Východné Karpaty (bez Južných Karpát)

Východné Karpaty sú provincia Karpát. Zodpovedajú časti Karpát medzi Západnými Karpatmi a Južnými Karpatmi a Transylvánskou panvou.

Východné Karpaty
Pohorie
Hoverla1
Pohľad na vrch Hoverla (2 061 m n. m.)
Štáty Slovensko Slovensko,  Poľsko Poľsko,  Ukrajina Ukrajina,  Rumunsko Rumunsko
Nadradená
jednotka
Karpaty
Podradené
jednotky
Vnútorné Východné Karpaty
Vonkajšie Východné Karpaty
Najvyšší bod Pietrosul
 - výška 2 303 m n. m.
Rozloha 14 500 km² (1 450 000 ha)
Orogenéza/vrásnenie Alpínske vrásnenie
Východné Karpaty (3/4) označené hnedou farbou
Východné Karpaty (3/4) označené hnedou farbou
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:
 Geografický portál

Geografia

Hranica medzi Západnými a Východnými Karpatmi prebieha na Slovensku a v Poľsku cez Lupkovský priesmyk v Laboreckej vrchovine, na východnom úpätí Ľubovnianskej vrchoviny, Čergova, na severnom okraji Slanských vrchov a južnej päte Vihorlatských vrchov. Južný koniec sa stáča k západu a v sedle Predeal v Rumunsku sa stýkajú s Južnými Karpatmi. Vo Východných Karpatoch leží najvyšší vrch Ukrajiny Hoverla (2 061 m n. m.), absolútne najvyšším bodom tejto časti Karpát je rumunský Pietrosul (2 303 m n. m.).

Delenie

Východné Karpaty sa členia na:[1]

Geológia

Geologické členenia kladú hranicu Západných a Východných Karpát konvenčne do doliny rieky Uh, alebo hornádsky zlomový systém.

Karpatský oblúk sa v oblasti Východných Karpát zužuje do šírky 120 km. Zredukovaný je i počet hlavných tektonických jednotiek. Chýbajú predovšetkým staršie paleozoické masívy kryštalinika. Nachádza sa tu pruh flyšového pásma, bradlového pásma a tiež oblasť neovulkanitov[2].

Referencie

  1. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2018-12-31]. Dostupné online.
  2. Vladár, J. a kolektív, 1982: Encyklopédia Slovenska VI. zväzok: písmená T — Ž. Veda, Bratislava, s. 388
Geografia Rumunska

Tento článok popisuje geografické pomery v Rumunsku.

Východné Karpaty

Východné Karpaty môže byť:

a) v širšom zmysle: Juhovýchodné Karpaty (=Východné Karpaty v užšom zmysle + zvyšok Karpát na juhu až do Srbska)

b) v užšom zmysle: časť Karpát medzi Západnými Karpatmi a Južnými Karpatmi a Transylvánskou panvou, pozri Východné Karpaty (bez Južných Karpát)

v najužšom zmysle:

c) najmä v ukrajinskom chápaní: len severná časť Východných Karpát (končí zhruba pri Prislope), t.j. tá časť Východných Karpát, ktorá je primárne na Ukrajine (plus prípadne Nízke Beskydy)

najmä v rumunskom chápaní:

d) len južná časť Východných Karpát z bodu b (začína sa niekde v Podkarpatskej Rusi alebo až okolo Prislopu), t.j. tá časť Východných Karpát v užšom zmysle, ktorá je len alebo primárne v Rumunsku, pozri Rumunské Východné Karpaty

e) ako v bode b) alebo d), ale bez Carpaţii Carbură, teda bez územia od mesta Gherghe Gheorghiu-Dej na juh

chránená krajinná oblasť na Slovensku, pozri Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty

cezhraničná chránená oblasť UNESCO, pozri Biosférická rezervácia Východné Karpaty

V iných jazykoch

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.