Rod (taxonómia)

Rod alebo zriedkavo genus (lat. genus) je taxonomická kategória pozostávajúca z jedného alebo viacerých príbuzných druhov.

Napríklad moderný človek (Homo sapiens) a človek vzpriamený (Homo erectus) tvoria spolu s niekoľkými ďalšími druhmi rod človek (Homo). V tlači sa začiatočné písmeno latinského rodového názvu píše s veľkým začiatočným písmenom.

Hlavnou odvodenou nižšou jednotkou je podrod (subgenus).

ŽivotDoménaRíšaKmeňTriedaRadČeľaďRodDruh
Osem základných taxonomických kategórií vedeckej klasifikácie organizmov

Pozri aj

Genus

Genus (po latinsky rod, pôvod, potomok, pohlavie, kmeň, národ, typ, spôsob, vec, ohľad) môže byť:

v taxonómii: rod, pozri rod (taxonómia)

v jazykovede: rod, pozri pod rod

v matematike: rod kvadratickej alebo bilineárnej formy (v angličtine sa ako genus označuje každý matematický rod), pozri pod rod (matematika)

britský podnik, pozri Genus (podnik)

Rod

Rod môže byť:

všeobecne:

súhrn potomkov jedných prarodičov, pokolenie; dynastia, klan; pozri napr. šľachtický rod

prenesene: pôvod alebo narodenie

v etnografii: v rodových spoločnostiach viacgeneračná skupina pokrvných príbuzných, ktorí odvodzujú svoj pôvod od spoločného, im známeho (skutočného či mýtického) predka a dodržujú pravidlo zákazu sobášov medzi sebou, pozri rod (príbuzní)

v jazykovede:

gramatický rod a kategória menného rodu, napr. mužský rod, ženský rod, stredný rod

slovesný rod a kategória slovesného rodu, napr. trpný rod, činný rod

v biológii: taxonomická kategória, pozri rod (taxonómia)

stará anglická a americká jednotka dĺžky (5,029 m), prút, pozri rod (dĺžková miera)

v sociológii: gender (rod)

boh v slovanskej mytológii: Rod (mytológia)

v geografii: prírodná rezervácia v Česku; pozri Rod (prírodná rezervácia)

v matematike: pozri rod (matematika)Pozri aj:

druh a rod (kategórie tradičnej logiky)

Edouard Rod, franc. spisovateľ

Zoznam biologických článkov/R

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie. Obsahuje 236 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohľadnia pri nasledujúcom generovaní.

V iných jazykoch

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.