Západná Európa

Západná Európa je európsky región, ktorý je definovaný geograficky alebo politicky.

Patria sem spravidla krajiny, ktoré do roku 1989 ležali západne od krajín Varšavskej zmluvy a Juhoslávie:

Niekedy sa sem zaraďuje aj Grécko (ako tradičný člen ) a Cyprus.

WesternEurope
Rôzne definície západnej Európy
Europe-western-countries
Politicky definovaná západná Európa
Western-Europe-map
Geograficky definovaná západná Európa

Pozri aj

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (angl. United Nations Security Council) je orgán OSN poverený udržiavaním medzinárodného mieru a bezpečnosti. Zatiaľ čo uznesenia ostatných orgánov OSN sú pre členské štáty OSN len odporúčacie, uznesenia Bezpečnostnej rady sú záväzné a rada si ich splnenie môže vynútiť aj silou. Uznesenia rady sú známe ako Rezolúcie OSN. Slovensko bolo naposledy nestálym členom v období od 1. januára 2006 a v rámci svojho postu zorganizovala a iniciovala vytvorenie skupiny Priatelia OSN pre reformu bezpečnostného sektora. Slovensko v súčasnosti podľa pravidiel nie je nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN, ale naďalej predsedá tejto skupine. Cieľom reformy bezpečnostného sektora je naplniť potreby modernizácie OSN.

Challenge trophy EHF

Challenge trophy EHF je európske medzinárodné podujatie národných družstiev v hádzanej, ktoré riadi Európska hádzanárska federácia (EHF). Slúži na rozvoj európskej hádzanej a zúčastňujú sa ho družstvá rozvojových hádzanárskych krajín. Jeho história siaha do roku 1999, kedy sa na Cypre konalo prvé podujatie mužov, a o rok neskôr v Belgicku aj prvé podujatie žien. Od roku 2011 sa víťaz podujatia predstavuje na svetovom Challenge trophy IHF.

Od roku 2007 sa mužské finálové stretnutie odohráva v dejisku nasledujúcich majstrovstiev Európy v hádzanej mužov.

Európa

Európa je svetadiel tvorený západnou časťou euroázijského kontinentu. Nachádza sa na severnej pologuli. Je súčasťou takzvaného Starého sveta.

Pojem Európy závisí od toho, aké významové útvary intervenujú pri jeho tvorbe, napr. historický pojem Európy mieni Európu s jej zložitým, často rozporným významom pre svet. Nie teda len renesancia, ale aj antika; nie len reformácia, ale aj židovstvo a kresťanstvo. Z etnografického hľadiska sa do Európy ráta aj Kaukaz a Zakaukazsko, z hľadiska politického a vojenského ostrovy Cyprus, Malta a iné.

Hranicu medzi Európou a Áziou predstavuje myslená čiara prechádzajúca cez hrebeň pohoria Ural, Kaspické more, Kumsko-manyčskú zníženinu, Marmarské, Egejské a Stredozemné more. Okrem východu obklopujú Európu oceány a moria. Na severe ju ohraničuje Severný ľadový oceán, na západe Atlantický oceán a na juhu Stredozemné, Marmarské a Čierne more. Európou prechádza nultý poludník.

Európske židovstvo

Európske židovstvo sa datuje zhruba dvetisíc rokov späť. Podľa židovskej tradície je Izrael (židia) Bohom vyvolený národ, ktorý je predurčený k utrpeniu a láske. Židovský národ bol v minulosti tvrdo utlačovaný. Protižidovské nálady vyvrcholili holocaustom, ktorý je hrozným dôkazom čoho všetkého sú ľudia schopní.

Holandčina

Holandčina je jazyk zo západnej skupiny germánskych jazykov. Holandčinu ako hlavný jazyk používa približne 23 miliónov ľudí, hlavne v Holandsku, Belgicku a v Suriname, ale aj menšie skupiny obyvateľov vo Francúzsku, Nemecku a v iných krajinách, hlavne v bývalých holandských kolóniách. Patrí medzi západogermánske jazyky (kam patrí aj napr. angličtina, frízština a nemčina) a je príbuzná aj so severogermánskymi jazykmi.

