Tolteki

Tolteki so arheološka mezoameriška kultura, ki je dominirala imperiju s središčem v Tuli, v začetku post-klasičnega obdobja mezoameriške kronologije (okoli 800-1000 n. št.). Kasnejša Azteška kultura je videla Tolteke kot svoje intelektualne in kulturne predhodnike in opisuje Tolteško kulturo, ki izhaja iz Tōllān /'to:l:a:n / (v jeziku nahuatl za Tula) kot sinonim civilizacije; v jeziku nahuatl beseda "Tōltēcatl" / toːlteːkat͡ɬ / (ednina) ali "Tōltēcah" / toːlteːkaʔ / (množina) pomeni "obrtnik". Azteška ustna in piktografiska tradicija je opisala tudi zgodovino tolteškega imperija, sezname vladarjev in njihovih podvigov.

Med sodobnih znanstvenikov je stvar razprave, ali naj se Azteška pripoved zgodovine toltekov jemlje kot opisi dejanskih zgodovinskih dogodkov. Čeprav vsi strokovnjaki priznavajo, da obstaja veliko mitoloških pripovedi, nekateri trdijo, da z uporabo kritične primerjalne metodo lahko rešijo določeno stopnjo zgodovinskosti virov. Drugi trdijo, da je nadaljnja analiza pripovedi kot virov dejanske zgodovine jalova in ovira dostop do dejanskega poznavanja kulture iz Tule (Tula de Allende)..

Drugi nesoglasja v zvezi s Tolteki vsebujejo vprašanje, kako najbolje razumeti razloge za zaznane podobnosti v arhitekturi in ikonografiji med arheološkim najdiščem Tula in majevskim mestom Chichen Itza. Soglasja ni glede stopnje ali smeri vpliva teh dveh mest. Med novodobnimi avtorji obstajajo še druge polemike.

Toltec-style Vessel 1
Značilna posoda iz oranžne gline v tolteškem slogu iz kolekcije American Museum of Natural History.

Arheologija

Pirámide tula
Tolteška piramida v Tuli

Nekateri arheologi, kot je Richard Diehl, se zavzemajo za obstoj tolteškega arheološkega horizonta, značilnega po nekaterih slogovnih značilnostih, povezanih z Tulo in se razteza do drugih kultur in politik v Mezoameriki. Lastnosti, povezane s tem horizontom so: slog Mixteca-Puebla ikonografija, Tohil keramiko in Silho ali X-Fine oranžno keramiko. [1] Prisotnost slogovnih značilnosti, povezanih s Tulo v Chichen Itzi je sprejeta tudi kot dokaz za Tolteški horizont. Še posebej je bila narava interakcije med Tulo in Chichen Itzo sporna, saj znanstveniki zagovarjajo bodisi vojaško osvajanje Toltekov Chichen Itze, ali je Chichen Itza ustanovila Tulo kot kolonijo ali samo slabe povezave med njima. Obstoj kateregakoli umetniškega sloga Mixteca-Puebla je bil tudi vprašljiv. [2]

Nasprotno stališče je argumentirano v študiji iz leta 2003 (Michael E. Smith in Lisa Montiel), ki primerja arheološko evidenco v zvezi s Tulo, s tistim iz političnega središča v Teotihuacánu in Tenochtitlanu. Iz tega sklepajo, da je bil uveljavljen vpliv s strani Teotihuacána in Tenochtitlána v Mezoameriki, vpliv Tule na druge kulture pa zanemarljiv in verjetno ne zasluži definicije kot imperij, bolj kraljestvo. Ker Tula ima urbano kompleksnost, ki se pričakuje od glavnega mesta imperija, njen vpliv in prevlada nista bila zelo daljnosežna. Dokaz za sodelovanje Tule pri obsežnih trgovinskih mrežah je razkril na primer, ostanke velike delavnice za obdelavo obsidiana. [3]

Zgodovina raziskovanj

Tula Pyramide reliefs
Štukaturni relief v Tuli kaže kojote, jaguarje in orle kako se gostijo s človeškimi srci.
Tula Pyramid Jaguar
Rezbarija jaguarja v Tuli

