и Ехнатопу (1418-1400. п. н. е. ) предмете од гвожђа. Гвоздени предмети су пронађени и у Тутанкамоновој гробници.

Рамзесу III (1317—1250. п. н. е. ) су поклањани гвоздени мачеви, што нам је познато са глинених плочица.

На фрескама Рамзеза III у Медикет хабу представљене су борбе "народа са мора" и Египћана, војске су различито наоружане, представљена су копља различите боје - сива представља гвожђе а оранж - бакар и бронзу.

У Европи се гвожђе први пут јавља на грчким острвима, у гробовима из око 1100. године п. н. е. Најчешће је то накит, огрлице и прстење, или бодежи од бронзе са гвозденим нитнама. Гвожђе је пронађено на Криту на планини Иди (веза са Хефестом и митом по коме су патуљци топионичари радили у пећини).

Сматра се да у Европу стиже касније, преко Кавказа, доласком Кимеријанаца.

Датирање

Основна подела извршена је крајем 19. века на два периода:

 • старије гвоздено доба Халштат (800-500 година п. н. е.)
 • млађе гвоздено доба Латен (од 500 до краја првог миленијума, односно доласка Римљана)

Монтелиус је поделио гвоздено доба северне Европе на 8 фаза Рајнеке је поделио старије и млађе гвоздено доба средње евопе на по 4 фазе А-Д.

 • Халштат А-Б - позно брозано доба
 • Халштат Ц-Д - гвоздено доба
 • Латен А 500 – 400. п. н. е. раставне фибуле са маскама на луку
 • Латен Б 400 – 300. п. н. е. фибуле са подигнутом ногом
 • Латен Ц 300 – 100. п. н. е. тумули - кнежевски гробови, а у средњој Европи равне некрополе
 • Латен Д 100 – 0

Тислер је поделио Латен на основу материјала из Немачке, јужне Француске, средње Европе по налазима фибула и мачева на три фазе:

 • I 400 – 300. п. н. е. - карактеристичне су фибуле раставног типа, јавља се кратак мач
 • II 300 – 100. п. н. е. - карактеристично је да нога фибуле додирује лук, јавља се и продужени мач
 • III 100 - 0 - фибуле су саставног типа, јављају се опидуми

Старије гвоздено доба

Старије гвоздено доба је добило име по великој и богатој некрополи Халштат у горњој Аустрији. Прва систематска ископавања рађена су 1846—1864. године. Истражено је око 2500 гробова са веома богатим прилозима, на основу којих је извршена подела на

 • старију фазу (800-600. године п. н. е.)
 • млађу фазу (600-400. године п. н. е.)

Констатована су два начина сахрањивања, инхумација и кремација, паралено практиковане.

Метални налази

Iron sickle, torc and adze
Оруђе из гвозденог доба

Гвожђе се користи за израду оружја, у Халштату Ц се јављају гвоздени мачеви, неки са балчаком од слоноваче украшени ћилибаром. Јављају се и бодежи, врхови копаља и стрелице.

Бронза се задржава у употреби, израђују се мачеви, секире, бријачи, украсни предмети: игле, фибуле, привесци. Посебно су интересантне бронзане антропоморфне фигурине, као и пластика у облику животиња и птица. Златни накит се ретко појављује, али откривен је већи број златних посуда, пехара, здела, који припадају Халшатату Д. Бакарне и бронзане посуде, калдрони и ситуле су украшене искуцаним орнаментом или фигуралним представама у хоризонталним фризовима.

Керамика

Керамика није рађена на витлу. Карактеристичне су савршено глачане посуде које имитирају металне. Орнамент је урезивање, а ређе сликање црном и црвеном бојом. Најчешће се користе једноставни праволинијски мотиви.

Облици:

 • савршено углачане посуде
 • зооморфне и орнитоморфне вазе култног карактера

Распростирање

Матично подручје Халштатске културе је Алпска област. Халштат захвата горње и средње Подунавље, као и већи део средње и југозападне Европе. У ово доба формирају се етничке групе. У западној Европи доминирају Келти, а у источној Скити. На Балкану су присутни Илири и Трачани.

Латен - млађе гвоздено доба

Латен је добио име по сојеничарском насељу у Швајцарској, где је пронађен велики број металних предмета и неколико вотивних остава.