Majstrovstvá Európy v hádzanej

Majstrovstvá Európy v hádzanej je najvyššie európske podujatie národných družstiev v hádzanej, ktoré organizuje Európska hádzanárska federácia (EHF). Jeho história siaha do roku 1994, kedy sa v Portugalsku, resp. Nemecku konali prvé majstrovstvá Európy mužov, resp. žien. Odvtedy prebiehajú nepretržite s 2-ročnou periodicitou. Najviac víťazstiev zaznamenali Švédsko v mužskej a Nórsko v ženskej kategórii.

Majstrovstvá tiež slúžia ako kvalifikácia európskych družstiev na majstrovstvá sveta a hádzanársky turnaj Letných olympijských hier.

Majstrovstvá Európy v lakrose

Majstrovstvá Európy v lakrose sú najvyššie európske medzinárodné podujatie národných družstiev vo field lakrose, ktoré riadi Európska lakrosová federácia (ELF). Ich história siaha do roku 1995, kedy sa v Česku konali prvé majstrovstvá Európy, vtedy ešte len v mužskej kategórii; o rok neskôr sa hralo už aj v ženskej kategórii. Od roku 2012 prebiehajú so 2-ročnou periodicitou. V rokoch 2004 do 2012 sa organizoval mužský i ženský turnaj spolu, vzhľadom na rastúci počet družstiev sa ale ELF rozhodla opätovne oddeliť obe kategórie. V oboch kategóriách získali najviac víťazstiev družstvá Anglicka.

Majstrovstvá Európy v tchoukballe

Majstrovstvá Európy v tchoukballe je vrcholné európske podujatie národných družstiev v tchoukballe, ktoré riadi Európska tchoukballová federácia (ETBF). Do roku 2010 ich organizovala Medzinárodná tchoukballová federácia (FITB). Jeho dejiny siahajú do roku 2001, kedy sa vo Švajčiarsku konali prvé majstrovstvá Európy, v mužskej i ženskej kategórii. Prebiehajú s 2-ročnou periodicitou. Najviac prvenstiev zaznamenali družstvá Švajčiarska.

Majstrovstvá Európy v touch rugby

Majstrovstvá Európy v touch ragby je európske podujatie národných družstiev v touch rugby, ktoré riadi Európska federácia touch rugby (EFT). Jeho dejiny siahajú do roku 1996, kedy sa v Anglicku konali prvé majstrovstvá Európy spoločne v kategórii mužov, žien, mixe a veteránov. Prebiehajú so 2-ročnou periodicitou. Dominujú v nich krajiny Britských ostrovov.

Majstrovstvá Európy vo vodnom póle

Majstrovstvá Európy vo vodnom póle sú najvyššie európske športové podujatie národných tímov vo vodnom póle, ktoré sa koná každé dva roky. Organizátorom podujatia je Európska plavecká liga (LEN), ktorá združuje európske plavecké federácie.

Prvé majstrovstvá Európy sa uskutočnili v roku 1926 v Budapešti, vtedy však iba v mužskej kategórii. Počiatok ME žien sa datuje do roku 1985, kedy ich hostilo nórske hlavné mesto Oslo. Do roku 1999 bol vodnopólový turnaj súčasťou majstrovstiev Európy v plaveckých športoch, odvtedy sa konajú vodnopólové ME separátne.

Majstrovstvá tiež slúžia ako kvalifikácia na majstrovstvá sveta či vodnopólový turnaj Letných olympijských hier.

Národný štát

Národný štát je štát (do veľkej miery) jedného národa, prípadne aj dvoch tesne spojených národov. Politické hranice takého štátu sa prevažne zhodujú s etnickými hranicami a jeho právny systém je značne ovplyvnený zvykmi daného národa.