Razprava o naravi tolteške kulture sega v konec 19. stoletja. Mezoameriški znanstveniki kot so Veitia, Manuel Orozco y Berra, Charles Etienne Brasseur de Bourbourg in Francisco Clavigero, so vsi prebrali Azteške kronike in verjamejo, da bi bili zgodovinski opisi pan-mezoameriškega imperija, ki se nanašajo na Tulo, realni. Ta zgodovinski pogled je prvič izpodbijal Daniel Garrison Brinton, ki je trdil, da so bili Tolteki, kot je opisano v azteški virih, zgolj eden od več nahuatl govorečih mestnih državic v postklasičnem obdobju in ne posebej vpliven. On pripisuje azteški pogled na Tolteke kot »težnjo človeškega uma poveličevati dobre stare čase« in zavajajoč kraj Tollan z mitom o boju med Quetzalcoatlom in Tezcatlipocom.[4] Désiré Charnay, prvi arheolog na delu v Tuli je branil zgodovinske poglede, ki temeljijo na njegovem vtisu o tolteškem mestu in je bil prvi, ki je primerjal podobnosti v arhitekturnih slogih med Tulo in Chichen Itzo. To ga je pripeljalo do teorije, da je bila Chichen Itza nasilno prevzeta od tolteške vojaške sile pod vodstvom Kukulcana. [5][6] Sledeč Charnayu, je bil izraz Toltek povezan s pritokom nekaterih osrednjih mehiških kulturnih značilnosti v Majevsko sfero prevladujočega položaja, ki je potekal v poznih klasičnih in zgodnjih postklasičnih obdobjih; postklasične Majevske civilizacije Chichen Itza, Mayapán in gvatemalsko višavje se referirajo v besedah "Toltecized" ali "Mexicanized" Majev.

Historicistična šola mišljenja je vztrajala tudi v 20. stoletju, in so predstavljena v delih znanstvenikov kot so David Carrasco, Miguel León Portilla, Nigel Davies in H.B. Nicholson, ki vsi menijo, da so bili Tolteki dejanska etnična skupina. Ta šola je pripisala Tolteke arheološkemu najdišču Tula, ki je bil sprejet kot Tollan iz azteškega mita.[7] Ta tradicija predpostavlja, da je velik osrednji del Mehike med 10. in 12. stoletjem obvladoval "tolteški imperij". Arheolog Laurette Sejourné sledi zgodovinarju Enrique Florescanu in trdi, da je bil "originalni" Tollan verjetno Teotihuacan. Florescano dodaja, da se majevski viri nanašajo na Chichen Itzo, ko govorimo o mitskem krajm Zuyua (Tollana).

Mnogi zgodovinarji, kot H.B. Nicholson (2001 (1957)) in Nigel Davies (1977), se v celoti zavedajo, da so azteške kronike mešanica mitoloških in zgodovinskih dejstev in jih poskušajo ločiti z uporabo primerjalnega pristopa do različnih azteških pripovedi. Na primer skušajo ločiti božanstvo Quetzalcoatl in tolteškega vladarja, ki je pogosto omenjen kot Topiltzin Ce Acatl Quetzalcoatl.

Mitologija

Tula birdman
Upodobitev antropomorfnega božanstva ptice-kače, verjetno Quetzalcoatl v tempelju Tlahuizcalpantecuhtli v Tuli
PalacioQuemado left-Tollan-Xicocotitlan-Hidalgo Mexico
Pogled na stebre Palače ognja v Tuli, v ozadju igrišče za igre z žogo
Telamones Tula
Tolteški vojaki predstavljajo znamenite Atlantidske like v Tuli.

V zadnjih desetletjih je zgodovinski položaj padel v nemilost proti bolj kritičnemu in interpretativnemu pristopu k zgodovinskosti azteških mitskih pripovedi na podlagi prvotnega pristopa Brintona. Ta pristop se uporablja za drugačno razumevanje besede Toltek za razlago Azteški virov, kot zelo mitski in filozofski konstrukt bodisi Aztekov ali Mezoamerike na splošno, ki je služil za simboliziranje mogočnosti in prefinjenosti več civilizacij v obdobju mezoameriške postklasike.

