Војводство Србија и Тамишки Банат

Војводство Србија и Тамишки Банат је назив за круновину Аустријског царства која је постојала на подручју данашње Војводине између 1849. и 1861. године. Круновина је формирана у складу са привилегијама које је аустријски цар дао Србима 1691. године, а које су признавале право Срба на аутономну територију у оквиру Хабсбуршке Монархије. Некадашње подручје ове круновине је данас подељено између Србије, Румуније и Мађарске.

Војводство Србија и Тамишки Банат

Северна и јужна Србија 1849. године

Географија
Континент Европа
Регија Панонска низија
Земља  Аустријско царство
Главни град Темишвар
Становништво 1.426.221 (1850)
Друштво
Званични језици првобитно само немачки, касније још и српски, хрватски, румунски, мађарски
Религија православље, католицизам, протестантизам
Владавина
Титула владара велики војвода
Владар Франц Јозеф I
Оснивање 1849.
Престанак 1861.
Догађаји
Претходници и наследници
Претходиле су: Наследиле су:
Flag of the Habsburg Monarchy.svg Тамишки Банат (Хабзбуршка монархија) Банатска Република StemaBanat.png
Flag of Serbian Vojvodina.svg Српска Војводина (Аустријско царство) Банат, Бачка и Барања Civil Flag of Serbia.svg
Портал:Србија

Називи круновине и службени језици

На територији круновине је у службеној употреби првобитно био немачки језик, да би касније, поред немачког, били уведени и „илирски“ (српски и хрватски), мађарски и румунски. Писма у службеној употреби била су готица, латиница и ћирилица. За круновину се користило неколико службених назива: „Војводство Србија и Тамишки Банат“ ("Woiwodschaft Serbien und Temescher Banat"), „Војводство Србије и Тамишког Баната“ ("Woiwodschaft von Serbien und Temeser Banat"), „Српска Војводина и Тамишки Банат“ ("Die serbische Wojwodschaft und das temeser Banat"), „Српско Војводство и Тамишки Банат“ ("Serbische Wojwodschaft und Temeser Banat"), „Српско Војводство с Тамишким Банатом“ ("Serbische Wojwodschaft mit Temeser Banat").

У незваничној употреби појављивали су се и називи „Тамишки Банат и Српско Војводство“, „Српско Војводство“, „Српска Војводина“, „Војводство Србија“, „Војводство“, „Војводина“.

Историја

Militargrenze, Wojwodowena und Banat
Крунске земље Аустријског царства 1849—1861. (после Револуције 1848.)
  Војводство Србија и Тамишки Банат
  Војна крајина у 19. веку

Патентом од 18. новембра 1849. године, цар је формирао Војводство Србију и Тамишки Банат од делова Срема (румски и илочки срез), Бачке и Баната,[a] у којима су Срби били у већини, али јој је прикључио и источни Банат са румунском већином, тако да је њен етнички састав био веома сложен. Из територије војводства било је изузето подручје војне границе, коју је насељавало бројно српско становништво.

Аустријски цар Фрањо Јосиф I (Franz Joseph I) је за себе узео титулу Велики војвода Војводства Србије (Grosswojwod der Wojwodschaft Serbien), а војводство је било потчињено директно Бечу. Самом круновином је управљао гувернер (подвојвода), којег је, као свог намесника, постављао цар (војвода), а седиште овог гувернера се налазило у Темишвару. Чак и пошто је Војводство Србија укинуто (1860. године), Фрањо Јосиф I је задржао ову титулу, а исту је носио и његов наследник, цар Карло I, све до 1918. године, када се хабзбуршко царство распало. Војводство је служило за узор ономе што су хтели и други народи хабзбуршке монархије који нису имали своје одвојене територије (на пример Словаци).

Дана 31. децембра 1849. године, од Варадинског пука, Шајкашког батаљона и 3. банатског пука сачињена је Банатско-српска земаљска војничка команда са седиштем у Темишвару и под командом подвојводе.

