1018

1018 (MXVIII) je bilo navadno leto, ki se je po julijanskem koledarju začelo na sredo.

Stoletja: 10. stoletje - 11. stoletje - 12. stoletje
Desetletja: 980.  990.  1000.  - 1010. -  1020.  1030.  1040.
Leta: 1015 · 1016 · 1017 · 1018 · 1019 · 1020 · 1021
Področja: Književnost · Glasba · Politika · Šport · Znanost
Ljudje: Rojstva · Smrti
Ustanove: Ustanovitve · Ukinitve

Dogodki

Page of Thietmars Chronicle
Stran iz Thietmarjeve Kronike skupaj s poznejšimi ročnimi pripisi
 • 30. januar - Sklenitev Budišinskega miru, ki zaključi nemško-poljsko vojno (1002-18) med rimsko-nemškim cesarjem Henrikom II. in poljskim vojvodo Boleslavom Hrabrim.
 • februar - V bitki pri Draču pade zadnji bolgarski cesar Prvega bolgarskega cesarstva Ivan Vladislav. Večina plemstva se preda in vstopi v bizantinsko plemstvo.
 • 22. marec - Po umoru hamudidskega kalifa Kordobe Hammuda al-Nasirja je za novega kalifa izvoljen Omajad Abd ar-Rahman IV., vendar le-tega izžene al-Nasirjev brat al-Kazim al-Mamun.
 • 18. avgust - Pade še zadnja trdnjava bolgarskega upora proti Bizantinskemu cesarstvu pri gori Tomor v današnji Albaniji. Upor je s tem popolnoma zatrt in ozemlje Bolgarov v celoti vključeno v meje Bizantinskega cesarstva.
 • Nemški kralj Henrik II. poskuša neuspešno disciplinirati holandskega grofa Dirka III., ki je imel nadzor nad trgovskimi plovnimi potmi do Severnega morja.
 • Spor za nasledstvo v Kijevski Rusiji med bratoma in pretendentoma Svjatopolkom I. in Jaroslavom doseže vrhunec. Svjatopolku priskoči na pomoč z ekspedicijsko silo njegov tast in poljski vojvoda Boleslav I. Hrabri, ki začasno zavaruje položaj za svojega zeta. Jaroslav se zaradi premoči umakne iz Kijeva v Novgorod, kjer ima zagotovljeno varstvo.
 • Po smrti danskega kralja Haralda II. postane Knut poleg kralj Danske in hkrati Anglije.
 • V bitki pri Kanah v južni Italiji bizantinske sile odločujoče porazijo vojsko langobardskega upornika Melesa iz Barija, ki jo pretežno tvorijo normanski najemniki. Bizantinske sile so si kot protiutež bistveno pomagale z varajaškimi najemniki.
 • Wales: upornik Llywelyn ap Seisyll premaga Aeddana ap Blegywryda in s tem postane novi kralj valižanske žepne kraljevine Gwynedd.
 • Južno indijska tamilska kraljevska dinastija Čola pod vodstvom Radžendre I. začne z obsežno amfibijsko invazijo na Sri Lanko, ki jo zavzame.
 • Tretja korejsko-kitanska vojna (1018-19): kitajska dinastija Liao začne z invazijo na korejsko kraljevino Goryeo. Korejci izbojujejo odločilno zmago v bitki pri Kuju.

Rojstva

 • 31. avgust - Džeongdžong, korejski kralj dinastije Gorjeo († 1046)
 • Bagrat IV., gruzijski kralj († 1072)
 • Ferdinand I., kralj Kastilije in Leona († 1065)
 • Hartaknut, danski in angleški kralj († 1042)
 • Hugo IV., grof Maineja († 1051)
 • Nizamul al-Mulk, turški (seldžuški) vezir († 1092)
 • Radžadhiradža Čola, tamilski kralj čolskega imperija († 1054)
 • papež Viktor II. († 1057)
 • Wen Tong, kitajski slikar iz dinastije Severni Song († 1079)

Smrti

1. december

1. december je 335. dan leta (336. v prestopnih letih) v gregorijanskem koledarju. Ostaja še 30 dni.

1010.

1010. je drugo desetletje v 11. stoletju med letoma 1010 in 1019.

11. stoletje

1. tisočletje | 2. tisočletje | 3. tisočletje

8. stoletje | 9. stoletje | 10. stoletje | 11. stoletje | 12. stoletje | 13. stoletje | 14. stoletje

Druga stoletja Enajsto stoletje obsega leta od 1001 do vključno 1100. Pogovorno ga mešamo s stoletjem, ki vsebuje leta od 1000 do 1099.

26. marec

26. marec je 85. dan leta (86. v prestopnih letih) v gregorijanskem koledarju. Ostaja še 280 dni.

27. december

27. december je 361. dan leta (362. v prestopnih letih) v gregorijanskem koledarju. Ostajajo še 4 dnevi.

28. julij

28. julij je 209. dan leta (210. v prestopnih letih) v gregorijanskem koledarju. Ostaja še 156 dni.

