Slovník slovenského jazyka (Peciar)

Slovník slovenského jazyka je jednojazyčný slovník (v čase vydania) súčasného slovenského jazyka rozsahu vyše 120 000 slov, ktorý bol vydaný v 6 dieloch v rokoch 19591968 pod vedením hlavného redaktora Š. Peciara vo Vydavateľstve SAV.

Bol spracovaný na základe slovníkovej kartotéky Jazykového ústavu Ľudovíta Štúra. 1. diel obsahuje aj podrobné informácie o cieli, type, prameňoch, štruktúre atď. slovníka ([1]), posledný diel obsahuje aj doplnky a dodatky (konkrétne pod názvami Osobné mená, Slovenské miestne názvy a obyvateľské mená, Zemepisné názvy). V súčasnosti nie je kodifikačnou príručkou slovenčiny, ale svojho času slúžil ako východisko pri spracúvaní kodifikačného Krátkeho slovníka slovenského jazyka. V súčasnosti ako moderná „náhrada“ Slovníka slovenského jazyka slúži postupne vydávaný Slovník súčasného slovenského jazyka.

Zdroj

Externé odkazy

Bazilišok

Bazilišok (zriedkavejšie: bazilisk; zastarano: bazilišek, baziliškus) môže byť:

v zoológii:

slovenský názov všetkých troch recentných rodov plazov z čeľade baziliškovité (Corytophanidae), čiže rodov Basiliscus, Corytophanes a Laemanctus, pozri baziliškovité (alebo pozri Basiliscus, Corytophanes, Laemanctus)

staršie: slovenský názov len rodu Basiliscus, pozri Basiliscus

v mytológii, folkloristike a pod.: druh mýtického alebo rozprávkového tvora, typ hada a symbol, pozri bazilišok (mytológia)

v heraldike: figúra zobrazovaná ako jašter s netopierími krídlami, dlhým chvostom (majúcim na konci osteň), kohúťou hlavou a kohútími paznechtami s ostrohami, pozri bazilišok (heraldika)

druh dela používaný v 15. a 16. storočí, pozri bazilišok (delo)

prenesene: zákerný, zlý človekBazilišok môže byť aj obrovský hadovitý tvor v dielach o Harrym Potterovi, pozri Harry Potter (postava)

Bábovka (rozlišovacia stránka)

Bábovka môže byť:

okrúhly koláč pečený v bábovnici, pozri bábovka

nárečovo: pletený koláč, spravidla bez plnky, pozri pletený koláč

bábovnica

hovorovo: zbabelec, bojazlivec, slaboch

vrch v Česku v okrese Rokycany, pozri Bábovka (vrch)

Fík

Fík môže byť:

pes z animovaného seriálu Maxipes Fík

zastarano: figovník (najmä figovník obyčajný) alebo figa (teda plod figovníka) , pozri pod figovník a figovník obyčajný

v dávnej slovenčine :

kondylóm na zadku, pozri pod kondylóm

figa ako gesto rukou, pozri figa (gesto)

citoslovce nepredvídaného udretia , pozri pod udretie

Hovädo

Hovädo (v subštandarde alebo nárečovo aj: hovado, nárečovo aj: hovedo) môže byť:

ako živočích:

tur domáci

jednotlivý kus statku či dobytka, resp. hovädzieho dobytka v širšom zmysle, pozri pod dobytok a hovädzí dobytok

ťažné zviera

zastarano:

živočích

divé zviera, beštia

pejoratívne: človek vo vysokej funkcii

expresívne: vec veľkých rozmerov, pozri veľkosť a vec

hrubo (najmä ako nadávka, a to predovšetkým mužovi):

darebák, bezcharakterný človek, sviňa, surovec, nevychovanec, neslušný človek

hlupák, blázon

Karé (mäso)

Karé (iné názvy: chrbtovina; pri ošípaných aj: pečeň, hovorovo pečienka) je mäso z (rebrovej) časti chrbta jatočného zvieraťa, presnejšie ošípanej, teľaťa alebo barana. V užšom zmysle sa výrazom karé označuje bravčové karé, teda karé z ošípanej.

