Naselje

Nasélje ali kraj je skupina človeških prebivališč, ki tvorijo celoto. Naselja sestavljajo hiše, gospodarska poslopja in ceste. Nekatera manjša naselja imajo tudi jedro, trgovine, šole in stanovanjske stavbe. Delimo jih na podeželska in urbana naselja te pa ločimo po velikosti in poseljenosti.

V Sloveniji je bilo 1. januarja 2016 evidentiranih 6.036 naselij. Po številu naselij je bila največja občina Krško, ki ima 158 naselij. Po le eno naselje so imele občine Kobilje, Odranci in Trzin. Najmlajše naselje, ki je nastalo leta 2013, je Gorica na Medvedjeku v občini Trebnje.[1]

Ki-Gompa Spiti
Naselje Ki-Gompa v Indiji
Novo mesto - letalski posnetek
Naselje Novo mesto z zraka

Poimenovanje naselij

Po slovenski zakonodaji mora imeti vsako naselje svoje ime. Naselje ima praviloma ime po zemljepisnem imenu, lahko pa tudi po imenih, povezanih z zgodovino in kulturnim izročilom naselja. Zemljepisna imena, ki imajo dolgotrajno izročilo rabe, je treba varovati. Ime naselja mora biti v slovenskem jeziku. Na območjih občin, kjer sta poleg slovenskega jezika uradna jezika tudi italijanski oziroma madžarski jezik, se imena naselij določijo v slovenskem in italijanskem oziroma madžarskem jeziku. Občina lahko z odlokom določi ime naselja, že določena imena naselij pa lahko preimenuje. Ime novega naselja ali novo ime naselja se mora razlikovati od imena drugih naselij v Republiki Sloveniji.[2]

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije sta med najpogostejšimi imeni naselij v Sloveniji Gradišče in Pristava, saj nosi takšno ime osem slovenskih naselij. Sedemkrat pa se v Sloveniji ponovijo imena naselij Brezje, Dolenja vas, Potok in Ravne. Najdaljše ime med slovenskimi naselji nosijo Sveti Trije Kralji v Slovenskih goricah (34 črk), sledi pa Sveta Trojica v Slovenskih goricah (30 črk). Naselje z najkrajšim imenom je Ig.[3]

Podeželska naselja

Vrste podeželskih naselij

Na podeželju so manjša kmečka in vaška naselja. Razlikujejo se po velikosti in številu prebivalcev:

 • Samotne kmetije imajo 1–3 kmetije
 • Zaselek ima 3–15 domov
 • Vas ima vaško jedro in do 3000 prebivalcev

Vasi po obliki ločimo na gručasto vas, vas s pravilnim tlorisom, razloženo vas, strnjeno vas in obcestno vas.

 • Selo je manjša vas brez vaškega jedra
 • Trg (naselje) je ime za obliko naselja, po navadi so to večje vasi, ki imajo veliko trgovskih dejavnosti

Poselitev ruralnih naselij

Po poselitvi ločimo med naslednjimi:

 • Stalno poseljena imajo stalne prebivalce
 • Občasno poseljena so počitniška naselja

Mestna naselja

Večina mest je večfunkcijskih, nekatera pa so enofunkcijska, najpogostejša med njimi so univerziretna, industrijska, vojaška in turistična mesta.

Mesta po velikosti

Urbana naselja ločimo po velikosti in številu prebivalcev:

 • Manjše mesto v pomenu mesto ima mestno jedro in nad 3000 prebivalcev
 • Večje mesto v pomenu mestne občine ima mestno jedro in nad 20000 prebivalcev
 • Velemesto ima v mestu nad 100000 prebivalcev in v metropolitanskem območju nad 500000 prebivalcev

Naselja v mestu

Mesta se delijo po navadi na več delov, imenovanih mestne četrti, ločimo jih glede na socialne in ekonomske značilnosti, lokacijo in verske ter jezikovne razlike:

 • Trg je večja odprta površina, namenjena druženju meščanov
 • Center mesta je mestna četrt v središču vsakega mesta
 • Predmestje je urbanizirana okolica oziroma mestna četrt ob mestnem jedru, ločimo jih po funkcijah, najpogostejše so stanovanjske, poslovne, industrijske in univerzitetne četrti
 • Suburbanizirana naselja se nahajajo na obrobju mest, to so spalna naselja
 • Marginalna naselja so revna naselja, brez urejene infrastrukture in kanalizacije na obrobju velikih mest

Vloga mest

Mestna naselja se delijo tudi glede na vlogo v okolici:

 • Somestje sta dve ali tri mesta, ki ležijo skupaj
 • Metropolitanska regija je prostor, kjer skupaj leži več enakovrednih mest
 • Obmejno mesto je mesto, ki meji na drugo državo ali regijo

Glej tudi

Sklici

 1. http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=5835, vpogled: 10. 11. 2013.
 2. Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08).
 3. http://www.rtvslo.si/zabava/zanimivosti/katero-slovensko-naselje-ima-najdaljse-ime-pa-ulica/343614, vpogled: 8. 8. 2014.
Arsague

Arsague je naselje in občina v francoskem departmaju Landes regije Akvitanije. Naselje je leta 2009 imelo 334 prebivalcev.