Срби су били незадовољни оваквим Војводством, а нарочито су били погођени патријарх Јосиф Рајачић и конзервативни кругови заједно са својом политиком ослонца на Беч, те је њихов углед нагло опадао. На делу је била германизација, полицијска присмотра, свуда се налазила војска, било је забрањено студирање у Прагу, итд. Већина грађанских и војних заповедника били су Немци, док су Срби, Румуни и Мађари добијали ниже положаје. Срби су добили десет пута више службеничких места него у претходном систему. Значајнији Срби који су обављали службу у војводству били су Исидор Николић, Јован Хаџић, Теодор Мандић, Ђорђе Стојаковић, Ђорђе Натошевић и други.

У почетку је подвојвода био Мајерхофер, кога 1851. године замењује гроф Коронини који контролише и Војводство и некадашњу Војну границу. 1851. године, Војводство је подељено на 5 округа, који су се делили на срезове, а ови на општине. Војводство добија и врховни суд у Темишвару.

Месни органи били су у свему потчињени Министру унутрашњих послова у Бечу. Сви виши чиновници били су Немци или понемчени Чеси. Срби су у администрацији имали више чиновника него раније, али њихово учешће није било онолико колико су желели. Од 1849. године, порез плаћају сви, а постоји и једнакост пред судовима, феудални апарат је замењен грађанско-административним. Започиње индустријализација, а владају начела слободне привреде. Српско грађанство се није најбоље снашло.

Смањује се непријатељство према Мађарима, а повећава према Немцима. Са Румунима су односи и даље лоши због спорења око црквене власти.

За време Кримског рата Срби су живнули због наде за ослобођењем. Када је 1859. године дошло до аустријског пораза у Италији сви су се понадали бољем: сељаци смањењу пореза, грађанство затварању границе према Аустрији, итд. Кнез Михаило се залаже за сарадњу са Мађарима, док једино још Црква остаје за династију. Као акт аустријског попуштања именован је за подвојводу Јосип Шокчевић, а немачки језик је одстрањен из гимназија. Да би повратио свој углед, патријарх Јосиф Рајачић поставља захтеве. Следи реакција централне власти из Беча: нови гувернер је Сен-Кантен, масовна хапшења, забрана тробојки, народних ношњи, итд.

Већ у „Октобарској дипломи” нема нигде ни речи о Војводству и Србима. Да би задовољио претензије Мађара, који су били на ивици да започну нову побуну, Цар је 27. децембра 1860. донео одлуку о укидању Војводства Србије и Тамишког Баната, на велику радост Мађара и Немаца, а огорчење Срба и Румуна (Светозар Милетић, «На Туцин-дан 1860.»), што доноси још веће разочарање у царску политику. Анексију територије Војводства Србије и Тамишког Баната, без икаквог отпора, извршила је Угарска 31. децембра 1860, с тим да су Румски и Илочки срез припали Хрватрској. Преостало је само још да се изврши предаја администрације, што је Царском одлуком од 26. јануара предвиђено за 1. фебруар. Ипак, предаја послова Намесништва Војводства Србије и Тамишког Баната Угарском намесничком већу је започела 2. фебруара 1861, чиме је ова круновина у поптуности престала да постоји. За утеху је цар Србима обећао очување верског, националног и језичког развитка у складу са привилегијама.

Етнички састав

Иако у почетку Срби нису били најбројнији народ у Војводству (од њих су били бројнији Румуни), у време укидања Војводства (1860. године) најбројнији народ у круновини били су Срби.

Попис 1846. године

Године 1846., етнички састав територија које ће касније ући у састав Војводства Србије био је следећи:

Попис 1850.

Према попису из 1850, етнички састав круновине био је следећи:

Према другом извору, круновина је 1850—1851. године бројала 1.426.221 становника, од чега:

 • 397.459 (27,87%) Румуна
 • 335.080 (23,49%) Немаца
 • 321.110 (22,52%) Срба
 • 221.845 (15,56%) Мађара

Подаци из 1860. године

Vojvodschaft serbien 1853
Стара карта из 1853. године
Voivodeship of serbia ethnic map 1855
Етничка карта из 1855. године

Године 1860., у Војводству је живело 1.525.523 становника, од којих:

 • 432.523 Срба
 • 414.490 Румуна
 • 396.156 Немаца
 • 256.164 Мађара

Извор: Др Миленко Палић, Срби у Мађарској — Угарској до 1918, Нови Сад, (1995). стр. 285.

