Trgovina

Trgovina je ponujanje blaga in storitev za plačilo (denar) ali drugo blago. O pravi trgovini govorimo, kadar je posredovanje blaga osnovna dejavnost podjetja. Trgovci blago kupijo, prevažajo in prodajajo, ne da bi ga spremenili oziroma predelali. Prvi stiki med različnimi civilizacijami so bili že od nekdaj trgovski. Danes smo zahvaljujoč trgovini na pragu globalizacije. Najpomembnejša trgovska organizacija je WTO. Najpogostejša slovnična napaka je uporaba besede "trgovina" za prodajalno. Trgovina je namreč le poimenovanje dejavnosti, ne more pa se s to besedo poimenovati konkretno mesto, kjer se dejavnost opravlja. Takšno mesto je prodajalna in ne trgovina.

Prvi super-market v središču Ljubljane 1961 (2)
Prvi supermarket v središču Ljubljane leta 1961
Napis danes ni mesa v ljubljanski mesariji 1959
Napis Danes ni mesa v ljubljanski mesariji aprila 1959, ko je v Sloveniji pogosto primanjkovalo mesa in mesnih izdelkov

Spletne prodajalne

Danes vedno bolj priljubljene postajajo spletne prodajalne, ki omogočajo nakupovanje, kar iz udobja lastnega doma ali pisarne.

Proces nakupovanja v spletnih prodajalnah po navadi zahteva registracijo uporabnika, kjer uporabnik vpiše svoje osnovne podatke kot so: ime in priimek, naslov, kraj, kontaktna oseba, telefon ter e-mail naslov. Podatke prodajalec v nadaljevanju uporabi v namene dostave artiklov ter izdaje ponudb in računov.

Košarica

Je znan izraz v spletnem trgovanju in predstavlja seznam artiklov, ki jih v spletnih prodajalnah uporabnik označi za nakup. Artikle lahko navadno dodajamo in odstranjujemo iz košarice.

Plačilni pogoji

Večina Slovenskih spletnih prodajaln ponuja osnovne plačilne pogoje: plačilo po prevzemu, plačilo na TRR ter osebni prevzem v poslovalnici. V zadnjih letih se je precej razvil plačilni sistem podjetja mobitel, moneta ter plačevanje preko kreditnih kartic.

Dostava

Po naročilu artikla kupec artikle prejme na dom oz na izbrani dostavni naslov. Večje spletne prodajalna ponujajo izbiro na različne dostavne naslove naročnika.

Artiče

Artiče so upravno središče krajevne skupnosti Artiče v Občini Brežice.

Krajevna skupnost Artiče pa obsega naslednja naselja: Artiče, Arnovo selo, Dečno selo, Dolenja vas pri Artičah, Glogov Brod, Spodnja Pohanca, Zgornji Obrež, Trebež in del Gornjega Lenarta. V vasi se nahaja Osnovna Šola Artiče z vrtcem, manjša trgovina, pošta, farna cerkev Sv. Duha, mrliška vežica in pokopališče.

Barcelona

Barcelona je glavno mesto Katalonije in drugo največje mesto Španije.

Bron

Bron je ime za zlitine bakra s kositrom, aluminijem, svincem, berilijem, silicijem, manganom, železom in nikljem; vendar nikoli s cinkom, čigar zlitino z bakrom imenujemo med. Kovati so ga začeli na Bližnjem vzhodu okoli leta 3300 pr. n. št. V tem obdobju, ki se po njem imenuje bronasta doba, so v zlitino dodajali tudi arzen, ki je kovino ojačal.

Bron je bil trši od železa, še ene pogoste kovine iz tega obdobja, kakovostnega jekla pa še več tisoč let niso znali izdelati. Kljub temu se je bronasta doba umaknila železni dobi, ko se je zaradi velikih selitev prebivalstva med 12.-11. stol. pr. n. št. v Sredozemlju končala trgovina s kositrom, kar je omejilo zaloge in zvišalo cene. Bron so v železni dobi še vedno precej uporabljali, a za večino potreb je zadoščalo mehkejše železo. Rimski častniki so bili, denimo, opremljeni z bronastimi meči, medtem ko so navadni pešaki morali shajati z železnimi rezili.

Bron se je vseskozi uporabljal tudi v umetniške namene, npr. v kiparstvu.