Znanstveniki, kot sta Michel Graulich (2002) in Susan D. Gillespie (1989) trdita, da so težave v zbiranju zgodovinskih podatkov iz azteških pripovedi tolteške zgodovine prevelike, da bi prevagale. Na primer, obstajata dva domnevna tolteška vladarja identificirana kot Quetzalcoatl: prvi vladar in ustanovitelj tolteške dinastije in zadnji vladar, s katerim se je končala tolteška slava in je bil prisiljen v ponižanje in izgnanstvo. Prvi je opisan kot hrabri zmagoslavni bojevnik, zadnji kot slaboten in do sebe dvomljiv starec. Graulich in Gillespie pravita, da je to splošen azteški ciklični pogled na čas, kjer se dogodki ponavljajo kot konec in začetek ciklov ali obdobij, ki so zapisani v zgodovinski kroniki, zato je nesmiselno, da bi poskušali razlikovati med zgodovinskim Topiltzin Ce Acatl in Quetzalcoatl božanstvom. Graulich je trdil, da je ero Toltekov najbolje obravnavati kot četrto od petih azteških mitoloških "sonc" ali starosti, eno tik pred petim soncem azteškega ljudstva, ki mu predseduje Quetzalcoatl. To je navedlo Graulicha upoštevati, da so le morda zgodovinski podatki v azteški kroniki imena nekaterih vladarjev in morda nekatera njim pripisana osvajanja. [8]

Poleg tega je beseda Tolteca pri ljudstvu Nahuan sinonim za umetnika, obrtnika ali modreca in toltecayotl. Toltecness je mišljeno umetnost, kultura, civilizacija in urbanizem in je bila videti kot nasprotje Chichimecayotl (Chichimecness), ki simbolizira divjaka, nomadsko status ljudi, ki še niso postala urbanizirana. Ta razlaga trdi, da bi se lahko vsako veliko urbano središče Mezoamerike v besedi Tollana sklicevalo na njegove prebivalce kot Tolteke - in da je bila običajna praksa med vladajočimi v postklasični Mezoameriki da so trdili da so predniki Toltekov. Mezoameriške migracijske pripovedi pogosto navajajo, da je Tollanu vladal Quetzalcoatl (ali Kukulkan v Yucatec in Q'uq'umatz v K'iche'), ki je božanska mitološka figura, ki je bil kasneje poslan v izgnanstvo iz Tollane. Trditev tolteških prednikov in vladajoče dinastije, ki jo je ustanovil Quetzalcoatl, je imela opraviti s tako različnimi civilizacijami kot je azteška, K'iche' in Itza 'Maji.

Vendar skeptična šola mišljenja ne zanika, da so kulturne poteze navidezno osrednjega mehiškega porekla razpršene po večjem območju Mezoamerike, in se nagiba pripisati to prevlado Teotihuacanu v klasičnem obdobju in splošnemu širjenju kulturnih značilnosti znotraj okolice. Nedavne študije ne vidijo Tule kot središča Toltekov v azteških pripovedih. Namesto tega je jemati "Toltek" da preprosto pomeni prebivalec Tule v času njenega ozemlja. Ločevanje izraza "Toltek" od tistih iz azteških pripovedi, poskuša najti arheološke sledi do etnične pripadnosti, zgodovine in družbene organizacije prebivalcev Tule.

Po arheoloških ugotovitvah

Arheološke najdbe potrjujejo obstoj Tula do 11. stoletja. Kultura Toltekov se zdi, da je pokrivala velik del osrednje Mehike, vendar je obstoj tolteškega imperija vprašanje velikosti in strukture, o čemer ni skoraj nič podatkov.

Glavni dejavniki za propad bi lahko bila ekstrakcija tal, podnebne spremembe, spori med Nonoalki in potomci skupin s severa, kot tudi vdor ljudstev s severa. Večinoma je vloga zavojevalcev pripisana Chichimecom, nomadskim ljudem iz severne Mezoamerike.