Религија

1850. година

Године 1850., у круновини је живело 1.426.221 становника, од чега:

1857. година

Године 1857., у круновини је живело 1.526.105 становника, од чега:

Управа

1849. године у војводству је формирана привремена Земаљска управа, која је 1851. замењена Земаљском владом. Владу су чинили намеснички саветници, секретари, записничари, пристави и остали службеници. 1853. године, Земаљска влада је прерасла у Намесништво. У надлежност Намесништва стављени су послови политичке и полицијске управе, вера и просвете, трговине и занатства, грађевинарства и културе. Намесништво су чинили Председништво и више одељења.

Управна подела

Vojvodina map sr
детаљна мапа Војводства Србије и Тамишког Баната

У почетку је круновина била подељена на три управна округа:

 1. Бачко-торонталски
 2. Темишварско-крашовски
 3. Сремски

Касније, круновина је подељена на пет управних округа:

 1. Лугошки (1850. године, овај округ је бројао 229.363 становника, од којих: 197.363 Румуна, 21.179 Немаца, 8.305 Бугара, 1.505 Мађара, 612 Срба, итд)
 2. Темишварски (1850. године, овај округ је бројао 316.565 становника, од којих: 159.292 Румуна, 101.339 Немаца, 34.263 Срба, 12.412 Мађара, 3.664 Бугара, 2.307 Шокаца, 1.650 Словака, итд)
 3. Бечкеречки (1850. године, овај округ је бројао 388.704 становника, од којих: 126.730 Немаца, 124.111 Срба, 60.781 Мађара, 58.292 Румуна, 11.045 Бугара, 3.752 Хрвата, 2.562 Словака, 1.421 Јевреја, итд)
 4. Новосадски (1850. године, овај округ је бројао 236.943 становника, од којих: 100.382 Срба, 45.936 Немаца, 30.450 Мађара, 20.683 Словака, 13.665 Шокаца, 2.098 Јевреја, итд)
 5. Сомборски (1850. године, овај округ је бројао 376.366 становника, од којих: 160.016 Мађара, 103.886 Немаца, 53.908 Буњеваца, 40.054 Срба, 7.830 Јевреја, итд)
Vojvodstvo srbija okruzi 1849 02

Окрузи Војводства Србије и Тамишког Баната (1849-1852).

Vojvodstvo srbija okruzi 1850 02

Окрузи Војводства Србије и Тамишког Баната (1853-1861).

Култура

Главни листови у круновини су:

 • 1. „Србски гласник” Данила Медаковића, који окупља либерално-демократско грађанство, антиклерикалце, али и проруски оријентисане грађане и обреновићевце.
 • 2. „Световид” — конзервативци и клерикалци, карађорђевићевци. Заједничко им је само величање Црне Горе.

Владари

Grosswojwod
Титуле хабзбуршког цара у историјском документу из 1851. године: поред осталих титула, цар Франц Јозеф I је такође био и велики војвода Војводства Србије (на немачком: Grosswojwod der Wojwodshaft Serbien).

Велике војводе: [1]

Напомена: иако је круновина укинута 1860. године, цар Франц Јозеф је задржао титулу великог војводе до своје смрти 1916. године, а ову титулу је наследио и последњи хабсбуршки цар, Карл I.

Управници:

 • Фердинанд Мајерхофер, привремени земаљски шеф (1849—1851).
 • Јохан Коронини фон Кронберг, војни и цивилни намесник (1851—1859).
 • Јосип Шокчевић, намесник и командни генерал (1859—1860).
 • Карл Виго де Сен-Кантен, намесник и командни генерал (1860).
 • Александер Менздорф Пуљи, царски комесар и командни генерал (1860).