Значајне одлике латенске културе су употреба грнчарског точка, масовна израда усавршеног оруђа, оружја и војне опреме, попут мачева, ножева, као и коњске опреме. Почиње да се кује новац.

На подручје Паноније и Подунавља у овом периоду долазе Келти. После похода на Делфе 279. године п. н. е., враћају се и стално насељавају Подунавље, Посавину и Поморавље, засновавши племенску заједницу Скордиска, која се задржала све до доласка Римљана.

Практикују се оба начина сахрањивања (инхумација и кремација), у оба случаја прилози су полагани у гробну јаму, да би се ово постигло, оружје је код ратника најчешће савијано.

Изворишта гвожђа у Европи

На Каквказу су Кимерци имали утврђене градове са металуршким центрима.

Културе гвозденог доба

Види још

Референце

 1. ^ Rehren T. i dr., 5,000 years old Egyptian iron beads made from hammered meteoritic iron, Journal of Archaeological Science 2013. Pristupljeno 26. 10. 2016.
 2. ^ Истарска енциклопедија (ЛЗМК) - жељезно доба
 3. ^ Akanuma, Hideo (2008). „The Significance of Early Bronze Age Iron Objects from Kaman-Kalehöyük, Turkey” (PDF). Anatolian Archaeological Studies. 17: 313—320.
 4. ^ Tewari, Rakesh (2003). „The origins of Iron Working in India: New evidence from the Central Ganga plain and the Eastern Vindhyas” (PDF). Antiquity. 77: 536—545.
 5. 5,0 5,1 Хрватска енциклопедија (ЛЗМК) - жељезно доба
 6. ^ Rotteck & Welcker 1864, стр. 774
 7. ^ Oriental Institute Communications, Issues 13-19, Oriental Institute of the University of Chicago, (1922). стр. 55.
 8. ^ Opis (Livius.org, Jona Lendering)
 9. ^ P. Kohl, Viktor Trifonov, The prehistory of the Caucasus: internal developments and external interactions. 2014
 10. ^ Chernykh 1992, стр. 278.
 11. ^ I. I. Artemenko (1979). „Archeological Research in the Ukrainian SSR”. Soviet Anthropology and Archeology. 18 (3): 37—67.
 12. ^ "Kurgan." Webster's Third New International Dictionary, Unabridged. Merriam-Webster, 2002. http://unabridged.merriam-webster.com (14 October 2006).
 13. ^ Akishev K.A., Kushaev G.A., Ancient culture of Sakas and Usuns in the valley of river Ili, Alma-Ata, Kazakh SSR Academy of Sciences publication, 1963 (pp 121 - 136)
 14. ^ Boardman, John, ур. (1993). The Oxford History of Classical Art. OUP. ISBN 978-0-19-814386-4.
 15. ^ Bunker 2002.
 16. ^ Christian, David (1998). A History of Russia, Central Asia and Mongolia: Inner Eurasia from Prehistory to the Mongol Empire. Wiley. стр. 141. ISBN 978-0-631-20814-3.
 17. ^ „Villanovan culture”. Encyclopædia Britannica.
 18. ^ J. P. Mallory, "Villanovan Culture", Encyclopedia of Indo-European Culture, (Fitzroy Dearborn), 1997.
 19. ^ "The Etruscans, an introduction", Laurel Taylor, Khan Academy
 20. ^ Helmut Rix, "Etruscan," in The Ancient Languages of Europe, ed. Roger D. Woodard (Cambridge University Press) (2008). стр. 141-164.
 21. ^ C. Haselgrove i R. Pope, (2007), 'Characterising the Earlier Iron Age', The Earlier Iron Age in Britain and the Near Continent, Oxbow, Oxford.
 22. ^ *Halikov A.H. "Volga-Kama in the beginning of the Early Iron Epoch", Moscow, 1977.

Литература

 • Boardman, John, ур. (1993). The Oxford History of Classical Art. OUP. ISBN 978-0-19-814386-4.

Спољашње везе

Басараби култура

Басараби култура је култура гвозденог доба, која је била заступљена у области доњег Подунавља. Датује се у период од 8 до 6 века п. н. е. Назив је добила по истоименој некрополи у Олтенији.