Lokša (rozlišovacia stránka)

Lokša (nárečovo aj lokeš alebo lokoš) môže byť:

druh posúcha z nekysnutého zemiakového cesta, pozri lokša

na strednom Slovensku a Spiši: opekanec posypaný makom (prípadne tvarohom)

na južnej Morave: široký rezanec pridávaný do polievky[chýba zdroj]

nárečovo:

ploská ozdoba na zadnej časti kacabajky

druh detskej hry, pozri lokša (hra)

pejoratívne: darobná, lenivá žena, pozri napr. žena a lenivosť

priezvisko, pozri Lokša (priezvisko)

Parazitnosť

Parazitnosť (iné názvy: parazitickosť, cudzopasnosť, cudzopasníckosť, príživníckosť, príživnosť) môže byť:

vlastnosť byť parazitom v biologickom zmysle, pozri pod parazitizmus

vlastnosť byť sociálnym parazitom v sociologickom zmysle, pozri pod príživníctvo

(okrem tvaru príživn(íck)osť) zapríčinenosť parazitmi, pozri pod parazitParazitnosť alebo parazitickosť môže byť aj: sociálne príživníctvo , pozri príživníctvo

Pilnosť

Pilnosť môže byť nesprávne alebo staršie (najmä v prvom a poslednom význame aj nárečovo):

usilovnosť, pracovitosť

šikovnosť

starostlivosť

častosť

súrnosť, naliehavosť

Priesyp

Priesyp môže byť:

spodný obal na perine či vankúši, synonymum: sovok, pozri priesyp (perina)

zastarano: presyp

Prstenec

Prstenec môže byť:

všeobecne: vec pripomínajúca tvarom prsteň

v technike: súčiastka kruhovitého tvaru

v architektúre: článkovanie, ktoré oddeľuje driek piliera od hlavice , pozri prstenec (pilier)

v astronómii: prstenec planéty

v textilníctve (bohemizmus): krúžok (čiže oceľový krúžok tvoriaci vedenie pre pohyb bežca na krúžkovom dopriadacom alebo zosúkavacom stroji) , pozri krúžok (textilníctvo)

Revolúcie v rokoch 1848 – 1849

Revolúcie/revolúcia v rokoch 1848 – 1849 (o názvoch pozri nižšie) bola séria revolúcií proti vtedajším monarchiám vo väčšine Európy v rokoch 1848 až 1849 (vo Švajčiarsku už v roku 1847). Bola ovplyvnená liberálnymi a republikánskymi myšlienkami.

Salamandra

Salamandra (skôr staršie [aj v taxonómii] salamander ) môže byť:

v biológii (v 19. stor. [a dodnes po česky] aj mlok ):

slovenský názov niektorých rodov z čeľade salamandrovité (sú to prevažne suchozemské rody s guľatým chvostom), pozri pod salamandrovité

vedecký názov jedného rodu z čeľade salamandrovité (tento rod patrí medzi rody, ktoré sa po slovensky volajú salamandra), pozri Salamandra (rod salamandry škvrnitej)

skôr staršie: salamandra škvrnitá

skôr neformálne (sčasti pod vplyvom zahraničných textov):

príslušník (v užšom zmysle len suchozemských taxónov z) radu mloky (Caudata, Urodela), pozri chvostnaté obojživelníky

príslušník čeľade salamandrovité, pozri salamandrovité

v mytológii: a) bytosť žijúca v ohni, b) duch ohňa (podľa Paracelsa) , pozri salamandra (mytológia)Salamander môže byť aj:

jašterica

v hutníckom slangu: usadenina v peci, zliatok, synonymum: sviňa, pozri zliatok (sviňa)

Sedadlo

Sedadlo môže byť:

predmet určený na sedenie (napr. v nejakom vozidle, na lanovke, v divadle, na záchode) , pozri napr. sedadlo (automobil), sedačka

(takmer horizontálna) časť stoličky, kresla a pod. určená na podopretie zadku, synonymá: dosadacia plocha, sedacia časť (sedadla), sedák , pozri dosadacia plocha

v dávnej slovenčine aj :

zadok ľudského tela, pozri zadok

miesto, na ktorom sa sedí (napríklad miesto kohúta), pozri pod sedenie

lokalita v obci Jankovce, pozri pod Jankovce

Slovník slovenského jazyka

Slovník slovenského jazyka je slovník spracúvajúci slovnú zásobu slovenského jazyka. Môže byť výkladový, prekladový, synonymický, frazeologický, pravopisný, výslovnostný atď.; v užšom zmysle sa slovníkom slovenského jazyka myslí len výkladový alebo prekladový slovník slovenčiny.