Од Срба, високе положаје намесничких саветника имали су Павле Петровић (царски комесар), Евгеније Радишић и Теодор Мандић.

Напомене

 1. ^ Царски патент од 18. новембра 1849: „...територија која обухвата Бачку и Банат, Румски и Илочки срез привремено се образује у једну посебну управну област под називом ‘Војводство Србија и Тамишки Банат’, која се дели на округе и срезове, а титулатури Његовог величанства придодаје се титула ‘Великог војводе Србије’“.[1]

Види још

Референце

 1. ^ Царски патент од 18. новембра 1849.

Литература

Спољашње везе

Бачко-торонталски округ

Бачко-торонталски округ (немачки: Bezirk Batschka-Torontal) је био један од три округа Војводства Србије и Тамишког Баната (крунске области Аустријског царства) између 1849. и 1850. године.

Бечкеречки округ

Бечкеречки округ (немачки: Bezirk Großbetschkerek; познат и као Торонталски округ) је био један од пет округа Војводства Србије и Тамишког Баната (крунске области Аустријског царства) између 1850. и 1860. године. Управни центар округа био је Велики Бечкерек.

Босутска култура

Босутска култура је термин који се односи на културу Старијег гвозденог доба, на простору данашње Србије, која је тако названа по археолошком налазишту на Босуту. Босутска културна група издвојена је као посебна појава на територији Војводине и западне Србије. Босутској култури је била сродна Басараби култура. Према једном мишљењу, носиоци Босутске културе су били Трибали, а према другом мишљењу Дако-Гети.

Ватинска култура

Ватинска култура је култура раног бронзаног доба распрострањена у Банату, Срему и јужној Бачкој, као и у централној Србији.

Ватинска култура је у раној фази била у контакту са Минојском и Микенском културом, те је организација њеног друштва и занатлијства под утицајем истих.

Војводство

Војводство (такође војводина или војводовина) је назив за подручје под управом војводе. Обично се односи на неку област или покрајину у саставу одређене државе, чији локални владар или управник има титулу војводе. Назив је словенског порекла и сматра се еквивалентом западноевропским терминима Ducatus и Herzogtum, а од овог последњег је настало име данашње Херцеговине.

Назив војводство се историјски употребљавао у неколико словенских земаља (Србији, Словенији, Бугарској, Пољској, Русији, итд.), а био је у употреби и у неким суседним несловенским земљама (Румунији, Угарској, Литванији, Летонији), које су га преузеле од својих словенских суседа. Данас се термин употребљава за покрајине (војводства) Пољске, а од њега води порекло и име данашње Аутономне Покрајине Војводине у Србији.

Историја округа Србије

Србија је округе као административно-територијалне јединице увела у 19. веку.

Лугошки округ

Лугошки округ је био један од пет округа Војводства Србије и Тамишког Баната (крунске области Аустријског царства) између 1850. и 1860. године. Управни центар округа био је Лугош.

Новосадски округ

Новосадски округ (немачки: Bezirk Neusatz) је био један од пет округа Војводства Србије и Тамишког Баната (крунске области Аустријског царства) између 1850. и 1860. године. Управни центар округа био је Нови Сад.

Панонија (византијска провинција)

Панонија је била провинција унутар Византијског царства која је постојала у 6. веку у данашњем Срему, у Србији. Главни град је био Сирмијум, односно данашња Сремска Митровица.

Сомборски округ

Сомборски округ (немачки: Bezirk Zombor) је био један од пет округа Војводства Србије и Тамишког Баната (крунске области Аустријског царства) између 1850. и 1860. године. Управни центар округа био је Сомбор.

Сремски округ (1849—1850)

Сремски округ (нем. Bezirk Syrmien) је био један од три округа Војводства Србије и Тамишког Баната (крунске области Аустријског царства) између 1849. и 1850. године.