30. januar

30. januar je 30. dan leta v gregorijanskem koledarju. Ostaja še 335 dni (336 v prestopnih letih).

31. avgust

31. avgust je 243. dan leta (244. v prestopnih letih) v gregorijanskem koledarju. Ostaja še 122 dni.

Coulomb

Coulomb (tudi kulón) je izpeljana enota mednarodnega sistema enot za merjenje električnega naboja. Označujemo ga s črko C. En coulomb je enak naboju, ki ga prenese električni tok 1 A v času 1 s, kar je približno 6,24 · 1018 osnovnega naboja elektrona/protona. Zapisano matematično je

Coulomb lahko izrazimo tudi s produktom kapacitivnosti in napetosti; kulon je v tem primeru farad krat volt:

Eksa

Eksa (okrajšava E) je predpona SI v mednarodnem sistemu enot, ki označuje desetiško potenco 1018, trilijon. Mednarodni urad za uteži in mere je predpono eksa dodal v mednarodni sistem enot na svoji 15. konferenci leta 1975.

Giga

Gíga (okrajšava G) je predpona SI v mednarodnem sistemu enot, ki označuje desetiško potenco 109 ali 1.000.000.000.

Predpono so odobrili leta 1960 in izhaja iz grške besede γίγας: gígas, kar pomeni velikan, orjak, gigant.

V računalništvu lahko giga včasih pomeni 1.073.741.824 (10243 ali 230) namesto 109, še posebno kot predpona za bajt in pomeni enoto gigabajt.

Gostota

Gostôta (označba ) je fizikalna količina, določena za homogena telesa kot razmerje med maso in prostornino telesa , kot razmerje med molsko maso in molsko prostornino ali kot obratna vrednost specifične prostornine :

Enota za merjenje gostote je kg/m³, g/cm³ ipd.

1000 kg/m3 = 1 g/cm3.

Priprava za merjenje gostote manjših količin kapljevine je piknometer, za določevanje gostote večjih količin kapljevin pa se uporablja potopni areometer.

Enačbo za izračun gostote idealnih plinov se lahko izpelje iz splošne plinske enačbe:

kjer je splošna plinska konstanta, množina snovi, molska masa plina, tlak in prostornina.

Ivan Vladislav

Ivan Vladislav (bolgarsko Иван Владислав [Ivan Vladislav])) je bil car Prvega bolgarskega cesarstva, ki je vladal od avgusta ali septembra 1015 do februarja 1018, * ni znano, verjetno pa najmanj deset let pred letom 987, verjetno pa še mnogo prej, † 1018.

Njegovega očeta Arona in celo družino je dal leta 976 car Samuel zaradi izdaje pobiti. Ivanu Vladimirju so zaradi posredovanja Samuelovega sina Gavrila Radomirja prizanesli. Ivan Vladimir je kljub temu leta 1015 ubil svojega rešitelja, oslepil njegovaga sina in si prilastil bolgarski prestol.

Zaradi obupnega stanja v državi, ki je bilo posledica nekaj desetletij trajajoče vojne z Bizantinskim cesarstvom, je poskušal utrditi svoj položaj z mirovnimi pogajanji z bizantinskim cesarjem Bazilijem II.. Po propadu pogajanj je nadaljeval z odporom proti Bizantincem in jih poskušal odbiti, vendar mu to ni uspelo. Med svojo vladavino je poskušal okrepiti bolgarsko vojsko, obnovil mnogo trdnjav in celo krenil v protinapad, vendar je v bitki pri Draču leta 1018 padel. Po njegovi smrti so se njegova vdova carica Marija, bolgarski patriarh in večina plemičev vdali Baziliju II., ki je zatem zatrl še zadnje sledove bolgarskega upora. Prvo bolgarsko cesarstvo je bilo dokončno uničeno.

Mnenja o Ivanu Vladislavu so kontroverzna, ker je po eni strani slovel kot neusmiljen morilec, po drugi strani pa kot junaški branilec svoje države. Njegovi potomci so postali bizantinski plemiči in dosegli najvišje položaje v bizantinski hierarhiji. Dve članici družine sta postali bizantinski cesarici, moški pa vojaški poveljniki in visoki državni uradniki. Naslednik Bolgarskega cesarstva je postal cesar Ivan II. Komnen.

Prvo bolgarsko cesarstvo

Prvo bolgarsko cesarstvo (bolgarsko Първo българско царство [Pârvo bâlgarsko carstvo]), srednjeveška država, ki so jo okoli leta 680 na severovzhodnem Balkanu ustanovili Prabolgari z združitvijo s sedmimi slovanskimi plemeni. Cesarstvo se je na višku svoje moči raztezalo od sedanje Budimpešte do Črnega morja in Dnjepra v sedanji Ukrajini do Jadranskega morja.

