Občina

Óbčina je osnovna lokalna skupnost, ki v okviru zakonodaje samostojno ureja svoje zadeve in izvaja določene zakonske predpise na področjih, ki so ji dodeljena. Občino sestavlja območje enega ali več naselij, povezanih s skupnimi interesi prebivalcev. Predstavnik občine je po večinskem volilnem sistemu izvoljeni župan.

Občine v Republiki Sloveniji ureja Zakon o lokalni samoupravi. Po tem zakonu se občine lahko povezujejo v pokrajine, čeprav jih leta 2017 še nimamo.

Občina ima najmanj 5000 prebivalcev, razen če gre za ustanovitev nove občine z združitvijo dveh ali več občin ali za geografske, obmejne, narodnostne, zgodovinske ali gospodarske razloge.

Obcine Slovenija 2006
Slovenske občine, stanje od maja 2006 naprej. Vir podatkov: GURS

Slovenske občine

Slovenija je upravno razdeljena na 212 občin, med katerimi jih ima 11 status mestne občine.

SVN obcine neto placa
Povprečna neto plača
Povprečna neto plača po občinah avgusta 2003
1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0
                     

Občinski simboli

Vsaka slovenska občina ima tipično svoj občinski grb, zastavo in občinski praznik.

Glej tudi

Karlovška županija

Karlovška županija (hrvaško Karlovačka županija) je ena izmed 21 županij Hrvaške. Glavno mesto županije je Karlovac.

Mestna občina Ljubljana

Mestna občina Ljubljana je ena od enajstih mestnih občin v Sloveniji, katere središče je mesto Ljubljana, glavno mesto Slovenije.

Mestna občina Maribor

Maribor je ena od 11 mestnih občin v Republiki Sloveniji in drugo največje mesto v državi.

Mestna občina Novo mesto

Občina Nôvo mésto je ena od enajstih Mestnih občin v Republiki Sloveniji z osrednjim in največjim naseljem Novo mesto.

Občina na severu meji na občini Trebnje in Mokronog - Trebelno, na vzhodu na občini Šmarješke Toplice in Šentjernej, na jugu na Republiko Hrvaško ter občini Metlika in Semič, na zahodu pa na občini Straža in Mirna Peč.

Iz svoj čas po površini največje občine v Sloveniji se je leta 1994 odcepila občina Škocjan, leta 1998 občine Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej in Žužemberk, leta 2006 pa še občini Straža in Šmarješke Toplice.

Naselje

Nasélje ali kraj je skupina človeških prebivališč, ki tvorijo celoto. Naselja sestavljajo hiše, gospodarska poslopja in ceste. Nekatera manjša naselja imajo tudi jedro, trgovine, šole in stanovanjske stavbe. Delimo jih na podeželska in urbana naselja te pa ločimo po velikosti in poseljenosti.

V Sloveniji je bilo 1. januarja 2016 evidentiranih 6.036 naselij. Po številu naselij je bila največja občina Krško, ki ima 158 naselij. Po le eno naselje so imele občine Kobilje, Odranci in Trzin. Najmlajše naselje, ki je nastalo leta 2013, je Gorica na Medvedjeku v občini Trebnje.

Občina Loška dolina

Občina Loška dolina je ena od občin v Republiki Sloveniji.

Občina Vrhnika

Občina Vrhnika je ena od občin v osrednjem delu Slovenije in leži na zahodnem robu Ljubljanskega barja ter obronkih Pokojiške planote, s središčem cca. 20 km jugozahodno od Ljubljane ter zajema več predmestnih in podeželskih naselij. Občina Vrhnika je pobratena z italijansko občino Gonars.

Občine Francije

Občina ali komuna je najnižji nivo administrativne razdelitve Francije. Francoska beseda commune se pojavi v 12. stoletju, izhajajoč iz srednjeveške latinske besede comunia, v pomenu manjšega zbiranja ljudi s skupnim načinom življenja. Francoska komuna je lahko mesto z dvema milijonoma prebivalcev (Pariz), kraj z 10.000 prebivalci, pa tudi samo vas z 10 prebivalci.

Osrednjeslovenska statistična regija

Osrednjeslovenska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Podravska statistična regija

Podravska regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Primorsko-goranska županija

Primorsko-goranska županija je ena izmed 21 županij Hrvaške. Glavno mesto županije je Rijeka.

Savinjska statistična regija

Savinjska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Sisaško-moslavška županija

Sisaško-moslavška županija (hrvaško Sisačko-moslavačka županija) je ena izmed 21 županij Hrvaške. Glavno mesto županije je Sisak.

Statistična regija Jugovzhodna Slovenija

Statistična regija jugovzhodna Slovenija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Statistične regije Slovenije

Statistične regije Slovenije so ena izmed teritorialnih ravni, za katere Statistični urad RS zbira in izkazuje statistične podatke. Regionalni podatki se uporabljajo za podporo regionalnemu razvoju, pri strokovnem načrtovanju in merjenju učinkov regionalne politike ter za družbenogospodarske analize.

Upravna delitev Črne gore

Upravna razdelitev Črne gore je upravno-prostorska razdelitev države Črne gore, kakor je obstajala v zgodovini.

Črna gora je razdeljena na občine, (črnogorsko opština), brez hierarhično višjih prostorskih enot. Danes obsega 22 občin:

Najmlajša občina je Petnjica, ponovno ustanovljena 2013., po tem, ko je bila ukinjena leta 1957.

Zagrebška županija

Zagrebška županija je ena izmed 21 županij Hrvaške. Glavno mesto županije je Zagreb.

Župan

Župàn je imenovani ali izvoljeni predstavnik lokalne oblasti, občine.

Župnija

Župnija, starejši izraz fara ali duhovnija, tudi cerkvena občina ali tudi župnijska cerkev je v Rimskokatoliški Cerkvi občestvo vernikov ter temeljna cerkvenopravna enota, ki jo vodi župnik. Verniki, ki jo pripadajo, se imenujejo župljani (starejši izraz farani).

Izraz župnija služi tudi za oznako ozemlja, ki ji pripada. Na ozemlju ene župnije je lahko več podružnic z lastno cerkvijo in sosesko. Župnije, ki so na našem ozemlju nastale pred letom 1100, se imenujejo pražupnije, iz njih so nastale vse župnije pri nas. Župnik (kadar deluje začasno tudi župnijski upravitelj) je zastopnik krajevnega škofa in mu je zaupana pastoralna oskrba župljanov. Večje župnije imajo še kaplana ali vikarja, nekatere diakona. Več župnij sestavlja dekanijo.

Tudi v evangeličanski cerkvi je župnija, imenovana občina pomembna enota. V Sloveniji ima Evangeličanska cerkev trinajst cerkvenih občin, dvanajst jih je v Prekmurju, ena pa v Ljubljani.

V drugih jezikih

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.