Сремско војводство Радослава Челника

Сремско војводство Радослава Челника је историографски назив за краткотрајно српско војводство, на челу са сремским војводом Радославом Челником, српским великашем који је у раздобљу од 1527. до 1530. године држао знатне делове Срема, настојећи да се одржи између Краљевине Угарске и Османског царства. Окосницу овог војводства чинила је српска народна војска у Срему, која је у то време била значајан војни чинилац у пограничним областима. Пошто је Радослав Челник као сремски војвода уживао велики углед у народу, обе зараћене стране су покушавале да га придобију за сарадњу. Турска страна је била спремна да призна његову обласну управу у Срему, док је угарска, односно хабзбуршка страна настојала да га придобије давањем разних почасти и поседа. Пошто је војвода Радослав пристао уз угарског краља Фердинанда I Хабзбуршког, његова област у Срему се нашла на удару Турака, који су то подручје освојили и прикључили новоустановљеном Сремском санџаку.

Српска Војводина

Српско Војводство преусмерава овде. За остала значења види Српско ВојводствоСрпска Војводина (Српско Војводство, Српска Војводовина или Војводовина Србија) је била српски аутономни регион у оквиру Аустријског царства. Проглашена је на Мајској скупштини 1848. године и постојала је до 1849. године, када је трансформисана у нову круновину Аустријског царства названу Војводство Србија и Тамишки Банат.

Српска револуција 1848—1849.

Српска револуција 1848—1849. или Српски народни покрет 1848—1849. је назив за једну од либерално-националних револуција које су избиле широм Европе у пролеће 1848. Ове револуције су познате и под именом „пролеће народа“. Српска револуција се обично историјски посматра заједно са Мађарском револуцијом, са којом је блиско повезана у смислу сукобљавања српске и мађарске националне идеје.

Током револуције у Угарској, Мађари су постигли знатне војне успехе, али су поражени интервенцијом Русије. Срби су водили жестоке борбе против Мађара, уз помоћ добровољаца из Кнежевине Србије. Исход револуције је било оснивање Војводства Србије и Тамишког Баната, посебне аустријске круновине, са центром у Темишвару.

Овакво Војводство је изневерило одређена очекивања српских патриота изражених на Мајској скупштини 1848. У Војводству Србији Срби нису чинили апсолутну већину становништва, док је администрација већим делом била у рукама немачких чиновника и официра. Војводство Србија и Тамишки Банат је укинуто 1860. Трајна последица Српске револуције била је обнова титуле Српског патријарха, а такође и изграђивање свести српског народа северно од Саве и Дунава о борби за националну слободу.

Српско царство Јована Ненада

Српско царство Јована Ненада је била краткотрајна српска држава која је настала након војног пораза Краљевине Угарске на Мохачу 1526. године и постојала је до 1527. када је њена територија пала под власт Хабзбурга, а потом под власт Османског царства.

Тамишки Банат

Тамишки Банат (нем. Temeswarer Banat, рум. Banatul Timişoarei, мађ. Temesi Bánság) је био назив за хабсбуршку покрајину, која је постојала од 1718. до 1778. године. Покрајина је обухватала подручје данашњег Баната, који је и добио име по овој покрајини. Главни град покрајине био је Темишвар.

Темишварски округ

Темишварски округ је био један од пет округа Војводства Србије и Тамишког Баната (крунске области Аустријског царства) између 1850. и 1860. године. Управни центар округа био је Темишвар.

Темишварско-крашовски округ

Темишварско-крашовски округ је био један од три округа Војводства Србије и Тамишког Баната (крунске области Аустријског царства) између 1849. и 1852. године.

Фердинанд Мајерхофер

Фердинанд Мајерхофер фон Гринбил (нем. Ferdinand Franz Xaver Johann Freiherr Mayerhofer von Grünbühel; Беч, 16. мај 1798 - Клагенфурт, 26. март 1869) је био аустријски подмаршал, генерални конзул у Београду и привремени гувернер Војводства Србије и Тамишког Баната.

Окрузи Војводства Србије и Тамишког Баната (1849—1860)
1849—1850.
1850—1860.
16—19. век
19—20. век
Аустријско царство Крунске земље Аустријског царства

На другим језицима

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.