Banos

Banos (gaskonsko Banòs) je naselje in občina v francoskem departmaju Landes regije Akvitanije. Naselje je leta 2009 imelo 247 prebivalcev.

Baudignan

Baudignan (gaskonsko Baudinhan) je naselje in občina v francoskem departmaju Landes regije Akvitanije. Naselje je leta 2009 imelo 43 prebivalcev.

Bled

Bled ( izgovorjava ) (nem. Veldes/Feldes) je mesto in središče občine Bled.

Bled je naselje ob Blejskem jezeru, spada med starejše in najlepše turistične kraje v Sloveniji. Leži na nadmorski višini 507,7 m, sredi razgibane, ledeniško preoblikovane pokrajine, na prehodu iz Radovljiške kotline v vzhodno vznožje Julijskih Alp. Bled je bilo od zgodnjega srednjega veka ime za fevdalno posest, ki je obsegala prostor med Savo Dolinko in Savo Bohinjko. Današnje mestno naselje je nastalo iz vasi Grad, Mlino, Rečica, Zagorice in Želeče, ki so razporejene okoli jezera, ločuje pa jih vrsta samostojnih vzpetin (Grad 599 mnm, Straža, Kozarca 558 mnm, Osojnica 756 mnm in Ravnica 729 mnm) Mestno naselje je pričelo nastajati sredi 19. stoletja, ko so po zemljiški odvezi kmetje najprivlačnejša kmetijska zemljišča ob vzhodni obali jezera pričeli prodajati premožnim meščanom za gradnjo počitniških vil in so se vasi Grad, Zagorice in Želeče pričele zraščati. Uradno je Bled pridobil status mesta leta 1960.

Jezero, ki je dolgo 2,12 km in široko od pol do 1 km, ima poleti prijetno ogreto vodo, primerno za kopanje, ki se na površini segreje do 25 °C in ohrani primerno temperaturo (do 18 °C) vse do jeseni. V bolj mrzlih zimah jezero zamrzne. Ob blejskem geološkem prelomu je blizu jezera termalni vrelec (23 °C), zajet v pokritih bazenih dveh hotelov.

Callen

Callen (gaskonsko Calen) je naselje in občina v francoskem departmaju Landes regije Akvitanije. Naselje je leta 2009 imelo 142 prebivalcev.

Castandet

Castandet je naselje in občina v francoskem departmaju Landes regije Akvitanije. Naselje je leta 2009 imelo 402 prebivalca.

Gaas

Gaas (gaskonsko Gars) je naselje in občina v francoskem departmaju Landes regije Akvitanije. Naselje je leta 2009 imelo 488 prebivalcev.

Gouts

Gouts (gaskonsko Gots) je naselje in občina v francoskem departmaju Landes regije Akvitanije. Naselje je leta 2009 imelo 245 prebivalcev.

Hauriet

Hauriet je naselje in občina v francoskem departmaju Landes regije Akvitanije. Naselje je leta 2009 imelo 257 prebivalcev.

Herré

Herré je naselje in občina v francoskem departmaju Landes regije Akvitanije. Naselje je leta 2009 imelo 130 prebivalcev.

Mimbaste

Mimbaste (gaskonsko Mimbasta) je naselje in občina v francoskem departmaju Landes regije Akvitanije. Naselje je leta 2009 imelo 1.002 prebivalca.

Mouscardès

Mouscardès (gaskonsko Moscardés) je naselje in občina v francoskem departmaju Landes regije Akvitanije. Naselje je leta 2009 imelo 268 prebivalcev.

Nerbis

Nerbis je naselje in občina v francoskem departmaju Landes regije Akvitanije. Naselje je leta 2009 imelo 252 prebivalcev.

Ossages

Ossages (gaskonsko Ossadjas) je naselje in občina v francoskem departmaju Landes regije Akvitanije. Naselje je leta 2009 imelo 470 prebivalcev.

Pécorade

Pécorade je naselje in občina v francoskem departmaju Landes regije Akvitanije. Naselje je leta 2009 imelo 151 prebivalcev.

Seyresse

Seyresse (gaskonsko Seiressa) je naselje in občina v francoskem departmaju Landes regije Akvitanije. Naselje je leta 2011 imelo 862 prebivalcev.

Trboveljščica

Trboveljščica je potok, ki izvira severno od naselja Trbovlje, teče skozi naselje in se južno od njega kot levi pritok izliva v reko Savo. Stalni desni pritok Trboveljščice je Bevščica.

Trensacq

Trensacq (gaskonsko Trensac) je naselje in občina v francoskem departmaju Landes regije Akvitanije. Naselje je leta 2009 imelo 274 prebivalcev.

Vas

Vas je podeželsko naselje, ki je izrazito agrarnega značaja ter nima pomembnejših upravnih, političnih,... funkcij, dejavnosti in ustanov.

Manjše naselje od vasi je zaselek, medtem ko sta večja trg in mesto.

Vasi so bile poglavitna oblika naselij skozi zgodovino človeštva do industrijske revolucije; z industrializacijo in urbanizacijo se je zmeraj bolj večal pomen mest.

V drugih jezikih

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.