DZS

DZS, d.d. (nekdaj Državna založba Slovenije) je slovenska založba, ki se osredotoča na izdajanje učbenikov, leksikonov, slovarjev in sorodnih tiskovin, pomembna dejavnost podjetja pa je tudi trgovina s pisarniškimi in šolskimi potrebščinami.

Založbo je leta 1945 ustanovila vlada Narodne republike Slovenije, v naslednjih desetletjih pa se je ta počasi preoblikovala v tržno podjetje. Leta 1990 se je podjetje preoblikovalo v delniško družbo in se leta 1993 preimenovalo iz Državne založbe Slovenije v DZS d.d. V skupini DZS so poleg matičnega podjetja še:

časopisna družba Dnevnik, d. d.

DZS Grafik, trgovina z grafičnimi materiali in posredovanje, d.o.o.

DZS Zagreb, d.o.o.

DZS MEDIJI, Upravljanje holdingov, d.o.o.

Razvedrilo, založniško podjetje, d. o. o.

Media projekt, izdajanje časopisov in revij, d.o.o.

GAZELA, R.E. d.o.o. od začetka leta 2007 v postopku likvidacije

IN CO, d. o. o. (črnogorska komercialna televizijska hiša)

Dolnje Prapreče

Dolnje Prapreče so naselje v občini Trebnje.

Dolnje Prapreče stojijo na nizkih terasah levega brega Temenice, ki večkrat poplavlja Loko in Gmajno. Ob večjem deževju zalije sosednjo Šentlovrenško dolino tudi obdobni Potok, ki se na vzhodni strani vasi zliva v Temenico. V bližini je bilo izkopanih več rimskih predmetov, v gozdu Smrdica pa najdeni tudi ostanki rimskih grobov. V prapreškem zaselku Kazina, ob cesti poleg Šentlovrenca, je bila pred vojno gostilna in trgovina, iz Dolnjih Prapreč pa je bil doma generalmajor Ivan Lavrič pl. Zaplaški (1850 - 1941).

Ekonomija

Ekonomíja (grško οικο: oiko - hiša + νομός: nomós - zakoni, pravila) je družbena veda o upravljanju razpoložljivih sredstev glede na njihovo donosnost. Je znanost, ki se ukvarja z izdelavo, distribucijo in potrošnjo blaga. Konkretno preučuje izbiro odločitev pri uporabi danih materialnih sredstev za dosego želenih ciljev. Glavni načini optimalizacije razmerja med razpoložljivimi sredstvi in dosegljivimi cilji so:

povečanje razpoložljivih sredstev (trgovina, proizvodnja, ...),

optimalno izkoriščanje razpoložljivih sredstev (varčevanje, tehnološka inovacija, ...),

povečanje donosnosti (distribucija, reklama, ...)Zgodnja uporaba ekonomije je bila namenjena predvsem gospodinjstvu, torej upravljanju sredstev in ljudi za kvalitetno preskrbo. Kot takšna je bila tesno povezana z družinsko ureditvijo.

Ekonomija z uvedbo države postane povezana z vladanjem večjim skupinam ljudi, tako postanejo pomembni davki, pristojbine in delitve dela. Davčenje prebivalstva zgodaj bilo olajšano s svetostjo vladajočega ali vsaj njegovim aparatom ustrahovanja. Gospodarstvo pa je bilo močno povezano s tehnologijami in naravnimi danostmi.

Estonija

Republika Estonija (estonsko Eesti Vabariik) je majhna baltska obmorska država v severovzhodni Evropi, ki na zahodu in severu meji na Baltsko morje (vključno s Finskim zalivom na severu), na jugu na še eno baltsko državo, Latvijo in na vzhodu na Rusijo.

Ferdo Gestrin

Ferdo Gestrin, slovenski zgodovinar, profesor in akademik, * 8. oktober 1916, Ljubljana, † 9. april 1999, Bled.

