Rod (biologija)

Ród (latinsko Genus) je ena od osnovnih taksonomskih kategorij v sistemu znanstvene klasifikacije živih bitij. Med osnovnimi kategorijami je nižja od rodu samo še vrsta, enega ali več sorodnih rodov pa uvrščamo v družino. Že odkar je Charles Darwin objavil svojo teorijo evolucije, je rang rodu namenjen skupini živali, katere člani so si med seboj zelo sorodni. V preteklosti kriteriji za združevanje vrst v rodove glede na morfologijo in druge niso bili povsem natančno določeni. Kljub temu pa se je kasneje z uporabo molekularnih metod izkazalo, da mnogo uveljavljenih rodov dejansko predstavlja naravne skupine (klade).

Rodovno ime je prvi del dvočlenskega znanstvenega imena organizma, ki ga pišemo z veliko začetnico. Za primer, znanstveno ime človeka je Homo sapiens, rodovno ime je tako Homo. Po pravilih znanstvene klasifikacije ima vsak rod tipsko vrsto, vrsto, po kateri je bil opisan. Rodovno in vrstno ime take vrste sta enaka. Za primer, kalin (Pyrrhula pyrrhula) je tipska vrsta rodu Pyrrhula.

Biološka klasifikacija

(glavne taksonomske kategorije)

Domena
Kraljestvo
Deblo
Razred
Red
Družina
Rod
Vrsta

Zunanje povezave

Rod

Rod je lahko:

rod (biologija)

rod (matematika)

Rod (mitologija)

rod (sociologija)

rod (vojaštvo)

rod (taborništvo)

Rod (ime)

Rod

sopomenka za narodnost (človek slovenskega rodu)

Biološka klasifikacija (sistematske kategorije)
Magnorder
Domena/Nadkraljestvo Naddeblo/Nadoddelek Nadrazred Nadred Naddružina Nadvrsta
Kraljestvo Deblo/Oddelek Razred Legija Red Družina Pleme Rod Vrsta
Podkraljestvo Poddeblo Podrazred Kohorta Podred Poddružina Podpleme Podrod Podvrsta
Infrakraljestvo/Veja Infradeblo Infrarazred Infrared Alliance Infravrsta
Mikrodeblo Parvclass Parvorder

V drugih jezikih

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.