Настала је на основама групе жигосане керамике Инсула Банулуј типа. У средњој фази развоја захватала је територију од јужне Молдавије до западног Срема (Румунија, Бугарска, Србија и централна Молдавија). Култура се назива и Босут-Басараби комплекс по два најистраженија налазишта — вишеслојног налазишта Босут у источном Срему и именодавне велике некрополе Басараби у Румунији.Керамика басараби типа има складне слојеве урезаних геометријских мотива, утиснутих С мотива и низове лажног шнура (тзв. врпце).

Насеља су мањих димензија, отвореног типа, уз речне токове. Поједина насеља била су утврђена палисадама и земљаним бедемима.

Сахрањивање је биритуално, преовлађују испружени скелети на каменим подлогама у тумулима.

Босутска култура

Босутска култура је термин који се односи на културу Старијег гвозденог доба, на простору данашње Србије, која је тако названа по археолошком налазишту на Босуту. Босутска културна група издвојена је као посебна појава на територији Војводине и западне Србије. Босутској култури је била сродна Басараби култура. Према једном мишљењу, носиоци Босутске културе су били Трибали, а према другом мишљењу Дако-Гети.

Гласиначка култура

Гласиначка група је најизразитија група старијег гвозденог доба на Балкану. Распростирала се у источној Босни, западној Србији, северним деловима Црне Горе, а значајно је утицала на суседне области. Назив је добила по висоравни Гласинац.

Основне карактеристике ове културне групе су тумули, груписани око градина са остацима сухозида, чинећи некрополе. Најстарији припадају ранобронзаном добу. Међутим тумули из халштатског периода, сматрају се гласиначком културном групом, будући да су најбројнији и најбогатији.

Гомолава

Гомолава је праисторијски археолошки локалитет који се налази код Хртковаца, недалеко од Руме, на левој обали Саве. Била је насељена током шест миленијума и спада у ред најпознатијих локалитета у Европи. Сам локалитет је вишеслојно налазиште које обухвата археолошке слојеве од касновинчанског периода, преко енеолита и раног бронзаног доба до гвозденог доба, због чега га археолози популарно називају Тортом од цивилизација, а спада у ред тел типова насеља. Истраживања локалитета су започета 1904. године, а систематски радови на Гомолави су започели 1953. године и још увек, са прекидима, трају. Сам локалитет се данас налази под заштитом државе као археолошко налазиште од изузетног значаја, али је и поред тога угрожен реком Савом која га спира, поготово у доба високог водостаја.

Жидовар

Жидовар је вишеслојно праисторијско налазиште Тел типа, које се налази у близини села Орешац између Вршца и Беле Цркве, на ободу Делиблатске пешчаре и Загајичких брда.

Назив за Тел тип археолошког налазишта долази из арапске речи "Тал" у значењу "брдо" или "узвишење". Археолошка истраживања су на простору Жидовара вршена у више наврата (1948. и 1949, 1964—1966, 1971, 1977, а нова истраживања започињу 1996. године и са мањим прекидима трају до данас. Прва археолошка истраживања започиње 1948. године професор Бранко Гавела са Филозофског факултета у Београду. Под руководством академика Драгослава Срејовића 1996. године започињу нова систематска истраживања, којима након његове смрти руководи др Милош Јевтић. Током истраживања утврђено је да прво насеље на Жидовару потиче из раног бронзаног доба, а да живот на Жидовару престаје доласком римљана и успостављањем границе на Дунаву. Културни слој на Жидовару достиже дебљину од преко 5,7 м, и састоји се од сукцесивно формираних насеља, која припадају бронзаном и гвозденом добу.

Историја Балканског полуострва

Балкан је географски регион и полуострво на југоистоку Европе, окружено Јадранским, Јонским, Средоземним, Егејским, Мраморним и Црним морем. На Балкану се налазе главни путеви између Европе и Блиског истока, па су током историје Балкана туда стално пролазили разни народи и око балканских земаља се отимала разна царства.

Камено доба

За више детаља о трипериодном систему епоха види и Метално доба

Камено доба означава најстарије раздобље преисторије. Прву периодизацију преисторије дефинисао је дански археолог Кристијан Томасен 1836. године. Његов „тропериодни систем“ којим се преисторија дели на камено, бронзано и гвоздено доба постаје темељем свих каснијих периодизација. Назив је добило по камену од ког су претежно израђивани алати. Камено доба је широк преисторијски период током кога је камен био у широкој употреби за прављење оруђа са ивицом или врхом. Овај период је трајао око 3,4 милиона година и завшио се између 8700 п. н. е. и 2000 п. н. е. са развојом обраде метала.