Gestrin je diplomiral 1940 v Ljubljani iz zgodovine in zemljepisa, doktoriral pa 1960 v Parizu, kjer se je izpopolnjeval pri Fernandu Braudelu (1960/61). Sprva je poučeval na gimnazijah v Ljubljani, 1949-54 na učiteljišču, 1954-59 delal kot republiški inšpektor za zgodovino na sekretariatu za šolstvo in predaval slovensko zgodovino na Višji pedagoški šoli (1950-1969). 1959 se je zaposlil kot asistent na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je 1960 postal docent, 1962 izredni in 1971 redni profesor za občo zgodovino fevdalizma (kot naslednik Milka Kosa je 1965-75 predaval samo občo zgodovino srednjega veka, nato pa prevzel še del predavanj Frana Zwittra). Po upokojitvi 1983 je še nekaj let predaval. Raziskoval je zgodovino mest na Slovenskem v srednjem veku (Ljubljane, Ptuja, Bleda, Radovljice idr.), družbeno in gospodarsko zgodovino na Slovenskem v 15. in 16. stoletju, tudi protestantizem, deloma zgodovino Slovencev od konca 18. do začetka 20. stoletja, zlasti gospodarske vezi in migracije med vzhodno in zahodno obalo Jadranskega morja (med južnoslovanskimi deželami in Italijo) ter zgodovino pomorstva na severnojadranskem območju; s tem je kot vodilni medievist in strokovnjak za zgodovino prometa na Slovenskem pionirsko posegel v slovensko zgodovinopisje; fragmentarno je obravnaval tudi teme iz novejših obdobij (2. svetovna vojna). Bil je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (dopisni 1983, redni od 1987) ter zaslužni profesor ljubljanske univerze (1987). 1966-68 je bil predsednik Zgodovinskega društva za Slovenijo, ki ga je imenovalo za častnega člana. Bil je tudi urednik Zgodovinskega časopisa in Kronike, predsednik znanstvenega sveta Inštituta za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU in 1992-95 predsednik upravnega odbora ZRC SAZU. Dvakrat (1966 in 1973) je dobil nagrado sklada Borisa Kidriča, odlikovan je bil z redom republike s srebrnim vencem, redom dela s srebrno zastavo in italijanskim redom "Cavaliere Ufficiale" (1981). Dobil je tudi srebrni častni znak svobode Republike Slovenije (1996) in zlati znak ZRC SAZU (1997).

DELA (monografska):

Družbeni razredi na Slovenskem in reformacija (objavljeno v Drugem Trubarjevem zborniku, 1952)

Zgodovina narodov Jugoslavije I-II (1953 in 1959) (sodelovanje, širša redakcija)

Trgovina slovenskega zaledja s primorskimi mesti od 13. do konca 16. stoletja, 1965

Slovenska zgodovina od konca osemnajstega stoletja do 1918 (soavtor Vasilij Melik), 1966 (srbohrv. prevod 1979)

Mitninske knjige 16. in 17. stoletja na Slovenskem, 1972

Pomorstvo srednjeveškega Pirana, 1978

Zgodovina Slovencev (soavtor), 1979

Tržaški pomorski promet 1759/1760 (soavtorica Darja Mihelič), 1990

Slovenske dežele in zgodnji kapitalizem, 1991

Svet pod Krimom, 1993 (prenovljena izdaja 2016)

Slovanske migracije v Italijo, 1998LITERATURA: Gestrinov zbornik, 1999.

Irska

Irska (Éire; uradno Republika Irska; irsko Poblacht na hÉireann) je parlamentarna republika in otoška država v Britanskem otočju na skrajnem zahodu Evrope, ki pokriva približno pet šestin otoka Irske ob severozahodni obali Evrope, preostala šestina irskega otoka je znana kot Severna Irska in je del Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske.

Državno ustavno ime je Éire ali slovensko Irska. Republika Irska je uradni opis države (v tem članku se Irska nanaša na državo, če ni posebno označeno, da je mišljen otok).

Notranjost države sestavljajo širne planjave, porasle pretežno z bujnimi travniki in pašniki, zaradi česar je otok dobil ime »zeleni otok«. Gozdovi pokrivajo le 9,6 % površine države, kar je najmanj v Evropi, takoj za Islandijo z 0,3 %. Leta 2016 je Irska imela 4,75 milijona prebivalcev.

Marinča vas

Marinča vas je naselje v Občini Ivančna Gorica.

Spada v občino Ivančna Gorica, ki šteje 13.254 prebivalcev.

Ima približno od 30 – 35 hiš.

Po zadnjih podatkih se pravi leta 2002 naj bi v vasi živelo 110 prebivalcev.

Leži na nadmorski višini 262 m, ter spada v dolenjsko pokrajino.

Mimo vasi teče tudi ena izmed lepših rek, to je reka Krka, ki ima izvir 3 km stran, se pravi iz vasi Krka.

Vas ima tudi eno lesno proizvodnjo, ki se imenuje Lesar d.o.o., ter nedolgo odprto gostilno z imenom Gostišče na vasi.

V vasi so samo še trije kmetovalci, ki pa počasi tudi že končujejo svojo dolgoletno kmetovanje, le eden izmed njih še vztraja pri tem.

