Vojska

Vôjska so vse organizirane formacijske in druge kadrovske sestave, namenjene za izvajanje vojaške obrambe države, ki so pod enotnim poveljstvom, z enotnimi oznakami pripadnosti vojske in države in odkrito nosijo orožje. Beseda obramba ima v povezavi z vojsko zelo širok pomen. Ne pomeni le branjenja države pred drugo vojsko, temveč tudi, da vojska lahko brani ideologijo, ekonomske interese, in izvaja druge naloge, katere vrhovni poveljnik ocenjuje kot obrambne.

V sodobnem času krovni izraz vojska vedno pogosteje nadomeščamo z izrazom oborožene sile, saj vojska običajno označuje le tisti del oboroženih sil, ki branijo kopno - kopenska vojska.

Vojska lahko predstavlja tudi veliko taktično, hierarhično urejeno, skupino vojakov v starem in srednjem veku pred sodobno organizacijo vojaških enot in formacij.

V preteklosti je izraz vojska pogosto pomenil tudi vojno.

Glej tudi

1942

1942 (MCMXLII) je bilo navadno leto, ki se je po gregorijanskem koledarju začelo na četrtek.

1943

1943 (MCMXLIII) je bilo navadno leto, ki se je po gregorijanskem koledarju začelo na petek.

1944

1944 (MCMXLIV) je bilo prestopno leto, ki se je po gregorijanskem koledarju začelo na soboto.

Avstro-ogrska skupna vojska

Cesarska in kraljeva vojska (nemško k.u.k. Heer), pogosto poimenovana skupna vojska, je bila glavna kopenska komponenta avstro-ogrskih oboroženih sil, ki je obstajala med letoma 1867 in 1918.

Kot skupna vojska obeh delov države je iz vojske Avstrijskega cesarstva nastala po preoblikovanju države v dualistično Avstro-Ogrsko, ko sta oba dela države dobila tudi svoji posebni kopenski vojski: avstrijsko domobranstvo in ogrski honved.

Brigada

Brigada (angleško in nemško Brigade) je stalna pehotna vojaška formacija.

Brigada je sestavljena iz 3-6 bataljonov in ji poveljuje brigadir oz. brigadni general. Ima med 3.000 do 7.000 vojakov.

Slovenska vojska ima trenutno tri dejavne brigade: 1. brigada Slovenske vojske, 72. brigada Slovenske vojske in Brigada zračne obrambe in letalstva.

Britanska kopenska vojska

Britanska kopenska vojska (angleško British Army) predstavlja kopensko komponento oboroženih sil Združenega kraljestva.

Ustanovljena je bila leta 1707 z združitvijo angleških in škotskih kopenskih enot.

Divizija

Divizija (angleško in nemško Division) je stalna vojaška formacija.

Divizija je osnovna taktična vojaška formacija, ki je sposobna daljšega samostojnega delovanja; divizijo sestavljajo 3-5 polki oz. 3-4 brigade in ji poveljuje generalmajor/generalporočnik (kopenska vojska in vojno letalstvo) oz. kontraadmiral/viceadmiral (vojna mornarica). Zaradi različnih tipov divizij je število pripadnikov različno: od 10.000 do 20.000.

Sestavne dele divizije delimo na:

poveljniški del

bojni del

logistični del.Slovenska vojska nima nobene divizije.

General

General je tudi film Bustra Keatona.Generál (iz latinsko generalis - splošen) je hkrati najvišja stopnja činov in vojaški čin v Slovenski vojski. Nekatere druge oborožene sile imajo namesto čina general čin generalpolkovnika.

V vojni mornarici činu generala ustreza admiral. Nekatere vojske poznajo še višji čin maršala.

Starinski izraz za generala je vojskovodja, saj so le-ti bili poveljniki večjih vojaških formacij, še preden se je uveljavil sistem vojaških činov in organizacije vojske.

Po sodobnih kriterijih pride na tisoč vojakov en general.

Slovenska vojska :

Slovenska vojska, kot članica zveze NATO, ima lasten činovni sistem primerljiv s Natovim, ki zagotavlja ustrezno uskladitev različnih činov in položajev različnih oboroženih sil med seboj za potrebe usklajenega delovanja v sklopu zveze NATO. Tako so po tem sistemu vsi generalski čini označeni kot OF 6 do OF 10 ter poimenovani kot Flag Officers (dobesedno slovensko Zastavni častniki).

Jugoslovanska ljudska armada

Jugoslovanska ljudska armada, s kratico JLA (srbohrvaško: Jugoslovenska narodna armija, s kratico JNA), je bila vojaška oborožena sila Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ). Ustanovljena je bila ob koncu druge svetovne vojne, marca 1945, s preoblikovanjem partizanskih enot v redno vojsko. Sprva se je imenovala Jugoslovanska armada, leta 1951 pa se je ob desetletnici svojega obstoja preimenovala v Jugoslovansko ljudsko armado. Vrhovni poveljnik vojske je bil Josip Broz Tito, po njegovi smrti pa so to vlogo prevzeli predsedniki predsedstva SFRJ.