Sklici

 1. Diehl 1993
 2. Smith 1980
 3. Healan 1989
 4. Brinton 1887
 5. Charnay 1885
 6. Diehl 1993:274
 7. Smith 2007
 8. Graulich 2002

Reference

 • Brinton, Daniel Garrison (1887). "Were the Toltecs an Historic Nationality?". Proceedings of the American Philosophical Society 24 (126): 229–241.
 • Carrasco, David (1982). Quetzalcoatl and the Irony of Empire: Myths and Prophecies in the Aztec Tradition. Chicago, IL: University of Chicago Press. ISBN 0-226-09487-1. OCLC 0226094871.
 • Charnay, Desiré (1885). "La Civilisation Tolteque". Revue d'Ethnographie iv: 281.
 • Davies, Nigel (1977). The Toltecs: Until the Fall of Tula. Civilization of the American Indian series, Vol. 153. Norman: University of Oklahoma Press. ISBN 0-8061-1394-4.
 • Davies, Nigel (1980). The Toltec Heritage: From the Fall of Tula to the Rise of Tenochtitlan. Civilization of the American Indian series, Vol. 153. Norman: University of Oklahoma Press. ISBN 0-8061-1505-X. OCLC 5103377.
 • Diehl, Richard A. (1983). Tula: The Toltec Capital of Ancient Mexico. New York: Thames & Hudson.
 • Diehl, Richard A. (1993). "The toltec Horizon in Mesoamerica: New perspectives on an old issue". V Don Stephen Rice. Latin American horizons: a symposium at Dumbarton Oaks, 11th and 12th October 1986. Dumbarton Oaks.
 • Florescano, Enrique (1999). The Myth of Quetzalcoatl. Lysa Hochroth (trans.), Raúl Velázquez (illus.) (translation of El mito de Quetzalcóatl original Spanish-language izd.). Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. ISBN 0-8018-7101-8. OCLC 39313429.
 • Gillespie, Susan D. (1989). The Aztec Kings: The Construction of Rulership in Mexica History. Tucson: University of Arizona Press. ISBN 0-8165-1095-4. OCLC 60131674.
 • Graulich, Michel (2002). "Los reyes de Tollan". Revista Española de Antropología Americana 32: 87–114.
 • Healan, Dan M. (1989). Tula of the Toltecs: excavations and survey. University of Iowa Press.
 • Kirchhoff, Paul (1985). "El imperio tolteca y su caída. In Mesoamérica y el centro de México: Una antología". V Jesús Monjarás-Ruiz, Rosa Brambila, and Emma Pérez-Rocha (eds.). Mexico City: Instituo Nacional de Antropología e Historia. str. 249–272. Manjkajoč ali prazen |title= (pomoč)
 • Miller, Mary; Karl Taube (1993). The Gods and Symbols of Ancient Mexico and the Maya: An Illustrated Dictionary of Mesoamerican Religion. London: Thames & Hudson. ISBN 0-500-05068-6. OCLC 27667317.
 • Sahagún, Bernardino de (1950–1982) [ca. 1540–85]. Florentine Codex: General History of the Things of New Spain, 13 vols. in 12. vols. I-XII. Charles E. Dibble and Arthur J.O. Anderson (eds., trans., notes and illus.) (translation of Historia General de las Cosas de la Nueva España izd.). Santa Fe, NM and Salt Lake City: School of American Research and the University of Utah Press. ISBN 0-87480-082-X. OCLC 276351.
 • Séjournée, Laurette (1994). Teotihuacan, capital de los Toltecas. Mexico, DF: Siglo Veintiuno Editores.
 • Smith, Michael E. (2007). "Tula and Chichén Itzá: Are We Asking the Right Questions?". V Kowalski, Jeff Karl and Kristin-Graham, Cynthia. Washington (eds.). Twin Tollans: Chichén Itzá, Tula, and the Epiclassic to Early Postclassic Mesoamerican World. Washington DC: Dumbarton Oaks. str. 579–617.
 • Smith, Michael E. (1984). "The Aztlan Migrations of Nahuatl Chronicles: Myth or History?" (PDF online facsimile). Ethnohistory (Columbus, OH: American Society for Ethnohistory) 31 (3): 153–186. ISSN 0014-1801. JSTOR 482619. OCLC 145142543. doi:10.2307/482619.
 • Smith, Michael E. and Lisa M. Montiel (2001). "The Archaeological Study of Empires and Imperialism in Prehispanic Central Mexico". Journal of Anthropological Archaeology 20 (3): 245–284. doi:10.1006/jaar.2000.0372.
 • Smith, Michael E. and Cynthia Heath-Smith. "Waves of Influence in Postclassic Mesoamerica? A Critique of the Mixteca-Puebla Concept" (PDF). Anthropology 4 (2): 15–50.
 • Ringle, William M.; Tomás Gallareta Negrón; George J. Bey (1998). "The Return of Quetzalcoatl". Ancient Mesoamerica (Cambridge University Press) 9 (2): 183–232. doi:10.1017/S0956536100001954.
 • Veytia, Mariano (2000) [1836]. Donald W. Hemingway and W. David Hemingway (compilation and eds.), ur. Ancient America rediscovered: including an account of America's first settlers who left from the biblical tower of Babel at the time of the confusion of tongues. Ronda Cunningham (trans.) (Translation of the first 23 chapters of Book 1 of the Veytia's Historia antigua de Mexico, 1st English izd.). Springville, UT: Bonneville Books. ISBN 1-55517-479-5. OCLC 45203586.