Šole ali trgovine nima, saj sta tako šola kot tudi trgovina od vasi oddaljeni samo 3 km.

Mladinska knjiga

Mladinska knjiga je slovenska založba, ustanovljena leta 1945. 20 let kasneje, torej leta 1965, so se začela prva sodelovanja s tujimi državami. Leta 1968 so se odprli oddelki v Zagrebu. Leta 1974 je začel poslovati prvi knjižni klub v Sloveniji, imenovan Svet knjige. Leta 1990 je postala Mladinska knjiga delniška družba. Leto 2004 je zaznamoval začetek partnerstva z družbo Reader's Digest.

Leta 2005 se je oblikovala Skupina Mladinska knjiga: Mladinska knjiga Založba, Mladinska knjiga Trgovina, Cankarjeva založba, MK Logistika, CTJ, Lipa Koper; Mozaik knjiga, MK Beograd, MK Skopje, MK Sarajevo, MK Knjižarstvo Split, MK Sofija. V skupini Mladinska knjiga je po podatkih zaposlenih iz leta 2011 1421 sodelavcev.

Suženjstvo

Suženjstvo je pravni in ekonomski družbeni sistem, po katerem so ljudje obravnavani kot lastnina oziroma stvar. Četudi se zakoni in sistemi različni, je v smislu lastninske pravice suženj predmet pravnih poslov razpolaganja s premoženjem. Sužnji so bili lahko od odvzema njihove svobode ob nakupu, zasegu ali rojstvu v razpolagi svojega gospodarja, lastnika, odvzeta pa jim je bila pravica do odklanjanja dela, pravica do poplačila za opravljeno delo in pravica do tega, da zapustijo gospodarja.

Suženjstvo v smislu pravno upravičenega razpolaganja z drugo osebo ni več dovoljeno. Opis sužnja je tako ostal le za osebo, ki je prisiljena delati pri nekomu brez dovoljenja razhoda z delodajalcem. Takšna razmerja so ostala denimo pri delovni sili, ki je ilegalno priseljena in tako zaščitena pred oblastjo le s prisilnim delom, opisujemo jih tudi z izrazom trgovina z ljudmi.

Suženjstvo obstaja že zelo dolgo in v mnogih kulturah. Zdaj je v vseh priznanih državah prepovedano, zadnja država, ki je kriminalizirala suženjstvo, je bila Mavretanija leta 2007. A mnoge stare tradicije vzrokov suženjstva ostajajo še vedno relevantne: otroški vojaki, suženjstvo zaradi dolgov, gospodinjski sužnji/služkinje, tlačani, posvojitve s prisilnim delom, prisilna oz. odplačna poroka itd. so tradicionalnemu suženjstvu podobne oblike družbenih razmerij, ki so razširjene po vsem svetu še danes. Tako po raznih ocenah na svetu še vedno živi 20–36 milijonov ljudi v novodobnih oblikah suženjstva.

Trgovec

Trgovec je poklic oziroma oseba, ki kupuje z namenom nadaljnje prodaje (trgovanje). Zaslužek in pokrivanje stroškov mu omogoča marža. To je razlika med nakupno in prodajno ceno.

Vino

Vino je alkoholna pijača, ki nastane kot rezultat alkoholnega vrenja grozdnega soka oziroma mošta. Beseda izhaja iz latinskega izraza vinum (sorodno starogrškemu οἶνος), ki se nanaša tako na vino kot na trto. Proces alkoholnega vrenja, ki poteka v prisotnosti mikroorganizmov (gliv kvasovk), rad steče v vsakršni sladki tekočini. Sladkor se v tem procesu počasi pretvarja v alkohol.

Od več sto različnih sort trte (Vitis sp.) je le nekaj deset primernih za vzgojo grozdja za vino. Te sorte botaniki poimenujejo s skupnim imenom Vitis vinifera. Vsaka posamezna sorta ima svoje uradno ime, po navadi pa še več ljudskih, lokalnih in nacionalnih različic, kar ustvarja svojevrstno zmedo med laiki in poznavalci. S tem v zvezi poznamo osnovno delitev vina na:

