Акцијски фонд Републике Србије

Акцијски фонд Републике Србије поред Агенције за приватизацију на основу Закона о приватизацији, Закона о Агенцији за приватизацију и Закона о Акцијском фонду донетих у 2001. години, представља специјализовану финансијску институцију Министарства привреде која ће омогућити да се процес приватизације заврши до краја, водећи рачуна да се притом именују власници над целокупним државним капиталом.

Акцијски фонд продаје акције које су преостале из претходног поступка приватизације, на основу ранијег Закона о приватизацији и других аката који су уређивали својинску трансформацију. Истовремено Акцијски фонд доприноси порасту промета акција, и одиграо је пионирску улогу у формирању тржишта капитала у Србији, процесом приватизације.

Види још

Агенција за приватизацију

Агенција за приватизацију је институција коју је основала Влада Републике Србије у намери да као независно тело допринесе процесу промене власничке структуре српске привреде. Она је централна оперативна институција концепта приватизације у Србији, надлежна за организовање, спровођење и контролу поступака приватизације. Сходно томе дефинисани су и њен статус, делатност, управљање, организација, руковођење и финансирање.

Агенција за приватизацију је sui generis правни субјект, чији су статус, права и обавезе дефинисани Законом о Агенцији за приватизацију. Истовремено, Агенција за приватизацију послује сходно одредбама Закона о јавним службама, чиме је она дистанцирана од државне управе.

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.