Národné štáty sú hlavne štáty, ktoré vznikli v Európe v novoveku a v moderných dejinách. Takmer všetky dnešné európske štáty vznikli ako národné štáty. V súčasnosti v dôsledku internacionalizácie prevláda tendencia nahradiť národné štáty štátmi budovanými na občianskom princípe.

Radio Slovakia International

Rádio Slovakia International je okruh RTVS vysielajúci o Slovensku do zahraničia a pre zahraničných Slovákov do celého sveta. Vysiela v 6 jazykových mutáciách: po anglicky, nemecky, francúzsky, rusky, španielsky a slovensky. Každá jazyková redakcia pripravuje denne polhodinový blok vo svojom jazyku, ktoré sa striedavo vysielajú nasledovne:

slovensky - do celého sveta

anglicky - do celého sveta, najmä do oblastí Severnej Ameriky, Južnej Ameriky, Západnej Európy, Austrálie

nemecky - Západná Európa

francúzsky - Západná Európa, Južná Amerika, Severná Amerika

španielsky - Západná Európa, Južná Amerika

rusky - Východná Európa, ÁziaRádio Slovakia International vysiela v rôznych časoch (UTC) prostredníctvom krátkych vĺn (KV), DAB, a cez satelit a internet.Stanica má po zmenách v januári 2007 bývalú zvučku Rádia Slovensko - na motív hymnickej piesne "Kto za pravdu horí".

Prvýkrát odznela relácia Zahraničného vysielania vtedajšieho Slovenského rozhlasu 4.1.1993. Bola v slovenskom jazyku. Iba slovenčine sa vysielalo až do 23.3.1993, kedy sa začali relácie zahraničného vysielania vysielať aj po anglicky, rusky, nemecky a francúzsky. Neskôr sa pridala i španielčina. V roku 2006 sa pre nedostatok financií prestalo vysielať na krátkych vlnách, vysielanie bolo len na internete a satelite. 29.10.2006 sa opäť začalo vysielať aj v pásme krátkych vĺn, ale 1.1.2011 bolo vysielanie na krátkych vlnách opäť zrušené. Rádio je zaradené aj v 3. (verejnoprávnom) multiplexe DVB-T a od roku 2016 vysiela aj v multiplexe digitálneho rozhlasu.

Stredná Európa

Stredná Európa je časť Európy ležiaca medzi východnou a západnou Európou.

Najširšia geografická definícia hovorí, že ide o trup Európy bez všetkých polostrovov a bez Východoeurópskej roviny .

Podľa inej, geograficko-historickej definícia sem patrí v užšom zmysle: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a prípadne aj Chorvátsko (a ak možno zohľadniť aj časti štátov, tak aj prípadne Vojvodina, Zakarpatská Ukrajina, Sedmohradsko, časť severného Talianska, Dalmácia naopak nie a podobne).

Keďže politicko-ekonomicky zaraďujeme Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko (aj) do západnej Európy, niekedy sa tieto krajiny nepovažujú za strednú Európu. Nemci či Rakúšania sami seba takmer vždy považujú za súčasť geografickej „strednej Európy“ a politicko-ekonomickej „západnej Európy“.

Ďalšie definície hovoria o štátoch strednej Európy ako o krajinách, ktoré svojou kultúrou a históriou patria k Západu, ale ktoré boli po II. svetovej vojne v sfére vplyvu Sovietskeho zväzu.

Tridsaťročná vojna

Tridsaťročná vojna bol náboženský a mocenský konflikt v Európe v rokoch 1618 – 1648.