sortna vina, ki so pridelana iz posameznih sort vinske trte

in zvrsti (fr. cuvée), ki so tako rekoč mešanice različnih sortnih vin.V evropskem prostoru obstaja temeljna razlika v pojmovanju vina med romanskim in germanskim kulturnim svetom. Romanska ljudstva (Francozi, Italijani, Španci, Portugalci...) bolj poudarjajo značilnosti, ki jih ponuja rastišče trte (geološka podlaga, podnebje, mikroklimatski pogoji... ali fr. terroìre), zato so zanje pomembnejše zvrsti, npr. burgundec, bordojec, portovec, ki imajo nekako relativno stalno podobo in značilnosti. Po drugi strani pa prostor germanskega vpliva (Nemčija, Avstrija, tudi Slovenija...) bolj poudarja posamezne sorte in sortne značilnosti. Tržijo torej npr. renski rizling, traminca, sivi pinot... To pa nikakor ne pomeni, da Nemci ne poznajo zvrsti ali Italijani sortnih vin. Gre zgolj za pretežne trende in tradicijo.

Vino je posebej zanimivo iz več razlogov. Gre za priljubljeno in pomembno pijačo, ki spremlja in bogati številne evropske in mediteranske kuhinje, od preprostih tradicionalnih do najbolj prefinjenih in izdelanih. Bolj kot kateri koli drug pridelek odseva raznolikost dežele, lokalne kulture kvasovk ter podnebje in pogoje, pri katerih zori grozdje in pri katerih poteka njegova predelava.

Vino se v številnih kulturah uporablja v verskih obredih. Trgovanje z vinom je številna področja zgodovinsko močno zaznamovalo. Premnogim pripadnikom revnejših slojev prebivalstva v deželah posajenih s trto je izkupiček od vina pomenil glavni vir prihodka, trgovina z vinom pa je bila osnova gospodarstva tudi marsikaterega samostana (le-ti so sicer imeli veliko vlogo pri razvoju in napredku v vinogradništvu).

Založba

Založba (izdajatelj) je podjetje, ki skrbi za razmnoževanje in razpečevanje tiska in glasbe. Založbe ocenijo kakovost avtorjevega dela, produkcijo in prodajo, se odločijo ali bodo vložile denar v določenega avtorja ali projekt, promovirajo in publicirajo knjige potencialnim uporabnikom, izpolnijo naročila, distribuirajo knjige, zberejo denar in izplačajo avtorja. Založba običajno sklene pogodbo z avtorjem, kjer po navadi odkupi avtorske pravice in se obveže razmnoževanju, oglaševanju, financiranje in distributiranju kopije avtorskega izdelka. Za produkcijo knjig skrbijo uredniki, oblikovalci, tržniki, promotorji itn.

Zdole, Krško

Zdole so vas, ki leži na vzhodnem delu Občine Krško in meji na Občino Brežice. Krajevna skupnost je sestavljena iz vasi Anovec, Kostanjek, Pleterje, Ravne pri Zdolah, Zdole in Zgornja Pohanca ter zaselkov Loke, Šapole, Čele, Lopate, Runjek, ... Prva omemba kraja sega v leto 1249, ko je vas omenjena kot Villa in Monte Suppani Santi Georgia (Vas na hribčku pri svetem Juriju).

V Zdolah je predvsem razvito vinogradništvo in sadjarstvo, predvsem zaradi odlične lege. Poleg tega pa tudi turistične kmetije, zelenjavarstvo in živinoreja.

Leto 2001 je bilo za kraj pomembno leto, saj je pridobilo večnamenski dom, v katerem se nahaja manjša trgovina, pošta, sedež zavarovalnice, prostor Prostovoljnega gasilskega društva Zdole, prostor Športnega društva Zdole in gostilna.

V središču vasi stoji cerkev sv. Jurija. Poleg cerkve stoji še Dom Bena Zupančiča, ki je včasih deloval kot šola (sprva 8-letka, kasneje 4-letka) in prvotni gasilski dom, dandanes pa se ustanova uporablja kot vrtec.

Zdole so najbolj znane po lokalnem tradicionalnem kulturnem prazniku jurjevanju in po Jurijevem teku (zdolski maraton), ki ga vsako leto organizira Turistično hortikulturno društvo Zdole (THDZ) v sodelovanju z drugimi društvi iz Zdol.

Žalec

Žalec ( izgovorjava ) je mesto v Sloveniji, gospodarsko in upravno središče v istoimenski občini. Kraj leži v Savinjski dolini in je mesto od 1964. Od konca 19. stoletja velja za središče slovenskega hmeljarstva. Druge gospodarske dejavnosti so še obrt, trgovina in metalurgija (livarna zvonov).

V drugih jezikih

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.