Ko je država utrdila svoj položaj na Balkanu, je vzpostavila odnose z Bizantinskim cesarstvom, ki so bili včasih prijateljski, včasih pa tudi ne. Bolgarija je bila namreč glavni bizantinski nasprotnik na Balkanu, kar je sprožilo več vojn. Obe državi sta uživali tudi obdobja miru in zavezništva, od katerih je najvidnejše zavezništvo med drugim arabskim obleganjem Konstantinopla, ko so Bolgari odigrali ključno vlogo pri prekinitvi obleganja.

Bizantinci so imeli močan kulturni vpliv na Bolgarijo, kar je pripeljalo tudi do pokristjanjenja Bolgarije leta 864. Po razpadu Avarskega kanata so Bolgari svoje ozemlje razširili na Panonsko nižino v sedanji Madžarski. Kasneje so se soočili s prodirajočimi Pečenegi in Kumani in dosegli odločilno zmago nad Madžari, s čemer so jih prisili, da se za stalno naselijo v Panonski nižini.

V poznem 9. in zgodnjem 10. stoletju je car Simeon I. izvojeval vrsto zmag nad Bizantinci in razširil Bolgarski cesarstvo do njegovega viška. Po uničenju bizantinske vojske v bitki pri Aheloju leta 917, so Bolgari leta 923 in 924 oblegali Konstantinopel. Bizantinci so se kasneje opomogli in leta 1014 pod poveljstvom Bazilija II. napadli in uničili Bolgare v bitki na Belasici. Do leta 1018 so se vdale vse bolgarske utrdbe in Prvo bolgarsko cesarstvo je ugasnilo. Leta 1185 ga je nasledilo Drugo bolgarsko cesarstvo.

Bolgarija je po sprejetju krščanstva leta 864 postala kulturno središče slovanske Evrope. Njen vodilni kulturni položaj se je še okrepil z iznajdbo cirilice, po kateri se je literatura stari bolgarščini kmalu začela širiti proti severu. Stara bolgarščina je postala lingua franca vzhodne Evrope, kjer je postala znana kot stara cerkvena slovanščina. Leta 927 je bil ustanovljen in uradno priznan popolnoma neodvisen Bolgarski patriarhat. Sredi 10. stoletja se je kot reakcija na bizantinske vplive v Cerkvi v Bolgariji rodila vplivna sekta bogomilov.

Red velikosti

Red velikosti danega pozitivnega realnega števila r imenujemo potenco števila deset 10e s katero moramo množiti neko drugo realno število m med 1 in 10, da dobimo r = m · 10e. Dve števili se, na primer, razlikujeta za »tri rede velikosti«, če je eno približno 1000× večje od drugega.

Bolj natančno lahko red velikosti števila definiramo z uporabo desetiškega logaritma tega števila, navadno kot celoštevilski del logaritma. Torej je red velikost 400 enak 2. Red velikosti števila lahko definiramo tudi kot eksponent potence števila 10, kadar je število predstavljeno v znanstvenem zapisu.

Red velikosti ocene neke spremenljivke, katere točna vrednost ni znana, je ocena, zaokrožena na najbližjo potenco 10. Točni red velikosti za število ljudi na Zemlji v letu 2000 je torej 10 milijard, saj je bilo ljudi takrat okoli 6 milijard. Redu velikosti ocene včasih pravimo tudi aproksimacija ničelnega reda.

Eden od načinov za kategorizacijo stvari v fizičnem svetu je po njihovih velikosti. V spodnji tabeli so zbrani seznami predmetov, stanj in dogodkov, ki imajo isti red velikosti glede na čas, dolžino, površino, prostornino, maso ali energijo. To je uporabno za pridobitev intuitivnega občutka primerjalne velikosti stvari in splošnega merila za Vesolje. Enote SI se uporabljajo skupaj s predponami SI: obe skupini sta bili zasnovani z mislijo na rede velikosti. Vsaka posamezna stran podaja tudi druge enote; glej tudi pretvorba med enotami.

V spodnji tabeli so različne količine poravnane tako, da so naslednje v isti vrsti:

dolžina in čas, ki ga porabi svetloba za pot te dolžine,

ploščina kvadrata in dolžina njegove stranice,

prostornina kocke in ploščina ene od njenih ploskev,

masa vode in njena prostornina.Glejte tudi posebne tabele za dolžino, površino, prostornino, maso, čas in brezrazsežna števila.

Seznam polkov po zaporednih številkah (1000. - 1049.)

Seznam polkov po zaporednih številkah - polki od 1000. do 1049.

Seznam teles v Osončju po masi

Pregled vsebuje nebesna telesa v Osončju razvrščena po masi v padajočem redu. Pregled je sestavljen iz šestih tabel. Vsaka tabela vsebuje skupino nebesnih teles, ki imajo maso v določenem obsegu.

Trilijon

Trilijon je število 1018 oziroma 1.000.000.000.000.000.000.

Američani rečejo trilijon številu 1012.

Znanstvena predpona za trilijon je eksa (E).

U-1018

U-1018 je bila nemška vojaška podmornica Kriegsmarine, ki je bila dejavna med drugo svetovno vojno.

V drugih jezikih

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.