Začal sa ako rozpor medzi katolíckym a protestantským táborom v Európe, v konečnom dôsledku bojovali proti sebe:

Habsburgovská strana (rakúski a španielski Habsburgovci [v Rakúsku vtedy vládli Matej, potom Ferdinand II., potom Ferdinand III.], poľskí králi, pápež, niektoré nemecké kniežatá v katolíckej lige), ktorej cieľom bola hegemónia v Európe a víťazstvo protireformácie

Protihabsburská opozícia (nekatolícke štáty Holandsko, Dánsko, Nórsko, Anglicko, Švédsko, nemecké kniežatá v Protestantskej únii a nekatolícke uhorské a české stavy, ako aj katolícke Francúzsko), ktorej cieľom bolo zamedziť nadvláde Habsburgovcov a oslabiť ich moc a zabezpečiť náboženskú slobodu v Európe, ako aj získať územia (napr. Švédsko)Prebiehala v podobe nasledujúcich konfliktov:

česká vojna (české stavovské povstanie, 1618 – 1620)

falcká vojna (1620 – 1624)

dánska vojna (1625 – 1629)

švédska vojna (1630 – 1635)

švédsko-francúzska vojna (1635 – 1648)Z vojenského hľadiska došlo k rozkvetu žoldnierstva a vojna dala aj základ na vytvorenie stálych (pravidelných) armád.

Skončila sa roku 1648 vestfálskym mierom (kompromisom).

Hlavné výsledky boli:

Protestantské vyznanie bolo fakticky zrovnoprávnené s katolíckym. Náboženské pomery boli vrátené do stavu spred roku 1624 v duchu zásad augsburského mieru - náboženská sloboda vo forme zásady cuius regio, eius religio (koho panstvo, toho náboženstvo). Kalvinizmus bol ustanovený ako tretie náboženstvo.

Faktickými víťazmi boli Francúzsko, Švédsko a Brandenbursko: Francúzsko získalo územie po Rýn, Švédsko pobrežie Baltského mora, Brandenbursko získalo Východné Pomoransko a iné územia

Spojené nizozemské provincie (na území dnešného Holandska) a Švajčiarsko prestali byť súčasťou Rímsko-nemeckej ríše

Cisárska moc v Rímsko-nemeckej ríši bola značne oslabená v prospech stavov (šľachticov). Stal sa z nej zväzok nezávislých štátov s formálnou hlavou štátu - cisárom, voleným len z rodu Habsburgovcov.

Habsburgovci oslabení v Rímsko-nemeckej ríši, si ale podržali absolútnu moc vo svojich dedičných krajinách Rakúsko (habsburská monarchia) a Krajiny Koruny českej. Tu teda zvíťazila rekatolizácia a konfiškácie zostali v platnosti.

Habsburgovci sa udržali v Uhorsku, kde však museli tolerovať protestantskú aj kalvínsku vieru.

Prehĺbili sa hospodárske rozdiely medzi západnou Európou a východnou Európou. Západná Európa začala poskytovať výrobky a rozvíjala sa trhová ekonomika, kým východná Európa začala poskytovať suroviny a odbytiská a zachoval sa stredoveký systém ekonomiky.

Východ

Východ môže byť:

miesto, kade sa vychádza

vychádzanie (ľudí alebo nebeských telies), pozri napr. východ Slnka

jedna zo svetových strán, pozri východ (svetová strana)

časť územia ležiaca smerom k tejto svetovej strane

krajiny Eurázie iné než Západná Európa a prípadne aj Stredná Európa; v čase studenej vojny druhý svet, pozri východ (svetová strana) a druhý svet

v kresťanstve označuje cirkvi, ktorých pôvod je na území Východorímskej ríše, pozri Východ (kresťanstvo)

časť týchto slovenských miest:

Michalovce

Spišská Nová Ves, pozri Východ (Spišská Nová Ves)

Topoľčany

Trenčín, pozri Východ (Trenčín)

Východ (USA)

Východná Európa

Východná Európa je rôzne definovaný európsky región.

Zahŕňa spravidla:

a) krajiny na východ od Slovenska, Poľska, Maďarska (príslušnosť krajín bývalej veľkej Juhoslávie je sporná), napríklad Ukrajina, Rusko, Bielorusko a Moldavsko.

b) krajiny bývalej Varšavskej zmluvy plus bývalej Juhoslávie (tento význam platil pred rokom 1989)Grécko sa do Východnej Európy politicky často nezaraďuje.

