Deltina

Deltina (botë, argjillë) është shkëmb fundërresor i paçimentuar me ngjyrë të kuqërremtë, të murme, të kaltër ose të verdhë, i përbërë kryesisht prej grimcave shumë të imëta të shkëmbinjëve të ndryeshëm dhe të mineraleve. Dallohen deltinat reziduale dhe të bartura. Deltinat e bartura ndahen në: kontinentale ( deluviale, proluvale, lumore, liqenore) dhe detare (pranbregdetare, lagunore, shelfike, batiale dhe abisale). Deltina karakterizohet nga veshtulli, ngjitshmëri dhe bymyshmëri. Përdoret për prodhimin e tullave, tjegullave, enëve etj.

Në gjuhë të tjera

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.