Године 1865. британски археолог Џон Лубок камено доба дели на старије камено доба или палеолит и млађе камено доба или неолит. Године 1866. Вентроп је додао средње камено доба или мезолит.

Келтибери

Келтибери је назив за древне становнике Иберијског полуострва који су говорили келтским језицима и живјели крајем 1. миленијума п. н. е. Та је група настала када су се Келти из Галије населили на Иберијском полуострву те почели мијешати с тамошњим прединдоевропским становништва, прије свега Иберима.

Археологија Келтибере обично повезује с Халштатском културом чији се артефакти могу наћи у сјеверном дијелу данашње централне Шпаније. Сам израз Келтибери (лат. Celtiberi) је први искористио Диодор, потом Апијан и Марцијал који су препознали да је ријеч о мјешавини Келта и Ибера; Страбон је ипак сматрао да међу Келтиберима доминирају келтски примјеси. Од појединачних племена именом су познати Ареваци, Бели, Тити, и Лусонес.

Келтиберски језик је познат из трагова који потичу из 1. вијека п. н. е. За лузитански, који се говорио у предримској Иберији, такође се наводи да је по неким својим карактеристикама припадао келтским језицима. Лузитанци, који су њиме говорили, дали су име Лузитанији, римској провинцији која покрива данашњи Португал и Екстремадуру.

Колапс бронзаног доба

Колапс бронзаног доба је назив за прелазни период од касног бронзаног доба ка раном гвозденом добу у југозападној Азији и источном Средоземљу за који неки историчари сматрају да је био насилан, изненадан и деструктиван по културе бронзаног доба. Дворске економије егејских и малоазијских предела које су одликовале касно бронзано доба су замењене културама изолованих насеља Мрачног старог века.

Између 1206. и 1150. п. н. е. пропаст микенских краљевстава, Хетитског краљевства у Анадолији и Сирији, Новог краљевства у Сирији и Ханану је прекинуло трговачке руте и значајно смањило писменост. У првој фази овог периода, скоро сваки град између Грчке и Газе је уништен и често остављен ненасељен после тога: примери су Хатуша, Микена и Угарит.Постепени крај Мрачног доба које је уследило је означио успон насељених неохетитских-арамејских краљевстава половином 10. века п. н. е. и Новоасирског краљевства.

Латен

Латен је археолошки локалитет у кантону Марин-Епагнијер (Marin-Epagnier) на обали Нешателског језера у Швајцарској.

Називом овог топонима сажима се историјски период, под којим је био највећа експанзија Келта кроз Европу, са засебним ознакама материјалне културе. Латенска култура трајала је отприлике између 500 год. п. н. е.—0.

Латенска култура

Латен (назван по истоименом археолошком налазишту франц. La Téne) је период млађег гвозденог доба Европе, који је 1872. у стручну литературу увео шведски археолог Хилдебранд. Историјски период је назив добио по локалитету Ла Тен, на обали језера Нешател у Швајцарској, где је откривено значајно келтско насеље.

Лов

Лов је назив за методе и начине ловљења дивљачи и уједно примарна грана привреде. Обухвата тражење, дочекивање, посматрање, хватање, хватање живе дивљачи, чување дивљачи, прихрана у тешким условима, узгој и пуштање птица и дивљачи , сакупљање јаја пернате дивљачи, као и плански одстрел.

Металургија

Металургија је наука о металима и поступцима за добијање и прераду метала и њихових једињења из руда, соли, и отпадних материјала, а исто тако и грана индустрије. Металургија обухвата рафинацију, производњу легура, уобличавање, оплеменивање, као и проучавање структуре, састава и особина метала. По врсти метала који се производе дели се на црну (добијање гвожђа и челика) и металургију обојених метала (добијање свих осталих метала). Разликује се екстрактивна и прерађивачка металургија.