Zoznam miest s električkovou dopravou

Toto je zoznam niektorých miest s električkovou dopravou.

Západ

Západ môže byť:

zapadnutie, napr. západ slnka

svetová strana, pozri západ (svetová strana)

časť územia smerom k tejto svetovej strane

označenie krajín NATO a USA používané počas Studenej vojny, pozri Západný blok

krajiny prvého sveta (najmä Západná Európa, USA a Kanada) alebo len Západná Európa alebo krajiny so západnou kultúrou a podobne, pozri západ (svetová strana), Západná Európa, prvý svet

v kresťanstve označuje cirkvi, ktorých pôvod je na území Západorímskej ríše, pozri Západ (kresťanstvo)

časť v týchto slovenských mestách:

Dunajská Streda

Košice, pozri Košice – mestská časť Západ

Levoča

Michalovce

Poprad

Rimavská Sobota

Spišská Nová Ves

Stará Ľubovňa

Trenčín, pozri Západ (Trenčín)

Trstená

Zvolen, pozri Západ-Tepličky

Západ (USA)

otočenie kľúčom v zámke

Írsko (ostrov)

Írsko (ír. Éire, angl. Ireland, ulst. šk. Airlann) je tretí najväčší ostrov v Európe a dvadsiaty najväčší na svete. Na jeho území sa nachádza štát Írsko a časť Spojeného kráľovstva, nazývaná Severné Írsko.

Ostrov sa nachádza v severozápadnej časti Európy, v tesnom susedstve ostrova Veľká Británia. Oddeľuje ho od nej Severný prieliv, Írske more a prieliv svätého Juraja.

Ostrov je zväčša zvlnený a nížinatý, vyššie pohoria sú najmä na okrajoch. Najvyšším vrcholom je Carrauntoohil (1 041 m). Naopak najnižšie položené miesto (-3 m n. m.) sa nachádza v špeciálnej chránenej oblasti North Slob (ekvivalent chránenenej krajinnej oblasti na Slovensku) v grófstve Wexford.

Územie ostrova je administratívne rozdelené na 4 základné provincie - Leinster, Ulster, Munster a Connacht. Provincia Ulster patrí do Severného Írska a tvorí približne jednu šestinu celkovej rozlohy ostrova.

Podnebie ostrova je mierne, s letnými teplotami len výnimočne presahujúcimi 30°C a zimnými, ktoré zriedkavo klesajú pod bod mrazu. Celoročné priemerné teploty sa pohybujú medzi 2 – 20°C, pričom medzi jednotlivými regiónmi ostrova sú len veľmi malé rozdiely.

Priemerný počet hodín slnečného svitu je 5 – 6 hodín v letných mesiacoch a 1-2 hodiny v zimných, celoročný priemer sa pohybuje medzi 3¼ až 3¾ hodiny.

Zrážok býva pomerne dosť, celoplošný priemer sa pohybuje od 1 000-1 250 mm, vo vyšších polohách to býva až do 3 000 mm za rok. Sneh sa vyskytuje len výnimočne, najčastejšie len vo vyšších horských oblastiach. Prudké búrky s bleskami sa nevyskytujú takmer vôbec, preto na budovách v Írsku nebývajú ani bleskozvody.

Írsko je v rámci Európy najväčším poducentom zinku. V menšej miere sa tu ešte ťaží sadrovec, kalcit, mastenec, dolomit, vápenec, piesok a štrk.Od roku 1971 bolo objavených niekoľko ložísk plynu a ropy. V marci 2012 bol uvedený do prevádzky prvý komerčný ropný vrt približne 70 km od Corku s produkciou 3500 barelov denne.Ostrov je bohatý na náleziská rašeliny, ktorá sa ako palivo ťaží a používa už stáročia, ale s príchodom lepších palív a v snahe zachovať prírodu sa v súčasnosti od toho postupne ustupuje.

Regióny sveta

V iných jazykoch

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.