Zunanje povezave

Bronasta doba

Bronasta doba je doba v razvoju civilizacij med letoma 2300 in 800 pr.n. št., v kateri so z najnaprednejšimi metalurškimi postopki uspeli pridobiti baker iz surove rude in mu primešali zmesi ter tako dobili bron. Sama doba je del trodobnega sistema prazgodovine - kovinske dobe. V nekaterih delih sveta jo nasledi neolitik, medtem ko v nekaterih sploh ni bila prisotna.

Za najzgodnejše civilizacije veljajo sumerska in mezopotamska ter Stari Egipt in Indska civilizacija.

Bronasto dobo ločimo na štiri večja obdobja: starejšo (22.-16. stoletje pr. n. št.), srednjo (druga polovica 16.-14. stoletje pr. n. št.), kulturo žarnih grobišč (konec 14.-10. stoletje pr. n. št.) in pozno bronasto dobo (10.-8. stoletje pr. n. št.).

Kukulkan

Kukulkán je v majevski mitologiji bog, ki je prinašalec omike. Upodobljen je kot pernata kače.

Tolteki so ga poznali pod azteškim imenom Quetzalcoatl.

Mezoamerika

Mezoamerika je zgodovinska regija, ki se razprostira od današnje centralne Mehike, Belizeja, Gvatemale, Salvadorja, Hondurasa in Nikaragve do današnje severovzhodne Kostarike. V tej regiji se je v obdobju od 3000 let pred odkritjem Amerike razvil niz medsebojno povezanih kultur in civilizacij.

Vsem tem kulturam in civilizacijam je skupno poljedelstvo na osnovi vzgoje koruze in drugih rastlin in pričetek stalne naselitve (gradnja naselbin, mest), za obutev so imeli sandale, njihova vera je bila politeistična, njena osnova pa sta bila bog sonca in dežja (Tlaloc azteški bog dežja), poznali so numerični sistem na osnovi števila 20, gradili so piramide in ritualne igre z žogo.

Te civilizacije so bile Nahua (Azteki, Tolteki in Tlaxcalteci), Boruca, Chichimecs Huaxtecs, Huichol, Maji (Lacandon), Mayangna, Mazatec, Mixe, Misteki, Olmeki, Otomi, Purepecha, Totonac in Zapoteki.

Predkolumbovska Amerika

Predkolumbovska Amerika označuje ljudstva in civilizacije na področju celine Amerike pred prihodom evropskih (španskih in portugalskih) osvajalcev konec 15. stoletja. Prvi od njih je bil Španec italijanskega rodu Krištof Kolumb, ki je priplul na Karibe leta 1492.

