Trajektória (krivka)

Trajektória alebo dráha je geometrická čiara v priestore, ktorú hmotný bod alebo teleso opisuje pri pohybe. Môže to byť priamka, kružnica, elipsa či akákoľvek všeobecná krivka.

Podľa tvaru trajektórie delíme pohyb na:

  • priamočiary
  • krivočiary

Ako dráha či trajektória (značka s) sa označuje aj dĺžka trajektórie.

Inclinedthrow
Trajektória telesa v gravitačnom poli vrhnutého troma odlišnými rýchlosťami pod tým istým uhlom

Pozri aj

Dráha

Dráha môže byť:

cesta alebo podobný útvar upravená/ý na rýchlostné preteky, pozri napr. cyklistická dráha, bežecká dráha, dostihová dráha

plocha určená na štart a pristátie lietadiel, pozri vzletová a pristávacia dráha

v železnici:

zastarano: železnica

súhrn zariadení potrebných na železničnú dopravu

podľa zákona 513/2009 Z.z. (podobne podľa starších zákonov): koľajová dráha (železničná dráha, električková dráha, špeciálna dráha), trolejbusová dráha a lanová dráha

v mechanike:

trajektória (krivka pohybu alebo jej dĺžka)

smer pohybu

v astronómii: krivka pohybu telesa v priestore alebo jej priemet na oblohe, pozri dráha (astronómia)

v teórii grafov: jednoduchá postupnosť uzlov v orientovanom grafe, v ktorej sú každé dva za sebou nasledujúce uzly spojené hranou orientovanou v smere postupu po jednotlivých uzloch, pozri dráha (teória grafov)

vo výpočtovej technike a podobne: priestor prostriedku výpočtovej techniky, ktorým prechádza nosič dát (napríklad dierny štítok) pri jeho spracúvaní, alebo záznamová dráha na záznamovom médiu, na ktorom sa zaznamenávajú či čítajú dáta (magnetická páska, disk a pod.)

prenesene: priebeh života, kariéra

Trajektória

Trajektória alebo dráha môže byť:

krivka, množina bodov, po ktorej sa pohybuje hmotný bod alebo teleso, pozri trajektória (krivka)

dĺžka dráhy (značka s)

Zoznam fyzikálnych článkov/T

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie. Obsahuje 81 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohľadnia pri nasledujúcom generovaní.

Zoznam matematických článkov/T

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie. Obsahuje 80 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohľadnia pri nasledujúcom generovaní.

V iných jazykoch

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.