Vojska je bila oblikovana na klasičen vojaški način s tremi glavnimi rodovi: kopensko vojsko, mornarico in letalstvom. Leta 1968 so ji v strahu pred sovjetsko agresijo dodali še Teritorialno obrambo v vsaki od republik. Svoj čas je bila JLA tretja najmočnejša armada v Evropi in deseta najmočnejša armada na svetu. Njen zaton se je začel na začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja zaradi družbenih sprememb ter gospodarske in politične krize. Osamosvojitev Slovenije leta 1991 je zapečatila njeno usodo. Po razširitvi vojne na Hrvaškem in v Bosni je JLA 20. maja 1992 prenehala obstajati.

Jugoslovanski partizani

Jugoslovanski partizani (uradno ime Narodnoosvobodilna vojska in partizanski odredi Jugoslavije, kratica NOV in POJ, hrvaško Narodnooslobodilačka vojska i partizanski odredi Jugoslavije, makedonsko Народноослободилетна војска и партизански одреди на Југославије, srbsko Народноослободилачка војска и партизански одреди Југославије) je bil naziv vseh vojaških formacij in enot, udeleženih v narodnoosvobodilnem boju. NOV in POJ so organizirali leta 1942 iz partizanskih gibanj okupirane Jugoslavije. Glavni namen ob ustanovitvi NOV in POJ je bil poenotiti in uskladiti delovanje vseh partizanskih enot v vsej Jugoslaviji, ki so bile do tedaj podrejene štabom, ki so pokrivale posamezne države. 1. marca 1945 na novo oganizirali v Jugoslovansko armado.

Kopenska vojska

Kopenska vojska je veja oboroženih sil, ki izvaja vojaške naloge na kopnem.

Kopenska vojska Združenih držav Amerike

Kopenska vojska Združenih držav Amerike (angleško United States Army; slovenska kratica KOV ZDA) je del Oboroženih sil Združenih držav Amerike, ki je v glavnem zadolžena za vojaške operacije na kopnem. Zgodovinsko so Vojsko oblikovali pred ustanovitvijo ZDA 14. junija 1775 zaradi zahtev ameriške osamosvojitvene vojne.

Oklepne enote

Oklepne enote (tudi tankovske enote) so vojaška enota, ki so opremljene s tanki ter izurjene za oklepno bojevanje.

Glavni namen oklepnih enot je prodor sovražnikove obrambne linije, zagotavljanje ognjene podpore pehoti, boj s sovražnikovimi oklepnimi vozili, ...

Od druge svetovne vojne naprej so tanki postali pomemben element v sodobnem bojevanju.

Pehota

Pehôta (starinsko in žargonsko pešadíja) je najstarejši in najbolj množični rod kopenske vojske, saj potrebuje najmanj opreme in urjenja, v primerjavi z drugimi oboroženimi rodovi.

Polk

Polk (angleško, nemško Regiment) je stalna vojaška formacija.

Polk je sestavljen iz 3-5 bataljonov in mu poveljuje podpolkovnik oz. polkovnik; ima med 2.000 do 6.000 vojakov.

Trenutno Slovenska vojska nima nobenega polka, saj je prevzela tradicijo brigad od NOV in PO Slovenije. Nekateri vojaški zgodovinarji si prizadevajo, da bi spet uvedli polke in tako nadaljevali tradicijo slovenskih polkov iz časov Avstro-ogrske monarhije.

Slovenska vojska

Slovénska vôjska (kratica: SV) so vse organizirane formacijske in druge kadrovske sestave, namenjene za izvajanje vojaške obrambe Republike Slovenije, ki so pod enotnim poveljstvom, z enotnimi oznakami pripadnosti SV in odkrito nosijo orožje. Slovenska vojska je nastala leta 1993 iz takratne Teritorialne obrambe Republike Slovenije (TO). Sprva je vojska temeljila na naborniškemu sistemu, ki pa je bil leta 2003 ukinjen, nadomestila pa ga je profesionalna vojska. Velika prelomnica za Slovensko vojsko je bil vstop Slovenije v NATO. Danes je Slovenska vojska moderna oborožena sila s 7557 pripadniki stalne in 1662 pripadniki rezervne sestave, ki izvaja različne naloge doma in po svetu.

Vrhovni poveljnik Slovenske vojske je predsednik Republike Slovenije, načelnik Generalštaba Slovenske vojske pa skrbi za njeno operativno delovanje. Trenutni načelnik je generalmajorka Alenka Ermenc, trenutni glavni podčastnik pa višji praporščak Danijel Kovač.

Wehrmacht

Wehrmacht (tudi vêrmaht) (nemško »Obrambne sile«) je bil naziv za nemške oborožene sile od 1935 do 1945. Ustanovljene so bile 16. marca 1935 z reorganizacijo in razpustitvijo Reichswehra.

Wehrmacht je bil sestavljen iz:

kopenske vojske (Heer),

vojnega letalstva (Luftwaffe) in

vojne mornarice (Kriegsmarine).

V drugih jezikih

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.