San Cristóbal de las Casas

San Cristóbal de las Casas, ki je znan tudi po prvotnem majevskem imenu Tzotzil, tudi Jovel (izgovarjaj [xɤ̞ve̞l]), je mesto in občina, ki se nahaja v osrednjem delu višavja v mehiški zvezni državi Chiapas. Do leta 1892 je bilo glavno mesto države in še vedno velja za kulturno prestolnico Chiapasa.

Občina je v glavnem hribovita, vendar mesto leži v majhni dolini, obdani z griči. Središče mesta ohranja svojo špansko kolonialno ureditev in arhitekturo, s strehami iz rdečih ploščic, tlakovanimi ulicami in balkoni iz kovanega železa polnimi rož. Večina gospodarstva mesta temelji na storiteveni dejavnosti in turizmu. Turizem temelji na zgodovini mesta, kulturi in avtohtonem prebivalstvu.

Seznam starodavnih ljudstev

Seznam starodavnih ljudstev.

Ljudstva označena z * živijo še danes.

Teotihuacán

Teotihuacan (izgovorjava: Teōtī'wakān), nekdanja prestolnica države v današnji Srednji Ameriki približno med 1. in 8. stoletjem n. št. Teotihuacan je imel kot kamnito mesto z razvitostjo gradnje piramid, lončarstva in religije velik kulturni vpliv na civilizacije v Mezoameriki.

Mesto in arheološko najdišče se nahaja v današnji občini San Juan Teotihuacán v federalni enoti México, približno 40 km severovzhodno od Ciudad de México. Najdišče obsega skupno površino 83 kvadratnih kilometrov in je bilo imenovano za Unescov seznam svetovne dediščine leta 1987. Je med najbolj obiskanimi arheološkimi najdišči v Mehiki.

Uxmal

Uxmal (tudi Óoxmáal) - beri »ušmal«, je starodavno mesto Majev iz klasičnega obdobja v današnji Mehiki. Velja za eno najpomembnejših arheoloških najdišč majevske kulture, skupaj s Chichén Itzájem v Mehiki, Caracolom in Xunantunichem v Belizeju in Tikalom v Gvatemali. Nahaja se v regiji Puuc. Mesto je bilo leta 1996 imenovano na Unescov seznam svetovne dediščine kot priznanje za njegov pomen.

Nahaja se 62 km južno od Méride, glavnega mesta zvezne države Yucatán v Mehiki. Njegove zgradbe so znane po svoji velikosti in dekoraciji. Starodavne ceste, imenovane sacbeob, so povezovale stavbe in mesta v tem območju med seboj.

Za zgradbe je značilen slog Puuc z gladkimi nizkimi zidovi, ki se opirajo na okrašene frize, ki temeljijo na tipičnih majevskih kočah. Ti predstavljajo stolpce (kot trs, ki se uporablja za stene koč) in trapezne oblike (ki predstavljajo slamnato streho). Prepletene kače, v mnogih primerih dvoglave kače, so maska za boga dežja, imenovanega Chaac. Njegov velik nos predstavlja strelo nevihte. Prikazi pernatih kač in drugi motivi kažejo na vplive iz osrednje Mehike.

Zgodovina Mehike

Zgodovina Mehike je vedno nekaj posebnega. Od nomadov in lovcev do 2700 let starih velikih civilizacij je težko na kratko opisati.

Mezoameriške civilizacije so bile visoko razvite mnogo let pred prihodom Špancev v 16. stoletju. Prve med njimi so nastale že 1200 let pred našim štetjem. Ostanki svetišč, piramid, kipov in drugih umetniških predmetov pričajo o izjemnem sijaju mehiške preteklosti. Mehiški antropološki muzej v Ciudad de Mexico, ki spada med najlepše in najzanimivejše muzeje na svetu, hrani neprecenljive zaklade civilizacij, ki so nekoč prebivale na ozemlju današnje Mehike, civilizacij Olmekov, Majev, Toltekov, Aztekov in drugih.

V drugih jezikih

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.