Sviečkovica

Sviečkovica (o synonyme sviečková pozri nižšie) môže byť:

pravá sviečková, t.j. a) u hovädzieho dobytka pozdĺžny sval približne medzi bedrovou kosťou a prvým bedrovým stavcom, resp. príslušné (veľmi kvalitné) mäso, b) panenská sviečkovica, t.j. sval resp. mäso u ošípaných obdobný(-né) tomu u hovädzieho dobytka, pozri sviečkovica (mäso)

jedlo z pravej sviečkovej alebo z podobného mäsa, a to najmä:

sviečková pečienka (=pečená sviečkovica; t.j. rôzne upravená pečená pravá či falošná sviečkovica)

sviečkovica na smotane (=sviečková na smotane; t.j. jedlo z hovädzej falošnej (zriedkavo z pravej) sviečkovice, bravčovej panenskej sviečkovice, teľacieho mäsa, králičieho mäsa, srnčieho mäse či podobného mäsa v spojení s určitou omáčkou)

falošná sviečkovica (=nepravá sviečkovica, t.j. a) okrúhle pliecko [=židovská sviečkovica, čiže určitý hovädzí sval nad prednou končatinou], b) valec [=biela pečeň, čiže určitý hovädzí sval na zadku - konkrétne pološľachovitý sval], c) jedlo označené ako sviečkovica, ale vyrobené z iného mäsa než z pravej sviečkovice)

Vagón

Vagón môže byť:

železničný vozeň

vozeň

obsah (železničného) vozňa

Vozeň

Vozeň (najmä na železnici aj vagón; hovorovo zastarano, hovorovo zriedkavo resp. nesprávne: voz) je koľajové vozidlo na prepravu osôb alebo nákladu, s vlastným pohonom alebo bez neho, v užšom zmysle len bez neho (teda len ťahané koľajové vozidlo). Môže to byť:

železničný vozeň

vozeň špeciálnej dráhy (napr. metra, rýchlodráhy, miestnej úzkorozchodnej dráhy)

vozeň električky

Výťažok

Výťažok môže byť:

látka získaná vylúhovaním, pozri pod extrakt

to, čo sa získa ťažbou, pozri pod ťažba

výsledok nejakej práce či nejakého úsilia, najmä výnos alebo zisk

Špenát siaty

Špenát siaty (iné názvy: špenát obyčajný, špenát, zastarano: (zelený) špinát, nárečovo: loboda, lobôdka; lat. Spinacia oleracea) je listová zelenina a kvitnúca rastlina pochádzajúca zo strednej a západnej Ázie.

Jeho listy sa konzumujú buď čerstvé, alebo po konzervácii mrazením a dehydratáciou. Môže sa jesť varený alebo surový a chuť sa výrazne líši; vysoký obsah štaveľanu sa varením znižuje.

Je to jednoročná rastlina (zriedka dvojročná), ktorá rastie do 30 cm. V miernych oblastiach môže prezimovať. Listy sú striedavé, jednoduché, vajcovité až trojuholníkové a veľmi variabilné: dlhé 2 až 30 cm a široké 1 až 15 cm, s väčším počtom listov na spodnej časti rastliny. Počas kvitnutia majú vyššie na stonke malé listy. Kvety sú nenápadné, žlto-zelené, s priemerom 3 – 4 mm a dozrievajú na malý, tvrdý, suchý, hrudkovitý zhluk plodov s priemerom 5 – 10 mm, ktorý obsahuje niekoľko semien.

V roku 2017 predstavovala svetová produkcia špenátu 27,9 milióna ton, pričom samotná Čína produkovala 92 % z celkového množstva.

V iných jazykoch

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.