Иако у Земљиној кори постоји обилна количина метала, велика већина њих се не налази у облику погодном за људску употребу. Они се, наиме, налазе комбиновани с атомима неметала у различитим једињењима, као што су сулфиди, оксиди, карбонати итд. Први корак у добијању метала у употребљивом облику је ослобађање метала из његових једињења. Тим подручјем бави се екстрактивна металургија. Али чак и након топљења, рафинације и легирања, метал је само деломично подесан за коначну употребу.

Метали, који се свакодневно користе, као нпр. грло сијалице, опруга, сврдло итд, имају посебан облик. Тим подручјем – обликовањем метала – бави се механичка металургија. Притом, за њихово обликовање она користи бројне поступке као што су ваљање, пресовање, ковање, извлачење итд. Понекад огромне машине, тешке и више тона, дају металним предметима, као нпр. железничким шинама, цевима и лимовима коначан облик.

Физичка металургија се бави контролом процеса уз помоћ различитих метода и тестова. Она истражује важне теоријске и практичне принципе понашања метала код различитих услова употребом метода физике, хемије, термодинамике итд. Тиме се уједно постижу и оптимални производни параметри за жељени квалитет и облик. Физичка металургија испитује такође унутарњу структуру чврстих метала, која умногоме одређује механичка и друга својства, те отвара могућност њиховог предвиђања и планирања. Истражује и објашњава равнотежне и неравнотежне дијаграме стања метала, те принципе легирања који уз теоријско значење налазе и директну примену у пракси.

Праисторија на тлу Србије

Праисторија на тлу Србије обухвата период историје Србије од појаве првих људи на њеном тлу око 40.000. године п. н. е, до доласка Римљана крајем III века п. н. е.

Преисторија

Преисторија или праисторија (од грч. προϊστορία: προ — пре, ιστορία — прича; односно: prae — претходни, historia — латинизована реч ιστορία или лат. praehistoria) је временски период до појаве првих писама.

Пол Торнал је први смислио овај термин како би описао предмете начињене у пећинама у јужној Француској. У француски језик је ушао тридесетих година 19. века да би се описало време пре писма, а Данијел Вилсон га је у енглески језик увео 1851.

Праисторија је временски период који траје од тренутка када је преисторијски човек почео да израђује оруђе и оружје до појаве првих писама и дели се према материјалу од кога су оруђе и оружје прављено и начину његове обраде на:

старије камено доба (палеолит),

средње камено доба (мезолит),

млађе камено доба (неолит), и

метална доба:

бакарно доба или енеолит,

бронзано доба, и

гвоздено доба.

Соколац

Соколац је градско насеље и сједиште истоимене општине. Општина Соколац је једна од шест општина града Источног Сарајева у Републици Српској и БиХ. Према прелиминарним подацима пописа становништва 2013. године, у насељеном мјесту Соколац укупно је пописано 5.919 лица.

Тевтонци

Овај чланак је о народу, за чланак о витешком реду погледајте Тевтонски ред.Тевтонци (прагермански: Þeudanōs) су помињани као германско племе у ранијим историјским списима грчких и римских аутора као што су Страбо и Велетије. Према Птолемејевој мапи, живели су на Јиланду, док их други извори (нпр. Помпоније Мела) смештају у Скандинавију. Немачки историчари повезују име Тевтонци са својим прагерманским прецима тек у 13. веку.

Трибали

Трибали су племе чија историја почиње у периоду прелаза из бронзаног у гвоздено доба, оријентационо око 1300. п. н. е. О њима се фрагментарно говори, а најранији историчари, пре свих Грци, на подручју данашње Србије, односно у Поморављу, Подунављу и Панонији говоре о Дачанима, Трибалима и Сингинима. То је период око 6. века. п. н. е..

Халштатска култура

Халштатска култура означава археолошки период старијег гвозденог доба, који је добио име по великој и по налазима веома богатој некрополи Халштат у Горњој Аустрији, (нем. Salzkammergut). Прва археолошка ископавања на овом локалитету била су 1848-1864. (Рамсауер и Вон Сакен). До данас је на овој некрополи окривено укупно 2500 гробова са богатим гробним прилозима на основу којих се врши подела на две фазе:

старија фаза (од 800 до 600. године п. н. е.)

млађа фаза (од 600 до 400. године п. н. е.)У оквиру некрополе констатована су два начина сахрањивања, кремација и инхумација, које су практиковане истовемено.

На другим језицима

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.